start

Siden er under rekonstruksjon, så det kan medføre at ikke alle dokumentene i menyen er tilgjengelig. Vi beklager ulempen dette medfører!

Velkommen til Terminalhåndboken!

Formål

Terminalhåndboken gir bestemmelser og retningslinjer om bruk av Bane NORs godsterminaler. Alle brukere av terminalene skal kjenne til og følge de krav som Bane NOR til en hver tid setter for bruk av terminalene.

Omfang og avgrensning

Terminalhåndboken regulerer aktiviteter relatert til lastegatene og veisystemene inne på godsterminalene. Aktivitetene relatert til togframføring og skifting er ikke regulert i denne håndboken.

start.txt · Sist endret: 2020/03/21 17:56 av stian_kristoffer_olsen