Håndbok for stasjoner

Håndbok for stasjoner (Stasjonshåndboka) beskriver den standard Bane NOR har som ambisjon å tilby på stasjoners publikumsområder. Stasjonshåndboka fastsetter både krav, anbefalinger og veiledninger. Sentralt i kravene til fysisk utforming er at stasjoner lages i henhold til den nasjonale målsettingen om universell utforming.