sirkulaerer:ts_sirkulaerer_2017

TS sirkulærer 2017

Her vil du finne komplett oversikt over TS- sirkulærer utgitt i 2017.

Link til TS-sirkulærer utgitt i 2016 vil du finne her

Saksbehandler for sirkulærene er ansvarlig for å holde denne siden oppdatert.

Prosedyre for innleggelse av TS sirkulære finner du her

Filter:

TS-Sirk Trafikk område Overskrift Gyldig fra Merknader:
F.eks opphever
eller
oppheves av m.m.
Endringer i regelverk,
instruks m.m.
014-2017
Trafikk
Øst
Hovedbanen
Alnabru stasjon
Ibruktakelse av nytt stillerapparat
Begrensninger
27.11.2017
013-2017
Kunde og trafikk ERTMS på Østfoldbanen østre linje - felles sjekklister for togleder og fører for enkelte avvikssituasjoner Allerede tatt i bruk (sendt ut 16.09.2017) Sjekklistene endret
012-2017
Kunde og trafikk Endring i instruks for togleders betjening av togradio 25.09.2017 Instruks endret
011-2017
Kunde og trafikk Endring av funksjonaliteten i togekspeditørs togradio terminaler(GSM-R) 03.09.2017
010-2017
Kunde og trafikk Hovedbanen
Drammenbanen
Oslo Sentralstasjon
Skøyen stasjon
dvergsignaler med teknisk avhengighet for signalstiller
30.06.2017
009-2017 Ikke utgitt
008-2017
Kunde og trafikk Endret instruks for føring av hendelseslogg
30.06.2017 Instruks endret
007-2017
Kunde og trafikk Dovrebanen
strekningen Eidsvoll - Minnesund
Ny midlertidig automat i fjernstyringssystemet
15.06.2017
006-2017 Ikke utgitt
005-2017
Kunde og trafikk Hovedbanen og Drammenbanen
Oslo Sentralstasjon og Skøyen stasjon
Endringer i sikringsanlegg og fjernstyringssytemer
16.4.2017 Endret i sikringsanlegget (Ebicos) for Oslo S. og Skøyen
004-2017 Ikke utgitt
003-2017
Kunde og trafikk Østfoldbanen østre linje
Strekningen Ski - Sarpsborg
Endring av fjernstyringsinstruks
26.2.2017 Fjernstyringsinstruks for Ebicos 900 for ERTMS sikringsanlegg og RBC
002-2017
Kunde og trafikk Trafikkregler for ERTMS på Østfoldbanen østre linje (TEØ) - endringer i kap. 8 Arbeid i spor, gyldig fra 26. februar 2017. Opphevelse av TS-sirkulære 26.2.2017 Opphever TS-sirkulære 005-2016 TEØ
001-2017 Ikke utgitt

sirkulaerer/ts_sirkulaerer_2017.txt · Sist endret: 2018/02/19 02:18 (ekstern redigering)