public:godsterminaler:alnabru

Dette er en gammel utgave av dokumentet!


Alnabru godsterminal

Drift og logistikk

Kjøremønster og hastighet

Fartsgrensen inne på godsterminalen er 30 km/t. Det er ikke tillatt å snu i kranbanen inne på godsterminalen.

Gatekontroll

Det er etablert gatekontroll på terminalen. Gatepersonell skal dele ut «Instrukser for kjørende» til nye kjøretøy som skal inn på området.

Instruks for kjørende

Dieselpåfylling

Terminaloperatørene fyller løfteanordningene/ trucker med diesel fra tanker i nærheten av truckverkstedet sentralt på terminalen.

Skiftelok fyller diesel fra dieseltank ved port C. Dieseltanken er tilkoblet en oljeutskiller. Lokomotivene som benytter tanken skal ha overfyllingsvern. Det er forbudt å benytte transformator ved påfylling pga. risikoen for spill.

Vask og vedlikehold av terminalutstyr

Vedlikeholdet og vask kan utføres både i garasjen og ute på terminalområdet. Det er ikke etablert vaskested med oppsamlingstank ute, men truckgarasjen har oppsamlingstank med oljeutskiller.

Avisningsanlegg

Avisingsanlegget er plassert i spor G5. Anlegget kan benyttes av alle Jernbaneforetak, og det er togekspeditør Alnabru som styrer trafikken gjennom sporet.

Sikkerhetsdatablad

For sikkerhetsdatablad for Bane NORs tankanlegg, klikk her.

Krav når det kommer til fylling av lokomotiv

Det er krav om overfyllingsvern for lokomotiv som benyttes til fylling av diesel. Det er ikke tillatt å benytte adapter til å fylle diesel.

Planovergang

Rutiner for bruk av planovergang mellom Alnabru skiftestasjon og Alnabru godsterminal

Kart over drift og logistikk

Lasting og lossing

Lasting og lossing utføres i området merket med oransje farge på kartet.

Kundeportalen

Gå til kundeportalen for mer informasjon om terminalen. Her finner du informasjon om: sporplan, sportabell, lastebærere, avganger, ankomster, terminaltjenester, adresse, kontakter og åpningstider.

Kundeportalen Alnabru

/var/www/orv.banenor.no/public_html/terminalhandboken/data/pages/public/godsterminaler/alnabru.txt · Sist endret: 2020/07/14 14:51 av stian_kristoffer_olsen