public:sikkerhet:analyser

Dette er en gammel utgave av dokumentet!


Informasjon om analyser og øvelser

Formål

Formålet med dette dokumentet er å gi brukerne av terminalene oversikt over de systembeskrivelser, risikoanalyser, beredskapsanalyser, beredskapsplaner og øvelser som Bane NOR har utarbeidet.

Omfang og avgrensning

Dokumentet omfatter ikke terminaloperatørenes analyser og planverk.

Systembeskrivelse

Denne listen gir oversikt over systembeskrivelse for de ulike godsterminalene. Systembeskrivelsene fungerer som grunnlag for Bane NORs risikovurderinger.

Referanse Terminal Tittel
201507773-15 Alnabru godsterminal Systembeskrivelse av Alanbru godstemrinal og skiftestasjon
RA-2017-0027 Drammen godsterminal Tverrfaglig systembeskrivelse for risikoanalyser av aktiviteter i Drammensområdet

Risikovurderinger

Denne listen gir oversikt over risikoanalysene for driftsfasen ved de ulike godsterminalene.

Referanse Godsterminal Beskrivelse/tittel
RA-2015-1790 Alnabru godsterminal Risikoanalyse for beredskapsarbeid på Alnabru
RA-2015-1888 Alnabru godsterminal Risikovurderingsrapport. Alnabru skiftestasjon og godsterminal. Modul, veisystemer og lastegater.
RA-2015-1888 Alnabru godsterminal Håndering av farlig gods, ink. Farlig gods, visitering og klargjøring av tog
RA-2016-2161 Alnabru godsterminal Risikovurdering av etablering av personovergang
RA-2015-1841 Drammen godsterminal Nybyen Risikoanalyse Drammen godsterminal Nybyen
RA-2015-1853 Kristiansand godsterminal Langemyr Risikovurdering
RA-2015-1850 Ganddal godsterminal Risikovurdering
RA-2015-1880 Bergen godsterminal Nygårdstangen Risikovurdering Nygårdstangen terminal
RA 2016-1924 Åndalsnes godsterminal Risikovurdering Beredskap i driftsfase - Risikovurdering
POM-00-Q-00049 Trondheim godsterminal Heggstadmoen Risikovurdering med tema terminaldrift i midlertidig anleggsfase og ny situasjon.
IUP-00-Q-06678 Narvik godsterminal Risikovurdering Veitrafikk ved Narvikterminalen
IUP-00-Q-06514 Narvik godsterminal Risikovurdering Sporplan,Signal/trafikkstyring, tog og skiftebevegelser.
IUP-00-Q-05971 Narvik godsterminal Risikoanalyse RAMS

Risikoanalyser av tankanlegg

Referanse Lokasjon Beskrivelse/tittel
RA-2017-2211 Alnabru godsterminal Risikoanalyse for dieseltank 50 000 liter.

Diverse risikoanalyser:

Referansesnummer Lokasjon Beskrivelse/tittel
RA-2016-2161 Alnabru godsterminal Gjenåpning av planovergang for gående
RA-2017-2206 Landsdekkende Risikovurdering Utførelse av drifts- og vedlikeholdstjenester på Stasjoner, Eiendom, Bygg og Terminaler.

Eksterne risikovurderinger

Referanse Analyse
Transportøkonomisk institutt 2013 Kartlegging av transport av farlig gods i Norge.

Beredskapsanalyser

Bane NOR utarbeider beredskapsanalyser for noen av godsterminalene. Analysene omfatter togfremføringssikkerhet og veisystemer på terminalene.

Referanse Godsterminal
RA-2015-1792 Alnabru godsterminal
RA- 2015-1841 Drammen godsterminal Nybyen
RA-2017-0042 Drammen; Sunland, Sundaugen, Nybyen og Holmen.
RA-2015-1853 Kristiansand godsterminal Langemyr
RA-2015-1851 Ganddal godsterminal
RA-2915-1880 Bergen godsterminal Nygårdstangen
RA-2016-1924 Åndalsnes godsterminal
RA-2016-1932 Trondheim godsterminal Brattøra
RA- 2015-1823 Narvik godsterminal Fagernes

Beredskapsplaner

Bane NOR har utarbeidet overordnende beredskapsplaner for de ulike regionene.

Referanse Område
Beredskapsportalen Beredskapsplan for Oslokorridoren
Beredskapsportalen Beredskapsplan for område Sør
Beredskapsportalen Beredskapsplan for område Vest
Beredskapsportalen Beredskapsplan for område Midt
Beredskapsportalen Beredskapsplan for område Nord

Øvelser

Øvelser på godsterminalene i 2016 og 2017
3. november 2016 testet Bane NOR varslingsrutinene ved Narvik godsterminal Fagernes.
Høsten 2016 testet RailCombi innholdet i beredskapscontainerne.
Våren 2017 testet Bane NOR varslingsrutinene ved Bergen godsterminal Nygårdstangen.
1. juni 2017 hadde Bane NOR en spilløvelse ved Brattøra godsterminal

Beredskapsportalen

I beredskapsportalen er all beredskapsdokumentasjon i Bane NOR samlet.

Beredskapsportalen

All informasjon om krav til beredskapsplaner og varslingsrutiner for terminaloperatører er listet opp i Terminalhåndboken.

I Beredskapsportalen foreligger det informasjon som kan være nyttig for terminaloperatør å kjenne til når man skal utarbeide beredskapslaner for sin virksomhet.

Passord

Beredskapsportalen er «passordbeskyttet, og lesetilgang» til portalen kan bestilles ved å sende kontaktinformasjon til beredskap@jbv.no, man vil da motta brukerID og passord.

/var/www/orv.banenor.no/public_html/terminalhandboken/data/pages/public/sikkerhet/analyser.txt · Sist endret: 2019/06/14 13:28 av torgeir_blesvik