synergi:synergi

Dette er en gammel utgave av dokumentet!


Krav til rapportering av uønskede hendelser og avvik

Formål

Formålet med dokumentet er å informere om bruken av Synergi på Bane NORs godsterminaler

Omfang og avgrensning

Dokumentet omfatter alle som ferdes inne på godsterminalene.

Krav fra Bane NOR

Avvik og uønskede hendelser som kan påvirke HMS- eller sikringsmessige forhold skal registreres i Bane NORs avvikshåndteringssystem «Synergi».

Innrapportering kan gjøres via:

Meldingen skal så godt som mulig inneholde:

  • dato og klokkeslett
  • navn på godsterminal
  • beskrivelse av hendelsesforløpet
  • beskrivelse av konsekvensene
  • bilder og videoopptak
  • forslag til tiltak for å forhindre at en slik hendelse gjentar seg.
  • henvis til konkrete angivelser (firma, bilnummer, tognummer osv.)

Eksempler på avvik og uønskede hendelser kan for eksempel være innbrudd på terminalområdet, brudd på fartsreglene, hærverk, kollisjon mellom transportenheter, spill av olje, mangelfull bruk av synbarhetsbekledning osv.

Rapportering kan skje via terminaloperatør sitt interne avvikshåndteringssystem, men da er terminaloperatør pålagt til å sikre at informasjonen videresendes til Bane NORs Synergi-system.

/var/www/orv.banenor.no/public_html/terminalhandboken/data/pages/synergi/synergi.txt · Sist endret: 2019/03/07 14:55 av stian_kristoffer_olsen