public:sikkerhet:kurs

Dette er en gammel utgave av dokumentet!


Krav til gjennomført sikkerhetskurs - Ferdsel på godsterminal

1. Formål

Formålet er å beskrive krav til gjennomføring av kurs for å kunne få adgang til Bane NORs godsterminal.

2. Omfang og avgrensning

Dette kravdokumentet gjelder for alle som skal ferdes på Bane NORs godsterminal, med unntak av personell som blir omfattet av punkt 3.1.

3. Krav fra Bane NOR

Bane NOR stiller krav til personell og besøkende har bestått sikkerhetskurs «Ferdsel på godsterminal» for å kunne bevege seg inne på terminalområdet.

Bane NOR kan i særskilte tilfeller godkjenne annen type opplæring eller kursing, hvis dette vurderes som tilstrekkelig.

Ved aktiviteter utført av Bane NOR eller leverandører av Bane NOR som defineres som «arbeid i og ved driftssatt jernbane», skal også «Sikkerhetskurs Del 1. Driftsatt jernbane» gjennomføres.

Sikkerhetskurset «Ferdsel på godsterminal» har ingen utløpsdato, men alle som ferdes fast inne på terminalen oppfordres til å gjennomføre kurset én gang i året.

3.1 Fritak fra e-læringskurs

Personell som er godkjent til å utøve en av følgende funksjoner i sikkerhetstjeneste: togleder, togekspeditør, driftsoperatør, fører, ombordansvarlig, skifteleder, signalgiver, hovedsikkerhetsvakt, lokal sikkerhetsvakt, leder for el-sikkerhet og leder for kobling har i henhold til sin opplæring og godkjenning tillatelse til å ferdes inne på Bane NORs godsterminaler uten å ha gjennomført e-læringskurset.

Det stilles ikke krav til at samlastere må gjennomføre e-læringskurset for å kunne levere og hente gods på terminalen. Samlastere som ferdes fast inne på godsterminalen oppfordres til å ta kurset.

Besøkende er fritatt fra å gjennomføre e-læringskurset, så frem til de til enhver tid er i følge med noen som har gyldig adgangskort.

4. Informasjon angående gjennomføring av kurs

Gå til læringsportalen i Bane NOR for å komme i gang med kurset:

Sikkerhetskurs Terminaler

Gjør følgende:

1. Klikk på linken.

2. Registrer deg som bruker.

3. Logg inn.

4. Klikk på kursoversikt.

5. Velg «Sikkerhetskurs Terminaler».

/var/www/orv.banenor.no/public_html/terminalhandboken/data/pages/public/sikkerhet/kurs.txt · Sist endret: 2020/09/16 07:31 av stian_kristoffer_olsen