strekningsbeskrivelse:tillegg:togvarme_med_forrigling_mot_kl

Togvarme med forrigling

Original file

Ny type togvarmepost med forrigling mot kontaktledningsanlegget.

Togvarmeposter med forrigling mot kontaktledningsanlegget kan betjenes uten at elkraftsentralen ved leder for kobling blir kontaktet, dersom dette fremkommer av betjeningsinstruksen som togvarmepostene er utstyrt med.

Den som betjener togvarmeposten må være godkjent (El- sikkerhet), og må forvisse seg om at alt arbeid på eller nær ved kontaktledningsanlegget er avsluttet.

1. Betjening av anlegget

Generelt

Togvarmeposten har spenning på 1000V. Spenningen på kontaktledningen skal normalt være innkoblet når tog ikke er hensatt og tilkoblet togvarmepost.

Togvarmepostene er forriglet mot kontaktledningsanlegget ved at togvarmeposten(e) styrer tilhørende kontaktledningsbrytere. Før togsett kan spenningssettes med 1000V må tilhørende kontaktledningsanlegg frakobles.

Betjeningspanel er låst med firkantnøkkel.

I forbindelse med tilkobling av kjøretøy til/fra togvarmepost følges foretakenes egen beskrivelse.

2. Tilkobling av togvarmepost til kjøretøy

1. Betjeningspanelets deksel låses opp.

2. Trykknapp for lampetest trykkes inn. Alle lamper skal da lyse.

(Bilde VY-gruppen)

3. Trykknapp merket «KL BRYTER UT» trykkes inn. Vent ca. 15 sekunder til lyset i trykknappen begynner å lyse. Kjøretøy kan nå spenningssette fra togvarmeposten.

4. Gul lampe oppe på togvarmeposten skal lyse konstant. Kabelen settes inn i kjøretøyet. Gul og blå lampe oppe på togvarmeposten skal nå begynne å blinke vekselvis.

(Bilde VY-gruppen)

5. Vri firkantnøkkel «INNKOBLINGSFORRIGLING» mot høyre, og hold i denne posisjonen. Trykk så inn trykknappen «1000V INN». Blå lampe oppe på togvarmeposten skal nå begynne å lyse fast, og kjøretøyet er påsatt spenning. Slipp igjen nøkkelen «INNKOBLINGSFORRIGLING». Hvis blå lampe blinker i mer enn 1 minutt er det feil på anlegget. Togleder eller TXP kontaktes.

6. Betjeningspanelets deksel låses.

(Bilde VY-gruppen)

Microbryter i togvarmestikk

Microbryteren er sårbar mot slag og ising. Husk å betjene togvarmestikken forsiktig. Hensett den i holderen med microbryter opp når den ikke er i bruk.

3. Frakobling av varmepost fra tog

1. Blå lampe oppe på togvarmeposten skal lyse konstant så lenge kjøretøyet er spenningssatt fra togvarmeposten. Togleder eller TXP kontaktes hvis dette ikke er tilfellet.

2. Betjeningspanelets deksel låses opp.

3. Når det er klart for frakobling av spenning betjenes trykknapp merket «1000V UT». Gul og blå lampe begynner å blinke vekselvis. Kabel kobles fra togsettet og settes i holder for togvarmeposten. Gul lampe begynner å lyse konstant.

4. Trykknapp merket «KL BRYTER INN» betjenes. Vent ca 15. sekunder til lyset i trykknappen begynner å blinke (påse at det ikke er fare for å spenningssette kontaktledningen).

5. Betjeningspanelets deksel låses.

strekningsbeskrivelse/tillegg/togvarme_med_forrigling_mot_kl.txt · Sist endret: 2019/05/09 07:08 av ingrid_dale_bjordal