public:sikkerhet:farlig_gods

Dette er en gammel utgave av dokumentet!


Krav til transport og deponering av farlig gods på Bane NORs intermodale godsterminaler

1. Formål

Formålet er å beskrive kravene for transport og deponering av farlig gods på Bane NORs godsterminaler.

3. Omfang og avgrensing

Kravet gjelder alle som transporterer farlig gods på Bane NORs godsterminaler.

4. Krav fra Bane NOR

Transport av farlig gods inne på Bane NORs godsterminal reguleres av forskrift om landtransport av farlig gods.

Følgende aktiviteter er ikke tillatt på terminalen uten særskilt godkjennelse fra Bane NOR:

  • deponering av farlig gods i mer enn 48 timer*,
  • lasting og lossing av systemtog med farlig gods,
  • omtapping av farlig gods,
  • lagring og/eller mellomlagring av farlig gods som ikke er definert som transport etter definisjonen i forskrift om landtransport av farlig gods (herunder ADR/RID).

For at Bane NOR skal kunne tillate en slik aktivitet, så må det sendes en skriftlig søknad til Bane NOR.

(*)Farlig gods kan deponeres utover 48 timer i forbindelse med helg og helligdager. Ved slike tilfeller er det ikke krav om at det søkes om unntak.

Enkelte terminaler har særskilte bestemmelser for transport og deponering av farlig gods.

Kilder

Forskrift om landtransport av farlig gods

Terminalhåndbok, Søknad om deponering av farlig gods

Terminalhåndbok, Krav til omtapping

/var/www/orv.banenor.no/public_html/terminalhandboken/data/pages/public/sikkerhet/farlig_gods.txt · Sist endret: 2020/07/28 13:16 av stian_kristoffer_olsen