public:sikkerhet:farlig_avfall

Dette er en gammel utgave av dokumentet!


Farlig avfall og farlige stoffer

Farlig avfall

Forskriftskrav

Farlig avfall skal håndteres i henhold til avfallsforskriften kapittel 11. Terminaloperatør skal derfor ha etablert et hensiktsmessig og forsvarlig system for håndtering av farlig avfall. Ved behov skal operatørene samordne håndteringen med andre aktører på terminalen.

Avfallsforskriften

Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og bregrensning av kjemikalier

Krav fra Bane NOR

  • Oppbevaring av farlig avfall skal avtales med Bane NOR.
  • Der hvor det er etablert miljøstasjoner skal disse brukes.

Offentlige veiledere

Miljødirektoratet. (2004). Veileder i håndtering av farlig avfall 2004-2023

Farlige stoffer

Terminaloperatørene er selv ansvarlige for å håndtere farlige stoffer er gjeldende forskrifter.

Bane NOR oppbevarer diesel og monopropylenglykol (MPG) på noen av terminalene. Disse stoffene er kategorisert som farlige stoffer.

Sikkerhetsdatablader for Bane NOR

Sikkerhetsdatablad for diesel

Sikkerhetsdatablad for monopropylenglykol (MPG)

Brukerne av anlegget er pliktig til å oppbevare sikkerhetsdatabladet i sitt stoffkartotek.

For mer informasjon om oppbevaring av farlige stoffer, se drift av tankanlegg.

/var/www/orv.banenor.no/public_html/terminalhandboken/data/pages/public/sikkerhet/farlig_avfall.txt · Sist endret: 2020/07/28 12:35 av stian_kristoffer_olsen