sirkulaerer:s_sirkulaerer_start

S-sirkulærer 2018

Her vil du finne oversikt komplett oversikt over S- sirkulærer utgitt i 2018.

Link til S-sirkulærer utgitt i 2019 vil du finne her
Saksbehandler for sirkulærene er ansvarlig for å holde denne siden oppdatert.

Prosedyre for innleggelse av S- sirkulære finner du her

S-sirk Trafikkområde Overskrift Gyldig fra Merknad
F.eks
opphever/
oppheves
av m.m.
Endring i
regelverk
instruks
m.m.
129-2018
Trafikk
Øst
Gjøvikbanen
strekningen Eina - Gjøvik
Nygard planovergang 1 og 2
flytting, fjerning og oppsetting av signaler
rettelse til strekningsbeskrivelsen (SJN) Gjøvikbanen
19.12.2018 SJN
128-2018
Trafikk
Øst
Kongsvingerbanen
Årnes stasjon
oppsetting av signal
oppsetting av signaler
ATC
19.12.2018 Nei
127-2018
Trafikk
Nord
Dovrebanen
strekningen Soknedal - Støren
flytting av orienteringssignal for planovergang
13.12.2018 Nei
126-2018
Trafikk
Øst
Gjøvikbanen
strekningen Eina - Gjøvik
Øveraasen motorfrabikk sidespor
nedleggelse av side spor
endring i strekningsbeskrivelsen Gjøvikbanen
07.12.2018 SJN
125-2018
Trafikk
Øst
Østfoldbanen
strekningen Oppegård - Langhus
Langhus stasjon
strekningen Langhus - Ski
flytting av toglengdeskilt
07. 12.2018 Nei
124-2018
Trafikk
Sør/vest
Bergensbanen
Bergen stasjon \ endringer i jernbaneinsfrastrukturen \ endring i strekningsbeskrivelsen
2.9 Hensetting/parkering under spenningsførende kontaktledningsanlegg
11.12.2018 SJN
123-2018
Trafikk
Nord
Nordlandsbanen
Grong stasjon
Økt kjørehastighet
29.11.2018 Nei
122-2018
Trafikk
Sør/Vest
Bergensbanen
Strekningen(Myrdal)-(Hønefoss)
Togradio
endring i nødanropsområder Endring i strekningsbeskrivelsen
1.3.4.5 Bergen togelderområde
01.12.2018 SJN
121-2018
Trafikk
Nord
Dovrebanen
Oppdal stasjon
Oppsetting av signal
Fjerning av signal
ATC
25.11.2018 Nei
120-2018 Ikke utgitt
119-2018
Trafikk
Øst
Kongsvingerbanen
Årnes stasjon
Endringer i infrastruktur
14.11.2018 Nei
118-2018
Trafikk
Sør/vest
Bergensbanen
Trengereid - Arna
Tunestveit sidespor
Montering av E-lås
Endring i Strekningsbeskrivelse
2.8 Kontroll av oppkjørt sporveksel
29.11.2018 SJN
117-2018
Trafikk
Nord
Nordlandsbanen
Strekningen Steinkjer - Stod
Nytt signalanlegg mot vei ved km 142,210
6.6 Nordlandsbanen
13.11.2018 SJN
116-2018
Trafikk
Nord
Dovrebanen
Kongsvoll stasjon
Oppsetting av signal
05.11.2018 Nei
115-2018
Trafikk
Øst
Solørbanen
Strekningen Kirkenær - Flisa
Opprettelse av ny planoverggang med helbomanlegg (Ba)
Oppsetting/fjerning av signaler
Rettelse til Strekningsbeskrivelsen (SJN)
Strekningsbeskrivelse Solørbanen
30.10.2018 SJN
114-2018
Trafikk
Øst
Kongsvingerbanen
Sørumsand stasjon
Endringer i infrastrukturen
11.11.2018 Oppheves av 066-2019 Nei
113-2018
Trafikk
Nord
Nordlandsbanen
Skonseng stasjon
Endring i bruk av jernbaneinfrastrukturen
05.11.2018 Oppheves av 078-2019 Nei
112-2018
Trafikk Sør/Vest Bergensbanen
Bergen stasjon
Oppsetting av signaler
Nye sporsperrer
Endringer i jernbaneinfrastrukturen
07.11.218 kl. 0700 Nei
111-2018
Trafikk
Øst
Hovedbanen
Lodalen
Frogner og Bøn stasjon
endringer i infrastruktur
endring i Strekningsbeskrivelsen (SJN) 2.8 Kontroll av oppkjørt sporveksel
26.10.2018 SJN
110-2018
Trafikk
Øst
Rørosbanen
Strekningen Hanestad - Alvdal
oppsetting av orienteringssignal
26.10.2018 Nei
109-2018
Trafikk
Øst
Drammenbanen
Stabekk stasjon
opphevelse av S- sirkulære
22.10.2018 Nei
108-2018
Trafikk
Sør/Vest
Bergensbanen
Ål stasjon
Endringer i jernbaneinfrastrukturen
Fjernstyring av Ål stasjon
28.10.2018 Nei
107-2018
Trafikk
Sør/Vest
Bergensbanen
Voss stasjon
endring i jernbaneinfrastrukturen
23.10.2018 Nei
106-2018
Trafikk
Øst
Dovrebanen
Ringebu stasjon
oppsetting av toglengdeskilt
ATC
21.10.2018 Nei
105-2018
Trafikk
Sør/Vest
Bergensbanen
Bergen stasjon
Godstogsporet Bergen-Minde
Ny Planovergang/Sykkelvei
Oppsetting av signaler
Endring av strekningsbeskrivelsen
5.1.6.9 Instruks for skifting – godssporet Bergen/Minde
12.12.2018 SJN
104-2018
Trafikk
Øst
Vestfoldbanen, Brevik- og Bratsbergbanen
endringer i jernbaneinfrastrukturen
endringer i Strekningsbeskrivelsen (SJN)
1.2 navn på banestrekninger og hovedspor
1.4 Stedskoder
Strekningsbeskrivelse Bratsbergbanen
Strekningsbeskrivelsen Brevikbanen
Strekningsbeskrivelsen Vestfoldbanen
Strekningsbeskrivelse - Banetekniske begrensninger
2.19 Oversikt over bremseprosent og bremsetabeller
opphevelse av S- sirkulære
18.09.2018 Opphever 071-2018
088-2018
095-2018
103-2018
SJN
103-2018
Trafikk
Øst
Vestfoldbanen
strekningen Martineåsen - Myrane
endring i Strekningsbeskrivelsen for jernbanenettet (SJN)
2.19 Oversikt over bremseprosent og bremsetabeller
15.10.2018 SJN
102-2018
Trafikk
Nord
Dovrebanen
Lundamo stasjon
Oppsetting av signal
Fjerning av signal
ATC
07.10.2018 Nei
101-2018
Trafikk
Øst
Dovrebanen
Lillehammer stasjon
Flytting av signaler
ATC
04.10.2018 Nei
100-2018
Trafikk
Øst
Brevikbanen
Ørvik stasjon
midlertigig endringer av infrastrukturen
01.10.2018 Nei
099-2018
Trafikk
Sør/Vest
Bergensbanen
Voss stasjon
nytt togvarmeanlegg
oppsetting av signaler
endring i strekningsbeskrivelsen
2.15 Oversikt over stasjoner med elektrisk togoppvarming
05.10.2018 SJN
098-2018
Trafikk
Øst
Kongsvingerbanen
Seterstøa stasjon
endring av hastighet
04.10.2018 Nei
097-2018
Trafikk
Øst
Hovedbanen
Lillestrøm stasjon
oppsetting av togledngdeskilt
01.10.2018 Nei
096-2018
Kunde og trafikkdivisjonen Sørlandsbanen
Kongsberg stasjon
endring i strekningsbeskrivelsen for jernbanenettet (SJN) Strekningsbeskrivelse - Sørlandsbanen
25.09.2018 SJN
095-2018
Trafikk
Øst
Vestfoldbanen
brevikbanen
og Bratsbergbanen
endringer i jernbaneinfrastrukturen
endringer i Strekningsbeskrivelsen for jernbanenettet (SJN)
1.2 navn på banestrekninger og hovedspor
1.4 Stedskoder
Strekningsbeskrivelse Bratsbergbanen
Strekningsbeskrivelsen Brevikbanen
Strekningsbeskrivelsen Vestfoldbanen
Strekningsbeskrivelse - Banetekniske begrensninger
Opphevelse av S-sirkulære
24.09.2018 opphever
071-2018 og
088-2018
SJN
094-2018
Trafikk
Øst
Hovedbanen
Bøn stasjon
endring i infrastruktur
26.09.2018 Nei
093-2018
Trafikk
Øst
Vestfoldbanen
Larvik stasjon
flytting toglengdeskilt
24.09.2018 Nei
092-2018
Trafikk
Øst
Dovrebanen
Lillehammer stasjon
endring i infrastruktur i spor 6
24.09.2018 Nei
091-2018
Trafikk
Øst
Sørlandsbanen
Nakksjø stasjon
endringer i infrastruktur
20.09.2018 Nei
090-2018
Trafikk
Øst
Østfoldbanen vestre linje
Fredrikstad stasjon
endringer i infrastrukturen
endring i Strekningsbeskrivelsen for jernbanenettet (SJN) 2.8 Kontroll av oppkjørt sporveksel
23.09.2018 SJN
089-2018
Trafikk
Øst
Østfoldbanen
Ski stasjon
nye signaler
01.10.2018 Nei
088-2018
Trafikk
Øst
Vestfoldbanen
brevikbanen
og Bratsbergbanen
endringer i jernbaneinfrastrukturen
endringer i Strekningsbeskrivelsen for jernbanenettet (SJN)
1.2 navn på banestrekninger og hovedspor
1.4 Stedskoder
Strekningsbeskrivelse Bratsbergbanen
Strekningsbeskrivelsen Brevikbanen
Strekningsbeskrivelsen Vestfoldbanen
Strekningsbeskrivelse - Banetekniske begrensninger
Opphevelse av S-sirkulære
24.09.2018 oppheves av
095-2018
SJN
087-2018
Trafikk
Øst
Endringer i Strekningsbeskrivelsen (SJN)
3.1.4 Funksjonstest av nødanrop
17.09.2018 SJN
086-2018
Trafikk
Nord
Rørosbanen
Røros stasjon
nytt togvarmeanlegg
endring i strekningsbeskrivelsen (SJN) 2.15 Oversikt over stasjoner med elektrisk togvarme
annulering av S- sirkulære
10.09.2018 Opphever 082-2018 Ja
085-2018
Trafikk
Nord
Nordlandsbanen
Leangen stasjon
endringer i infrastrukturen
01.10.2018 Nei
084-2018
Trafikk
Øst
Kongsvingerbanen
Seterstøa stasjon
Endringer i infrastrukturen
Endringer i Strekningsbeskrivelsen (SJN)
2.8 Kontroll av oppkjørt sporveksel
10.09.2018 SJN
083-2018
Trafikk
Øst
Vestfoldbanen
strekningen
Sandefjord-Lauve
fjerning av signaler
10.09.2018 Nei
082-2018
Trafikk
Øst
Rørosbanen
Røros stasjon
Nytt togvarmeanlegg
Endring i Strekningsbeskrivelsen (SJN)
2.15 Oversikt over stasjoner med elektrisk togoppvarming
10.09.2018 Oppheves av 086-2018 SJN
081-2018
Trafikk
Sør/Vest
Sørlandsbanen
Vennesla stasjon
endring i jernbaneinfrastrukturen
fjerning av sporveksler/spor
09.09.2018 Nei
080-2018
Trafikk
Øst
Sørlandsbanen
Hjuksebø stasjon
midlertidig endring av infrastrukturen
10.09.2018 Nei
076-2018
Trafikk
Øst
Dovrebanen
Hamar stasjon
Endring i Strekningsbeskrivelsen (SJN)
2.8 Kontroll av oppkjørt sporveksel
03.09.2018 SJN
075-2018
Trafikk
Øst
Dovrebanen
Strekningen Brøttum - Bergseng
Oppsetting av orienteringssignal
31.08.2018 Nei
074-2018
Trafikk
Sør Vest
Bergensbanen
Bergen stasjon
Endring i strekninsbeskrivelsen (SJN)
5.1.6.1 Togekspeditørtjeneste Bergen stasjon
20.08.2018 SJN
073-2018
Trafikk
Nord
Ofotbanen
Narvik stasjon
Endring i jernbaneinfrastrukturen
03.09.2018 Nei
072-2018
Trafikk
Øst
Dovrebanen
Vinstra stasjon
Oppsetting av toglengdeskilt
ATC
05.08.2018 Nei
071-2018
Trafikk
Øst
Vestfoldbanen
Bratsbergbanen
Brevikbanen
Midlertidige endringer i jernbaneinfrastrukturen
Endringer i Strekningsbeskrivelsen (SJN)
3.14.4 Bjørntvedt og Brevik sidespor
23.08.2018 Oppheves av
095-2018
SJN
070-2018
Trafikk
Øst
Østfoldbanen
Oppegård og Ski stasjoner
Fjerning av sporveksler
Endring i Strekningsbeskrivelsen (SJN)
2.8 Kontroll av oppkjørt sporveksel
30.07.2018 SJN
069-2018
Kunde og trafikkdivisjonen Strekningsbeskrivelsen for jernbanenettet (SJN)
2.9 hensetting/parkering under spenningsførende kontaktledning
Opphevelse av S- sirkulære
12.07.2018 Opphever 062-2018 Ja
067-2018
Trafikk
Øst
Dovrebanen
Tretten stasjon \\midlertidig endring av infrastrukturen
09.07.2018 Opphever 065-2018 Nei
066-2018
Trafikk sør/vest Sørlandsbanen
Orstad stasjon
Oppsetting av signaler
15.07.2018 Nei
065-2018
Trafikk
Øst
Dovrebanen
Tretten stasjon
midlertidig endring av infrastrukturen
09.07.2018 Oppheves av 067-2018 Nei
064-2018
Trafikk
Øst
Rørosbanen
Løten stasjon
Flytting av signal
31.08.2018 Nei
063-2018
Trafikk
Øst
Kongsvingerbanen
strekningen Matrand-Magnor
midlertidig endring av infrastrukturen
09.07.2018 Nei
062-2018
Kunde og trafikkdivisjonen Strekningsbeskrivelsen for jernbanenettet
endringer i Strekningsbeskrivelsen
2.9 hensetting/parkering under spenningsførende kontaktledning
06.07.2018 Oppheves av 069-2018 Ja
061-2018
Kunde og trafikkdivisjonen Strekningsbeskrivelsen for jernbanenettet
endring i nummerering og overskrift
generell del og særbestemmelser
29.06.2018 Ja
060-2018
Trafikk
Øst
Dovrebanen
Ringebu og Vinstra stasjoner
Oppsetting av toglengde skilt
26.06.2018 Nei
059-2018
Kunde og trafikkdivisjonen Veileder nødanrop Nei
058-2018
Trafikk
Nord
Ofotbanen
Straumsnes og Djupvik stasjoner
Endring i kontaktledningsanlegget
25.06.18 Nei
057-2018
Kunde- og trafikkdivisjonen Endring av Trafikkregler for ERTMS på Østfoldbanen østre linje (TEØ) kap. 7.12.2 om feil på veisikringsanlegg eller veisikringsanlegg som er satt ut av bruk
7.12.2 om feil på veisikringsanlegg eller veisikringsanlegg som er satt ut av bruk
22.06.2018 Ja
056-2018
Trafikk
Øst
Kongsvingerbanen
Sander stasjon
Endring i kjørehastighet
19.06.2018 Nei
055-2018
Trafikk
Nord
Nordlandsbanen
Lassemoen stasjon
Endring i infrastruktur
26.06.2018 Nei
054-2018
Trafikk
Sør/Vest
Bergensbanen
Strekningen Voss-Bergen
Stanghelle stasjon
Oppsetting av signaler
20.06.2018 Nei
053-2018
Trafikk
Nord
Ofotbanen
Straumsnes stasjon
Endring i jernbaneinfrastruktur
Fjerning av sporveksel og stikkspor
Endring i Strekningsbeskrivelse
2.8 kontroll av oppkjort sporveksel
25.06.2018 SJN
052-2018
Trafikk
Nord
Ofotbanen
Katterat stasjon
Endring i jernbaneinfrastrukturen
Flytting av bryterstativ for KL
25.06.2018 Nei
051-2018
Trafikk
Øst
Rørosbanen
Elverum stasjon
Endring i signalanlegg
Endring i Strekningsbeskrivelse
3.9_rorosbanen_hamar_-_roros
17.06.2018 SJN
049-2018
Trafikk
Nord
Dovrebanen
Trondheim stasjon
Marienborg stoppested
Oppsetting av toglengde skilt
18.06.2018 Nei
048-2018
Kunde og
Trafikkdivisjonen
Endring i Strekningsbeskrivelse (SJN)
Generell del-navn på banestrekninger
Benevnelse av hovedspor på dobbeltsporet strekning
Generell del
13.06.2018 SJN
047-2018
Trafikk
Øst
Hovedbanen
Alnabru stasjon
Flytting av signaler
Nye sporlengder
Elektrisk banedrift
11.06.2018 Nei
046-2018
Trafikk
Øst
Kongsvingerbanen
Strekningen Matrand-Magnor
Endringer i infrastruktur
06.06.2018 Nei
045-2018
Trafikk
Nord
Dovrebanen
Heimdal stasjon
Endring i infrastruktur
Endring i strekningsbeskrivelsen
Opphevelse av S-sirkulære
Strekningsoversikt Dovrebanen
2.8 Kontroll av oppkjørt sporveksel
Særbestemmelser Dovrebanen
30.05.2018 Opphever 044-2018 SJN
044-2018
Trafikk
Nord
Dovrebanen
Heimdal stasjon
Endring i infrastruktur
Endring i strekningsbeskrivelsen

Strekningsoversikt Dovrebanen
2.8 Kontroll av oppkjørt sporveksel
Særbestemmelser Dovrebanen
30.05.2018 Oppheves av 045-2018 SJN
043-2018
Trafikk
Nord
Rørosbanen
Strekningen Røros-Glomås
Nedleggelse av sidespor
Endring i strekningsbeskrivelsen
Strekningsbeskrivelse Rørosbanen
28.05.2018 SJN
042-2018
Trafikk
Øst
Kongsvingerbanen
Matrand - Magnor
Midlertidig nedleggelse av stasjon
Midlertidig endring av driftsform
22.05.2018 Nei
040-2018
Trafikk
Øst
Hoved-, Østfold- og Drammenbanen
Loenga/Oslo S, Alnabru, Ski, Filipstad og Drammen stasjoner
Endring i Strekningsbeskrivelsen for jernbanenettet (SJN)
3.2.8 Loenga (Oslo S/Loenga)
3.3 Alnabru Stasjon
3.10.2 Ski stasjon
3.12.5 Strekningen Skøyen – Filipstad – Skøyen
3.12.12 Drammen stasjon
28.05.2018 SJN
039-2018
Trafikk
Øst
Kongsvingerbanen
Kongsvinger stasjon
Endringer i jernbaneinfrastrukturen
21.05.2018 Nei
038-2018
Trafikk
Sør/Vest
Flåmsbana
Flåm stasjon
Endring i kontaktledningsanlegget
Nytt togvarmeanlegg
Endring i Strekningsbeskrivelsen
Strekningsbeskrivelse Flåmsbana
2.15 Oversikt over stasjoner med elektrisk togoppvarming
14.05.2018 SJN
037-2018
Trafikk
Nord
Nordlandsbanen
Strekningen Lassemoen - Namsskogan
Nytt signalanlegg mot vei ved km 282,330
Endringer i strekningsbeskrivelsen (SJN)
Strekningsbeskrivelse Nordlandsbanen
08.05.2018 SJN
036-2018
Kunde og trafikkdivisjonen Betjening av lokalomstillere
Nytt punkt 2.21 i Strekningsbeskrivelsen for Jernbanenettet (SJN)
2.21 Stasjoner med tekniske begrensninger for lokalomstiller
06.09.2018 SJN
035-2018
Trafikk
Øst
Hovedbanen
Strekningen Oslo S - Bryn
Endringer i jernbaneinfrastrukturen
20.05.2018 Nei
034-2018
Trafikk
Nord
Nordlandsbanen
Strekningen Drevvatn - Bjerka
Nordvika Rasvarslingsanlegg ved km 455,330 - 455,452
Endringer i strekningsbeskrivelsen (SJN)
Opphevelse av s-sirkulære
Strekningsbeskrivelse Nordlandsbanen
26.04.2018 Opphever
031-2018
SJN
033-2018
Trafikk
Sør/Vest
Bergensbanen
Bolstadøyri stasjon
Oppsetting av signal 60C «ATC nødbrems»
29.04.2018 Nei
032-2018
Trafikk
Øst
Kongsvingerbanen
Kongsvinger stasjon
Midlertidig endring i signalanlegget
21.04.2018 Oppheves 18.05.2018 Nei
031-2018
Trafikk
Nord
Nordlandsbanen
Strekningen Drevvatn - Bjerka
Nytt Nordvika rasvarslingsanlegg ved km 455,330 - 455,450
Endringer i Strekningsbeskrivelsen (SJN)
Strekningsbeskrivelse Nordlandsbanen
17.04.2018 Oppheves av 034-2018 SJN
030-2018 Ikke utgitt.
029-2018
Trafikk
Øst
Østfoldbanen
Strekningen Langhus - Ski
Sporomlegging
02.04.2018 Nei
028-2018
Trafikk
Øst
Drammenbanen
Strekningen Asker - Drammen
Innføring av akseltellere
Endring i Strekningsbeskrivelsen (SJN)
2.17 Oversikt over strekninger utrustet med akseltellere
03.04.2018 SJN
027-2018
Trafikk
Nord
Dovrebanen
Drivstua og Fagerhaug stasjoner
Endring i Strekningsbeskrivelsen (SJN)
2.8 Kontroll av oppkjørt sporveksel
01.04.2018 SJN
026-2018
Trafikk
Øst
Dovrebanen
Fron og Dombås stasjoner
Endring i Strekningsbeskrivelsen (SJN)
2.8 Kontroll av oppkjørt sporveksel
01.04.2018 SJN
024-2018
Trafikk
Nord
Nordlandsbanen
Kontroll av oppkjørt sporveksel
Endring i Strekningsbeskrivelse for jernbanenettet (SJN)
2.8 Kontroll av oppkjørt sporveksel
15.03.2018 SJN
022-2018
Trafikk
Sør/Vest
Bergensbanen
Voss stasjon
Fjerning av kontaktledningsanlegg
Innkorting av spor
Oppsetting av signal
15.03.2018 Nei
021-2018
Trafikk
Øst
Dovrebanen
Strandlykkja stasjon
Skifting til/fra hensettingsspor
01.03.2018 Nei
020-2018
Trafikk
Øst
Hovedbanen
Hauerseter stasjon
Endringer i infrastruktur
Opphevelse av s-sirkulære
26.02.2018 Opphever 172-2017 Nei
019-2018
Trafikk
Øst
Vestfoldbanen
Skoppum stasjon
Fjerning av kontaktledningsanlegg
Fjerning og oppsetting av signaler
20.02.2018 Nei
018-2018
Trafikk
Øst
Bratsbergbanen
Strekningen Eidanger - Porsgrunn
Endringer i infrastruktur
14.02.2018 Nei
016-2018
Trafikk
Øst
Kongsvingerbanen
Kongsvinger stasjon
Midlertidig endring i signalanlegget
Hastighet
Oppsetting av signaler
ATC
Unntak fra Strekningsbeskrivelsen (SJN) del 2 pkt. 2.12
Tarven grustak sidespor ul. Kongsvinger
Gropa grustak sidespor ul. Kongsvinger
21.04.2018 Oppheves 18.05.2018 Nei
015-2018
Trafikk Nord Dovrebanen
Støren stasjon
Endring i infrastrukturen
06.02.2018 Nei
014-2018
Trafikk
Øst
Oslo S
Anleggsoverganger
31.01.2018 Nei
013-2018
Trafikk
Øst
Gjøvikbanen
Strekningen Bjørgeseter - Grua
Rundelen planovergang
Nytt veisikringsanlegg med helbomanlegg (Ba)
Flytting, fjerning og oppsetting av signaler
Endring i Strekningsbeskrivelsen (SJN)
Strekningsbeskrivelse Gjøvikbanen
11.02.2018 SJN
012-2018
Trafikk
Øst
Gjøvikbanen
Strekningen Åneby - Hakadal
Fjerning av orienteringssignal
22.01.2018 Nei
011-2018
Trafikk
Sør/Vest
Bergensbanen
Bergen stasjon
Endring i infrastrukturen
01.02.2018 Nei
010-2018
Trafikk
Øst
Gjøvikbanen
Gjøvik stasjon
Endring i kjørehastighet
22.01.2018 Nei
009-2018
Trafikk
Sør/Vest
Bergensbanen
Strekningen Voss - Bergen
Endringer i Strekningsbeskrivelsen (SJN)
2.9. Hensetting/parkering under spenningsførende kontaktledningsanlegg
19.01.2018 SJN
008-2018
Trafikk
Øst
Østfoldbanen Vestre linje
Kornsjø stasjon
Elektrisk banedrift
16.01.2018 Nei
007-2018
Trafikk
Øst
Bratsbergbanen
Skien stasjon
Endring i Strekningsbeskrivelsen (SJN)
3.14.8 Skien stasjon
12.02.2018 SJN
006-2018
Trafikk
Øst
Hovedbanen
Hauerseter stasjon
Låst sporveksel
10.01.2018 Nei
005-2018
Trafikk
Øst
Raumabanen
Åndalsnes stasjon
Endringer i jernbaneinfrastrukturen
10.01.2018 Nei
004-2018
Trafikk
Øst
Gjøvikbanen
Eina stasjon
Endringer i infrastruktur
10.01.2018 Nei
003-2018
Trafikk
Øst
Gjøvikbanen
Roa stasjon
Midlertidig endring i jernbaneinfrastrukturen
10.01.2018 Nei
002-2018
Trafikk
Øst
Solørbanen
Brandval sag sidespor
Braskereidfoss stasjon
Midlertidig stenging av spor
10.01.2018 Nei
001-2018
Ikke utgitt
sirkulaerer/s_sirkulaerer_start.txt · Sist endret: 2019/12/19 09:01 av oyvind_bottilsrud