trase:sporsmal_og_svar

Spørsmål og svar

Her finner du svar på noen ofte stilte spørsmål.

Pålogging og brukere

 1. Hvem skal bruke TRASÉ?
  Systemet vil bli brukt av mange forskjellige roller. Eksempelvis av togleder, togekspeditør, fører, hovedsikkerhetsvakt, planlegger og sikkerhetsrådgiver.
 2. Hvordan kan jeg få tilgang til TRASÉ?
  Alle i Bane NOR har tilgang til TRASÉ og alle eksterne som i dag har en rolle i FIDO, BEST eller andre løsninger som har innlogging via Bane NORs IAM innlogging. Det vil også være mulig for nye brukere å bestille tilgang. Tilgang bestilles via selvregistreringsløsning.
 3. Blir det samme innlogging som i FIDO?
  Ja, personer med FIDO-bruker kan benytte samme bruker i TRASÉ.

Innhold i TRASÉ

 1. Blir TRASÉ et sanntidssystem - kan man få midlertidige endringer?
  Det er naturlig at dette vil være en del av TRASÉ. I dag registreres midlertidige endringer kun i FIDO. Det er det også behov for i TRASÉ, siden flere systemer krever denne informasjonen. I første versjon vil ikke dette være tilgjengelig i TRASÉ.
 2. Hvor detaljert informasjon blir lagret? Kurver, stigning etc slik at man kan måle energi?
  TRASÉ skal ha all informasjon om topologi, men ikke for å vise ren infrastruktur- og vedlikeholdsdata, men for å gi togframførings- og planlagte data.
 3. Hva vil støttes av data for å bedre passasjerens opplevelse – bussholdeplasser mm rundt stasjon, UIC-koder?
  Dette er ikke førsteprioritet, men det vil være interessant for videreutvikling av TRASÉ.
 4. Kan vi vise informasjon for en bestemt dato?
  Ja, i TRASÉ er det mulig å søke opp en strekning for en valgt dato. Infrastrukturen slik den så ut på dette tidspunktet vil da vises.
 5. Skal det være mulig å bruke TRASÉ uten å ha nettforbindelse?
  Det genereres rapporter fra TRASÉ som reserveløsning på samme måte som FIDO idag.
 6. Hvordan melder jeg inn feil i TRASÉ?
  Dersom feilen gjelder infrastrukturforhold skal feilen meldes via funksjonen «Meld feil i datagrunnlaget» i TRASÉ-web. Er det feil i funksjonalitet, brukerinnlogging eller andre forhold send epost til trase@banenor.no
 7. Hvordan kan jeg se hva slags feil som er meldt inn om infrastrukturforhold?
  Innmeldte feil og status er synlig for alle brukere.

TRASÉ-web

 1. Hvorfor er det så lite detaljer i bakgrunnskartet?
  Det er bevisst valgt et kartgrunnlag med lite detaljer. I TRASÉ er det jernbanen som har fokus og et kart med masse ekstra detaljer kan virke forstyrrende. Valgt kartgrunnlag inneholder heller ikke jernbanenettet. Dette for at det skal være mulig å vise gammel, nåværende eller ny jernbane. Det vil kanskje være mulig å velge kartlag selv senere.
 2. Hvorfor får jeg feilmeldingen «Ingen gyldig strekning funnet» eller «henting av strekningsbeskrivelsen feilet» når jeg søker på en strekning?
  På dette tidspunktet er ikke hele landet lagt inn ennå. Søk på strekninger som ikke er lagt inn vil derfor gi «Ingen gyldig strekning funnet» inntil de er lagt inn i TRASÉ. Arbeidet med å legge inn flere strekninger pågår og status er her.
 3. Skal det være mulig å bruke TRASÉ uten å ha nettforbindelse?
  Det genereres rapporter fra TRASÉ som reserveløsning på samme måte som FIDO idag.
 4. Hvorfor ligner ikke skissene i TRASÉ på skissene i ProArc?
  Skissene genereres automatisk på bakgrunn av informasjonen som ligger i TRASÉ. Siden ikke all informasjon er lagt inn i TRASÉ enda, vil noen av stasjonsskissene ha mangler. Vi arbeider fortsatt med å få god kvalitet på utseendet på skissene.

Elektronisk grensesnitt

 1. Hvilke Systemer skal kobles mot TRASÉ
  Trase vil kobles mot flere systemer. Eksempelvis vil informasjon om objekter hentes fra Banedata fortløpende, og informasjon fra TRASÉ vil sendes til TPS, BEST, FIDO, TIOS og KARI via et elektronisk grensesnitt.
 2. Hvilket format sendes dataene til systemene på?
  TRASÉ har et standardiserte grensesnitt, slik at systemer som skal motta strekningsinformasjon fra TRASÉ må kunne lese inn dette på railML 2.4 NOR (Norwegian Extensions), og når railML 3.x er offisiell, vil også dette etterhvert støttes i tjenesteleveransene. Detaljer for railML-tolkningen vil publiseres når det er klart. Arbeidet med railML samkjøres med resten av Bane NOR og Jernbanedirektoratet.
 3. Hva kreves for å bruke elektronisk grensesnitt og hvordan kan man endre informasjonsmengden +/-?
  Vi jobber med å fremstille et minste sett av objekter for hver rolle. Det må legges et minste sett med data ut fra roller som gjør at man kan samhandle mellom rollene uten misforståelser.
 4. Vil kartdata være en del av det elektroniske grensesnittet, eller må man ha egne kartlag?
  Det er ikke bestemt ennå hvor rikt datagrunnlag det elektroniske grensesnittet skal ha. Kartdata er ikke en del av det elektroniske grensesnittet i første versjon.
 5. Når kan togselskaper og andre eksterne interessenter hente informasjon via elektronisk grensesnitt?
  Det er mulig å få ut railML-filer i dag. Se statussiden for kvaliteten på innholdet i disse.

Framtidige prosessendringer

 1. Skal S-sirkulære bort?
  S-sirkulær-prosessen blir endret som en konsekvens av TRASÉ-prosjektet, men det er ennå ikke bestemt hvordan. Infrastrukturendringer skal kommuniseres på en annen måte enn i dag. Kart i løsningen vil eksempelvis kunne vise endringene på en bedre måte.

Om TRASÉ
Status
Brukerveiledning
Dokumentasjon
Kontaktinfo

trase/sporsmal_og_svar.txt · Sist endret: 2020/09/07 07:34 av ingrid_dale_bjordal