public:godsterminaler:narvik_godsterminal_fagernes

Narvik godsterminal Fagernes

Drift og logistikk

Fartsgrense

Fartsgrensen inne på godsterminalen er 20 km/t.

Gatekontroll

Informasjon til kjørende

Dieselpåfylling

Dieselpåfylling av truck og løftemateriell utføres fra bane NORs dieseltank som er lokalisert ved truckverskted.

Informasjon om tank

Vask og vedlikehold av terminalutstyr

Vaskeplass for utstyr er etablert midt på terminalområdet. Vaskeplassen har godkjent avrenning og oppsamlingstank som er eid av Narvikgården.

Beredskapsutstyr

Følgende beredskapsutstyr er utplassert av Bane NOR på terminalen:

2 beredskapscontainere

1 vindpølse

2 hjertestartere: Den ene hjertestarteren er lokalisert i admin. bygget hos RailCombi og den andre hjertestarteren er lokalisert i bygget hos Schenker.

Kart over drift og logistikk

Kundeportalen

Gå til kundeportalen for mer informasjon om terminalen. Her finner du informasjon om: sporplan, sportabell, lastebærere, avganger, ankomster, terminaltjenester, adresse, kontakter og åpningstider.

Kundeportalen Narvik

Beredskapsportalen

Link til beredskapskort for Narvik godsterminal:

Beredskapskort for Narvik godsterminal Fagernes

Beredskapskortet benyttes av TXP/togleder.

public/godsterminaler/narvik_godsterminal_fagernes.txt · Sist endret: 2020/05/13 06:17 av stian_kristoffer_olsen