popupendringer

Endringslogg

Denne loggen gir deg oversikt over oppdateringer som er gjort i Terminalhåndboken

Endring: Beskrivelse Signatur
Struktrelle endringer. I første kvartal av 2002 vil det skje en del strukturelle endringer i Terminalhåndboken. OLSSTI@banenor.no 01.01.2020
Oppdatering: Teknisk håndbok er tilgjengelig. Teknisk håndbok for bygging og konstruksjon av godsterminal er tilgjengelig. Teknisk håndbok er en funksjonell som gir erfaringsbaserte anbefalering for konstruksjon av godsterminal. OLSSTI@banenor.no 23.03.2020
Oppdatering: Veileder for søknad om deponering av farlig gods er tilgjengelig. Veileder for å søke om tillatelse til å deponere farlig gods på terminalene er nå tilgjengelig. Gå til siden «Krav til farlig gods» for mer informasjon OLSSTI@banenor.no 13.02.2020
Kravendring: Deponering av farlig gods økes fra 24 timer til 48 timer. Søknadsplikt for å deponere farlig gods er besluttet å økes fra 24 timer til 48 timer. Gå til: «Krav til farlig gods» for mer informasjon. OLSSTI@banenor.no 13.02.2020
Kravendring: Ganddal godsterminal - Høyspentanlegg. Krav til arbeid i nærheten av høyspentanlegg ved Ganddal godsterminal er tydeliggjort. OLSSTI@banenor.no 15.11.2019
Kravendring: Krav til omtapping er implementert. Dokumentet gir en beskrivelse av prosessen for å kunne utføre omtapping på terminalen. All form for omtapping er ikke tillat uten godkjennelse fra Bane NOR. OLSSTI@banenor.no 20.09.2019
Oppdatering: Standardnivå for Bane NORs godsterminaler Dokumentet som beskriver standardnivåene på Bane NORs godstemrinaler er fjernet fra Terminalhåndboken og inngår nå i Bane NORs generiske risikovurdering for terminaler. OLSSTI@banenor.no 11.04.2019
Oppdatering: Adgangsbestemmelser og søknadskjema for adgangskort er nå to separate dokumenter Adgangskort og søknadskjema er nå to separate dokumenter i henhold til krav til struktur, oppbygging og endringer i Terminalhåndboken. OLSSTI@banenor.no 26.09.17
Oppdatering: Vurderingsskjema for utplassering av tankanlegg på Bane NORs godsterminaler er tilgjengelig. Oppdatering: Vurderingsskjema for utplassering av tankanlegg på Bane NORs godsterminaler er tilgjengelig. Gå til Drift og logistikk > Vurderingsskjema for dieseltanker for mer informasjon OLSSTI@banenor.no 26.09.17
Kravendring: Krav til utførelse av endring av dokumenter i Terminalhåndboken er nå tilgjengelig. Krav til utførelse av endring av dokumenter i Terminalhåndboken er nå tilgjengelig. Dokumentet setter krav til hvordan Bane NOR skal gjøre endringer og oppdatere Terminalhåndboken. OLSSTI@banenor.no 26.09.17
Oppdatering: Sjekkliste for vernerunder på Bane NORs godsterminaler er nå tilgjengelig. Instruks for vernerunder på Bane NORs godsterminaler er nå opphevet og erstattes med sjekkliste for vernerunder på Bane NORs godsterminaler. For mer informasjon gå til Sikkerhet > Vernerunder OLSSTI@banenor.no 26.09.17
Kravendring: Krav til gjennomføring av e-læringskurs er endret Nytt e-læringskurs «Ferdsel på godsterminal» er tilgjengelig. Kurset vil for brukerne av terminalen erstatte det tidligere kurset «Arbeid i og ved driftsatt jernbane». For mer informasjon klikk på Sikkerhet > Sikkerhetskurs. OLSSTI@banenor.no 06.07.17
Oppdatering: Rapportering av uønskede hendelser via Terminalhåndboken Det er nå mulig å rapportere uønskede hendelser via Terminalhåndboken. OLSSTI@banenor.no 06.07.17
Oppdatering: Instrukser for bruk av TOS er tilgjengelig. Instrukser for bruk av TOS er nå tilgjengelig. Klikk på Drift og logistikk > Terminaloperasjonssystem OLSSTI@banenor.no 03.05.17
Oppdatering: Rutiner for bruk av planovergang ved Alnabru godsterminal Rutiner for bruk av planovergang mellom Alnabru skiftestasjon og Alnabru godsterminal godsterminal er nå tilgjengelig. OLSSTI@banenor.no 27.01.17
Kravendring: krav til kjørende Kjørende har vikeplikt for løftemaskiner. Kjørende skal ikke snu kranbanen (Alnabru godsterminal). Kjørende skal til en hver tid sørge for at speil er rene og heile. OLSSTI@banenor.no 27.01.2017
Oppdatering: Beredskapscontainere Liste over innholdet til beredskascontainere er tilgjengelig. Listen skal lamineres og henges opp på innsiden av containere. Brukere er ansvarlig for å føre opp produktene som fjernes på listen. OLSSTI@banenor.no 27.01.17
Kravendring: krav ved bruk av beredskapscontainer. Terminaloperatør er selv ansvarlig for å håndtere avfall ved bruk av beredskapscontainer OLSSTI@banenor.no 27.01.2017
Oppdatering: Informasjonskjema med krav til kjørende Informasjonsskjema om hvilke krav som stilles til kjørende er nå tilgjengelig for Alnabru og Brattøra godsterminal OLSSTI@banenor.no 27.01.17
Kravendring: Varslingskrav ved uønskede hendelser. Terminaloperatør er ansvarlig for å ha etablert rutiner for å varsle regional terminalleder ved uønskede hendelser relatert til farlig gods. OLSSTI@banenor.no 27.01.2017
Oppdatering: Link og informasjon om Beredskapsportalen er nå tilgjengelig I Beredskapsportalen foreligger det informasjon som kan være nyttig for terminaloperatør å kjenne til når man skal utarbeide beredskapsplaner for sin virksomhet. NB! Alle krav til varslingsrutiner og beredskapsplaner for terminaloperatør er beskrevet i Terminalhåndboken. OLSSTI@banenor.no 27.01.17
Oppdatering: Informasjon om vindpølser Informasjon om funksjonen til vindpølser er nå tilgjengelig. OLSSTI@banenor.no 02.01.2017
Oppdatering: Sidebar er nå opprettet med tilbakemeldingsknapp Det er nå mulig å gi tilbakemelding på innholdet direkte i Terminalhåndboken. Dette gjør man ved å trykke på «Send tilbakemeldinger på siden». OLSSTI@jbv.no 29.11.16
      |
popupendringer.txt · Sist endret: 2020/07/15 08:53 av stian_kristoffer_olsen