tunneler:tunneler_start

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
tunneler:tunneler_start [2018/10/29 14:41]
torgeir_blesvik
tunneler:tunneler_start [2018/11/06 07:52] (nåværende versjon)
christian_mckenna
Linje 110: Linje 110:
 </​columns>​ </​columns>​
    
- 
-==== Særskilte brannobjekter ==== 
- 
- 
-<​html> ​ 
- 
-<div class="​image"​ style="​position:​relative;">​ 
-<img src ="​http://​orv.jbv.no/​sjn/​lib/​exe/​fetch.php?​media=wiki:​kart4_air.png"> ​ 
- 
-<div class="​buttons">​ 
- 
-<! -- 1. column --> 
- 
-   <​button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='​http://​orv.jbv.no/​sjn/​doku.php?​id=tunneler:​bergensbanen#​kvalsasen_tunnel'" ​ 
-   ​style="​position:​absolute;​ top:0.5%; left:0.05%; width:​17.5%;​ height:​4.5%;​ font-size:​0.7vw;">​ Kvålsåsen ​ 
-   </​button>​ 
- 
-   <​button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='​http://​orv.jbv.no/​sjn/​doku.php?​id=tunneler:​bergensbanen#​hernes_tunnel'"​ 
-   ​style="​position:​absolute;​ top:6.5%; left:0.05%; width:​17.5%;​ height:​4.5%;​ font-size:​0.7vw;">​ Hernes ​ 
-   </​button>​ 
- 
-   <​button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='​http://​orv.jbv.no/​sjn/​doku.php?​id=tunneler:​bergensbanen#​trollkona_tunnel'"​ 
-   ​style="​position:​absolute;​ top:12.5%; left:0.05%; width:​17.5%;​ height:​4.5%;​ font-size:​0.7vw;">​ Trollkona 
-   </​button>​ 
- 
-   <​button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='​http://​orv.jbv.no/​sjn/​doku.php?​id=tunneler:​bergensbanen#​hetta_tunnel'"​ 
-   ​style="​position:​absolute;​ top:18.5%; left:0.05%; width:​17.5%;​ height:​4.5%;​ font-size:​0.7vw;">​ Hetta 
-   </​button>​ 
- 
-   <​button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='​http://​orv.jbv.no/​sjn/​doku.php?​id=tunneler:​bergensbanen#​hananipa_tunnel'"​ 
-   ​style="​position:​absolute;​ top:24.5%; left:0.05%; width:​17.5%;​ height:​4.5%;​ font-size:​0.7vw;">​ Hananipa 
-   </​button>​ 
- 
-<button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='​http://​orv.jbv.no/​sjn/​doku.php?​id=tunneler:​bergensbanen#​arnanipa'"​ 
-   ​style="​position:​absolute;​ top:30.5%; left:0.05%; width:​17.5%;​ height:​4.5%;​ font-size:​0.7vw;">​ Arnanipa 
-   </​button>​ 
- 
-<button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='​http://​orv.jbv.no/​sjn/​doku.php?​id=tunneler:​bergensbanen#​ulriken_tunnel'"​ 
-   ​style="​position:​absolute;​ top:36.5%; left:0.05%; width:​17.5%;​ height:​4.5%;​ font-size:​0.7vw;">​ Ulriken 
-   </​button>​ 
- 
-<button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='​http://​orv.jbv.no/​sjn/​doku.php?​id=tunneler:​bergensbanen#​bulken_tunnel'"​ 
-   ​style="​position:​absolute;​ top:42.5%; left:0.05%; width:​17.5%;​ height:​4.5%;​ font-size:​0.7vw;">​ Bulken 
-   </​button>​ 
- 
-<button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='​http://​orv.jbv.no/​sjn/​doku.php?​id=tunneler:​bergensbanen#​gulsvik_tunnel'"​ 
-   ​style="​position:​absolute;​ top:48.5%; left:0.05%; width:​17.5%;​ height:​4.5%;​ font-size:​0.7vw;">​ Gulsvik 
-   </​button>​ 
- 
-<button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='​http://​orv.jbv.no/​sjn/​doku.php?​id=tunneler:​bergensbanen#​haverstigen_tunnel'"​ 
-   ​style="​position:​absolute;​ top:54.5%; left:0.05%; width:​17.5%;​ height:​4.5%;​ font-size:​0.7vw;">​ Haverstigen 
-   </​button>​ 
-    
-<button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='​http://​orv.jbv.no/​sjn/​doku.php?​id=tunneler:​sorlandsbanen#​jerpetjern_tunnelen'"​ 
-   ​style="​position:​absolute;​ top:60.5%; left:0.05%; width:​17.5%;​ height:​4.5%;​ font-size:​0.7vw;">​ Jerpetjern 
-   </​button> ​   
-    
-<button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='​http://​orv.jbv.no/​sjn/​doku.php?​id=tunneler:​sorlandsbanen'"​ 
-   ​style="​position:​absolute;​ top:66.5%; left:0.05%; width:​17.5%;​ height:​4.5%;​ font-size:​0.7vw;">​ Drangsdal 
-   </​button> ​   
- 
-<button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='​http://​orv.jbv.no/​sjn/​doku.php?​id=tunneler:​sorlandsbanen#​tronas_tunnel'"​ 
-   ​style="​position:​absolute;​ top:72.5%; left:0.05%; width:​17.5%;​ height:​4.5%;​ font-size:​0.7vw;">​ Tronås 
-   </​button> ​   
- 
-<button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='​http://​orv.jbv.no/​sjn/​doku.php?​id=tunneler:​sorlandsbanen#​sira_tunnel'"​ 
-   ​style="​position:​absolute;​ top:78.5%; left:0.05%; width:​17.5%;​ height:​4.5%;​ font-size:​0.7vw;">​ Sira 
-   </​button>  ​ 
-    
-<button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='​http://​orv.jbv.no/​sjn/​doku.php?​id=tunneler:​sorlandsbanen#​voilas_tunnel'"​ 
-   ​style="​position:​absolute;​ top:84.5%; left:0.05%; width:​17.5%;​ height:​4.5%;​ font-size:​0.7vw;">​ Voilås 
-   </​button> ​   ​ 
-    ​ 
-<button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='​http://​orv.jbv.no/​sjn/​doku.php?​id=tunneler:​sorlandsbanen#​gyland_tunnel'"​ 
-   ​style="​position:​absolute;​ top:90.5%; left:0.05%; width:​17.5%;​ height:​4.5%;​ font-size:​0.7vw;">​ Gyland 
-   </​button> ​     
-    
-<button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='​http://​orv.jbv.no/​sjn/​doku.php?​id=tunneler:​sorlandsbanen#​omland_tunnelen'"​ 
-   ​style="​position:​absolute;​ top:96.5%; left:0.05%; width:​17.5%;​ height:​4.5%;​ font-size:​0.7vw;">​ Omland 
-   </​button> ​   
-    
-    
-<! -- 2. column --> ​   
- 
-<button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='​http://​orv.jbv.no/​sjn/​doku.php?​id=tunneler:​vestfoldbanen#​kleivertunnelen'"​ 
-   ​style="​position:​absolute;​ top:0.5%; left:28%; width:​17.5%;​ height:​4.5%;​ font-size:​0.55vw;">​ Kleivertunnelen ​  </​button> ​   
-    
-<button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='​http://​orv.jbv.no/​sjn/​doku.php?​id=tunneler:​vestfoldbanen#​noklegardtunnelen'"​ 
-   ​style="​position:​absolute;​ top:6.5%; left:28%; width:​17.5%;​ height:​4.5%;​ font-size:​0.55vw;">​ Nøklegårdtunnelen</​button>  ​ 
- 
-<button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='​http://​orv.jbv.no/​sjn/​doku.php?​id=tunneler:​vestfoldbanen#​langangtunnelen'"​ 
-   ​style="​position:​absolute;​ top:12.5%; left:28%; width:​17.5%;​ height:​4.5%;​ font-size:​0.55vw;">​ Langangentunnelen</​button> ​ 
-    
-<button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='​http://​orv.jbv.no/​sjn/​doku.php?​id=tunneler:​vestfoldbanen#​storbergtunnelen'"​ 
-   ​style="​position:​absolute;​ top:18.5%; left:28%; width:​17.5%;​ height:​4.5%;​ font-size:​0.55vw;">​ Storbergtunnelen</​button> ​ 
-    
-<button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='​http://​orv.jbv.no/​sjn/​doku.php?​id=tunneler:​vestfoldbanen#​eidangertunnelen'"​ 
-   ​style="​position:​absolute;​ top:24.5%; left:28%; width:​17.5%;​ height:​4.5%;​ font-size:​0.55vw;">​ Eidangertunnelen</​button> ​ 
- 
- 
-<! -- 3. column --> 
- 
-<button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='​http://​orv.jbv.no/​sjn/​doku.php?​id=tunneler:​vestfoldbanen'"​ 
-   ​style="​position:​absolute;​ top:65.5%; left:30%; width:​17.5%;​ height:​4.5%;​ font-size:​0.7vw;">​ Holmestrand </br> porten 
-   </​button> ​   
- 
-    
-<button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='​http://​orv.jbv.no/​sjn/​doku.php?​id=tunneler:​bratsbergbanen#​skienstunnelen'"​ 
-   ​style="​position:​absolute;​ top:71.5%; left:30%; width:​17.5%;​ height:​4.5%;​ font-size:​0.7vw;">​ Skien 
-   </​button> ​   ​ 
- 
- 
-<button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='​http://​orv.jbv.no/​sjn/​doku.php?​id=tunneler:​vestfoldbanen#​jarlsbergtunnelen'"​ 
-   ​style="​position:​absolute;​ top:77.5%; left:30%; width:​17.5%;​ height:​4.5%;​ font-size:​0.7vw;">​ Jarlsberg 
-   </​button> ​   ​ 
- 
- 
-<button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='​http://​orv.jbv.no/​sjn/​doku.php?​id=tunneler:​sorlandsbanen#​grohei_tunnel'"​ 
-   ​style="​position:​absolute;​ top:83.5%; left:30%; width:​17.5%;​ height:​4.5%;​ font-size:​0.7vw;">​ Grohei 
-   </​button> ​   ​ 
- 
-<button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='​http://​orv.jbv.no/​sjn/​doku.php?​id=tunneler:​sorlandsbanen#​haegebostadtunnelen'"​ 
-   ​style="​position:​absolute;​ top:89.5%; left:30%; width:​17.5%;​ height:​4.5%;​ font-size:​0.7vw;">​ Hægebostad 
-   </​button> ​ 
- 
-<button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='​http://​orv.jbv.no/​sjn/​doku.php?​id=tunneler:​sorlandsbanen#​kvineshei_tunnel'"​ 
-   ​style="​position:​absolute;​ top:95.5%; left:30%; width:​17.5%;​ height:​4.5%;​ font-size:​0.7vw;">​ Kvineshei 
-   </​button> ​ 
- 
- 
-<! -- 4. column --> 
- 
- 
-<button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='​http://​orv.jbv.no/​sjn/​doku.php?​id=tunneler:​nordlandsbanen#​gevingasen_tunnel'"​ 
-   ​style="​position:​absolute;​ top:11.0%; left:55%; width:​17.5%;​ height:​4.5%;​ font-size:​0.7vw;">​ Gevingåsen 
-   </​button> ​   ​ 
- 
- 
-<button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='​http://​orv.jbv.no/​sjn/​doku.php?​id=tunneler:​raumabanen#​stavem_tunnel'"​ 
-   ​style="​position:​absolute;​ top:17.0%; left:55%; width:​17.5%;​ height:​4.5%;​ font-size:​0.7vw;">​ Stavem 
-   </​button> ​   ​ 
- 
- 
-<button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='​http://​orv.jbv.no/​sjn/​doku.php?​id=tunneler:​raumabanen#​kylling_tunnel'"​ 
-   ​style="​position:​absolute;​ top:23.0%; left:55%; width:​17.5%;​ height:​4.5%;​ font-size:​0.7vw;">​ Kylling 
-   </​button> ​   ​ 
- 
-<button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='​http://​orv.jbv.no/​sjn/​doku.php?​id=tunneler:​flamsbana'"​ 
-   ​style="​position:​absolute;​ top:29.0%; left:55%; width:​17.5%;​ height:​4.5%;​ font-size:​0.7vw;">​ Flåmsbana 
-   </​button> ​ 
- 
- 
-<button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='​http://​orv.jbv.no/​sjn/​doku.php?​id=tunneler:​dovrebanen#​ulvintunnelen'"​ 
-   ​style="​position:​absolute;​ top:35.0%; left:55%; width:​17.5%;​ height:​4.5%;​ font-size:​0.7vw;">​ Ulvin 
-   </​button> ​   ​ 
- 
-<button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='​http://​orv.jbv.no/​sjn/​doku.php?​id=tunneler:​gardermobanen#​bekkedalshogda_tunnel'"​ 
-   ​style="​position:​absolute;​ top:41.0%; left:55%; width:​17.5%;​ height:​4.5%;​ font-size:​0.7vw;">​ Bekkedals-</​br>​høgda 
-   </​button> ​   ​ 
- 
- 
-<button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='​http://​orv.jbv.no/​sjn/​doku.php?​id=tunneler:​gardermobanen#​kulvert_pa_gardermoen_stasjon'"​ 
-   ​style="​position:​absolute;​ top:47.0%; left:55%; width:​17.5%;​ height:​4.5%;​ font-size:​0.7vw;">​ Gardermoen 
-   </​button> ​   ​ 
- 
-<button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='​http://​orv.jbv.no/​sjn/​doku.php?​id=tunneler:​gardermobanen#​romeriksporten'"​ 
-   ​style="​position:​absolute;​ top:53.0%; left:55%; width:​17.5%;​ height:​4.5%;​ font-size:​0.7vw;">​ Romeriks-</​br>​porten 
-   </​button> ​ 
- 
-<button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='​http://​orv.jbv.no/​sjn/​doku.php?​id=tunneler:​ostfoldbanen#​bekkelagstunnelen'"​ 
-   ​style="​position:​absolute;​ top:59.0%; left:55%; width:​17.5%;​ height:​4.5%;​ font-size:​0.7vw;">​ Bekkelags 
-   </​button> ​ 
- 
-<button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='​http://​orv.jbv.no/​sjn/​doku.php?​id=tunneler:​ostfoldbanen#​mollerasen_tunnel'"​ 
-   ​style="​position:​absolute;​ top:65.0%; left:55%; width:​17.5%;​ height:​4.5%;​ font-size:​0.7vw;">​ Mølleråsen 
-   </​button> ​ 
- 
- 
-<button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='​http://​orv.jbv.no/​sjn/​doku.php?​id=tunneler:​drammenbanen_og_askerbanen#​beredskapsplan_oslotunnelen'"​ 
-   ​style="​position:​absolute;​ top:71.0%; left:55%; width:​17.5%;​ height:​4.5%;​ font-size:​0.7vw;">​ Oslotunnelen 
-   </​button> ​   ​ 
- 
- 
-<button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='​http://​orv.jbv.no/​sjn/​doku.php?​id=tunneler:​drammenbanen_og_askerbanen#​baerumstunnelen'"​ 
-   ​style="​position:​absolute;​ top:77.0%; left:55%; width:​17.5%;​ height:​4.5%;​ font-size:​0.7vw;">​ Bærum 
-   </​button> ​   ​ 
- 
-<button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='​http://​orv.jbv.no/​sjn/​doku.php?​id=tunneler:​drammenbanen_og_askerbanen#​tanumtunnelen'"​ 
-   ​style="​position:​absolute;​ top:83.0%; left:55%; width:​17.5%;​ height:​4.5%;​ font-size:​0.7vw;">​ Tanum 
-   </​button> ​   ​ 
- 
-<button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='​http://​orv.jbv.no/​sjn/​doku.php?​id=tunneler:​drammenbanen_og_askerbanen#​skaugumtunnelen'"​ 
-   ​style="​position:​absolute;​ top:89.0%; left:55%; width:​17.5%;​ height:​4.5%;​ font-size:​0.7vw;">​ Skaugum 
-   </​button> ​ 
- 
-<button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='​http://​orv.jbv.no/​sjn/​doku.php?​id=tunneler:​drammenbanen_og_askerbanen#​lierasen_tunnel'"​ 
-   ​style="​position:​absolute;​ top:95.0%; left:55%; width:​17.5%;​ height:​4.5%;​ font-size:​0.7vw;">​ Lieråsen 
-   </​button> ​ 
- 
- 
-<! -- 5. column --> 
- 
-<button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='​http://​orv.jbv.no/​sjn/​doku.php?​id=tunneler:​nordlandsbanen#​hopslia_tunnel'"​ 
-   ​style="​position:​absolute;​ top:0.05%; left:72%; width:​17.5%;​ height:​4.5%;​ font-size:​0.7vw;">​ Hopslia 
-   </​button> ​   ​ 
- 
- 
-<button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='​http://​orv.jbv.no/​sjn/​doku.php?​id=tunneler:​nordlandsbanen#​naurstadeidet_tunnel'"​ 
-   ​style="​position:​absolute;​ top:5.5%; left:72%; width:​17.5%;​ height:​4.5%;​ font-size:​0.7vw;">​ Naurstadeidet 
-   </​button> ​   ​ 
- 
- 
-<! -- 6. column --> 
- 
- 
-<button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='​http://​orv.jbv.no/​sjn/​doku.php?​id=tunneler:​bergensbanen#​graskallen'"​ 
-   ​style="​position:​absolute;​ top:47%; left:82%; width:​17.5%;​ height:​4.5%;​ font-size:​0.7vw;">​ Gråskallen 
-   </​button> ​   ​ 
- 
- 
-<button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='​http://​orv.jbv.no/​sjn/​doku.php?​id=tunneler:​bergensbanen#​finsetunnelen'"​ 
-   ​style="​position:​absolute;​ top:53%; left:82%; width:​17.5%;​ height:​4.5%;​ font-size:​0.7vw;">​ Finse 
-   </​button> ​ 
-    
-   <​button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='​http://​orv.jbv.no/​sjn/​doku.php?​id=tunneler:​bergensbanen#​reinunga_tunnel'"​ 
-   ​style="​position:​absolute;​ top:59%; left:82%; width:​17.5%;​ height:​4.5%;​ font-size:​0.7vw;">​ Reinunga 
-   </​button> ​   ​ 
- 
- 
-<button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='​http://​orv.jbv.no/​sjn/​doku.php?​id=tunneler:​bergensbanen#​gravehalsen_tunnel'"​ 
-   ​style="​position:​absolute;​ top:65%; left:82%; width:​17.5%;​ height:​4.5%;​ font-size:​0.7vw;">​ Gravehalsen 
-   </​button> ​ 
-    
-   <​button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='​http://​orv.jbv.no/​sjn/​doku.php?​id=tunneler:​bergensbanen#​kleivane_tunnel'"​ 
-   ​style="​position:​absolute;​ top:71%; left:82%; width:​17.5%;​ height:​4.5%;​ font-size:​0.7vw;">​ Kleivane 
-   </​button> ​   ​ 
- 
- 
-</​div>​ 
- 
-</​div>  ​ 
- 
-</​html>​ 
- 
- 
- 
- 
- 
 {{tag>"​Informasjonseier Konserndirektør Kunde og trafikk"​}} {{tag>"​Informasjonseier Konserndirektør Kunde og trafikk"​}}
 {{tag>"​Informasjonsansvarlig Fagansvarlig framføringssikkerhet"​}} {{tag>"​Informasjonsansvarlig Fagansvarlig framføringssikkerhet"​}}
  
tunneler/tunneler_start.txt · Sist endret: 2018/11/06 07:52 av christian_mckenna