public:sikkerhet:beredskapsanalyser

Dette er en gammel utgave av dokumentet!


Krav til risikoanalyser, beredskapsplaner, øvelser og utstyr

1. Formål

Formålet med dokumentet er å beskrive de krav som stilles til terminaloperatør når det kommer til utarbeidelse av risikoanalyser, beredskapsanalyser, beredskapsplaner og gjennomføring av øvelser på Bane NORs godsterminaler.

2. Omfang og avgrensning

Dokumenter omfatter de kravene som gjelder for Bane NORs godsterminaler.

3.Krav fra Bane NOR

Terminaloperatør er etter gjeldene lovverk og forskrifter ansvarlig for å gjennomføre og etablere risikoanalyser, beredskapsplaner og øvelser relatert til egen virksomhet og aktiviteter.

3.1. Krav til risikoanalyser

Bane NOR har rett til å bruke terminaloperatørenes risikoanalyser og beredskapsplaner som empirisk grunnlag i Bane NORs analyser.

3.2. Krav til beredskap

Terminaloperatør har ansvaret for å selv utarbeide beredskapsplan for sin virksomhet på godsterminalen og koordinere planen med andre relevante aktører.

Den enkelte aktørs beredskapsplan skal koordineres med Bane NORs overordnede beredskapsplan og den terminalspesifikke beredskapsanalysen.

Her finner man oversikten over varslingsrutiner som skal inngå i beredskapsplanen. Bane NOR stiller også krav til at håndtering av utslipp må inngå i beredskapsplanen.

3.3. Krav til øvelser

Terminaloperatørene er selv ansvarlige for å gjennomføre øvelser etter gjeldene lover og forskrifter.

Dette gjelder også eventuelle øvelser ved bruk av Bane NORs hjertestarter, beredskapscontainer osv.

3.4. Krav til beredskapsutstyr

Terminaloperatør er selv ansvarlig for å anskaffe nødvendig beredskapsutstyr relatert til deres virksomhet.

Fjerning av innhold i Bane NORs beredskapscontainer skal dokumenteres på et skjema som er hengt opp inne i container. Det skal også sendes synergimelding til Bane NOR.

Innholdet i Bane NORs beredskapscontainer skal kontrolleres når det gjennomføres vernerunder.

Terminaloperatør kan gjennom synergi, vernerunder, driftsmøter eller terminalhåndbok, melde ifra hvis det er behov for å justere innholdet i container.

Det er krav om at Bane NORs beredskapscontainer skal være låst for å forhindre tyveri og hærverk. En del av innholdet i beredskapscontainerne tåler ikke kulde. Derfor skal beredskapscontainerne være tilkoblet strøm i vinterperioden.

Kilder

Vedlegg

/var/www/orv.banenor.no/public_html/terminalhandboken/data/pages/public/sikkerhet/beredskapsanalyser.txt · Sist endret: 2020/07/21 11:36 av stian_kristoffer_olsen