trase:utproving

Status TRASÉ

Det er fortsatt strekningsbeskrivelsen (SJN) som er den offisielle kilden til infrastrukturdata fra Bane NOR. TRASÉ vil fortløpende berikes med mer informasjon.

Innlegging av informasjon om infrastruktur

Informasjonen som skal inn i TRASÉ består av mange ulike deler. For å koble sammen informasjonen må det legges et spornettverk i som grunnlag. Når spornettverket er klart kan man legge inn objekter fra eksempelvis Banedata. Banedata er master for infrastrukturbjekter. TRASÉ vil derfor vise objekter relevant for togframføring slik de er registrert i Banedata. Særbestemmelser vil også knyttes til infrastrukturinformasjonen. I tillegg jobbes det med videreutvikling av applikasjonen.

Status spornettverk
Stort sett hele spornettverket ligger inne med noen unntak:

  • Vestfoldbanen
  • Tinnosbanen
  • Bratsbergbanen
  • Arendalsbanen

Status infrastrukturobjekter fra Banedata
Objekter fra Banedata vil legges inn fortløpende høsten 2019 på alle banestrekninger.

Status særbestemmelser
Vi vil knytte dagens særbestemmelser inn til infrastrukturen inn i TRASÉ.
Videre er det en prosess for revidering av særbestemmelsene og disse vil legges inn fortløpende høsten 2019.


Om TRASÉ
Spørsmål og svar
Brukerveiledning
Kontaktinfo

trase/utproving.txt · Sist endret: 2019/08/21 10:45 av ingrid_dale_bjordal