tunneler:sorlandsbanen

Tunneler Sørlandsbanen

Drammen-Stavanger

Tunnelnavn Strekning Fra km Til km Lengde Merknader
Krutthusmoen Kongsberg stasjon 100,4010 100,4710 70 m
Svartås Kongsberg - Saggrenda 103,8620 103,9070 45 m
Trollerud Kongsberg - Saggrenda 104,7700 105,2720 502 m
Tandbergås Kongsberg - Saggrenda 105,4300 105,5240 94
Reichentrost Saggrenda stasjon 105,7320 106,0360 304 m
Kirkebergåsen Saggrenda - Meheia 108,4600 109,2790 819 m
Jerpetjern Meheia - Øysteinstul 119,0140 120,7760 1762 m

Jerpetjern tunnelen

Jerpetjerntunnelen

Tunnelen har:

 • ledelys hver 10 meter
Tunnelnavn Strekning Fra km Til km Lengde Merknader
Nybru Øysteinstul - Hjuksebø 129,0650 129,1210 56 m
Kolseth Øysteinstul - Hjuksebø 129,4730 130,3720 899 m
Lille Kolseth Øysteinstul - Hjuksebø 130,8380 130,8570 19 m
Askemyra 1 Øysteinstul - Hjuksebø 133,2300 133,2710 41 m
Askemyra 2 Øysteinstul - Hjuksebø 133,2810 133,3500 69 m
Hjukse Øysteinstul - Hjuksebø 134,6880 135,0950 407 m
Hagen Hjuksebø - Nordagutu 138,1250 138,3600 235 m
Plassedal Hjuksebø - Nordagutu 141,8990 141,9770 78 m
Sundsval Hjuksebø - Nordagutu 143,2740 143,4490 175 m
Jonsås Nordagutu - Gvarv 152,4060 152,9550 549 m
Bergan Nordagutu - Gvarv 154,3440 154,6290 285 m
Tønnås Bø - Lunde 170,3940 170,4230 29 m
Svenkerud Lunde - Nakksjø 179,0210 179,0620 41 m
Brudelien Lunde - Nakksjø 179,8820 179,9430 61 m
Tyri Lunde - Nakksjø 182,5280 182,5680 40 m
Røssfjell Lunde - Nakksjø 183,1320 183,2930 161 m
Bukkefjell Lunde - Nakksjø 183,4620 184,0620 600 m
Heimdal Lunde - Nakksjø 184,4400 184,5220 82 m
Smørbu Lunde - Nakksjø 184,6620 184,7840 122 m
Kallbekk Lunde - Nakksjø 184,9540 185,2390 285 m
Skalgrin Lunde - Nakksjø 185,9610 186,7220 761 m
Grubbetjern 1 Nakksjø - Drangedal 196,8290 196,9230 94 m
Grubbetjern 2 Nakksjø - Drangedal 197,0800 197,0920 12 m
Halfaredal Nakksjø - Drangedal 201,6270 201,7910 164 m
Kjeåsen Nakksjø - Drangedal 203,4740 204,2060 732 m
Skolehus Drangedal stasjon 204,5760 204,6200 44 m
Lillestranna Drangedal - Neslandsvatn 207,7030 207,7400 37 m
Vierdal Drangedal - Neslandsvatn 208,0670 208,1170 50 m
Sønderå 1 Drangedal - Neslandsvatn 210,4610 210,4850 24 m
Sønderå 2 Drangedal - Neslandsvatn 210,5060 210,5400 34 m
Rauålsvann Drangedal - Neslandsvatn 218,9960 219,1320 136 m
Heldalsberget Neslandsvatn stasjon 221,3610 221,4410 80 m
Torvmyråsen Neslandsvatn - Lyser 223,1110 223,1790 69 m
Lyser Lyser krysningsspor stasjon 229,1030 229,1480 45 m
Sigder Lyser - Gjerstad 231,7730 232,0670 294 m
Gunnustad Lyser - Gjerstad 232,6510 232,6970 46 m
Tjennebakken Lyser - Gjerstad 233,1470 233,5220 375 m
Kråkefjell Lyser - Gjerstad 234,8460 234,9760 130 m
Solbakken Gjerstad stasjon 235,8400 235,9690 129 m
Ufsa Gjerstad stasjon 236,6850 236,8280 143 m
Tollneset Gjerstad stasjon 237,4200 237,6220 202 m
Sagkleiva Gjerstad - Skorstøl 239,6790 239,7180 39 m
Brenteberget Skorstøl stasjon 249,4310 249,6530 222 m
Snøoverbygg Skorstøl stasjon 249,6530 249,6730 38 m
Glipen Skorstøl - Vegårshei 251,9440 252,0140 70 m
Bjønnåsen Skorstøl - Vegårshei 252,2130 252,2640 51 m
Ravneknatten Skorstøl - Vegårshei 252,4690 252,5710 102 m
Sundåsen Skorstøl - Vegårshei 254,2410 254,3230 82 m
Dalane Skorstøl - Vegårshei 259,4190 259,5210 102 m
Snøoverbygg Vegårshei - Selåsvatn 263,9540 263,9990 45 m
Etterstøl Vegårshei - Selåsvatn 265,6740 265,7660 92 m
Kolstjern Vegårshei - Selåsvatn 269,2200 269,3230 103 m
Trytåsen Selåsvatn - Nelaug 277,9510 278,0290 78 m
Vimme 1 Selåsvatn - Nelaug 278,4140 278,5570 143 m
Vimme 1 Selåsvatn - Nelaug 278,5620 278,5720 10 m
Vimme 2 Selåsvatn - Nelaug 278,6330 278,6920 59 m
Vimme 2 Selåsvatn - Nelaug 278,6970 278,7530 56 m
Vimme 2 Selåsvatn - Nelaug 278,7520 278,7960 44 m
Engfjell Selåsvatn - Nelaug 279,2850 279,3880 103 m
Vimmekil Selåsvatn - Nelaug 279,5980 279,6810 83 m
Rustedal Nelaug - Helldalsmo 284,3480 284,5180 170 m
Moripen Nelaug - Helldalsmo 285,2090 285,2850 76 m
Grytefjell Nelaug - Helldalsmo 285,9440 286,0550 111 m
Snøoverbygg 1 Helldalsmo stasjon 289,4610 289,5370 76 m
Snøoverbygg 2 Helldalsmo stasjon 289,6450 289,6950 50 m
Snøoverbygg 3 Helldalsmo - Herefoss 291,9980 292,0450 47 m
Grashei Helldalsmo - Herefoss 292,6730 292,7420 69 m
Fivedal Helldalsmo - Herefoss 294,4440 294,8170 373 m
Orremyr Helldalsmo - Herefoss 295,2600 295,3460 86 m
Hoggfjell Helldalsmo - Herefoss 295,7250 295,7880 63 m
Hynnekleiv Helldalsmo - Herefoss 296,0510 296,1660 115 m
Botnefoss Helldalsmo - Herefoss 299,3270 299,3620 35 m
Storfoss Helldalsmo - Herefoss 299,7360 300,0040 268 m
Herefoss Herefoss - Fidjetun 306,8220 306,9130 91 m
Kollås 1 Herefoss - Fidjetun 307,0910 307,1910 100 m
Kollås 2 Herefoss - Fidjetun 307,2260 307,3280 102 m
Ålekjær Herefoss - Fidjetun 308,4520 308,5810 129 m
Landekil Oggevatn - Grovane 331,9050 331,9340 29 m
Kvarhei Oggevatn - Grovane 338,3280 338,4130 85 m
Hagen Oggevatn - Grovane 343,7280 343,8320 104 m
Tvangsdalen Grovane - Vennesla 348,8950 349,0530 158 m
Åbel Vennesla - Langemyr 351,4730 351,6370 164 m
Mosby Vennesla - Langemyr 355,8130 356,2800 467 m
Aukland Vennesla - Langemyr 356,5300 356,7940 264 m
Langemyr Langemyr stasjon 359,1600 359,5700 410 m
Tjuvskaret Dalane - Kristiansand 362,8460 362,9930 147 m
Suldalen Kristiansand stasjon 367,7120 367,7890 77 m
Tinnheia Kristiansand - Nodeland 368,2850 368,5190 234 m
Skytterhuset Kristiansand - Nodeland 368,6910 368,8210 130 m
Kjerran Kristiansand - Nodeland 369,0880 369,1410 53 m
Grohei Kristiansand - Nodeland 370,1640 372,1540 1990 m Særskilt brannobjekt

Grohei tunnel

Grohei tunnelen

Tunnelen har:

 • kummer med drensvann (venstre side)
 • PE- skum i store deler av tunnelen med betong overdekning
 • GSM-R dekning i hele tunnelen
 • smånisjer
 • mindre anl./tunnel- nisjer
 • ledelys hver 10 meter
Tunnelnavn Strekning Fra km Til km Lengde Merknader
Øygaren Kristiansand - Nodeland 372,4430 372,5450 102 m
Nodehei Kristiansand - Nodeland 373,5830 374,0880 505 m
Hagen Nodeland - Breland 376,9240 376,9610 37 m
Gjervollstad Nodeland - Breland 378,7590 379,1240 365 m
Avgland Nodeland - Breland 379,4350 379,4790 44 m
Venåsen Nodeland - Breland 379,9140 379,9810 67 m
Veflenes Nodeland - Breland 380,1960 380,3040 108 m
Greibeshei Nodeland - Breland 380,6300 380,7090 79 m
Ørnehei Nodeland - Breland 380,8480 381,0230 175 m
Tillkollhei Nodeland - Breland 381,1230 381,2520 129 m
Skårskleiv Nodeland - Breland 381,3640 381,4380 74 m
Fiskebudal Nodeland - Breland 382,4080 382,4500 42 m
Brattestø Nodeland - Breland 382,6810 382,7050 24 m
Pinneskottet Nodeland - Breland 382,8890 383,1940 305 m
Ørknehei Nodeland - Breland 383,7530 384,0530 300 m
Breland Breland - Marnardal 385,8530 385,9650 112 m
Sjåvatn Breland - Marnardal 388,0150 388,0570 42 m
Krossen Breland - Marnardal 388,6700 388,7650 95 m
Fossestøl Breland - Marnardal 388,9900 389,0500 60 m
Strøodden Breland - Marnardal 391,3750 391,4270 52 m
Grankleiv Breland - Marnardal 392,1290 392,2850 156 m
Skråvatn Breland - Marnardal 392,5220 392,5880 66 m
Svartebekk Breland - Marnardal 392,7880 392,8570 69 m
Ramnåsvatn Breland - Marnardal 394,3900 394,5060 116 m
Lille Stigan Breland - Marnardal 395,0120 395,0550 43 m
Stigan Breland - Marnardal 395,1100 395,4460 336 m
Skjårehei Breland - Marnardal 395,7220 395,8850 163 m
Marli Breland - Marnardal 396,0620 396,3210 259 m
Ytterhei Breland - Marnardal 396,5530 396,8770 324 m
Hidderhei Breland - Marnardal 396,9910 397,3340 343 m
Lille Hidderhei Breland - Marnardal 397,4230 397,5700 147 m
Usland Breland - Marnardal 397,9280 398,3120 384 m
Marnar Breland - Marnardal 398,5640 399,1810 617 m
Heddeland Breland - Marnardal 399,3780 399,5950 217 m
Fossekleiv Marnardal - Audnedal 403,4100 403,4440 34 m
Voan 1 Marnardal - Audnedal 403,7290 403,7950 66 m
Voan 2 Marnardal - Audnedal 404,0040 404,0370 33 m
Koland Marnardal - Audnedal 404,2130 404,2840 71 m
Klapåsen Marnardal - Audnedal 404,8250 404,9020 77 m
Helåsen Marnardal - Audnedal 405,7050 405,9650 260 m
Helidal Marnardal - Audnedal 406,0070 406,1370 130 m
Eikeskaret Marnardal - Audnedal 414,4490 414,8930 444 m
Kirkeheia Marnardal - Audnedal 415,2220 415,5670 345 m
Hunsdalen Marnardal - Audnedal 416,6370 416,6910 54 m
Sagbekk Marnardal - Audnedal 416,8480 416,8930 45 m
Haredal Marnardal - Audnedal 417,1040 417,3910 287 m
Lille Haredal Marnardal - Audnedal 417,5790 417,6050 26 m
Breilidmoen Marnardal - Audnedal 417,9410 418,0060 65 m
Breilidmoen Marnardal - Audnedal 418,3390 418,4700 131 m
Blakstadvadet Marnardal - Audnedal 418,5760 418,6525 76 m
Øydneskleiv Audnedal stasjon 418,9540 419,0820 128 m
Hægebostad Audnedal stasjon 419,8640 428,3380 8474 m Særskilt brannobjekt

Hægebostadtunnelen

Hægebostadtunnelen

Tunnelen har:

 • vindmåler
 • delvis PE- skum i tunnelen uten overdekning av sprøytebetong
 • kabler på vegg (venstre side retning fra Oslo)
 • GSM-R dekning i hele tunnelen
 • naturlige ventiler
 • ledelys hver 10 meter

Vindmåler

Angir styrke og retning = naturlig trekkretning.

Tunnel For info. send SMS: Til mobil nr:
Hægebostadtunnelen mg vind hægebostad 2077

Man mottar siste måling og måling for 10 minutter siden som tekstmelding på mobiltelefonen.

Tunnelnavn Strekning Fra km Til km Lengde Merknader
Kvineshei Snartemo stasjon 429,2780 438,3430 9065 m Særskilt brannobjekt

Kvineshei tunnel

Nødlys/evakueringsskilt

Tunnel Nødlys avstand i meter Avstandsskilt pr. 100 meter
Kvineshei tunnelen 10 viser avtand til tunnelmunninger
opplyser om stigning/fall

Vindmåler

Angir styrke og retning = naturlig trekkretning.

Tunnel For info. send SMS: Til mobil nr:
Kvineshei tunnel mg vind Kvineshei 2077

Man mottar siste måling og måling for 10 minutter siden som tekstmelding på mobiltelefonen.

Kvinesheitunnelen

Tunnelen har:

 • delvis PE- skum i tunnelen
 • montert vindmåler
 • nødlys (diodelys per 10 meter) og skilt (per 100 meter)
 • GSM-R dekning i hele tunnelen

Utstyr i tog:

 • nødlys
 • brannslukkingsapperat
Tunnelnavn Strekning Fra km Til km Lengde Merknader
Moi Snartemo - Sandvatn 439,0650 439,1080 43 m
Jerstad Snartemo - Sandvatn 440,7860 440,9390 153 m
Omland Sandvatn stasjon 442,8860 444,5060 1620 m Særskilt brannobjekt

Omland tunnelen

Omland tunnelen

Tunnelnavn Strekning Fra km Til km Lengde Merknader
Refsskaret Sandvatn - Gyland 445,9750 446,0780 103 m
Myra Sandvatn - Gyland 446,6600 446,7230 63 m
Gyland Sandvatn - Gyland 447,1020 452,7940 5692 m Særskilt brannobjekt

Gyland tunnel

Gylandstunnelen

Tunnelen har:

 • 900mm avstand fra tog til tunnelvegg
 • kabler er lagt i bakken
 • delvis PE- skum uten betongdekke
 • vedlikholdsradio virker i hele tunnelen
 • GSM-R dekning i hele tunnelen
 • naturlig ventilering
 • ledelys hver 10 meter

Utstyr i tog:

 • Skilting i tog mot nødbrems
Tunnelnavn Strekning Fra km Til km Lengde Merknader
Fedog Gyland stasjon 453,6720 454,6040 932 m
Voilås Gyland - Bjørkevoll 457,7090 459,2320 1523 m Særskilt brannobjekt

Voilås tunnel

Voilåstunnelen

Tunnelnavn Strekning Fra km Til km Lengde Merknader
Sira Bjørkevoll stasjon 461,9400 465,0470 3107 m Særskilt brannobjekt

Sira tunnel

Siratunnelen

Tunnelen har:

 • togradio GSM-R i hele tunnelen
 • ledelys hver 10 meter
Tunnelnavn Strekning Fra km Til km Lengde Merknader
Birkeland 1 Bjørkevoll - Sira 466,0940 466,4040 310 m
Bakke Bjørkevoll - Sira 466,7120 467,5420 830 m
Tronås Sira stasjon 469,4430 472,6210 3178 m Særskilt brannobjekt

Tronås tunnel

Tronåstunnelen

Tunnelen har:

 • togradio GSM-R i hele tunnelen
 • ledelys hver 10 meter
Tunnelnavn Strekning Fra km Til km Lengde Merknader
Klubben Sira - Moi 473,3530 473,6290 276 m
Hamre Sira - Moi 474,6930 474,8830 190 m
Drangsdal Moi - Heskestad 483,0910 485,2540 2163 m
Vassenden 1 Moi - Heskestad 485,3290 485,3480 19 m
Vassenden 2 Moi - Heskestad 485,3650 485,4660 101 m
Øikto Moi - Heskestad 485,6740 485,9010 227 m
Sprangfjell Moi - Heskestad 486,1920 486,3180 126 m
Bjødnetødna Moi - Heskestad 486,7500 487,1770 427 m
Fosseklampen Moi - Heskestad 487,5890 487,6430 54 m
Likningstjørn Moi - Heskestad 489,2280 489,2790 51 m
Trolleskar Moi - Heskestad 489,8080 490,1360 328 m
Rotten Heskestad - Ualand 493,5160 493,7080 192 m
Hestad Ualand - Helleland 506,3800 506,5100 130 m
Kvernskar Ualand - Helleland 507,6300 507,6740 44 m
Åmodt Ualand - Helleland 508,5900 508,9310 341 m
Kam Ualand - Helleland 509,1330 509,1830 50 m
Trodal Ualand - Helleland 509,2330 509,3630 130 m
Dyreid Ualand - Helleland 509,5140 509,5790 65 m
Birkeland 2 Helleland - Egersund 512,1420 512,2560 114 m
Løvold Helleland - Egersund 514,8710 514,9850 114 m
Klungeland Helleland - Egersund 515,1620 515,4830 321 m
Slettebø Helleland - Egersund 522,8400 522,9730 133 m
Launes Egersund - Hellvik 527,1870 527,6090 422 m
Leidland Egersund - Hellvik 528,0610 528,2580 197 m
Fossvatn Egersund - Hellvik 528,5390 528,5920 53 m
Skjelbred Egersund - Hellvik 529,4090 529,6230 214 m
Maurholen Egersund - Hellvik 530,1520 530,7480 596 m
Myklebustad Egersund - Hellvik 530,7800 530,9590 179 m
Skadberg Egersund - Hellvik 531,2470 531,3550 108 m
Netland Egersund - Hellvik 531,7240 531,9420 218 m
Hellvik Hellvik stasjon 532,2750 532,3730 98 m
Vatnamot Hellvik - Ogna 536,8380 536,8970 59 m
Kroka Hellvik - Ogna 538,1100 538,1270 17 m
Sirevåg Hellvik - Ogna 538,9360 539,1580 222 m
Vardn Ogna - Brusand 542,4970 542,6960 199 m
Luruhammer Sandnes - Stavanger 587,0290 587,1460 117 m
tunneler/sorlandsbanen.txt · Sist endret: 2019/08/16 11:31 av ingrid_dale_bjordal