tunneler:flamsbana

Tunneler Flåmsbana

Myrdal - Flåm

Tunnelnavn Strekning Fra km Til km Lengde Merknader
Tunnel Myrdal - Flåm 335,9770 336,2230 246 m
Kreksao Myrdal - Flåm 336,2230 336,4410 218 m
Sutreholet Myrdal - Flåm 336,4410 336,4510 10 m
Toppen Øvre Myrdal - Flåm 336,4510 336,597 146 m
Kjørkjao Myrdal - Flåm 336,5970 336,6150 18 m
Toppen nedre Myrdal - Flåm 336,6150 336,7250 110 m
Fuglehaugsbygget Myrdal - Flåm 337,3500 337,4020 52 m
Vatnahalsen øvre Myrdal - Flåm 338,2460 338,3750 129 m
Hødlao Myrdal - Flåm 338,3750 338,4130 38 m
Vatnahalsen nedre Myrdal - Flåm 338,4130 339,1870 774 m Særskilt brannobjekt

Vatnahalsen nedre tunnel

Vatnahalsen nedre tunnel

Tunnelen har:

 • få og små nisjer
 • kabelkanal- høyre side av kilometering (starter fra Oslo)
 • GSM-R dekning i hele tunnelen
Tunnelnavn Strekning Fra km Til km Lengde Merknader
Tunnel Pel 1692 Myrdal - Flåm 339,1870 339,4350 248 m
Tunnel Pel 1667 Myrdal - Flåm 339,4350 339,6500 215 m
Bakli Myrdal - Flåm 339,6500 339,8430 193 m
Kjosfossen Myrdal - Flåm 339,9270 340,4350 508 m Særskilt brannobjekt

Kjosfossen tunnel

Kjosfossen tunnel

Tunnelen har:

 • små nisjer
 • kabelkanal- venstre side av kilometrering (starter fra Oslo)
 • GSM-R dekning i hele tunnelen
Tunnelnavn Strekning Fra km Til km Lengde Merknader
Nåli Myrdal - Flåm 340,7500 342,1020 1352 m Særskilt brannobjekt

Nåli tunnel

Njåli tunnel

Tunnelen har:

 • få og meget små nisjer
 • kabelkanal- venstre side av kilometreringen (starter fra Oslo)
 • GSM-R dekning i hele tunnelen
Tunnelnavn Strekning Fra km Til km Lengde Merknader
Blomheller Myrdal - Flåm 342,4590 343,5300 1071 m Særskilt brannobjekt

Blomheller tunnel

Blomheller tunnel

Tunnelen har:

 • få og små nisjer
 • kabelkanal- venstre side av kilometrering (starter fra Oslo)
 • tverrslag (ikke tilgjengelig som rømningsvei)
 • GSM-R dekning i hele tunnelen
Tunnelnavn Strekning Fra km Til km Lengde Merknader
Melhus Myrdal - Flåm 344,5380 344,7140 176 m
Melhusgjelet Myrdal - Flåm 344,8610 344,8710 10 m
Reppa Myrdal - Flåm 345,3540 345,5060 152 m
Sjølskott Myrdal - Flåm 345,7560 345,7980 42 m
Gjeithus Myrdal - Flåm 347,9250 348,0640 139 m
Timberheller Myrdal - Flåm 348,2610 348,4340 173 m
Høga Myrdal - Flåm 348,8810 348,9260 45 m
Dalsbotn øvre Myrdal - Flåm 349,1700 349,3190 149 m
Dalsbotn nedre Myrdal - Flåm 349,4020 349,6540 252 m Særskilt brannobjekt

Dalsbotn nedre tunnel

Dalsbotn nedre tunnel

Tunnelen har:

 • små nisjer
 • kabelkanal- venstre side av kilometrering (starter fra Oslo)
 • GSM-R dekning i hele tunnelen
Tunnelnavn Strekning Fra km Til km Lengde Merknad
Spelemyr Myrdal - Flåm 350,9330 350,9570 24 m
Furuberget Myrdal - Flåm 351,1310 351,5770 446 m Særskilt brannobjekt

Furuberget tunnel

Furubeerget tunnel

Tunnelen har:

 • små nisjer
 • kabelkanal- venstre side av kilometrering (starter fra Oslo)
 • GSM-R dekning i hele tunnelen

8.29 Tilleggsbeskrivelse til beredskapstegninger

Nødtelefon/samband

GSM-R nødsamband er etablert på strekningen Myrdal – Flåm. Det er full dekning på hele strekningen inklusive samtlige tunneler.

tunneler/flamsbana.txt · Sist endret: 2018/11/29 09:21 av ingrid_dale_bjordal