public_teknisk_formal

Tekniskhåndbok

Formål

Jernbaneterminalene bør, uten at det medfører uforholdsmessige store kostander, planlegges, dimensjoneres og bygges med utgangspunkt i best tilgjengelige teknologi og fagkunnskap.

Bane NORs teknisk håndbok for godsterminaler et viktig styringsverktøy og et viktig hjelpemiddel ved utforming, bygging, drift og vedlikehold av godsterminaler.

Omfang og avgrensning

Teknisk håndbok beskriver tekniske anbefalinger som omfatter, lastegater og tilhørende veinettet.

Teknisk håndbok beskriver også Bane NORs driftsrutiner.

public_teknisk_formal.txt · Sist endret: 2020/01/06 16:54 av stian_kristoffer_olsen