tunneler:nordlandsbanen

Tunneler Nordlandsbanen

Trondheim – Bodø

Tunnelnavn Strekning Fra km Til km Lengde Merknader
Gjevingåsen Hommelvik - Hell 25,9900 30,4900 4500 m Særskilt brannobjekt

Gevingåsen tunnel

Gevingåsen tunnel

Utstyr/ installasjoner i tunnel:

 • brannventilasjon med muligheten for luftstrøm begge veier
 • rømningsskilt for hver 50 meter på samme side som håndløper
 • gangbane med håndløper på samme side som nødutganger
 • nødlys/ledelys over håndløper
 • brannvannuttak hver 250 meter

Kommunikasjon i tunnel:

 • nødtelefoner i rømningsvei
 • nødsamband for redningsetaten
 • GSM- dekning
 • GSM-R- dekning

Utstyr/installasjon utenfor tunnel:

 • rømningsplasser ved tunnelmunninger og tverrslag Muruvik
 • nødstyreskap ved tunnelmunninger og rømningsvei 2,3 og 4 (vifter og nødlys)
 • nødtelefon ved dør i alle rømningsveier
 • kameraovervåking i alle rømningsveier
 • 2 stykk nødtelefoner til VTS rømningsvei 4

Beredskap for Gevingåsen tunnel

Rømningsveier

Det er fire rømningsveier fra jernbanetunnelen, i tillegg til rømningsveiene mot hver ende av hovedtunnelen. Rømningsvei 1: Utgang ved km 27.0. Rømningsveien går parallelt med hovedtunnelen og munner ut i rømningsvei 2.

Rømningsvei 2: Utgang ved km 27.5. Munner ut i Muruvik og leder ut til beredskapsplass i Muruvik.

Rømningsvei 3. Utgang ved km 28.5. Munner ut i tverrslaget til Helltunnelen som ledes ut til fylkesvei 950 rett nord om Muruvik.

Rømningsvei 4. Utgang ved km 29.5. Felles rømningsvei med Helltunnelen. Rømningsveien munner ut i havarilomme i Helltunnelen (veitunnel).

Se figur 1 på neste side for skjematisk beskrivelse av tunnelen med rømningsveier.

Figur 1, avstander i tunnel

Tunnelen har støpte gangbaner med håndløper på begge sider av sporene. Alle utganger er markert med skilt og blinkende strobellys. Utgangene er utformet som en sluseløsning med to dører for å forhindre røykinntrenging i rømningsveiene.

Lys og skilting av rømningsveier

Nødlysanlegget består av ledelys og etterlysende anvisningsskilt. Ledelysene er etablert ved håndløper. Håndløper er montert i hovedtunnel og alle rømningsveier. Nødlyset i hovedtunnelen slås på når tog kjører inn i tunnelen. Dersom togsettet ikke er registrert ut av tunnelen i løpet av 5 min., tennes nødlysarmaturene i rømningsveiene. Nødlys i rømningsveier slås på når dør til rømningsvei åpnes. Togleder har mulighet til å fjernstyre lyset i hele tunnelen og alle rømningsveier. I tavlene T11, T21, T22, T31 og T32 er det etablert vendebrytere (Av/Pa/Auto) i nødstyreskapene for styring av lysarmaturene lokalt på stedet.

Hver 50 meter er det montert anvisningsskilt som viser avstand i meter til nærmeste utgang i begge retninger. Skiltene er fluorescerende og lades av et eget ledlys montert over anvisningsskiltet. Beredskapsplasser Det er opprettet beredskapsplasser ved tunnelportal Hommelvik, tunnelportal Hell og i Muruvik hvor rømningsvei 1 og 2 leder ut.

Beredskapsutstyr

Det utplasseres skap med førstehjelpsutstyr i alle rømningsveiene. Det utplasseres i tillegg to stk. bårer i hver rømningsvei.

Brannvann

Brannvesenet har tilkoblingsmuligheter til brannvann for hver 250m i tunnelen.

Håndslukkere

Det er utplassert en håndslukker ved tekniske bygg for betjening av driftspersonalet.

Samband

Det er full dekning for GSM-R, og det er også mulig å benytte GSM telefon i hovedtunnelen og i rømningsveiene. Nødtelefoner knyttet opp mot togleder er montert ved dørene på innsiden av alle rømningsveiene. Det er etablert nødtelefoner knyttet opp mot veitrafikksentralen i rømningsvei 4. I tillegg er det montert samband for redningsetatene (VHF).

Brannventilasjon

Viftene i tunnelen styres normalt fra togleder. Ved brann er luftstrømmen alltid mot Hell. Viftene kan også startes og stoppes manuelt av brannvesenet fra nødstyreskapene som er plassert i rømningsvei 2, 3 og 4, samt ved portalene i Hommelvik og på Hell.

Øvrig belysning

Lys på beredskapsplasser etableres ved at det monteres lysmaster på beredskapsplassene.

Tunnelnavn Strekning Fra km Til km Lengde Merknader
Værnes Hell - Stjørda l33,1670 33,3220 155 m
Grubbåsen Langstein - Åsen 59,4910 59,5650 74 m
Koabjørgen Verdal - Røra 102,4100 102,5130 103 m
Lunnan Røra - Mære kr.spor 108,3180 108,7030 385 m
Sunnan 1 Steinkjer - Stod 138,0000 138,0870 87 m
Sunnan 2 Steinkjer - Stod 138,2790 138,3450 66 m
Svarva Starrgrasmyra - Snåsa 180,1960 180,4640 268 m
Bergsåsen Snåsa - Agle 182,2550 182,7360 481 m
Bomo Snåsa - Agle 186,2640 186,3870 123 m
Lone Agle - Grong 201,5000 201,5420 42 m
Steinbrudd Agle - Grong 202,6770 202,7640 87 m
Rettlinje Agle - Grong 203,0210 203,0930 72 m
Kurve Agle - Grong 203,3120 203,5190 207 m
Tørn Agle - Grong 203,6910 203,7840 93 m
Kort Agle - Grong 203,8720 203,9060 34 m
Fjorten Agle - Grong 204,0780 204,2720 194 m
Håkon Pedersen Agle - Grong 204,5860 204,7470 161 m
Elleve Agle - Grong 205,8210 205,9100 89 m
Mælaseter Agle - Grong 206,5890 206,9610 372 m
Fire Agle - Grong 208,6190 208,6520 33 m
Tre Agle - Grong 209,1830 209,2130 30 m
Rauhylla 1 Agle - Grong 210,4420 210,5120 70 m
Rauhylla 2 Agle - Grong 210,5250 210,5440 19 m
Medjå Grong stasjon 219,8860 222,4350 2549 m
Bunes 1 Grong - Harran 222,9360 223,0040 68 m
Bunes 2 Grong - Harran 223,2830 223,4220 139 m
Sellenes Grong - Harran 225,3310 225,3610 30 m
Okshammer Grong - Harran 226,2150 226,2780 63 m
Urstad Grong - Harran 228,9600 230,0370 1077 m
Finnmyr Grong - Harran 231,1110 231,2470 136 m
Bjørbekk Grong - Harran 232,5640 232,7340 170 m
Lindset Lassemoen - Namsskogan 258,9670 259,1020 135 m
Brekkvasselv Lassemoen - Namsskogan 277,8870 278,4550 568 m
Fossheim Lassemoen - Namsskogan 279,3850 279,5610 176 m
Sveumdal Majavatn - Svenningdal 323,4060 323,4320 26 m
Sefrivatn Majavatn - Svenningdal 330,7390 330,9710 232 m
Kjærringvatn Majavatn - Svenningdal 336,3640 336,4420 78 m
Holmvassdal Majavatn - Svenningdal 342,6640 342,7100 46 m
Engåsen Majavatn - Svenningdal 345,8220 346,1070 285 m
Holmvasselv Majavatn - Svenningdal 348,8450 348,9280 83 m
Høgåsen Svenningdal - Trofors 360,7910 361,2380 447 m
Gærnmoen Svenningdal - Trofors 363,8870 364,6200 733 m
Låsen Trofors stasjon 366,3290 366,5430 214 m
Bergsåsen Trofors stasjon 366,6910 366,7640 73 m
Trofors Trofors stasjon 367,4690 367,5460 77 m
Falkflåget Trofors - Kvalfors 370,8590 371,0740 215 m
Holmsåsen Trofors - Kvalfors 376,0870 376,3060 219 m
Bjoråsen Trofors - Kvalfors 377,0210 377,1570 136 m
Reppen Trofors - Kvalfors 378,8340 379,3130 479 m
Fallan Trofors - Kvalfors 385,7380 385,9690 231 m
Turmo Trofors - Kvalfors 386,3000 386,4740 174 m
Eiterå Trofors - Kvalfors 387,2980 387,4280 130 m
Ravnå Trofors - Kvalfors 389,1340 389,2950 161 m
Forsfjord Trofors - Kvalfors 391,0930 391,4230 330 m
Bergsnev Mosjøen - Drevvatn 420,9210 421,4920 571 m
Ryneåsen Mosjøen - Drevvatn 411,0570 412,0830 1026 m
Lindset Mosjøen - Drevvatn 415,7150 415,8560 141 m
Holandsvika Mosjøen - Drevvatn 417,1030 417,1580 55 m
Dalmoen Mosjøen - Drevvatn 429,3140 429,3890 75 m
Drevvassåsen Drevvatn stasjon 440,0170 440,3280 311 m
Falkmo Drevvatn - Bjerka 446,1430 446,9240 781 m
Brenna Drevvatn - Bjerka 448,5210 448,7700 249 m
Almli Drevvatn - Bjerka 449,3360 449,6930 357 m
Gammelli Drevvatn - Bjerka 449,9810 450,3060 325 m
Seljeli Drevvatn - Bjerka 450,5530 450,7440 191 m
Jarnfjell Drevvatn - Bjerka 453,1780 453,2030 25 m
Bolvernes Drevvatn - Bjerka 453,7640 454,2060 442 m
Furuhatten Drevvatn - Bjerka 454,6110 455,2540 643 m
Skjæring 190 Drevvatn - Bjerka 455,4820 455,4960 14 m
Nordvik Drevvatn - Bjerka 455,8220 455,9420 120 m
Hattflåget Drevvatn - Bjerka 456,2230 457,8030 1580 m
Lauvik Drevvatn - Bjerka 458,1800 458,2240 44 m
Mellemura Drevvatn - Bjerka 459,1080 459,8860 778 m
Svinklubben Drevvatn - Bjerka 460,2000 460,3870 187 m
Mulklubben Drevvatn - Bjerka 461,2380 461,6620 424 m
Røssåaur Drevvatn - Bjerka 463,4460 463,5690 123 m
Røssåkleiv Drevvatn - Bjerka 463,9530 463,9900 37 m
Bjerka Bjerka stasjon 469,6070 469,6940 87 m
Finneng Bjerka - Mo i Rana 470,8950 470,9500 55 m
Nyholmen Bjerka - Mo i Rana 471,5700 471,5820 12 m
Langkleiv Bjerka - Mo i Rana 472,0400 472,0990 59 m
Gjeithammer Bjerka - Mo i Rana 474,4870 474,6020 115 m
Kammen Bjerka - Mo i Rana 475,0980 475,1450 47 m
Finnkleiva Bjerka - Mo i Rana 475,8900 476,2490 359 m
Fornes Bjerka - Mo i Rana 480,0750 480,1600 85 m
Kjerringhaugen Bjerka - Mo i Rana 482,3490 482,4720 123 m
Nesodden Bjerka - Mo i Rana 482,6010 482,7260 125 m
Skamdal Bjerka - Mo i Rana 483,1730 483,5130 340 m
Hesjevik Bjerka - Mo i Rana 484,4960 484,5840 88 m
Forseng Bjerka - Mo i Rana 485,0610 485,1250 64 m
Dalsklubben Bjerka - Mo i Rana 486,9430 487,0880 145 m
Nerdal Bjerka - Mo i Rana 487,5700 487,8530 283 m
Nordteigen Bjerka - Mo i Rana 487,9930 488,0600 67 m
Bjørnvik Bjerka - Mo i Rana 491,6910 491,9600 269 m
Andfiskåga Bjerka - Mo i Rana 494,5660 494,6210 65 m
Trolldalen Mo i Rana - Skonseng 509,5990 509,7730 174 m
Reinfossen Mo i Rana - Skonseng 510,0010 510,6170 616 m
Kalvhaugen Mo i Rana - Skonseng 510,8540 510,9790 125 m
Ilhullia Skonseng - Ørtfjell 516,4980 518,2580 1760 m
Gomea Skonseng - Ørtfjell 519,7480 519,9040 156 m
Smånesli Skonseng - Ørtfjell 520,4410 520,6390 198 m
Storforshei Skonseng - Ørtfjell 523,3110 523,6000 289 m
Stupforsen Skonseng - Ørtfjell 531,5260 531,9490 423 m
Almhaug Ørtfjell - Dunderland 536,9400 537,0350 95 m
Almli Ørtfjell - Dunderland 537,8280 538,1620 334 m
Storvoll Dunderland - Bolna 549,8800 550,0130 133 m
Hjartåsen Dunderland - Bolna 552,7840 553,1120 328 m
Rauberget Dunderland - Bolna 563,2170 563,5500 333 m
Svahella Dunderland - Bolna 563,7990 563,8280 29 m
Stokkalia Nord-bygge Bolna - Lønsdal 575,8810 576,2610 380 m
Sørelva Bolna - Lønsdal 595,9560 596,1330 177 m
Viskis - hopp Lønsdal - Rognan 606,7300 606,9370 207 m
Viskis - hopp Lønsdal - Rognan 606,9420 606,9540 12 m
Kjemånasen syd Lønsdal - Rognan 608,4500 608,4900 40 m
Kjemånasen Lønsdal - Rognan 608,4900 609,0450 555 m
Betong Kjemånasen Lønsdal - Rognan 609,0450 609,0870 42 m
Kjemånasen nord Lønsdal - Rognan 609,0870 609,2890 202 m
Ankermo Lønsdal - Rognan 612,1160 612,2280 112 m
Vargholle Lønsdal - Rognan 616,6830 616,9880 305 m
Bratta Lønsdal - Rognan 624,0450 624,1600 115 m
Stammelmoflåget Lønsdal - Rognan 624,4710 624,7150 244 m
Rusånes Lønsdal - Rognan 625,8600 626,1900 655 m
Svarven Lønsdal - Rognan 626,5350 626,5640 29 m
Gammen Lønsdal - Rognan 627,4090 627,4920 83 m
Nordnes Lønsdal - Rognan 628,3520 628,4340 109 m
Stolpen Lønsdal - Rognan 629,1520 629,2790 127 m
Lillefjell Rognan - Fauske 649,3330 649,8070 474 m
Dalmovikhalsen Rognan - Fauske 650,0150 650,1630 148 m
Raunakken Rognan - Fauske 651,6290 651,8300 201 m
Sjøhaugen Rognan - Fauske 652,5960 652,6320 36 m
Kidnesnakken Rognan - Fauske 653,0240 653,8420 818 m
Somansvika Rognan - Fauske 654,1330 655,4980 1365 m
Stamnes Rognan - Fauske 657,0770 657,4390 362 m
Nonshaugen Rognan - Fauske 658,4570 659,5140 1057 m
Skeuhammer Rognan - Fauske 660,4600 661,5810 1121 m
Moura Rognan - Fauske 662,2920 662,3750 146 m
Jupvikodden Rognan - Fauske 662,4810 662,5710 90 m
Jubbenes Rognan - Fauske 662,9360 663,2980 362 m
Kvenflåget Rognan - Fauske 664,2910 665,7230 1432 m
Tuva Rognan - Fauske 666,6650 668,1150 1450 m
Krykja Rognan - Fauske 669,2090 669,7920 583 m
Straumnakken Rognan - Fauske 670,1670 670,5780 411 m
Bratthaugen Rognan - Fauske 671,6460 672,2360 590 m
Klungset Fauske - Oteråga 679,0650 679,2550 190 m
Halsan Fauske - Oteråga 679,6540 679,7480 94 m
Kleivtoppen Fauske - Oteråga 680,4040 680,7180 314 m
Svarthammeren Fauske - Oteråga 681,9580 684,0360 2078 m
Gavlen Fauske - Oteråga 686,4710 686,5230 52 m
Blåhammeren Fauske - Oteråga 687,3520 687,9650 613 m
Kistrand Fauske - Oteråga 691,5090 691,5850 76 m
Mjøneskleiva Fauske - Oteråga 699,9090 700,0600 151 m
Naurstadeidet Oteråga - Bodø 708,2060 708,7660 560 m Særskilt brannobjekt

Naurstadeidet tunnel

Naurstadeidet tunnel

Tunnelen har:

 • mobiltelefondekning utenfor tunnelen
 • GSM-R dekning i hele tunnelen
Tunnelnavn Strekning Fra km Til km Lengde Merknader
Bunesåsen Oteråga - Bodø 711,1100 711,4440 330 m
Hopslia Oteråga - Bodø 711,9570 712,8380 881 m Særskilt brannobjekt

Hopslia tunnel

Hopslia tunnel

Tunnel har:

 • mobiltelefondekning utenfor tunnelen
 • GSM-R dekning i hele tunnelen.
Tunnelnavn Strekning Fra km Til km Lengde Merknader
Vikan Oteråga - Bodø 713,8360 714,0030 167 m
Tostenlia Oteråga - Bodø 717,2500 717,6100 360 m
Jensvoll Oteråga - Bodø 724,0710 724,1130 42 m
Rishaugen Oteråga - Bodø 724,7290 724,7760 47 m
Tjønndalen Oteråga - Bodø 725,0080 725,0780 70 m
Kleiva Oteråga - Bodø 726,0650 726,2570 192 m
tunneler/nordlandsbanen.txt · Sist endret: 2019/08/16 09:51 av ingrid_dale_bjordal