public:adgangsbestemmelser

Dette er en gammel utgave av dokumentet!


Adgangsbestemmelser for Bane NORs godsterminaler

1. Formål

Formålet er å beskrive de krav som stilles for å kunne få adgang til Bane NORs godsterminaler.

Lov om anlegg og drift av jernbane §9b viser til at det ikke er tillatt å oppholde seg på jernbanens område som ikke er beregnet for publikum. Bane NORs godsterminaler er ikke åpne for publikum og er derfor definert som et adgangskontrollert område.


2. Omfang og avgrensning

Dokumentet har til hensikt å regulere all ferdselen inne på Bane NORs godsterminaler.


3. Krav fra Bane NOR

Alle brukere av terminalene skal kjenne til og følge de regler som Bane NOR til enhver tid setter for bruk av terminalene.


3.1 Synbarhetsbekledning og verneutstyr

Personell som ferdes inne på godsterminal skal bruke synbarhetstøy som minimum tilfredsstiller ENISO20471 klasse 2.

Terminaloperatør er ansvarlig for å dokumentere bruk av verneutstyr i eget internkontrollsystem.


3.2 Opplæringskrav

For at personell skal ha adgang til Bane NORs godsterminaler må nødvendig opplæring være gjennomført. Gå til krav til gjennomføring av sikkerhetskurs for mer informasjon.


3.3 Adgangskort

Personell som skal ha permanent opphold på Bane NORs godsterminaler skal være i stand til å identifisere seg.

Gyldig identifikasjon er:

  • Adgangskort utsted av Bane NOR
  • Tjenestebevis utstedt av Politiet og Tollvesenet
  • Togførerbevis
  • HMS kort utstedt av Arbeidstilsynet er gyldig for personer som utfører oppdrag for Bane NOR i forbindelse med vedlikehold eller annet anleggsarbeid.

3.4 Besøk ved godsterminal

Alle besøkende kjøretøy og personer skal der slikt system er etablert, registreres inn og ut av godsterminal.

Alle besøkende skal ha gyldig adgangskort, eller være i følge med personell som har gyldig adgangskort.


3.5 Levering av gods

Alle kjøretøy som skal levere gods på godsterminal skal der slikt regime er etablert, registreres ved inn- og utpassering. Kjøretøyets registreringsnummer skal loggføres. Fører av slike kjøretøy skal ikke bevege seg på terminalområdet bortsett fra rundt sitt eget kjøretøy.


3.6 Utrykningskjøretøy fra politi, brannvesen eller ambulanse

Utrykningskjøretøy og personell som er i følge med disse, under utrykning, er unntatt adgangsbestemmelsene og skal gis adgang uten kontroll.

/var/www/orv.banenor.no/public_html/terminalhandboken/data/pages/public/adgangsbestemmelser.txt · Sist endret: 2020/07/28 13:47 av stian_kristoffer_olsen