public_teknisk_formal

Tekniskhåndbok - godsterminaler

Formål

Jernbaneterminalene bør, uten at det medfører uforholdsmessige store kostander, planlegges, dimensjoneres og bygges med utgangspunkt i best tilgjengelige teknologi og fagkunnskap.

Bane NORs teknisk håndbok for godsterminaler et viktig hjelpemiddel ved utforming, bygging, drift og vedlikehold av godsterminaler.

Omfang og avgrensning

Teknisk håndbok beskriver tekniske anbefalinger som omfatter, lastegater og tilhørende veinettet.

Teknisk håndbok beskriver også Bane NORs driftsrutiner for lastegater og tilhørende veinett.

Teknisk Håndbok

Teknisk håndbok - Funksjonelle anbefalinger ved konstruksjon av jernbanegodsterminal

public_teknisk_formal.txt · Sist endret: 2020/09/16 07:28 av stian_kristoffer_olsen