sirkulaerer:ts_sirkulaerer_2019

TS-sirkulærer 2019

Her skal det komme komplett oversikt over TS-sirkulærer utgitt i 2019.

Link til TS-sirkulærer utgitt i 2018 vil du finne her

Saksbehandler for sirkulærene er ansvarlig for å holde denne siden oppdatert.

Prosedyre for innleggelse av TS sirkulære finner du her

TS-Sirk Trafikkområde Overskrift Gyldig fra Merknader:
F.eks opphever
eller
oppheves av m.m.
Endringer i regelverk,
instruks m.m.
013-2019
Trafikk øst Østfoldbanen
Moss stasjon
Endringer i instruks for betjening av sikringsanlegget Instruks for betjening av sikringsanlegget på Moss stasjon
16.08.2019 Instruks
012-2019
Trafikk øst Østfoldbanen
Moss stasjon
Instruks for betjening av sikringsanlegget Instruks for betjening av sikringsanlegget på Moss stasjon
09.08.2019 Instruks
011-2019
Kunde og trafikk Forsinkelse på mottak av nødanrop på togradio (type MESA) 26.06.2019
010-2019
Kunde og trafikk Lansering av ny Beredskapsportale 01.07.2019
009-2019
Trafikk Øst Kongsvingerbanen
Indikering av strømløse sporfelt
24.06.2019
008-2019
Ikke utsendt
007-2019
Trafikk øst Rørosbanen
endring i fjernstyringsinstruksen Instruks for betjening av fjernstyringsanlegget ved Hamar trafikkstyringssentral
22.05.2019 Instruks
006-2019
Trafikk Øst Oslo S og Skøyen
Endringer i sikringsanlegg
11.04.2019 Ny instruks
005-2019
Kunde og trafikk Feil i togradiosystemet 28.03.2019
004-2019
Kunde og trafikk Presisering av instruks for togleder - toglederinstruksen punkt 6.1 29.03.2019 Instruks
003-2019
Trafikk Øst Endringer i EBICOS fjernstyringssystem 19.02.2019
001-2019
Kunde og
trafikkdivisjonen
Endring av TJN bilag 5.12 "Togekspeditørs oppgaver",
Toglederinstruks,
Instruks for føring av Hendelseslogg
22.01.2019 ORV
sirkulaerer/ts_sirkulaerer_2019.txt · Sist endret: 2019/08/14 08:52 av oyvind_bottilsrud