sirkulaerer:ts_sirkulaerer_2016

TS sirkulærer 2016

TS-Sirkulærer (interne sirkulærer for Bane NOR SF)

Her vil du finne oversikt over hvilke TS-sirkulærer utgitt i 2016.

TS- sirkulærer for 2017 finner du her

Saksbehandler for sirkulærene er ansvarlig for å holde siden oppdatert.

TS-sirk Trafikk
Område
overskrift Gyldig fra Merknader:
F.eks opphever
eller oppheves av m.m.
Endringer i
regelverk,
instruks m.m.
010-2016
Trafikk-
og markeds-
divisjonen
Endring i sikringsanlegg på Bøn stasjon IFM.
overgang til fullstendig hastighetsovervåkning (FATC) på strekningen Jessheim - Eidsvoll
28.11.2016
009-2016 Ikke utgitt
008-2016
Trafikk
Øst
Østfoldbanen østre linje
strekningen Ski - Sarpsborg
bruktagelse av håndholdt terminal for sikring av arbeidsområde
30.09.2016 Nei
007-2016
Trafikk-
og markeds-
divisjonen
Endringer i Trafikkreglene for jernbaneverkets nett (TJN)
kap. 11 formularer
Kapittel 11
22.06.2016 TJN
006-2016
Trafikk-
og markeds
divisjonen
Endringer i Trafikkreglene for jernbaneverkets nett (TJN)
bilag til kap. 2
Dokumentasjon, ruter og kunngjøringer
18.05.2016 TJN
005-2016
Trafikk
og markeds-
divisjonen
Trafikkregler for ERTMS på Østfoldbanen Østre linje
kap. 8 Arbeid i spor
innføring av bestemmelse for systemnødbrems i anleggsområde-jernbane

TEØ pkt. 8.11.1.1
04.05.2016 Oppheves av
002-2017
TEØ
004-2016
Trafikk
og markeds-
divisjonen
Disponering av strekning for arbeid
adgang til å starte opp arbeid i spor etter at tog har passert arbeidsstedet
13.04.2016 Opphever
009-2015
Nei
003-2016
Trafikk
og markeds-
divisjonen
Sjekklister for togekspeditør 01.03.2016 Nei
002-2016
Trafikk
og markeds-
divisjonen
Overgang fra dagens hendelseslogg (Chrisis Manager) til hendelseslogg i Maximo 01.03.2016 Nei
001-2016
Trafikk
og markeds-
divisjonen
Endringer i TJN bilag til kapittel 2.
TJN bilag kapittel 2
22.01.2016 TJN
sirkulaerer/ts_sirkulaerer_2016.txt · Sist endret: 2018/02/19 02:18 (ekstern redigering)