strekningsbeskrivelse:strekningsbeskrivelse_start

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
strekningsbeskrivelse:strekningsbeskrivelse_start [2019/08/12 06:54]
ingrid_dale_bjordal [Tillegg]
strekningsbeskrivelse:strekningsbeskrivelse_start [2020/07/24 10:51] (nåværende versjon)
torgeir_blesvik
Linje 11: Linje 11:
 <columns 100% - - - -> <columns 100% - - - ->
  
-  * <wrap em>[[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:alnalinjen|Alnabanen]]</wrap> <ttip:jbv:vis>+  * <wrap em>[[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:alnalinjen|Alnabanen]]</wrap> ++vis
 +\\
 [[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:alnalinjen#(Grefsen) - (Alnabru godsspor)]] [[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:alnalinjen#(Grefsen) - (Alnabru godsspor)]]
-</ttip> +++ 
-  * <wrap em>[[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:arendalsbanen|Arendalsbanen]]</wrap> <ttip:jbv:vis>+  * <wrap em>[[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:arendalsbanen|Arendalsbanen]]</wrap> ++vis
 +\\
 [[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:arendalsbanen#(Nelaug) - Arendal]] [[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:arendalsbanen#(Nelaug) - Arendal]]
-</ttip> +++ 
-  * <wrap em>[[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:bergensbanen|Bergensbanen]]</wrap> <ttip:jbv:vis>+  * <wrap em>[[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:bergensbanen|Bergensbanen]]</wrap> ++vis
 +\\
 [[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:bergensbanen#(Hønefoss) – (Trolldalen)]] \\ [[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:bergensbanen#(Hønefoss) – (Trolldalen)]] \\
 [[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:bergensbanen#Trolldalen - Ål]] \\ [[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:bergensbanen#Trolldalen - Ål]] \\
Linje 26: Linje 29:
 [[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:bergensbanen#(Voss) - Dale]] \\ [[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:bergensbanen#(Voss) - Dale]] \\
 [[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:bergensbanen#(Dale) - Bergen]] \\ [[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:bergensbanen#(Dale) - Bergen]] \\
-</ttip> +++ 
-  * <wrap em>[[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:bratsbergbanen|Bratsbergbanen]]</wrap> <ttip:jbv:vis>+  * <wrap em>[[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:bratsbergbanen|Bratsbergbanen]]</wrap> ++vis
 +\\
 [[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:bratsbergbanen#Notodden - (Hjuksebø)]] [[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:bratsbergbanen#Notodden - (Hjuksebø)]]
 [[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:bratsbergbanen#(Nordagutu) - Eidanger]] [[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:bratsbergbanen#(Nordagutu) - Eidanger]]
-</ttip> +++ 
-  * <wrap em>[[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:brevikbanen|Brevikbanen]]</wrap> <ttip:jbv:vis>+  * <wrap em>[[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:brevikbanen|Brevikbanen]]</wrap> ++vis
 +\\
 [[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:brevikbanen#(Eidanger) - Ørvik/Brevik]] [[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:brevikbanen#(Eidanger) - Ørvik/Brevik]]
-</ttip> +++ 
-  * <wrap em>[[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:drammenbanen_askerbanen|Drammenbanen/Askerbanen]]</wrap> <ttip:jbv:vis>+  * <wrap em>[[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:drammenbanen_askerbanen|Drammenbanen/Askerbanen]]</wrap> ++vis
 +\\
 [[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:drammenbanen_askerbanen#(Oslo S) - Lysaker (Drammenbanen)]] \\ [[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:drammenbanen_askerbanen#(Oslo S) - Lysaker (Drammenbanen)]] \\
 [[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:drammenbanen_askerbanen#(Lysaker) - Asker (Drammenbanen)]] \\ [[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:drammenbanen_askerbanen#(Lysaker) - Asker (Drammenbanen)]] \\
 [[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:drammenbanen_askerbanen#(Asker) - Drammen (Drammenbanen)]] \\ [[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:drammenbanen_askerbanen#(Asker) - Drammen (Drammenbanen)]] \\
 [[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:drammenbanen_askerbanen#Skallum Bp – Skaugum Bp (Askerbanen)]] \\ [[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:drammenbanen_askerbanen#Skallum Bp – Skaugum Bp (Askerbanen)]] \\
-</ttip> +++ 
-  * <wrap em>[[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:dovrebanen|Dovrebanen]]</wrap> <ttip:jbv:vis>+  * <wrap em>[[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:dovrebanen|Dovrebanen]]</wrap> ++vis
 +\\
 [[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:dovrebanen#Eidsvoll - Espa]] \\ [[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:dovrebanen#Eidsvoll - Espa]] \\
 [[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:dovrebanen#Tangen - Martodden]] \\ [[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:dovrebanen#Tangen - Martodden]] \\
Linje 49: Linje 56:
 [[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:dovrebanen#Garli - Melhus]] \\ [[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:dovrebanen#Garli - Melhus]] \\
 [[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:dovrebanen#Melhus – Trondheim]] \\ [[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:dovrebanen#Melhus – Trondheim]] \\
-</ttip> +++ 
-  * <wrap em>[[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:filipstadlinjen|Filipstadlinjen]]</wrap> <ttip:jbv:vis>+  * <wrap em>[[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:filipstadlinjen|Filipstadlinjen]]</wrap> ++vis
 +\\
 [[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:filipstadlinjen#Filipstad - (Skøyen)]] [[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:filipstadlinjen#Filipstad - (Skøyen)]]
-</ttip> +++ 
-  * <wrap em>[[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:flomsbana|Flåmsbana]]</wrap> <ttip:jbv:vis>+  * <wrap em>[[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:flomsbana|Flåmsbana]]</wrap> ++vis
 +\\
 [[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:flomsbana#(Myrdal) - Flåm]] [[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:flomsbana#(Myrdal) - Flåm]]
-</ttip> +++ 
-  * <wrap em>[[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:gardermobanen|Gardermobanen]]</wrap> <ttip:jbv:vis>+  * <wrap em>[[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:gardermobanen|Gardermobanen]]</wrap> ++vis
 +\\
 [[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:gardermobanen#(Oslo S) - Gardermoen]] \\ [[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:gardermobanen#(Oslo S) - Gardermoen]] \\
 [[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:gardermobanen#(Gardermoen) - Eidsvoll]] [[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:gardermobanen#(Gardermoen) - Eidsvoll]]
-</ttip> +++ 
-  * <wrap em>[[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:godssporet_loenga_-_alnabru|Godssporet Loenga-Alnabru]]</wrap> <ttip:jbv:vis>+  * <wrap em>[[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:godssporet_loenga_-_alnabru|Godssporet Loenga-Alnabru]]</wrap> ++vis
 +\\
 [[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:godssporet_loenga_-_alnabru#Godstogsporet (Loenga) - (Alnabru)]] [[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:godssporet_loenga_-_alnabru#Godstogsporet (Loenga) - (Alnabru)]]
-</ttip> +++ 
-  *  <wrap em>[[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:gjovikbanen|Gjøvikbanen]]</wrap> <ttip:jbv:vis>+  *  <wrap em>[[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:gjovikbanen|Gjøvikbanen]]</wrap> ++vis
 +\\
 [[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:gjovikbanen#(Oslo S ) – Grefsen]] \\ [[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:gjovikbanen#(Oslo S ) – Grefsen]] \\
 [[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:gjovikbanen#(Grefsen) - Roa]] \\ [[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:gjovikbanen#(Grefsen) - Roa]] \\
 [[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:gjovikbanen#(Roa) – Eina]] \\ [[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:gjovikbanen#(Roa) – Eina]] \\
 [[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:gjovikbanen#(Eina) - Gjøvik]] \\ [[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:gjovikbanen#(Eina) - Gjøvik]] \\
-</ttip> +++ 
-  * <wrap em>[[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:hovedbanen|Hovedbanen]]</wrap> <ttip:jbv:vis>+  * <wrap em>[[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:hovedbanen|Hovedbanen]]</wrap> ++vis
 +\\
 [[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:hovedbanen#Oslo S – Aker]] \\ [[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:hovedbanen#Oslo S – Aker]] \\
 [[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:hovedbanen#(Aker) - (Lillestrøm)]] \\ [[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:hovedbanen#(Aker) - (Lillestrøm)]] \\
 [[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:hovedbanen#(Lillestrøm) - (Eidsvoll)]] \\ [[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:hovedbanen#(Lillestrøm) - (Eidsvoll)]] \\
-</ttip> +++ 
-  * <wrap em>[[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:kongsvingerbanen|Kongsvingerbanen]]</wrap> <ttip:jbv:vis>+  * <wrap em>[[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:kongsvingerbanen|Kongsvingerbanen]]</wrap> ++vis
 +\\
 [[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:kongsvingerbanen#(Lillestrøm) - Kongsvinger]] [[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:kongsvingerbanen#(Lillestrøm) - Kongsvinger]]
 [[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:kongsvingerbanen#(Kongsvinger) - Riksgrensen]] [[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:kongsvingerbanen#(Kongsvinger) - Riksgrensen]]
-</ttip> +++ 
-  * <wrap em>[[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:merakerbanen|Meråkerbanen]]</wrap> <ttip:jbv:vis>+  * <wrap em>[[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:merakerbanen|Meråkerbanen]]</wrap> ++vis
 +\\
 [[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:merakerbanen#(Hell) - Storlien]] [[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:merakerbanen#(Hell) - Storlien]]
-</ttip>+++
  
 <newcolumn> <newcolumn>
  
-  * <wrap em>[[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:nordlandsbanen|Nordlandsbanen]]</wrap> <ttip:jbv:vis>+  * <wrap em>[[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:nordlandsbanen|Nordlandsbanen]]</wrap> ++vis
 +\\
 [[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:nordlandsbanen#(Trondheim) - Hell]] \\ [[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:nordlandsbanen#(Trondheim) - Hell]] \\
 [[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:nordlandsbanen#(Hell) – Steinkjær]] \\ [[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:nordlandsbanen#(Hell) – Steinkjær]] \\
Linje 94: Linje 110:
 [[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:nordlandsbanen#(Lønsdal) – Fauske]] \\ [[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:nordlandsbanen#(Lønsdal) – Fauske]] \\
 [[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:nordlandsbanen#(Fauske) - Bodø]] \\ [[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:nordlandsbanen#(Fauske) - Bodø]] \\
-</ttip> +++ 
-  * <wrap em>[[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:ofotbanen|Ofotbanen]]</wrap> <ttip:jbv:vis>+  * <wrap em>[[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:ofotbanen|Ofotbanen]]</wrap> ++vis
 +\\
 [[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:ofotbanen#Narvik – Bjørnfjell]] [[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:ofotbanen#Narvik – Bjørnfjell]]
-</ttip> +++ 
-  * <wrap em>[[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:randsfjordbanen|Randsfjordbanen]]</wrap> <ttip:jbv:vis>+  * <wrap em>[[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:randsfjordbanen|Randsfjordbanen]]</wrap> ++vis
 +\\
 [[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:randsfjordbanen#(Hokksund) - (Hønefoss)]] [[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:randsfjordbanen#(Hokksund) - (Hønefoss)]]
-</ttip> +++ 
-  * <wrap em>[[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:raumabanen|Raumabanen]]</wrap> <ttip:jbv:vis>+  * <wrap em>[[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:raumabanen|Raumabanen]]</wrap> ++vis
 +\\
 [[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:raumabanen#(Dombås) - Åndalsnes]] [[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:raumabanen#(Dombås) - Åndalsnes]]
-</ttip> +++ 
-  * <wrap em>[[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:roa_-_honefossbanen|Roa-Hønefossbanen]]</wrap> <ttip:jbv:vis>+  * <wrap em>[[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:roa_-_honefossbanen|Roa-Hønefossbanen]]</wrap> ++vis
 +\\
 [[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:roa_-_honefossbanen#(Roa) - Hønefoss]] [[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:roa_-_honefossbanen#(Roa) - Hønefoss]]
-</ttip> +++ 
-  *  <wrap em>[[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:rorosbanen|Rørosbanen]]</wrap> <ttip:jbv:vis>+  *  <wrap em>[[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:rorosbanen|Rørosbanen]]</wrap> ++vis
 +\\
 [[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:rorosbanen#(Hamar) - Elverum]] \\ [[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:rorosbanen#(Hamar) - Elverum]] \\
 [[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:rorosbanen#(Elverum) - Koppang]] \\ [[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:rorosbanen#(Elverum) - Koppang]] \\
Linje 114: Linje 135:
 [[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:rorosbanen#(Røros) – Haltdalen]] \\ [[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:rorosbanen#(Røros) – Haltdalen]] \\
 [[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:rorosbanen#(Haltdalen)  – (Støren)]] \\ [[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:rorosbanen#(Haltdalen)  – (Støren)]] \\
-</ttip> +++ 
-  * <wrap em>[[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:solorbanen|Solørbanen]]</wrap> <ttip:jbv:vis>+  * <wrap em>[[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:solorbanen|Solørbanen]]</wrap> ++vis
 +\\
 [[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:solorbanen#(Kongsvinger)  - Elverum]] \\ [[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:solorbanen#(Kongsvinger)  - Elverum]] \\
-</ttip> +++ 
-  * <wrap em>[[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:sorlandsbanen|Sørlandsbanen]]</wrap> <ttip:jbv:vis>+  * <wrap em>[[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:sorlandsbanen|Sørlandsbanen]]</wrap> ++vis
 +\\
 [[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:sorlandsbanen#(Gulskogen)  - Hokksund]] \\ [[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:sorlandsbanen#(Gulskogen)  - Hokksund]] \\
 [[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:sorlandsbanen#(Hokksund) - Kongsberg]] \\ [[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:sorlandsbanen#(Hokksund) - Kongsberg]] \\
Linje 126: Linje 149:
 [[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:sorlandsbanen#(Kristiansand) – Egersund]] \\ [[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:sorlandsbanen#(Kristiansand) – Egersund]] \\
 [[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:sorlandsbanen#(Egersund) - Stavanger]] \\ [[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:sorlandsbanen#(Egersund) - Stavanger]] \\
-</ttip> +++ 
-  * <wrap em>[[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:spikkestadbanen|Spikkestadbanen]]</wrap> <ttip:jbv:vis>+  * <wrap em>[[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:spikkestadbanen|Spikkestadbanen]]</wrap> ++vis
 +\\
 [[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:spikkestadbanen#(Asker) - Spikkestad]] [[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:spikkestadbanen#(Asker) - Spikkestad]]
-</ttip> +++ 
-  * <wrap em>[[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:stavne_-_leangenbanen|Stavne-Leangenbanen]]</wrap> <ttip:jbv:vis>+  * <wrap em>[[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:stavne_-_leangenbanen|Stavne-Leangenbanen]]</wrap> ++vis
 +\\
 [[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:stavne_-_leangenbanen#(Trondheim) - Leangen]] [[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:stavne_-_leangenbanen#(Trondheim) - Leangen]]
-</ttip> +++ 
-  * <wrap em>[[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:tinnosbanen|Tinnosbanen]]</wrap> <ttip:jbv:vis>+  * <wrap em>[[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:tinnosbanen|Tinnosbanen]]</wrap> ++vis
 +\\
 [[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:tinnosbanen#Tinnoset - (Notodden)]] [[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:tinnosbanen#Tinnoset - (Notodden)]]
-</ttip> +++ 
-  * <wrap em>[[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:valdresbanen|Valdresbanen]]</wrap> <ttip:jbv:vis>+  * <wrap em>[[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:valdresbanen|Valdresbanen]]</wrap> ++vis
 +\\
 [[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:valdresbanen#(Eina) - Tonsåsen]] [[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:valdresbanen#(Eina) - Tonsåsen]]
-</ttip> +++ 
-  * <wrap em>[[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:vestfoldbanen|Vestfoldbanen]]</wrap> <ttip:jbv:vis>+  * <wrap em>[[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:vestfoldbanen|Vestfoldbanen]]</wrap> ++vis
 +\\
 [[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:vestfoldbanen#(Drammen) – Larvik]] \\ [[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:vestfoldbanen#(Drammen) – Larvik]] \\
 [[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:vestfoldbanen#(Larvik) - (Eidanger)]] [[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:vestfoldbanen#(Larvik) - (Eidanger)]]
-</ttip> +++ 
-  * <wrap em>[[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:ostfoldbanen|Østfoldbanen]]</wrap> <ttip:jbv:vis>+  * <wrap em>[[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:ostfoldbanen|Østfoldbanen]]</wrap> ++vis
 +\\
 [[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:ostfoldbanen#(Oslo S) – Ski]] \\ [[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:ostfoldbanen#(Oslo S) – Ski]] \\
 [[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:ostfoldbanen#(Ski)  - Moss]] \\ [[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:ostfoldbanen#(Ski)  - Moss]] \\
 [[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:ostfoldbanen#(Moss)  – Sarpsborg]] \\ [[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:ostfoldbanen#(Moss)  – Sarpsborg]] \\
 [[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:ostfoldbanen#(Sarpsborg) - Kornsjø]] \\ [[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:ostfoldbanen#(Sarpsborg) - Kornsjø]] \\
-</ttip> +++ 
-  * <wrap em>[[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:ostfoldbanen_ostre_linje|Østfoldbanen Østre linje]]</wrap> <ttip:jbv:vis>+  * <wrap em>[[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:ostfoldbanen_ostre_linje|Østfoldbanen Østre linje]]</wrap> ++vis
 +\\
 [[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:ostfoldbanen_ostre_linje#(Ski) - (Sarpsborg)]] \\ [[strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:ostfoldbanen_ostre_linje#(Ski) - (Sarpsborg)]] \\
-</ttip>+++
  
 </columns> </columns>
Linje 159: Linje 189:
 ==== Tillegg ==== ==== Tillegg ====
  
-  * <wrap em>[[strekningsbeskrivelse:tillegg:|Baneteknisk begrensning]]</wrap> <ttip:jbv:vis>+  * <wrap em>[[strekningsbeskrivelse:tillegg:|Baneteknisk begrensning]]</wrap> ++vis
 +\\
 [[strekningsbeskrivelse:tillegg#togets_kjorehastighet|2.2. Togets kjørehastighet]] \\ [[strekningsbeskrivelse:tillegg#togets_kjorehastighet|2.2. Togets kjørehastighet]] \\
 [[strekningsbeskrivelse:tillegg#saerlig_hastighet_grunnet_rasfare|2.3 Særlig hastighet grunnet rasfare]] \\ [[strekningsbeskrivelse:tillegg#saerlig_hastighet_grunnet_rasfare|2.3 Særlig hastighet grunnet rasfare]] \\
Linje 171: Linje 202:
 [[strekningsbeskrivelse:tillegg#oversikt_over_overbygningsklasse_aksellast_metervekt_og_lasteprofil|2.18 Oversikt over overbygningsklasser, aksellast, metervekt og lasteprofil]] \\ [[strekningsbeskrivelse:tillegg#oversikt_over_overbygningsklasse_aksellast_metervekt_og_lasteprofil|2.18 Oversikt over overbygningsklasser, aksellast, metervekt og lasteprofil]] \\
 [[strekningsbeskrivelse:tillegg#vindutsatte_strekninger|2.23 Vindutsatte strekninger]] \\ [[strekningsbeskrivelse:tillegg#vindutsatte_strekninger|2.23 Vindutsatte strekninger]] \\
-</ttip> +++ 
-  * <wrap em>[[strekningsbeskrivelse:tillegg:|Stasjoner]]</wrap> <ttip:jbv:vis>+  * <wrap em>[[strekningsbeskrivelse:tillegg:|Stasjoner]]</wrap> ++vis
 +\\
 [[strekningsbeskrivelse:tillegg#kontroll_av_oppkjort_sporveksel|2.8 Kontroll av oppkjørt sporveksel]] \\ [[strekningsbeskrivelse:tillegg#kontroll_av_oppkjort_sporveksel|2.8 Kontroll av oppkjørt sporveksel]] \\
 [[strekningsbeskrivelse:tillegg#hensetting_parkering_under_spenningsforende_kontaktledningsanlegg|2.9 hensetting/parkering under spenningsførende kontaktledning]] \\ [[strekningsbeskrivelse:tillegg#hensetting_parkering_under_spenningsforende_kontaktledningsanlegg|2.9 hensetting/parkering under spenningsførende kontaktledning]] \\
Linje 184: Linje 216:
 [[strekningsbeskrivelse:tillegg#stasjoner_med_tekniske_begrensninger_for_lokalomstiller|2.21 Stasjoner med tekniske begrensninger for lokalomstiller]] \\ [[strekningsbeskrivelse:tillegg#stasjoner_med_tekniske_begrensninger_for_lokalomstiller|2.21 Stasjoner med tekniske begrensninger for lokalomstiller]] \\
 [[strekningsbeskrivelse:tillegg#stasjoner_med_sporveksler_utrustet_med_bevegelig_kryss-spiss|2.22 Stasjoner utrustet med bevegelig kryss-spiss]] \\ [[strekningsbeskrivelse:tillegg#stasjoner_med_sporveksler_utrustet_med_bevegelig_kryss-spiss|2.22 Stasjoner utrustet med bevegelig kryss-spiss]] \\
-</ttip> +++ 
-  * <wrap em>[[strekningsbeskrivelse:tillegg:|Bremsetabeller]]</wrap> <ttip:jbv:vis>+  * <wrap em>[[strekningsbeskrivelse:tillegg:|Bremsetabeller]]</wrap> ++vis
 +\\
 [[strekningsbeskrivelse:tillegg#oversikt_over_bremseprosent_og_bremsetabeller|2.19 Oversikt over bremseprosent og bremsetabeller]] \\ [[strekningsbeskrivelse:tillegg#oversikt_over_bremseprosent_og_bremsetabeller|2.19 Oversikt over bremseprosent og bremsetabeller]] \\
-</ttip> +++ 
-  * <wrap em>[[strekningsbeskrivelse:tillegg:|Rasutsatte strekninger]]</wrap> <ttip:jbv:vis>+  * <wrap em>[[strekningsbeskrivelse:tillegg:|Rasutsatte strekninger]]</wrap> ++vis
 +\\
 [[strekningsbeskrivelse:tillegg#oversikt_over_rasutsatte_strekninger|2.4 Oversikt over rasutsatte strekninger]] \\ [[strekningsbeskrivelse:tillegg#oversikt_over_rasutsatte_strekninger|2.4 Oversikt over rasutsatte strekninger]] \\
-</ttip>+++
  
  
strekningsbeskrivelse/strekningsbeskrivelse_start.txt · Sist endret: 2020/07/24 10:51 av torgeir_blesvik