strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:ofotbanen

Strekningsbeskrivelse Narvik – Bjørnfjell

1 2 3 4 5 6 7
Km fra Narvik havn Stedsnavn Sikrings
lås
type
Hoved
tog
spor nr.
Kryssingspor nr/lengde Plan
over
gang
steng
sel
0,3 Fagernesveien Plo ½ Be
0,75 Fagernesskrenten Plo ½ Ba
2,5 Verkstedbakken Plo ½ Ba
3,7 Narvik + St | Hs 1 363
| | 2 368
| | 3 877
| | 4 854
| | 5 419
8,58 | Djupvik 1) St | Hs 1 954
| | 2 987
10,53 | Trøtta rasvarslings- |
11,4 | anlegg |
13,76 | Straumsnes St | Hs 2 786
| | 1 788
17,45 | Orne elv Bp |
20,85 | Rombak St | Hs 3 1067
| | 1 1067
| | 2 1067
25,58 | Horisontalen Bp |
29,73 | Katterat 2) St | Hs 2 955
| | 1 1188
31,87 | Norddale rasvarslings- |
32,4 | anlegg |
34,421 | Fagerlia rasvarslings- |
34,421 | anlegg |
34,48 | Fagerlia Bp |
36 | Søsterbekk 3) Hp |
40,42 | Bjørnfjell St | Hs 3 1030
| | 1 1030
| | 2 1030

1) Kjedebrudd fra km. 7,000 = 7,005 og fra km. 9,900 = 9,929. 2) Kjedebrudd i spor 1 ved km. 30,2600 som er på 193meter. 3) Kjedebrudd på km. 36,3725 som er på 96,55meter.

Største tillatte aksellast 30 tonn (Narvik-Bjørnfjell)
Største tillatte metervekt 12,0 tonn (Narvik-Bjørnfjell)

strekningsbeskrivelse/strekningsoversikt/ofotbanen.txt · Sist endret: 2020/01/21 09:46 av oyvind_bottilsrud