public:drift:spor

Dette er en gammel utgave av dokumentet!


Krav til ferdsel i og ved spor

Ferdsel i og ved jernbanesporet er kun tillatt for personell med godkjent sikkerhetsopplæring for dette. Ferdsel ved jernbanesporet tillates med 2,5 meter sikkerhetsklarering.

Ferdsel i spor

Ferdsel i spor er forbudt om ikke man har spesiell opplæring eller tillatelse til dette. For lastespor gjelder følgende bestemmelser:

  • Gaffeltruck og reach stacker kan bevege seg inntil skinne i lastespor i forbindelse med laste- og losseoperasjoner.
  • Personell kan bevege seg i spor ved lastegatene i forbindelse med klargjøring og kontroller av ankommende og avgående tog.
  • Personell som operere lastekraner kan bevege seg i spor i krangater.
  • Ferdsel i lastegater og lastespor skal begrenses til et minimum.
  • Personell som utfører brøyteoppgaver kan bevege seg i sporet.

Illustrasjon av ferdsel i spor

Ferdsel ved spor

Krav for å bevege seg ved spor er:

Illustrasjon av ferdsel ved spor

/var/www/orv.banenor.no/public_html/terminalhandboken/data/pages/public/drift/spor.txt · Sist endret: 2020/07/28 12:10 av stian_kristoffer_olsen