sirkulaerer:s_sirkulaerer_2020

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
sirkulaerer:s_sirkulaerer_2020 [2020/07/31 06:48]
marianne_blikken S-sirkulære 049-2020 lagt inn i tabell
sirkulaerer:s_sirkulaerer_2020 [2020/08/11 07:47] (nåværende versjon)
steinar_egon_heimnes [Tabell]
Linje 11: Linje 11:
  
 ^ S-sirk                                                                        ^ Trafikkområde     ^ Overskrift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^ Gyldig fra             ^ Merknad \\ F.eks \\ opphever/ \\ oppheves \\ av m.m.  ^ Endring i \\ regelverk \\ instruks \\ m.m.  ^ ^ S-sirk                                                                        ^ Trafikkområde     ^ Overskrift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^ Gyldig fra             ^ Merknad \\ F.eks \\ opphever/ \\ oppheves \\ av m.m.  ^ Endring i \\ regelverk \\ instruks \\ m.m.  ^
 +| 065-2020 \\ {{ :sirkulaerer:065-2020.pdf | }}                                 | Trafikk Nord      | Dovrebanen \\ Strekningen Lundamo - Ler \\ Oppsetting av orienteringssignal for planovergang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13.08.2020                                                                                                               |
 +| 064-2020 \\ {{ :sirkulaerer:064-2020.pdf | }}                                 | Trafikk Øst       | Østfoldbanen \\ Vestby stasjon \\ Endring i infrastruktur \\ Endring i Strekningsbeskrivelse for Jernbanenettet (SJN) \\ [[=strekningsbeskrivelse:tillegg#kontroll_av_oppkjort_sporveksel|2.8 Kontroll av oppkjørt sporveksel]]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 13.08.2020                                                                   | SJN                                         |
 +| 062-2020 \\ {{ :sirkulaerer:062-2020.pdf | }}                                 | Trafikk Øst       | Sørlandsbanen \\ Mjøndalen stasjon \\ Oppsetting av signal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12.08.2020                                                                                                               |
 | 061-2020 \\ {{ :sirkulaerer:061-2020.pdf | }}                                 | Trafikk Øst       | Drammenbanen \\ Strekningen Eriksrud - Brakerøya \\ Brakerøya stasjon \\ Oppsetting av signaler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 03.08.2020                                                                                                               | | 061-2020 \\ {{ :sirkulaerer:061-2020.pdf | }}                                 | Trafikk Øst       | Drammenbanen \\ Strekningen Eriksrud - Brakerøya \\ Brakerøya stasjon \\ Oppsetting av signaler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 03.08.2020                                                                                                               |
-059-2020 \\ {{ :sirkulaerer:059-2020.pdf | }}                                 | Trafikk Øst       | Hovedbanen \\ Oslo S / Loenga \\ Endring av Strekningsbeskrivelse for Jernbanenettet (SJN) \\ [[https://orv.banenor.no/sjn/doku.php?id=strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:godssporet_loenga_-_alnabru&rev=1594377877|Strekningsbeskrivelse Loenga - Alnabru]] \\ [[https://orv.banenor.no/sjn/doku.php?id=strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:ostfoldbanen&rev=1594377497| Strekningsbeskrivelse Østfoldbanen]]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 16.07.2020                                                                   | SJN                                         |+060-2020 \\ {{ :sirkulaerer:060-2020.pdf | }}                                 | Trafikk Sør/Vest  | Bergensbanen-Dale stasjon-nedleggelse av planovergang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 17.08.2020                                                                                                               | 
 +|                                                                               | Trafikk Øst       | Hovedbanen \\ Oslo S / Loenga \\ Endring av Strekningsbeskrivelse for Jernbanenettet (SJN) \\ [[https://orv.banenor.no/sjn/doku.php?id=strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:godssporet_loenga_-_alnabru&rev=1594377877|Strekningsbeskrivelse Loenga - Alnabru]] \\ [[https://orv.banenor.no/sjn/doku.php?id=strekningsbeskrivelse:strekningsoversikt:ostfoldbanen&rev=1594377497| Strekningsbeskrivelse Østfoldbanen]]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 16.07.2020                                                                   | SJN                                         |
 | 058-2020 \\ {{ :sirkulaerer:058-2020.pdf | }}                                 | Trafikk Øst       | Oslo S / Lodalen \\ Endring i Strekningsbeskrivelse for Jernbanenettet (SJN) \\ [[https://orv.banenor.no/sjn/doku.php?id=saerbestemmelser_omrader:trafikk_ost:ost:3.2_oslo_s&rev=1595229110#lodalen_driftsbanegard|3.2.7 Lodalen driftsbanegård]]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 24.07.2020                                                                   | SJN                                         | | 058-2020 \\ {{ :sirkulaerer:058-2020.pdf | }}                                 | Trafikk Øst       | Oslo S / Lodalen \\ Endring i Strekningsbeskrivelse for Jernbanenettet (SJN) \\ [[https://orv.banenor.no/sjn/doku.php?id=saerbestemmelser_omrader:trafikk_ost:ost:3.2_oslo_s&rev=1595229110#lodalen_driftsbanegard|3.2.7 Lodalen driftsbanegård]]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 24.07.2020                                                                   | SJN                                         |
 | 057-2020 \\ {{ :sirkulaerer:057-2020.pdf | }}                                 | Trafikk Øst       | Hovedbanen \\ Oslo S, Loenga / Loenga - Lodalen \\ Oppsetting og flytting av signaler \\ Endring av kjørehastighet \\ Endring i kilometrering \\ Endring i Strekningsbeskrivelse for Jernbanenettet (SJN) \\ [[=strekningsbeskrivelse:tillegg#togs_kjorehastighet|2.2.2 Nedsettelse av største tillatte kjørehastighet p.g.a. særlige lokale forhold]]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13.07.2020                                                                   | SJN                                         | | 057-2020 \\ {{ :sirkulaerer:057-2020.pdf | }}                                 | Trafikk Øst       | Hovedbanen \\ Oslo S, Loenga / Loenga - Lodalen \\ Oppsetting og flytting av signaler \\ Endring av kjørehastighet \\ Endring i kilometrering \\ Endring i Strekningsbeskrivelse for Jernbanenettet (SJN) \\ [[=strekningsbeskrivelse:tillegg#togs_kjorehastighet|2.2.2 Nedsettelse av største tillatte kjørehastighet p.g.a. særlige lokale forhold]]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13.07.2020                                                                   | SJN                                         |
sirkulaerer/s_sirkulaerer_2020.1596178132.txt.gz · Sist endret: 2020/07/31 06:48 av marianne_blikken