start

Strekningsbeskrivelse for jernbanenettet (SJN)

Oslo S

Vi anbefaler at du ser på søketips (bruk av * | - ), slik at du kan dra nytte av den gode søkefunksjonaliteten.

Strekningsbeskrivelsen for jernbanenettet inneholder oversikt over jernbanestrekningene og er et oppslagsverk med informasjon for operativt personale.

Strekningsbeskrivelsen danner grunnlag for foretakenes strekningsbok (jf. togframføringsforskriften §§ 2-1 og 2-5) .

Her beskrives de enkelte banestrekninger, anvisninger for betjening av teknisk utstyr, særbestemmelser, spesielle forhold mv.

Større endringer som er foretatt vises her

start.txt · Sist endret: 2019/03/25 14:27 av ingrid_dale_bjordal