tunneler:bergensbanen

Tunneler Bergensbanen

Hønefoss – Bergen

Tunnelnavn Strekning Fra km Til km Lengde Merknader
Tveit Hønefoss - Veme 97,3570 97,4720 115 m
Ulsrud Sokna - Trolldalen 114,3590 114,4650 106 m
Rud Sokna - Trolldalen 114,9560 114,9870 31 m
Juvet Sokna - Trolldalen 116,1570 116,3200 163 m
Store Langevassoset Sokna - Trolldalen 117,0180 117,3290 311 m
Lille Langevassoset Sokna - Trolldalen 117,3950 117,4330 38 m
Haversting Sokna - Trolldalen 125,3300 127,6300 2300 m Særskilt brannobjekt

Haverstigen tunnel

Haversting tunnel

Tunnelnavn Strekning Fra km Til km Lengde Merknader
Øvre lille Ørgenvika Sokna - Trolldalen 127,8540 127,9200 66 m
Nedre lille Ørgenvik Sokna - Trolldalen 128,0380 128,1580 120 m
Lange Ørgenvika Sokna - Trolldalen 128,5720 128,7650 193 m
Trolldalen Trolldalen stasjon 129,4400 130,0740 634 m
Øvre Trolldal Trolldalen stasjon 129,9800 130,0800 100 m
Nedre Trolldal Trolldalen stasjon 130,1720 130,3250 153 m
Dragonbråten Trolldalen - Gulsvik 130,7310 130,8540 123 m
Lindelia Trolldalen - Gulsvik 132,5900 133,4620 872 m
Leknes Trolldalen - Gulsvik 133,9920 134,1910 199 m
Gulsvik Gulsvik stasjon 141,7860 142,7880 1002 m Særskilt brannobjekt

Gulsvik tunnel

Gulsvik tunnel

Tunnelnavn Strekning Fra km Til km Lengde Merknader
Store Haremo Gulsvik - Flå 145,8110 146,2260 415 m
Lille Haremo Gulsvik - Flå 146,5950 146,6580 63 m
Flå Flå stasjon 151,7090 151,7390 30 m
Østre Gaptjernnatten Flå - Bergheim 157,9630 157,9910 28 m
Vestre Gaptjernnatten Flå - Bergheim 158,0360 158,0840 48 m
Mælebråten Flå - Bergheim 161,2020 161,2580 56 m
Tjærenatten Flå - Bergheim 161,5310 161,7780 247 m
Østre Kolsrud Flå - Bergheim 162,3060 162,6460 340 m
Midtre Kolsrud Flå - Bergheim 166,0170 166,0430 26 m
Vestre Kolsrud Flå - Bergheim 166,0560 166,1040 48 m
Nøbb Flå - Bergheim 166,9720 167,0700 98 m
Kleven Flå - Bergheim 167,7460 167,7810 35 m
Rauk Flå - Bergheim 168,5020 168,5920 90 m
Sevre Bergheim - Nesbyen 170,6290 170,9200 291 m
Geitsund Bergheim - Nesbyen 172,8540 172,9180 64 m
Børtnes Bergheim - Nesbyen 172,9640 173,0350 71 m
Løvik Bergheim - Nesbyen 173,3530 173,3750 22 m
Gråsult Bergheim - Nesbyen 174,9470 175,0040 57 m
Nordhagen Bergheim - Nesbyen 175,4020 175,4530 51 m
Blingsmo Bergheim - Nesbyen 179,7550 179,8150 60 m
Såball Geilo - Ustaoset 258,7810 259,0940 313 m
Ustaoset Geilo - Ustaoset 263,3260 263,5670 241 m
Karistøl Ustaoset - Haugastøl 272,7880 272,8250 37 m

Haugastøl – nødoppvarming for persontog

Stasjon Utstyr Oppbevaringssted (låst) Nøkkel
Haugastøl Område vest har avtale med Geilo Røde Kors hjelpekorps Når det gjelder redningsutstyr lagret på Haugastøl kontakt politiet eller Geilo Røde Kors Hjelpekorps
Tunnelnavn Strekning Fra km Til km Lengde Merknader
Nedre Fjellberg Haugastøl - Tunga 276,5660 276,5800 14 m
Øvre Fjellberg Haugastøl - Tunga 277,2250 277,2860 61 m
Grøsett Haugastøl - Tunga 280,2420 280,5550 313 m
Vika Haugastøl - Tunga 280,6600 280,8900 230 m
Nyseth Haugastøl - Tunga 283,9270 284,0190 92 m
Gråskallen Haugastøl - Tunga 286,8750 289,5850 2710 m Særskilt brannobjekt

Gråskallen

Nødtelefoner

Tunnel Apparat er plassert ved km: Telefon nummer:
Gråskallen* 286,985 879 18 819
287,630 879 18 820
288,200 879 18 825
288,890 879 18 822
289,390 879 18 826

Nødtelefon er koblet direkte til togleder og er montert i egen boks som åpnes ved å dra I lokket og må lukkes etter bruk.

Numrene er lagt inn i Frequentis systemet slik at de kommer opp med navn og km når noen ringer fra disse telefonene. Følgende vises på frequentis skjermen.

Nødtelefon, Gråskallen km xxx,xxx

* Apparatene er merket ”NØDTELEFON”

Nødlys/evakueringsskilt

Tunnel Lys avstand i meter Nødlys avstand i meter Anvisningsskilt pr. 100 meter Skilt 1: Viser avstand til tunnelmunninger Skilt 2: Opplyser også om stigning/fall
Gråskallen 40 100 Skilt 1

Gråskallen tunnel

Tunnelnavn Strekning Fra km Til km Lengde Merknader
Kongsnut Tunga - Finse 295,8830 296,2980 415 m
Torbjørnstøl Tunga - Finse 300,6770 301,2620 585 m
Finse øst Finse stasjon 301,5380 301,7040 166 m
Finse vest Finse stasjon 302,3050 302,4220 117 m
Finse Finse stasjon 302,7510 313,3400 10589 m Særskilt brannobjekt

Finsetunnelen

Nødtelefoner

Tunnel Apparat er plassert ved km: Telefon nummer:
Finsetunnelen* 306.380 (i nødrom ved Sandå) 879 18 823
309.770 (i svingskivehallen)

Nødtelefon er koblet direkte til togleder og er montert i egen boks som åpnes ved å dra i lokket og må lukkes etter bruk.

* Apparatene er merket SOS telefon

Nødlys/evakueringsskilt

Tunnel Lys avstand i meter Nødlys avstand i meter Anvisningsskilt pr. 100 meter Skilt 1. Viser avstand til tunnelmunninger Skilt 2: Opplyser også om stigning/fall
Finsetunnelen 40 100 Skilt 1

Nødrom

Tunnel Nødrommet er plassert ved km:
Finsetunnelen 306.380 ved Sandå tverrslag

Nødrommet:

 • er markert med hvitt blinkende lys og faste blå lys ved inngangen.
 • har lys med batteribackup, som virker i ca. 3 timer, selv om strømmen går.
 • er røyktett. Portene skal være stengt.

Brannslukningsapparater i tunneler

Tunnel Apparat ved km Apparat type
Finsetunnelen 302.900 trapperom vingeport Type BE 6 kg
309.020 Fagernut, spv. 1, venstre side
309.580 Fagernut, 1 stk. i hver ende av nisje for CTC-hus, montert på fjellvegg
309.580 Fagernut, 2 stk. i CTC-hus
309.710 Fagernut, innenfor port i svingskivehall
310.020 Fagernut, spv. 2, venstre side
313.270 tunnelmunning Lågheller v/ overgang til betongbygg

Nødoppvarming for persontog

Stasjon Antall ovner Oppbevaringssted (låst) Nøkkel
Finse 1. stk. telt Venstre bygg nøkkel på stasjon
1. stk. aggregat oppvarming

Ansvar for tilsyn og vedlikehold er Finse røde kors hjelpekorps

Forholdsregler ved jording av KL anlegget se kap. 5.1.5.2   Tegning Finsetunnelen

Finsetunnelen

Tunnelen har:

 • lys per 40 meter/nødlys per 100 meter med 3 timers batteri-backup
 • anvisningsskilt per 100 meter
 • deler av tunnelen er dekket av PE- skum
 • kabelkanal på venstre side
 • kummer med drensvann ca hver 240 meter på venstre side (fra Oslo). tettere i kryssingssporet, kummer ligger da midt i mellom sporene
 • sporfeltgrense ca 800- 900 meter
 • smånisjer med ca 1000 meter mellomrom
 • GSM-R dekning i hele tunnelen
 • brannslukkingsapperat
 • nødtelefoner
Tunnelnavn Strekning Fra km Til km Lengde Merknader
Øvre Høgda Fagernut - Hallingskeid 314,1950 314,495 300 m
Øvre/Nedre Høgda Fagernut - Hallingskeid 318,8190 319,4580 639 m
Øvre Høgheller Fagernut - Hallingskeid 319,6360 320,2450 609 m
Nedre Høgheller Fagernut - Hallingskeid 320,3350 320,564 229 m
Øvre Midtstova Fagernut - Hallingskeid 320,6720 320,9630 291 m
Nedre Midtstova Fagernut - Hallingskeid 321,1320 322,0080 876 m
Skara Fagernut - Hallingskeid 322,0080 322,3700 362 m
Skomå Hallingskeid stasjon 322,3700 322,4790 109 m
Hallingskeid Hallingskeid stasjon 322,5580 322,8860 328 m
Øvre Hallingskeid Hallingskeid stasjon 322,9830 323,0320 49 m
Hallingskeid kryss Hallingskeid stasjon 323,0320 323,1430 111 m
Østre/Vestre Hallingskeid Hallingskeid stasjon 323,1430 323,3540 211 m
Grønndalshalsen Hallingskeid stasjon 323,4360 323,9420 506 m
Tunnelnavn Strekning Fra km Til km Lengde Merknader
Tjoadal Hallingskeid - Myrdal 323,9420 325,7500 1808 m
Øvre Grøndalen Hallingskeid - Myrdal 325,7500 326,198 448 m
Nedre Grøndalen Hallingskeid - Myrdal 326,4700 327,3950 925 m
Klevefeten Hallingskeid - Myrdal 327,4670 328,0040 537 m
Klevefet Hallingskeid - Myrdal 328,1370 328,4740 337 m
Kleven Hallingskeid - Myrdal 328,8490 329,2320 383 m
Klevanosi Hallingskeid - Myrdal 329,6000 329,7890 189 m
Lillekleven Hallingskeid - Myrdal 329,8920 330,3580 466 m
Seltuft Hallingskeid - Myrdal 330,8480 331,1050 257 m
Seltuftberg Hallingskeid - Myrdal 331,2510 331,7560 505 m
Bodladalen Hallingskeid - Myrdal 331,7560 332,0620 306 m
Reinunga Hallingskeid - Myrdal 332,0620 333,8980 1836 m Særskilt brannobjekt

Reinunga tunnel

Nødlys/evakueringsskilt

Tunnel Lys avstand i meter Nødlys avstand i meter Anvisningsskilt pr. 50 meter Skilt 1: Viser avstand til tunnelmunninger
Reinunga tunell 10 Skilt pr 50 meter som viser avstand til tunnelmunninger.

Reinunga tunnel

Reinunga tunnel

Tunnelen har:

 • små mengder PE- skum
 • kummer for drensvann
 • kabelkanal
 • sporfeltgrense per 1000 meter
 • smånisjer per 100 meter
 • GSM-R dekning i hele tunnelen

Tunnelnavn Strekning Fra km Til km Lengde Merknader
Styvedalen Hallingskeid - Myrdal 333,9880 334,0990 111 m
Lille Geithammer Hallingskeid - Myrdal 334,1820 334,365 183 m
Midtre/store Geithammer Hallingskeid - Myrdal 334,5490 335,2940 745 m
Leite Myrdal stasjon 335,2940 335,3240 30 m
Myrdalsleite Myrdal stasjon 335,3860 335,8870 501 m
Gravhalsen Myrdal stasjon 336,1410 341,4860 5345 m Særskilt brannobjekt

Gravehalsen tunnel

Nødlys/evakueringsskilt

Tunnel Lys avstand i meter Nødlys avstand i meter Anvisningsskilt pr. 100 meter
Gravehalstunnelen 10 viser avstand til tunnelmunninger
opplyser om stigning/fall

Gravehalsen

Tunnelen har:

 • nødlys
 • få og meget små nisjer
 • små mengder PE- skum
 • kabalkanal høyre side (fra Oslo)
 • sporfeltgrense ca per 1000 meter
 • GSM-R dekning i hele tunnelen
Tunnelnavn Strekning Fra km Til km Lengde Merknader
Upsete 1 Myrdal - Mjølfjell 341,4850 341,6150 130 m
Upsete 4 Myrdal - Mjølfjell 342,5580 342,5770 19 m
Upsete Myrdal - Mjølfjell 342,5750 343,0050 1843 m
Lange Myrdal - Mjølfjell 343,7130 344,0130 300 m
Rustedal Myrdal - Mjølfjell 344,2470 344,4350 188 m
Osa Myrdal - Mjølfjell 346,1880 346,2130 25 m
Langevassoset Myrdal - Mjølfjell 346,2150 346,3300 115 m
Øvre Ørnaberget Myrdal - Mjølfjell 346,8000 347,3080 500 m
Nedre Ørnaberget Myrdal - Mjølfjell 347,3090 347,6030 300 m
Kleivane Myrdal - Mjølfjell 347,5800 348,8000 1220 m Særskilt brannobjekt

Kleivane tunnel

Kleivane tunnel

Tunnelnavn Strekning Fra km Til km Lengde Merknader
Ljosandal Myrdal - Mjølfjell 349,5000 349,8450 345 m
Helle Myrdal - Mjølfjell 352,3760 352,4050 29 m
Mjølfjell Mjølfjell stasjon 353,6450 353,6760 31 m
Rjoandal Mjølfjell stasjon 353,6760 354,0300 354 m
Almenningen Mjølfjell stasjon 355,0600 355,0750 15 m
Grytestølen Mjølfjell - Reimegrend 355,4570 355,5270 70 m
Øvre Vold Mjølfjell - Reimegrend 360,2030 360,2620 59 m
Midtre Vold Mjølfjell - Reimegrend 360,4230 360,5010 78 m
Nedre Vold Mjølfjell - Reimegrend 360,6720 360,7000 28 m
Store Skiple Reimegrend - Urdland 363,8600 364,459 599 m
Lille Skiple Reimegrend - Urdland 366,3350 366,4850 150 m
Reimegrend - Urdland 369,8730 369,9620 89 m
Urdland Urdland stasjon 371,8860 372,4310 545 m
Rastadlia 1 Urdland - Voss 373,8580 373,9150 57 m
Rastadlia 2 Urdland - Voss 374,0410 374,2700 229 m
Rastadlia 3 Urdland - Voss 374,4780 374,7260 248 m
Rastadlia 4 Urdland - Voss 375,0300 375,3430 313 m
Ygre Urdland - Voss 379,3140 379,3760 62 m
Tvilde Urdland - Voss 382,4680 382,8060 338 m
Kvålsåsen Voss - Bulken 387,0710 392,0940 5023 m Særskilt brannobjekt

Kvålsåsen tunnel

Brannslukningsapparater i tunneler

Tunnel Apparat ved km Apparat type
Kvålsåsen 387.180 I tunnelveggen Type BE 12 kg
391.400 “
391.735 “
391.905 “

Nødlys/evakueringsskilt

Tunnel Lys avstand i meter Nødlys avstand i meter Anvisningsskilt pr. 50 meter Skilt 1: Viser avstand til tunnelmunninger
Kvalsåsen tunnel 10 Skilt pr 50 meter som viser avstand til tunnelmunninger.

Kvålsåsen tunnel

Kvålsåsen tunnel

Tunnelen har:

 • nødlys (diodelys per 10 meter)
 • anvisningsskilt (hver 100 meter)
 • PE- skum ved vestre munning
 • smånisjer
 • kabelkanal
 • minste avstand mellom togdør og tunnelvegg : 1,2 meter
 • GSM-R dekning i hele tunnelen

Togledersentralen i Bergen styrer strømforsyning mellom Bergen og Vaksdal

Tunnelnavn Strekning Fra km Til km Lengde Merknader
Bulken Bulken stasjon 392,8470 394,3750 705 m Særskilt brannobjekt

Bulken tunnel

Bulken tunnel

Tunnelnavn Strekning Fra km Til km Lengde Merknader
Ho Bulken - Evanger 397,2170 397,9270 710 m
Skorve Bulken - Evanger 402,2870 402,2940 7 m
Hernes Evanger stasjon 404,2330 407,5690 3336 m

Hernes tunnel

Hernes tunnel

Tunnelnavn Strekning Fra km Til km Lengde Merknader
Kattegjelet Evanger - Bolstadøyri 408,8040 409,3710 567 m
Kattegjelet Viadukt Evanger - Bolstadøyri 409,4210 409,4400 19 m
Lillevik Evanger - Bolstadøyri 409,7010 409,9930 292 m
Røvstona Evanger - Bolstadøyri 410,5820 411,1240 423 m
Bolstad Bolstadøyri stasjon 414,3340 414,4440 110 m
Trollkona Bolstadøyri stasjon 414,5330 422,5760 8043 m Særskilt brannobjekt

Trollkona tunnel

Brannslukningsapparater i tunneler

Tunnel Apparat ved km Apparat type
Trollkona 414,600 Plassert i skap Type BE 12 kg
414.800 “
415.100 “
422.150 “
422.350 “

Nødlys/evakueringsskilt

Tunnel Lys avstand i meter Nødlys avstand i meter Anvisningsskilt pr. 50 meter Skilt 1: Viser avstand til tunnelmunninger
Trollkona tunnel tunell 10 Skilt pr 50 meter som viser avstand til tunnelmunninger.

Trollkona tunnel

Trollkona tunnel   Tunnelen har:

 • PE- skum delvis i hele tunnelen
 • små nisjer med avstand på 150 meter
 • minste avstand mellom togdør og tunnelvegg : 1,2 meter
 • kabelkanal på venstre side (sett fra Oslo)

Togledersentralen Bergen styrer strømfrakobling mellom Dale og Mjølfjell

Kommunikasjon:

 • Sporfeltgrense (ca 1km mellomrom)TXP Bolstadøyrikan avleser om det står tog mellom to sporfeltgrenser
 • nødradio (UHF) dekning til Bergen Brannvesen i hele tunnelen
 • GSM-R dekning i hele tunnelen
Tunnelnavn Strekning Fra km Til km Lengde Merknader
Holhøyden Bolstadøyri - Dale 424,3930 424,4660 73 m
Dalebrygga Dale - Stanghelle 428,4350 428,9100 475 m
Daleura Dale - Stanghelle 429,4350 429,4640 29 m
Hetta Stanghelle stasjon 432,8610 434,1430 1282 m Særskilt brannobjekt

Hetta tunnel

Hetta tunnel

Tunnelnavn Strekning Fra km Til km Lengde Merknader
Lille Fossmark 1 Stanghelle - Vaksdal 435,8550 435,8930 38 m
Lille Fossmark 2 Stanghelle - Vaksdal 436,1600 436,2530 93 m
Fossmark Stanghelle - Vaksdal 436,6690 437,5200 851 m
Skreien 1 Stanghelle - Vaksdal 437,7750 438,0870 312 m
Skreien 2 Stanghelle - Vaksdal 439,0200 439,6820 662 m
Vaksdal Vaksdal stasjon 440,8550 441,0350 180 m
Boge 1 Vaksdal - Trengereid 441,3890 441,4590 70 m
Boge 2 Vaksdal - Trengereid 441,6490 441,7300 81 m
Bogelia Hvelv 1 Vaksdal - Trengereid 442,8810 442,9730 92 m
Bogelia Hvelv 2 Vaksdal - Trengereid 442,9940 443,0310 37 m
Bogelia Hvelv 3 Vaksdal - Trengereid 443,0560 443,0860 30 m
Bogelia Hvelv 4 Vaksdal - Trengereid 443,2420 443,3250 83 m
Bogelia Hvelv 5 Vaksdal - Trengereid 443,6240 443,7330 109 m
Kjenes Vaksdal - Trengereid 443,7980 444,2080 410 m
Hananipa Vaksdal - Trengereid 444,2670 450,3630 6096 m Særskilt brannobjekt

Hananipa tunnel

Nødlys/evakueringsskilt

Tunnel Lys avstand i meter Nødlys avstand i meter Anvisningsskilt pr. 100 meter
Hananipa 10 viser avstand til tunnelmunninger
opplyser om stigning/fall

Hananipa tunnel

Tunnelen har:

 • nødlys (diodelys per 10 meter)
 • anviserskilt per 100 meter
 • små partier med PE- skum
 • kabelkanal
 • minste avstand mellom togdør og tunnelvegg : 1,2 meter

Kommunikasjon:

 • Sporfeltgrense (ca 1 km mellomrom) TXP Vaksdal kan lese om det står tog mellom to sporfeltgrenser (sporfeltgrense ca 1 km mellom rom)
 • togtelefon med apparat
 • GSM-R dekning i hele tunnelen
 • nødradio (UHF) dekning for Bergen brannvesen i hele tunnelen

   

Tunnelnavn Strekning Fra km Til km Lengde Merknader
Trengereid spor 2 Trengereid stasjon 449,8960 449,9500 54 m
Trengereid 1 Trengereid stasjon 452,6280 452,7110 83 m
Sunnes Bekk Trengereid - Arna 452,7270 452,7470 20 m
Trengereid 2 Trengereid - Arna 452,8130 452,9290 116 m
Slåtta bekk Trengereid - Arna 452,9600 452,9800 20 m
Risnes 1 Trengereid - Arna 453,1360 453,1620 26 m
Risnes 2 Trengereid - Arna 453,2490 453,3410 92 m
Risnes 3 Trengereid - Arna 453,4460 453,7370 291 m
Romslo 1 Trengereid - Arna 453,9040 454,4850 581 m
Romslo 2 Trengereid - Arna 454,5570 454,9340 377 m
Songstad 1 Trengereid - Arna 456,0560 456,6390 583 m
Songstad 2 Trengereid - Arna 456,8080 457,1280 320 m
Songstad 3 Trengereid - Arna 457,1980 457,4930 295 m
Herland Trengereid - Arna 457,5760 458,3620 786 m
Takvam Trengereid - Arna 458,8400 459,0910 251 m
Tunestveit Trengereid - Arna 459,2390 459,3000 61 m
Arnanipa Trengereid - Arna 459,4750 461,6650 2190 m Særskilt brannobjekt

Arnanipa

Tunnel Lys avstand i meter Nødlys avstand i meter Anvisningsskilt pr. 100 meter
Arnanipa 10 viser avstand til tunnelmunninger
opplyser om stigning/fall

Arnanipa

Arnanipatunnelen

Tunnelen har:

 • nødlys (diodelys per 10 meter)
 • anviserskilt (per 100 meter)
 • PE- skum i deler av tunnelen
 • små nisjer- avstand 200 meter
 • kabelkanal (delvis på høyre og venstre side sett fra Oslo)

Togledersentralen Bergen styrer strømfrakobling mellom Bergen og Vaksdal

Kommunikasjon:

 • sporfeltgrense: TXP Bergen og TXP Arna kan avlese om det står tog mellom to sporfeltgrenser
 • nødradio (UHF) dekning for Bergen Brannvesen i hele tunnelen
 • GSM-R dekning i hele tunnelen

Tunnelnavn Strekning Fra km Til km Lengde Merknader
Ulriken Arna - Bergen 462,1440 469,8140 7670 m Særskilt brannobjekt

Ulriken tunnel

Nødlys/evakueringsskilt

Tunnel Lys avstand i meter Nødlys avstand i meter Anvisningsskilt pr. 100 meter
Ulriken 10 viser avstand til tunnelmunninger
opplyser om stigning/fall

Ulriken tunnel

Ulriken tunnelen

Tunnelen har:

 • nødlys (diodelys per 10 meter)
 • anvisningsskilt (hver 100 meter)
 • PE- skum delvis i hele tunnelen
 • smånisjer- avstand 150 meter
 • kabelkanal på høyre side sett fra Oslo, venstre side sett fra Høybrekk

Togledersentralen Bergen styrer strømfrakobling mellom Bergen og Vaksdal

kommunikasjon:

 • sporfeltgrense. TXp Bergen og TXP Arna kan avlese om det står tog mellom sporfeltgrenser
 • nødradiodekning (UHF) dekning for Bergen Brannvesen i hele tunnelen
 • GSM-R dekning i hele tunnelen
Tunnelnavn Strekning Fra km Til km Lengde Merknader
Seiersberget Bergen stasjon 470,4320 470,6050 173 m
Skansen Havnebanen Nord Bergen - Koengen 471,1690 472,5940 1425 m
Nygårdshøydetunnelen Havnebanen vest Bergen - Dokken 471,2600 472,1770 917 m
Sverresborg Koengen stasjon 472,7000 472,7970 97 m
Tunnelnavn Strekning Fra km Til km Lengde Merknader
Tunes Tunestveit - Midttun 461,7730 461,8420 69 m
Søylen Tunestveit - Midttun 474,9220 475,0100 88 m
Bratland Tunestveit - Midttun 475,5390 475,7970 258 m
Grimen Tunestveit - Midttun 476,3620 476,4850 123 m
Helldal 1 Tunestveit - Midttun 478,0820 478,1060 24 m
Helldal 2 Tunestveit - Midttun 478,1450 478,1730 28 m

Bergen – Minde (Gamle bergensbanen)

Tunnelnavn Strekning Fra km Til km Lengde Merknader
Kronstad Kronstad - Fløen 489,8190 490,2830 464 m
tunneler/bergensbanen.txt · Sist endret: 2019/08/16 08:37 av ingrid_dale_bjordal