start

Terminalhåndboken

Velkommen til Terminalhåndboken og Bane NORs jernbanegodsterminaler

Terminalhåndboken gir bestemmelser og retningslinjer om bruk og adgang til Bane NORs godsterminaler. Alle brukere av terminalene skal kjenne til og følge de krav som Bane NOR til en hver tid setter for bruk av terminalene. Aktiviteter som er direkte relatert til togframføring og skifting er ikke regulert i denne håndboken.

Bane NOR har som målsetning at jernbaneforetak, samlastere, vareeiere og transportører skal oppleve at deres terminalbehov i forbindelse med godstransport blir ivaretatt på en sikker, miljøvennlig og konstandseffektiv måte.

Terminalhåndboken gir også anbefalinger til konstruksjon og bygging av jernbanegodsterminaler.

start.txt · Sist endret: 2020/08/31 12:24 av stian_kristoffer_olsen