public:sikkerhet:omtapping

Dette er en gammel utgave av dokumentet!


Krav til omtapping på Bane NORs godsterminaler

1. Formål

Formålet med dette kapitlet er å beskrive kravene for omtapping på Bane NORs godsterminaler.

2. Omfang og avgrensing

Kravet gjelder alle som skal utføre omtapping på Bane NORs intermodale godsterminaler og regulerer alle type stoffer som omtappes.

3. Krav fra Bane NOR

3.1 Dokumentasjon

Omtapping på terminalen er ikke tillatt uten skriftlig godkjennelse fra Bane NOR.

For at Bane NOR skal tillate omtapping inne på terminalområdet, så må virksomhet som skal utøve den type aktivitet har utarbeidet og overlevert følgende dokumentasjon i søknad til Bane NOR via ansvarlig Terminaloperatør:

  • risikoanalyse
  • beredskapsplan
  • rutiner for omtapping

Dokumentasjonens detaljeringsgrad dimensjoneres ut fra type stoff som skal omtappes.

Bane NOR kan tillate omtapping så fremt omtapper gjennom en risikovurdering kan vise til at aktiviteten er innenfor et akseptabelt risikonivå og ikke utgjør en særskilt fare for omgivelsene og ytre miljø.

Risikoanalysen må også dokumentere at anlegget (terminalen) oppfyller de nødvendige lov- og forskriftskrav relatert til omtappingsaktiviteten som virksomheten skal utøve.

Ved omtapping skal virksomheten i risikovurderingen spesielt vektlegge forskrift om håndtering av farlig stoff.

3.2 Ansvarlig aktør

Terminalopeartør må akseptere omtapping på terminalen.

Ved et eventuelt utslipp til grunn er terminaloperatør ansvarlig for kostnadene for sanering og opprydding.

3.3 Opphør av omtapping

Bane NORs godkjennelse for omtapping vil kunne opphøre som følge av logistikkendringer eller sikkerhetshensyn.

Kilder

Forskrift om håndtering av farlig stoff

DSB: Veileder - Omtapping av farlig stoff

/var/www/orv.banenor.no/public_html/terminalhandboken/data/pages/public/sikkerhet/omtapping.txt · Sist endret: 2020/01/23 09:39 av stian_kristoffer_olsen