trase:brukerveiledning

Brukerveiledning

 • Tilgang
 • Generell forklaring
 • Innlogging
 • Hovedmeny
  • Tilbake til hovedmeny
 • Søk på tognummer
 • Søk på strekning
 • Søk på sted
 • Kart
  • Zoom i kartet
 • Målevognsbilder
 • Tabellen i strekningsoversikten
 • Assosierte objekter
 • Melding av feil
 • Legge til eller fjerne filter
 • Alternativ rute
 • Rapporter
 • Dag og nattmodus
 • RailML
 • Rollestyring
 • Symbolforklaring

Status
Om TRASÉ
Dokumentasjon
Spørsmål og svar
Kontaktinfo

trase/brukerveiledning.txt · Sist endret: 2020/09/08 07:44 av ingrid_dale_bjordal