sirkulaerer:ts_sirkulaerer_2020

TS-sirkulærer 2020

Her skal det komme komplett oversikt over TS-sirkulærer utgitt i 2020.

Link til TS-sirkulærer utgitt i 2019 vil du finne her

Saksbehandler for sirkulærene er ansvarlig for å holde denne siden oppdatert.

Prosedyre for innleggelse av TS sirkulære finner du her

TS-Sirk Trafikkområde Overskrift Gyldig fra Merknader:
F.eks opphever
eller
oppheves av m.m.
Endringer i regelverk,
instruks m.m.
029-2020
Kunde og trafikk Toglederområde Sør-Vest
Toglederområde Drammen
Indikering på frakobling ute av bruk
28.09.2020
028-2020
Kunde og trafikk Endringer i trafikkregler for jernbanenettet (TJN)
Kapittel 10 Arbeid i spor
18.09.2020 TJN
027-2020
Trafikk Nord Dovrebanen
Strekningen Fåberg - Trondheim
Nødfrakobling ute av bruk
11.09.2020 ORV
025-2020
Kunde og trafikk Instruks for håndtering av feil på togradioinfrastruktur
Ny tekst i punkt 8 om usikker status eller delvis utfall av nødanropsfunksjonalitet
31.08.2020 Opphever TS-sirkulære 022-2020 ORV
024-2020
Kunde og trafikk Retningslinjer for samhandling og kommunikasjon
Nye informasjonsbokser Operativt Regelverk (ORV)
25.08.2020 ORV
023-2020
Trafikk Øst Østfoldbanen
Strekningen Ski - Ås
Fjernstyring og linjeblokk
20.08.2020
022-2020
Kunde og trafikk Instruks for håndtering av feil på togradioinfrastruktur
Nytt punkt om helt eller delvis utfall av nødanropsfunksjonalitet
03.07.2020 ORV
021-2020
Kunde og trafikk Toglederinstruksen
Nytt punkt om GSM-R nødanrop
02.07.2020 Togleder-
instruksen
020 - 2020
Trafikk Nord Ofotbanen
Strekningen Narvik - Riksgrensen
Ny nødfrakoblingsfunksjon
09.06.2020
019-2020
Kunde og trafikk Endringer i Trafikkregler for Jernbanenettet (TJN)
Kapittel 10 Arbeider i spor
14.06.2020 TJN
017-2020
Kunde og trafikk Nødfrakobling ute av bruk 10.06.2020
016-2020
Kunde og trafikk Registrering av vognopptak i FIDO 02.06.2020
015-2020
Kunde og trafikk Håndtering av feil i kundeinformasjonssystemet 20.04.2020
014-2020
Trafikk Øst Drammenbanen
Stabekk og Høvik stasjoner
Endring i signalanlegget
13.04.2020
013-2020
Trafikk Øst Drammenbanen
Drammen stasjon
Endring i signalanlegget
13.04.2020
012-2020
Kunde og trafikk Forebygging og håndtering av pandemi
Opphevelse av ts-sirkulære
26.03.2020 Opphever ts-sirkulære
010-2020
011-2020
Kunde og trafikk Prioriteringsregler trafikkstyring 13.03.2020
010-2020
Kunde og trafikk Forebygging og håndtering av pandemi Pandemi 05.03.2020
009-2020
Trafikk Nord Rørosbanen
Endring i fjernstyringsinstruks formular 1-E
28.02.2020
008-2020
Trafikk Øst Hovedbanen
Oslo S
Innføring av sporfeltsperring i signalanlegget
26.01.2020
007-2020
Trafikk Øst Alnabanen
Alnabru og Grefsen
Endring i betjeningspanel
19.01.2020
006-2020
Trafikk Øst Hovedbanen
Brobekk og Alnabru stasjoner
Endring av fjernstyringssystem (Vicos)
19.01.2020
005-2020
Trafikk Øst Alnabanen
Alnabru - Grefsen
Endring av fjernstyringssystem (Vicos)
19.01.2020
003-2020
Kunde og trafikk Dovrebanen
Lillehammer - Hunder
Særegenheter ved togradio og kontaktledningsanlegget
Opphevelse av sirkulære
Deling av nødanrop mellom flere togledere
Frakobling Lillehammer - Fåberg
06.01.2020 Opphever TS-
sirkulære 002-2020
ORV
002-2020
Kunde og trafikk Dovrebanen
Lillehammer - Hunder
Særegenheter ved togradio og kontaktledningsanlegget
Deling av nødanrop mellom flere togledere
Frakobling Lillehammer - Fåberg
06.01.2020 ORV
sirkulaerer/ts_sirkulaerer_2020.txt · Sist endret: 2020/09/21 13:49 av marianne_blikken