popupendringer

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
popupendringer [2020/04/07 11:37]
stian_kristoffer_olsen [Tabell]
popupendringer [2020/07/15 08:53] (nåværende versjon)
stian_kristoffer_olsen
Linje 11: Linje 11:
 | Kravendring: Deponering av farlig gods økes fra 24 timer  til 48 timer.                                    | Søknadsplikt for å deponere farlig gods er besluttet å økes fra 24 timer til 48 timer. Gå til: "Krav til farlig gods" for mer informasjon.                                                                                                                                        | <OLSSTI@banenor.no> 13.02.2020  | | Kravendring: Deponering av farlig gods økes fra 24 timer  til 48 timer.                                    | Søknadsplikt for å deponere farlig gods er besluttet å økes fra 24 timer til 48 timer. Gå til: "Krav til farlig gods" for mer informasjon.                                                                                                                                        | <OLSSTI@banenor.no> 13.02.2020  |
 | Kravendring: Ganddal godsterminal - Høyspentanlegg.                                                        | Krav til arbeid i nærheten av høyspentanlegg ved Ganddal godsterminal er tydeliggjort.                                                                                                                                                                                            | <OLSSTI@banenor.no> 15.11.2019  | | Kravendring: Ganddal godsterminal - Høyspentanlegg.                                                        | Krav til arbeid i nærheten av høyspentanlegg ved Ganddal godsterminal er tydeliggjort.                                                                                                                                                                                            | <OLSSTI@banenor.no> 15.11.2019  |
-| Oppdatering: Standrardnivå for Bane NORs godstemrinaler                                                    | Standrardnivå for Bane NORs godstemrinaler er nå fjernet fra Terminalhåndboken. Inngår i den generisike risikovurderingne for Bane NORs godsterminaler.                                                                                                                           | <OLSSTI@banenor.no> 20.09.2019  | 
 | Kravendring: Krav til omtapping er implementert.                                                           | Dokumentet gir en beskrivelse av prosessen for å kunne utføre omtapping på terminalen. All form for omtapping er ikke tillat uten godkjennelse fra Bane NOR.                                                                                                                      | <OLSSTI@banenor.no> 20.09.2019  | | Kravendring: Krav til omtapping er implementert.                                                           | Dokumentet gir en beskrivelse av prosessen for å kunne utføre omtapping på terminalen. All form for omtapping er ikke tillat uten godkjennelse fra Bane NOR.                                                                                                                      | <OLSSTI@banenor.no> 20.09.2019  |
 | Oppdatering: Standardnivå for Bane NORs godsterminaler                                                     | Dokumentet som beskriver standardnivåene på Bane NORs godstemrinaler er fjernet fra Terminalhåndboken og inngår nå i Bane NORs generiske risikovurdering for terminaler.                                                                                                          | <OLSSTI@banenor.no> 11.04.2019  | | Oppdatering: Standardnivå for Bane NORs godsterminaler                                                     | Dokumentet som beskriver standardnivåene på Bane NORs godstemrinaler er fjernet fra Terminalhåndboken og inngår nå i Bane NORs generiske risikovurdering for terminaler.                                                                                                          | <OLSSTI@banenor.no> 11.04.2019  |
popupendringer.txt · Sist endret: 2020/07/15 08:53 av stian_kristoffer_olsen