public:sikkerhet:beredskapsanalyser

Dette er en gammel utgave av dokumentet!


Krav til risikoanalyser, beredskapsplaner og øvelser

Krav til risikoanalyser

Terminaloperatør er etter gjeldene forskrifter ansvarlig for å gjennomføre risikoanalyser relatert til egen virksomhet og aktiviteter.

Krav til beredskap

Den enkelte aktørs beredskapsplan skal samordnes med Bane NORs overordnede beredskapsplan og den terminalspesifikke beredskapsanalysen.

Terminaloperatør har ansvaret for å selv utarbeide beredskapsplan for sin virksomhet på godsterminalen og koordinere planen med andre relevante aktører.

Bane NOR utarbeider beredskapsanalyser for noen av godsterminalene. Analysene omfatter togfremføringssikkerhet og veisystemer på terminalene.

Beredskapsanalyser

 • RA-2016-1932 Brattøra godsterminal
 • RA-2015-1792 Alnabru godsterminal
 • RA-2016-1924 Åndalsnes godsterminal
 • RA-2015-1851 Ganddal godsterminal
 • RA-2015-1853 Kristiansand godsterminal Langemyr
 • RA-2915-1880 Bergen godsterminal Nygårdstangen
 • RA- 2015-1823 Narvik godsterminal Fagernes
 • RA- 2015-1841 Drammen godsterminal Nybyen

Beredskapsplaner

 • Beredskapsplan for Oslokorridoren
 • Beredskapsplan for område sør
 • Beredskapsplan for område vest
 • STY-603346 Beredskapsplan for Bergen og Minde godsterminaler
 • Beredskapsplan for område midt
 • Beredskapsplan for område nord

Beredskapsplanene er tilgjengelige i beredskapsportalen for brukere som har passordtilgang.

Risikovurderinger

 • RA-2015-1790 Alnabru godsterminal: Risikoanalyse for beredskapsarbeid på Alnabru
 • RA-2015-1841 Alnabru godsterminal: Risikoanalyse Drammen godsterminal Nybyen
 • RA-2015-1888 Alnabru godsterminal: RISIKOVURDERINGSRAPPORT. ALNABRU SKIFTESTASJON OG GODSTERMINAL. Modul Veisystemer og lastegater
 • RA-2015-1888 Alnabru godsterminal: Håndering av farlig gods, ink. Farlig gods, visitering og klargjøring av tog
 • IUP-00-Q-05971 Narvik godsterminal: Risikoanalyse RAMS
 • IUP-00-Q-06678 Narvik godsterminal: Risikovurdering Veitrafikk ved Narvikterminalen
 • IUP-00-Q-06514 Narvik godsterminal: Risikovurdering Sporplan,Signal/trafikkstyring, tog og skiftebevegelser.
 • Alnabru godsterminal: Miljørisikovurdering: Drift av avisingsanlegg på Alnabru driftsterminal
 • 201507773-15 Alnabru godsterminal: Systembeskrivelse for Alnabru godsterminal
 • RA-2016-2161 Alnabru godsterminal: Risikovurdering av gjenåpning av planovergang for gående
 • RA-2017-2211 Alnabru godsterminal: Risikoanalyse for dieseltank 50 000 liter.

Øvelser

Terminaloperatørene er selv ansvarlig for å gjennomføre øvelser relatert til deres virksomhet. Dette gjelder også bruk av hjertestarter, beredskapscontainer og dieseltanker.

Bane NOR avholder årlig øvelser når det kommer til togframføringssikkerhet. Disse øvelsene blir fastsatt i Bane NORs handlingsplan for beredskap.

Øvelser på godsterminalene i 2016:

 • 3. november testet Bane NOR varslingsrutinene ved Narvik godsterminal Fagernes.
 • Høsten 2016 testet RailCombi innholdet i beredskapscontainerne.

Beredskapsportalen

I beredskapsportalen er all beredskapsdokumentasjon i Bane NOR samlet.

All informasjon om krav til beredskapsplaner og varslingsrutiner for terminaloperatører er listet opp i Terminalhåndboken.

I Beredskapsportalen foreligger det informasjon som kan være nyttig for terminaloperatør å kjenne til når man skal utarbeide beredskapslaner for sin virksomhet.

Passord

Beredskapsportalen er «passordbeskyttet, og lesetilgang» til portalen kan bestilles ved å sende kontaktinformasjon til beredskap@jbv.no, man vil da motta brukerID og passord.

/var/www/orv.banenor.no/public_html/terminalhandboken/data/pages/public/sikkerhet/beredskapsanalyser.txt · Sist endret: 2018/02/12 15:17 av stian_kristoffer_olsen