start

Terminalhåndboken

Velkommen til Terminalhåndboken og Bane NORs godsterminaler

Terminalhåndboken gir bestemmelser og retningslinjer om bruk og adgang til Bane NORs godsterminaler. Alle brukere av terminalene skal kjenne til og følge de krav som Bane NOR til en hver tid setter for bruk av terminalene.

Terminalhåndboken regulerer aktiviteter relatert til lastegatene og veinettet inne på godsterminalene. Aktivitetene relatert til togframføring og skifting er ikke regulert i denne håndboken.

Terminalhåndboken gir også anbefalinger til konstruksjon og bygging av jernbanegodsterminaler.

start.txt · Sist endret: 2020/07/28 12:58 av stian_kristoffer_olsen