sirkulaerer:ts_sirkulaerer_2020

TS-sirkulærer 2020

Her skal det komme komplett oversikt over TS-sirkulærer utgitt i 2020.

Link til TS-sirkulærer utgitt i 2019 vil du finne her

Saksbehandler for sirkulærene er ansvarlig for å holde denne siden oppdatert.

Prosedyre for innleggelse av TS sirkulære finner du her

TS-Sirk Trafikkområde Overskrift Gyldig fra Merknader:
F.eks opphever
eller
oppheves av m.m.
Endringer i regelverk,
instruks m.m.
016-2020
Kunde og trafikk Registrering av vognopptak i FIDO 02.06.2020
015-2020
Kunde og trafikk Håndtering av feil i kundeinformasjonssystemet 20.04.2020
014-2020
Trafikk Øst Drammenbanen
Stabekk og Høvik stasjoner
Endring i signalanlegget
13.04.2020
013-2020
Trafikk Øst Drammenbanen
Drammen stasjon
Endring i signalanlegget
13.04.2020
012-2020
Kunde og trafikk Forebygging og håndtering av pandemi
Opphevelse av ts-sirkulære
26.03.2020 Opphever ts-sirkulære
010-2020
011-2020
Kunde og trafikk Prioriteringsregler trafikkstyring 13.03.2020
010-2020
Kunde og trafikk Forebygging og håndtering av pandemi Pandemi 05.03.2020
009-2020
Trafikk Nord Rørosbanen
Endring i fjernstyringsinstruks formular 1-E
28.02.2020
008-2020
Trafikk Øst Hovedbanen
Oslo S
Innføring av sporfeltsperring i signalanlegget
26.01.2020
007-2020
Trafikk Øst Alnabanen
Alnabru og Grefsen
Endring i betjeningspanel
19.01.2020
006-2020
Trafikk Øst Hovedbanen
Brobekk og Alnabru stasjoner
Endring av fjernstyringssystem (Vicos)
19.01.2020
005-2020
Trafikk Øst Alnabanen
Alnabru - Grefsen
Endring av fjernstyringssystem (Vicos)
19.01.2020
003-2020
Kunde og trafikk Dovrebanen
Lillehammer - Hunder
Særegenheter ved togradio og kontaktledningsanlegget
Opphevelse av sirkulære
Deling av nødanrop mellom flere togledere
Frakobling Lillehammer - Fåberg
06.01.2020 Opphever TS-
sirkulære 002-2020
ORV
002-2020
Kunde og trafikk Dovrebanen
Lillehammer - Hunder
Særegenheter ved togradio og kontaktledningsanlegget
Deling av nødanrop mellom flere togledere
Frakobling Lillehammer - Fåberg
06.01.2020 ORV
sirkulaerer/ts_sirkulaerer_2020.txt · Sist endret: 2020/05/25 10:34 av heidi_brokjob