public:godsterminaler:narvik_godsterminal_fagernes

Dette er en gammel utgave av dokumentet!


Narvik godsterminal Fagernes

Drift og logistikk

Fartsgrense

Fartsgrensen inne på godsterminalen er 20 km/t.

Gatekontroll

Informasjon til kjørende

Dieselpåfylling

Dieselpåfylling av truck og løftemateriell utføres fra bane NORs dieseltanke. Diesel til tog fylles direkte fra tankbil.

Vask og vedlikehold av terminalutstyr

Vaskeplass for utstyr er etablert midt på terminalområdet. Vaskeplassen har godkjent avrenning og oppsamlingstank som er eid av Narvikgården.

Beredskapsutstyr

Følgende beredskapsutstyr er utplassert av Bane NOR på terminalen:

2 beredskapscontainere

1 vindpølse

1 hjertestartere

Kart over drift og logistikk

Kundeportalen

Gå til kundeportalen for mer informasjon om terminalen. Her finner du informasjon om: sporplan, sportabell, lastebærere, avganger, ankomster, terminaltjenester, adresse, kontakter og åpningstider.

Kundeportalen Narvik

Beredskapsportalen

Link til beredskapskort for Narvik godsterminal:

Beredskapskort for Narvik godsterminal Fagernes

Beredskapskortet benyttes av TXP/togleder.

/var/www/orv.banenor.no/public_html/terminalhandboken/data/pages/public/godsterminaler/narvik_godsterminal_fagernes.txt · Sist endret: 2019/06/14 13:28 av torgeir_blesvik