start

Strekningsbeskrivelse for jernbanenettet (SJN)

Oslo S

Strekningsbeskrivelsen for jernbanenettet inneholder oversikt over jernbanestrekningene, og er et oppslagsverk med informasjon for operativt personale.

Her beskrives de enkelte banestrekninger, anvisninger for betjening av teknisk utstyr, særbestemmelser, spesielle forhold mv.

Større endringer som er foretatt vises her

start.txt · Sist endret: 2019/08/19 06:29 av ingrid_dale_bjordal