tunneler:tunneler_start

8. Tunneloversikt og særskilte brannobjekter

Ved eventuell brann i tog som befinner seg i tunnel, skal toget som en hovedregel, så fremt det er mulig, kjøre ut av tunnelen. Der brannvesenet er utstyrt med førsteinnsatskjøretøy(er), skal disse ankomme skadested i samme spor som hendelsen. I tillegg kan beredskapstog benyttes. På strekning med dobbeltspor, skal dette kjøres til skadested i nabospor.

Øvrige beskrivelser til beredskapstegningene er utarbeidet av Bane NORs trafikkområder og finnes i Beredskapsportalen

Tunneloversikt per banestrekning

tunneler/tunneler_start.txt · Sist endret: 2020/07/24 11:13 av torgeir_blesvik