start

Terminalhåndboken

Velkommen til Terminalhåndboken og Bane NORs godsterminaler

Terminalhåndboken gir bestemmelser og retningslinjer om bruk av Bane NORs godsterminaler. Alle brukere av terminalene skal kjenne til og følge de krav som Bane NOR til en hver tid setter for bruk av terminalene.

Husk å følge de lokale skiltreglene som er unike for hver enkelt terminal


Terminalhåndboken regulerer aktiviteter relatert til lastegatene og veisystemene inne på godsterminalene. Aktivitetene relatert til togframføring og skifting er ikke regulert i denne håndboken.

start.txt · Sist endret: 2020/07/09 11:07 av stian_kristoffer_olsen