public_teknisk_formal

Terminalteknisk håndbok

Formål

Bane NORs teknisk håndbok for godsterminaler et viktig styringsverktøy og et viktig hjelpemiddel ved utforming, bygging og dimensjonering av godsterminaler.

Teknisk håndbok beskriver tekniske funskjoner som ikke ber beskrevet i teknisk regelverk. F.eks. med trykkluft som bør etableres i lastegatene.

Utofming av eeketiske innstallasjoner må sette inn overpsenning. (Rune)

Skilting og merking) Miniumstandard. Størrelse og høyde - beskrive hvor det skal være).

Teknisk håndbok gir anbefaling innenfor følgende områder:

* Skilting og merking

* Vindpølser

* Design og utforming

* Tankanlegg

* Kameraovervåkning

* Teknisk beredskapsutstyr

* Porter og bommer

* Planoverganger

public_teknisk_formal.txt · Sist endret: 2019/09/13 07:36 av stian_kristoffer_olsen