sirkulaerer:s_sirkulaerer_2020

S-sirkulærer 2020

Her vil du finne komplett oversikt over S- sirkulærer utgitt i 2020.

Link til S-sirkulærer utgitt i 2019 vil du finne her
Saksbehandler for sirkulærene er ansvarlig for å holde denne siden oppdatert.

Prosedyre for innleggelse av S- sirkulære finner du her

S-sirk Trafikkområde Overskrift Gyldig fra Merknad
F.eks
opphever/
oppheves
av m.m.
Endring i
regelverk
instruks
m.m.
036-2020
Kunde og trafikk Trafikkregler for Jernbanenettet (TJN)
Kapittel 6
Endring av regel for kjøring videre på, ut fra eller passering av fjernstyrt eller betjent stasjon
31.05.2020 TJN
035-2020
Kunde og trafikk Registrering av vognopptak 02.06.2020 FIDO
032-2020
Trafikk Øst Kongsvingerbanen
Matrand stasjon
Endring i infrastruktur
Endring i Strekningsbeskrivelse for Jernbanenettet (SJN)
2.8 Kontroll av oppkjørt sporveksel
31.05.2020 SJN
031-2020
Trafikk Sør/Vest Bergensbanen
Ustaoset stasjon
Endring av infrastrukturen
Endring i Strekningsbeskrivelse for Jernbanenettet (SJN)
2.8 Kontroll av oppkjørt sporveksel
20.05.2020 SJN
029-2020
Trafikk Øst Østfoldbanen
Fredrikstad stasjon
Oppsetting og fjerning av signaler
Endring i Strekningsbeskrivelse for Jernbanenettet (SJN)
2.20 Oversikt over stasjoner med ATC kryssingsbarriere
27.05.2020 SJN
028-2020
Trafikk Øst Gjøvikbanen
Gjøvik stasjon
Stenging av spor
Oppsetting og flytting av signal
Endring i Strekningsbeskrivelse for Jernbanenettet (SJN)
3.11.1 Gjøvik stasjon
13.05.2020 SJN
027-2020
Trafikk Nord Dovrebanen
Kongsvoll stasjon
Oppsetting av signal
Endring av Strekningsbeskrivelse for Jernbanenettet
2.20 Oversikt over stasjoner med ATC kryssingsbarriere
03.04.2020 SJN
026-2020
Trafikk Øst Sørlandsbanen
Gulskogen stasjon
endring i strekningsbeskrivelse for jernbanenettet (SJN) 2.10 Oversikt over fjernstyrte stasjoner som ikke kan betjenes med togekspeditør
09.05.2020 SJN
024-2020 Ikke utgitt
023-2020
Trafikk Nord Nordlandsbanen
Mo i Rana stasjon
Oppsetting av signal
22.04.2020
022-2020
Trafikk Øst Drammenbanen
Stabekk og Høvik stasjon
Endring i infrastruktur
Opphevelse av s-sirkulære
20.04.2020 Opphever s-sirk
020-2020
021-2020
Trafikk Øst Østfoldbanen
Ski stasjon
Endring i infrastruktur
Opphevelse av s-sirkulære
13.04.2020 Opphever s-sirk
017-2020
020-2020
Trafikk Øst Drammenbanen
Stabekk og Høvik stasjon
Endring i infrastruktur
13.04.2020 Oppheves av s-sirk
022-2020
018-2020
Trafikk Øst Drammenbanen
Sørlandsbanen
Drammen stasjon
Strekningen Drammen - Gulskogen
Fjerning og flytting av signaler
13.04.2020
017-2020
Trafikk Øst Østfoldbanen
Ski stasjon
Endring i infrastruktur
13.04.2020 Oppheves av s-sirk 021-2020
016-2020
Trafikk Øst Hovedbanen
Alnabru stasjon
Endring i Strekningsbeskrivelse for Jernbanenettet (SJN)
14.04.2020 SJN
015-2020
Trafikk øst Vestfoldbanen
strekningen Sandefjord - Larvik
endring av Strekningsbeskrivelsen for jernbanenettet (SJN) 2.2.1 avvikende størst tillatt hastighet på bestemte strekninger
10.03.2020 SJN
014-2020
Trafikk Øst Hovedbanen
Alnabru stasjon
Endret sporvekselnummerering
18.02.2020
013-2020
Trafikk Nord Dovrebanen
Rørosbanen
Raumabanen
Meråkerbanen
Nordlandsbanen
Endring i Strekningsbeskrivelsen for Jernbanenettet (SJN) Særbestemmelser Trafikkområde Nord
del 6
20.02.2020 SJN
012-2020
Trafikk Øst Bratsbergbanen
Skien stasjon
Endring av infrastruktur
19.02.2020
011-2020
Trafikk Sør-Vest Bergensbanen
Strekningen Flå-Bergheim
Fjerning av planovergang
13.02.2020 Nei
010-2020
Trafikk Øst Østfoldbanen
Strekningen Langhus - Ski
Innlegging av sporveksler
05.02.2020
009-2020
Trafikk øst Hovedbanen
Oslo S
Endring i Strekningsbeskrivelse for Jernbanenettet (SJN) strekningsbeskrivelse Hovedbanen
20.02.2020 SJN
008-2020
Trafikk Øst Hovedbanen
Alnabru stasjon
Endring av strekningsbeskrivelse for jernbanenettet (SJN)
SJN 3.3 Alnabru
27.01.2020 SJN
007-2020
Trafikk Øst Alnabanen
Alnabru - Grefsen
Endring av driftsform
Endring av infrastruktur
Oppsetting/flytting og fjerning av signal
Endring av strekningsbeskrivelse for jernbanenettet (SJN)
SJN 2.2.1 Avvikende største tillatte kjørehastighet på bestemte strekninger
SJN 2.16 Oversikt over strekninger med ATC og ETCS
19.01.2020 SJN
006-2020
Trafikk Øst Hovedbanen
Oslo S, Lodalen og Oslo S/Loenga
Endring av strekningsbeskrivelse for jernbanenettet (SJN)
Disponering for arbeid mellom Loenga og Lodalen
Instruks for sperring av spor 46
Instruks for bruk av kontrollåsnøkler
27.01.2020 SJN
005-2020
Trafikk Øst Gjøvikbanen
Eina stasjon
Fjerning og oppsetting av signal
30.01.2020
004-2020
Trafikk Nord Dovrebanen
Strekningen Fåberg - Øyer
Endret kjørehastighet
14.01.2020
003-2020
Trafikk Øst Vestfoldbanen
Strekningen Sandefjord - Lauve
Fjerning av signal
17.01.2020
001-2020
Trafikk Øst Hovedbanen
Hauerseter stasjon
Endring i infrastruktur
Endring av strekningsbeskrivelse for jernbanenettet (SJN)
SJN 3.4.6 Hauerseter stasjon
13.01.2020 SJN
sirkulaerer/s_sirkulaerer_2020.txt · Sist endret: 2020/05/25 10:32 av heidi_brokjob