tunneler:dovrebanen

Tunneler Dovrebanen

Eidsvoll - Trondheim

Tunnelnavn Strekning Fra km Til km Lengde Merknader
Molykkja Langset – Strandlykkja 79,753 80,381 628 m
Ulvintunnelen Langset – Strandlykkja 81,510 85,495 3985 m Særskilt brannobjekt

Ulvintunnelen

1. Generelt

Tunnelen er en 3985 m lang dobbeltsporet ett-løpstunnel. Ulvintunnelen har fem evakueringsveier, tre tverrslag og to tunnelportaler.
Det er gangbaner på begge sider i jernbanetunnelen.
Alle evakueringsutgangene er merket i form av skilt og fysisk markering på håndløper.
Det er beredskapsrom eller beredskapscontainere ved alle evakueringsveiene.

2. Evakueringsveier

  • Ulvin portal sør (Framnes): Utgang ved km 81,510 via tunnelåpningen i den sørlige enden av tunnelen. Beredskapsplassen er plassert rett utenfor tunnelåpningen.
  • U1 - Ulvin tverrslag sør (Brøhaug): Utgang ved km 82,510 via evakueringstunnel (tverrslag). Beredskapsplassen er plassert rett utenfor utgangen.
  • U2 - Ulvin tverrslag nord (Brøhaug): Utgang ved km 83,510 via evakueringstunnel (tverrslag). Beredskapsplassen er plassert rett utenfor utgangen.
  • U3 - Ulvin tverrslag E6 Morskogstunnelen: Utgang ved km 84,510 via evakueringstunnel til havarilomme i veitunnelen.
  • Ulvin portal nord (Narviktangen): Utgang ved km 85,495 via tunnelåpningen i den nordlige enden av tunnelen. Beredskapsplassen er plassert rett utenfor tunnelåpningen.

3. Ledelys

Det er ledelys integrert i håndløper over gangbaner på begge sider av jernbanetunnelen.
Ledelysene lyser kontinuerlig.
Det er nødlys i alle tverrslagene.

4. Røykventilasjon og brannvann

Røykventilasjon og brannvann aktiveres av togleder.
Det er plassert HMI-paneler i tverrslagene som gir mulighet for å starte røykventilasjon og brannvann manuelt. Dette betjenes av redningsetatene ved behov.
Røykventilasjonsretning er mot Hamar.
Brannvannuttaket er plassert for hver 84 m i hovedløp og i egen kum på utsiden av hver portal og evakueringstunneler.

5. Telekommunikasjon

Det er teledekning for GSM-R, TETRA og GSM/UMTS langs sporet, i evakueringsveier og ute på beredskapsplassene i tilknytning til tunnelen.

6. Beredskapstegning

Ulvin tunnelen

Tunnelnavn Strekning Fra km Til km Lengde Merknader
Morstua Langset – Strandlykkja 87,727 87,926 199 m
Furuberget Hamar - Jessnes 131,1533 131,1993 46 m
Ringsaker Rudshøgda - Moelv 153,6155 153,6485 33 m
Bergseng Brøttum - Bergseng 173,9261 174,0029 77 m
Randklev 1 Fåvang - Ringebu 240,2330 240,2910 58 m
Randklev 2 Fåvang - Ringebu 240,7150 240,8050 90 m
Rosten nedre Sel - Brennhaug 312,2360 312,3730 137 m
Rosten midtre Sel - Brennhaug 312,6000 312,7610 161 m
Rosten øvre Sel - Brennhaug 313,9880 314,0750 87 m
Skjelle Dovre - Dombås 341,0100 341,0250 15 m
Gråberg Dombås stasjon 342,3860 342,5880 202 m
Dombås Dovrebanen Dombås stasjon 343,2610 343,3910 130 m
Grønbogen Dombås - Fokstua 350,0680 350,8510 783 m
Geitberget Fokstua - Hjerkinn 380,5030 380,6620 159 m
Gammelhullet Kongsvoll - Drivstua 394,8540 394,9700 116 m
Høgsnyta Kongsvoll - Drivstua 395,8600 396,8640 1004 m
Nystubekk Kongsvoll - Drivstua 397,4800 397,9100 430 m
Grimsdals Kongsvoll - Drivstua 398,8240 398,8670 43 m
Hestekrubben Kongsvoll - Drivstua 399,2260 400,6670 1441 m
Stølan Kongsvoll - Drivstua 401,7140 401,8200 106 m
Klemma søndre Kongsvoll - Drivstua 403,0930 403,1650 77 m
Klemma nordre Kongsvoll - Drivstua 403,4100 403,6350 225 m
Øilien Kongsvoll - Drivstua 404,1890 404,4260 237 m
Kleivane Drivstua - Oppdal 410,8330 411,3490 516 m
Kolstad søndre Drivstua - Oppdal 417,9610 417,9770 16 m
Kolstad nordre Drivstua - Oppdal 417,9900 418,0560 66 m
Orkla Fagerhaug - Ulsberg 451,4400 452,2030 763 m
Ulsberg Ulsberg stasjon 455,6030 455,6320 29 m
Toset søndre Ulsberg - Berkåk 456,5670 456,6930 126 m
Toset nordre Ulsberg - Berkåk 457,9730 458,0030 30 m
Styggedal Ulsberg - Berkåk 458,7170 458,8570 140 m
EA Ulsberg - Berkåk 461,0730 461,1150 42 m
Øien Soknedal - Støren 495,2410 495,3490 108 m
Sagflåt Soknedal - Støren 495,9970 496,2600 263 m
Gulfoss Hovin - Lundamo 508,9720 509,6730 701 m
Selsbakk Heimdal - Selsbakk 545,6490 545,7650 117 m
Hoem Selsbakk - Trondheim 548,1560 548,2470 91 m
Nidareid 1 Trondheim stasjon 551,3710 551,4910 120 m
Nidareid 2 Trondheim stasjon 551,3720 551,4920 120 m
tunneler/dovrebanen.txt · Sist endret: 2019/08/16 09:37 av ingrid_dale_bjordal