public:sikkerhet:varsling

Krav til aksjon og varsling på Bane NORs godsterminaler

Formål

Formålet med dokumentet er å er å vise til hvilke krav Bane NOR stiller til aksjon og varsling ved akutte hendelser eller avvik.

Omfang og avgrensning

Dokumentet gjelder for Bane NORs intermodale godsterminaler.

Krav fra Bane NOR

Kravene i dette dokumentet skal inngå i terminaloperatørs beredskapsplan.

Varslingskrav ved uønskede hendelser

Hvem som skal varsles Krav til varsling
Nødetatene Terminaloperatør er ansvarlig for å direkte varsle nødetatene ved behov.
Txp/togleder Terminaloperatør skal alltid varsle togekspeditør/togleder ved uønskede hendelser som har påvirkning på togframføring.
Txp/togleder Terminaloperatør skal etablere rutiner for å varsle togekspeditør/togleder ved uønskede hendelser der nødetatene har blitt kontaktet.
Regional terminalleder Terminaloperatør skal etablere rutiner for å varsle regional terminalleder ved uønskede hendelser der nødetatene har blitt kontaktet, eller hvis det er uønskede hendelser relatert til farlig gods.
Andre aktører Terminaloperatør har ansvaret for å samordne varslingsrutinene med andre aktører som befinner seg på godsterminalen.
DSB Ved uhell (utslipp eller tilløp) ved transport av farlig gods, skal ansvarlig aktør melde ifra til DSB på eget skjema.

Ved uhell i forbindelse med håndtering av farlig stoff , skal ansvarlig aktør melde ifra til DSB på eget skjema.
Synergi Alle former for uønskede hendelser eller avvik skal rapporteres til Bane NOR via Synergi.
Bane NOR/Media Alle henvendelser fra media skal rettes til Bane NORs pressekontakt.

Aksjonskrav ved uønskede hendelser eller avvik

Uønsket hendelse Krav til tilak
Skader på lastenheter Lastenheter som kan medføre en sikkerhetsrisiko skal avvises av terminaloperatøren.
public/sikkerhet/varsling.txt · Sist endret: 2018/03/16 12:17 av stian_kristoffer_olsen