sirkulaerer:s_sirkulaerer_2020

S-sirkulærer 2020

Her vil du finne komplett oversikt over S- sirkulærer utgitt i 2020.

Link til S-sirkulærer utgitt i 2019 vil du finne her
Saksbehandler for sirkulærene er ansvarlig for å holde denne siden oppdatert.

Prosedyre for innleggelse av S- sirkulære finner du her

S-sirk Trafikkområde Overskrift Gyldig fra Merknad
F.eks
opphever/
oppheves
av m.m.
Endring i
regelverk
instruks
m.m.
083-2020
Trafikk Øst Gjøvikbanen
Gjøvik stasjon
Endring av infrastruktur
Oppsetting av signaler
Endring i Strekningsbeskrivelse for Jernbanenettet (SJN)
Opphevelse av sirkulære
Strekningsbeskrivelse Gjøvikbanen
28.09.2020 Opphever S-sirk 028-2020 SJN
082-2020
Kunde og trafikk Fare for brann langs jernbanelinjene
Opphevelse av S-sirkulære
21.09.2020 Opphever
S-sirk
041-2020
080-2020
Trafikk Sør/Vest Sørlandsbanen
Kristiansand stasjon - Instruks skifting fra Krossen
Endring i Strekningsbeskrivelse for Jernbanenettet (SJN)
18.09.2020 SJN
079-2020
Trafikk Øst Gjøvikbanen
Jaren stasjon
Endring i infrastruktur
09.09.2020
078-2020
Trafikk Nord Nordlandsbanen
Øvre Namdal Skogindustri sidespor
Endring av låsetype
Endring i Strekningsbeskrivelse for Jernbanenettet
Strekningsbeskrivelse Nordlandsbanen
14.09.2020 SJN
077-2020
Trafikk Nord Dovrebanen
Otta stasjon
Otta planovergang
Etablering av avhengighet og fjerning av signal
02.09.2020
076-2020
Trafikk Øst Hovedbanen
Dal stasjon
Endring i infrastruktur
13.09.2020
075-2020
Trafikk Øst Hovedbanen
Asper stasjon
Endring i Strekningsbeskrivelse for Jernbanenettet (SJN)
2.8 Kontroll av oppkjørt sporveksel
07.09.2020 SJN
074-2020
Trafikk Øst Kongsvingerbanen
Kongsvinger stasjon
Endring i Strekningsbeskrivelse for Jernbanenettet (SJN)
2.8 Kontroll av oppkjørt sporveksel
06.09.2020 SJN
073-2020
Trafikk Øst Kongsvingerbanen
Årnes stasjon
Flytting av signaler
06.09.2020
072-2020
Trafikk Øst Hovedbanen
Alnabru stasjon
Endring i kontaktledningsanlegget
02.09.2020
071-2020
Trafikk Øst Roa - Hønefossbanen
Grindvoll stasjon
Hval stasjon
Endring i Strekningsbeskrivelse for Jernbanenettet (SJN)
Opphevelse av S-sirkulære
2.8 Kontroll av oppkjørt sporveksel
31.08.2020 Opphever S-sirk 068-2020 SJN
070-2020
Trafikk Øst Sørlandsbanen
Kongsberg stasjon
Oppsetting av signal
13.09.2020
068-2020
Trafikk Øst Roa - Hønefossbanen
Grindvoll stasjon
Jevnaker stasjon
Hval stasjon
Endringer i Strekningsbeskrivelse for Jernbanenettet (SJN)

2.8 Kontroll av oppkjørt sporveksel
26.08.2020 Opphevet av S-sirk 071-2020 SJN
067-2020
Trafikk Nord Dovrebanen
Strekningen Melhus - Nypan
Kvammen og Lerli Planoverganger
Endringer i Strekningsbeskrivelsen for Jernbanenettet
Strekningsbeskrivelse Dovrebanen
29.08.2020 SJN
066-2020
Trafikk Sør/Vest Sørlandsbanen
Kristiansand stasjon
Endringer i jernbaneinfrastrukturen
Fjerning av signaler
31.08.2020
065-2020
Trafikk Nord Dovrebanen
Strekningen Lundamo - Ler
Oppsetting av orienteringssignal for planovergang
13.08.2020
064-2020
Trafikk Øst Østfoldbanen
Vestby stasjon
Endring i infrastruktur
Endring i Strekningsbeskrivelse for Jernbanenettet (SJN)
2.8 Kontroll av oppkjørt sporveksel
13.08.2020 SJN
062-2020
Trafikk Øst Sørlandsbanen
Mjøndalen stasjon
Oppsetting av signal
12.08.2020
061-2020
Trafikk Øst Drammenbanen
Strekningen Eriksrud - Brakerøya
Brakerøya stasjon
Oppsetting av signaler
03.08.2020
060-2020
Trafikk Sør/Vest Bergensbanen
Dale stasjon
Nedleggelse av planovergang
17.08.2020
059-2020
Trafikk Øst Hovedbanen
Oslo S / Loenga
Endring av Strekningsbeskrivelse for Jernbanenettet (SJN)
Strekningsbeskrivelse Loenga - Alnabru
Strekningsbeskrivelse Østfoldbanen
16.07.2020 SJN
058-2020
Trafikk Øst Oslo S / Lodalen
Endring i Strekningsbeskrivelse for Jernbanenettet (SJN)
3.2.7 Lodalen driftsbanegård
24.07.2020 SJN
057-2020
Trafikk Øst Hovedbanen
Oslo S, Loenga / Loenga - Lodalen
Oppsetting og flytting av signaler
Endring av kjørehastighet
Endring i kilometrering
Endring i Strekningsbeskrivelse for Jernbanenettet (SJN)
2.2.2 Nedsettelse av største tillatte kjørehastighet p.g.a. særlige lokale forhold
13.07.2020 SJN
056-2020
Trafikk Øst Østfoldbanen
Oppegård Stasjon
Oppsetting, flytting og fjerning av signaler
08.08.2020
055-2020
Trafikk Øst Sørlandsbanen
Kongsberg stasjon
Nedleggelse av planovergang
Endring i Strekningsbeskrivelse for Jernbanenettet
Strekningsbeskrivelse Sørlandsbanen
24.07.2020 SJN
054-2020
Trafikk Øst Dovrebanen
Strekningen Tangen - Steinsrud
Oppsetting av planovergangssignal
20.07.2020
053-2020
Trafikk Øst Dovrebanen
Strekningen Eidsvoll - Minnesund
Nedleggelse av planovergang
Fjerning av signal
24.07.2020
052-2020
Trafikk Øst Østfoldbanen
Strekningen (Oppegård) - Ski
Ski stasjon
Strekningen (Ski) - (Ås)
Strekningen (Ski) - (Kråkstad)
Endringer i Jernbaneinfrastruktur
Endring i Strekningsbeskrivelse for Jernbanenettet (SJN)
Strekningsbeskrivelse Østfoldbanen
1.3.4 Toglederområder og telefonnumre
1.4 Stedskoder
2.2 Togs kjørehastighet
2.8 Kontroll av oppkjørt sporveksel
2.10 Oversikt over fjernstyrte stasjoner som ikke kan betjenes med togekspeditør
2.16 Oversikt over strekninger med ATC og ETCS
2.17 Oversikt over strekninger utrustet med akseltellere
2.22 Stasjoner med sporveksler utrustet med bevegelig kryss-spiss
08.08.2020 SJN
050-2020
Trafikk Nord Meråkerbanen
Strekningen Hell - Gudå
Oppsetting av planovergangs-signal
10.07.2020
049-2020
Trafikk Øst Østfoldbanen
Sarpsborg stasjon
Endring i særbestemmelser for jernbanenettet (SJN)
08.07.2020 SJN
048-2020
Trafikk Nord Nordlandsbanen
Stjørdal Stasjon
Endring i Strekningsbeskrivelse for Jernbanenettet (SJN)
2.8 Kontroll av oppkjørt sporveksel
22.06.2020 SJN
047-2020
Trafikk Nord Nordlandsbanen
Hommelvik stasjon
Endringer i infrastruktur
Oppsetting av signal
Endringer i Strekningsbeskrivelse for Jernbanenettet (SJN)
2.8 Kontroll av oppkjørt sporveksel
22.06.2020 SJN
046-2020
Trafikk Øst Hovedbanen/Østfoldbanen
Oslo S/Loenga
Endring i jernbaneinfrastrukturen
Oppsetting, flytting og fjerning av signaler
Endring av Strekningsbeskrivelse for Jernbanenettet (SJN)
2.10 Oversikt over fjernstyrte stasjoner som ikke kan betjenes med togekspeditør
2.13 Oversikt over hvilke stasjoner det kan skiftes uten tillatelse fra togleder/togekspeditør
3.2.2 Oslo S
3.2.7.2 Skifting
3.2.8 Loenga (Oslo S/Loenga)
13.07.2020 SJN
042-2020
Trafikk Øst Vestfoldbanen
Tønsberg stasjon
Endring i infrastruktur
24.07.2020
041-2020
Kunde og trafikk Fare for brann langs jernbanelinjene 10.06.2020 Opphevet av s-sirk
082-2020
040-2020
Trafikk Nord Dovrebanen
Lundamo stasjon
Endring i infrastruktur
Oppsetting og fjerning av signal
11.06.2020
039-2020
Trafikk Nord Nordlandsbanen
Strekningen Rognan - Fauske
Flytting av signal
11.06.2020
038-2020
Trafikk Øst Solørbanen
Braskereidfoss stasjon
Brandval Sag sidespor
Nedlegging av sidespor
Midlertidig stenging av spor
Opphevelse av S-sirkulære
Endring i Strekningsbeskrivelse for Jernbanenettet (SJN)
Strekningsbeskrivelse Solørbanen
22.06.2020 Opphever S-sirk 107-2019 SJN
037-2020
Trafikk Øst Gjøvikbanen
Jaren stasjon
Endring i infrastruktur
11.06.2020
036-2020
Kunde og trafikk Trafikkregler for Jernbanenettet (TJN)
Kapittel 6
6.8 Kjøring videre på, ut fra eller passering av fjernstyrt eller betjent stasjon
31.05.2020 TJN
035-2020
Kunde og trafikk Registrering av vognopptak 02.06.2020 FIDO
033-2020
Trafikk Øst Oslo S/Lodalen
Endring i Strekningsbeskrivelsen (SJN)
3.2.7 Lodalen driftsbanegård
29.06.2020 SJN
032-2020
Trafikk Øst Kongsvingerbanen
Matrand stasjon
Endring i infrastruktur
Endring i Strekningsbeskrivelse for Jernbanenettet (SJN)
2.8 Kontroll av oppkjørt sporveksel
31.05.2020 SJN
031-2020
Trafikk Sør/Vest Bergensbanen
Ustaoset stasjon
Endring av infrastrukturen
Endring i Strekningsbeskrivelse for Jernbanenettet (SJN)
2.8 Kontroll av oppkjørt sporveksel
20.05.2020 SJN
029-2020
Trafikk Øst Østfoldbanen
Fredrikstad stasjon
Oppsetting og fjerning av signaler
Endring i Strekningsbeskrivelse for Jernbanenettet (SJN)
2.20 Oversikt over stasjoner med ATC kryssingsbarriere
27.05.2020 SJN
028-2020
Trafikk Øst Gjøvikbanen
Gjøvik stasjon
Stenging av spor
Oppsetting og flytting av signal
Endring i Strekningsbeskrivelse for Jernbanenettet (SJN)
3.11.1 Gjøvik stasjon
13.05.2020 Oppheves av S-sirk 083-2020 SJN
027-2020
Trafikk Nord Dovrebanen
Kongsvoll stasjon
Oppsetting av signal
Endring av Strekningsbeskrivelse for Jernbanenettet
2.20 Oversikt over stasjoner med ATC kryssingsbarriere
03.04.2020 SJN
026-2020
Trafikk Øst Sørlandsbanen
Gulskogen stasjon
endring i strekningsbeskrivelse for jernbanenettet (SJN) 2.10 Oversikt over fjernstyrte stasjoner som ikke kan betjenes med togekspeditør
09.05.2020 SJN
025-2020
Trafikk Nord Dovrebanen
Ler stasjon
Endring i infrastruktur
Endring i Strekningsbeskrivelse for Jernbanenettet (SJN)
Strekningsbeskrivelse Dovrebanen
2.8 Kontroll av oppkjørt sporveksel
2.12 Oversikt over stasjoner som har mulighet for innkjøring av mer enn ett tog på hele eller deler av stasjonens sporarrangement
08.06.2020 SJN
024-2020 Ikke utgitt
023-2020
Trafikk Nord Nordlandsbanen
Mo i Rana stasjon
Oppsetting av signal
22.04.2020
022-2020
Trafikk Øst Drammenbanen
Stabekk og Høvik stasjon
Endring i infrastruktur
Opphevelse av s-sirkulære
20.04.2020 Opphever s-sirk
020-2020
021-2020
Trafikk Øst Østfoldbanen
Ski stasjon
Endring i infrastruktur
Opphevelse av s-sirkulære
13.04.2020 Opphever s-sirk
017-2020
020-2020
Trafikk Øst Drammenbanen
Stabekk og Høvik stasjon
Endring i infrastruktur
13.04.2020 Oppheves av s-sirk
022-2020
019-2020
Trafikk Øst Randsfjordbanen
Hønefoss stasjon
Skifteområde VII, Endring i infrastruktur
14.07.2020
018-2020
Trafikk Øst Drammenbanen
Sørlandsbanen
Drammen stasjon
Strekningen Drammen - Gulskogen
Fjerning og flytting av signaler
13.04.2020
017-2020
Trafikk Øst Østfoldbanen
Ski stasjon
Endring i infrastruktur
13.04.2020 Oppheves av s-sirk 021-2020
016-2020
Trafikk Øst Hovedbanen
Alnabru stasjon
Endring i Strekningsbeskrivelse for Jernbanenettet (SJN)
14.04.2020 SJN
015-2020
Trafikk øst Vestfoldbanen
strekningen Sandefjord - Larvik
endring av Strekningsbeskrivelsen for jernbanenettet (SJN) 2.2.1 avvikende størst tillatt hastighet på bestemte strekninger
10.03.2020 SJN
014-2020
Trafikk Øst Hovedbanen
Alnabru stasjon
Endret sporvekselnummerering
18.02.2020
013-2020
Trafikk Nord Dovrebanen
Rørosbanen
Raumabanen
Meråkerbanen
Nordlandsbanen
Endring i Strekningsbeskrivelsen for Jernbanenettet (SJN) Særbestemmelser Trafikkområde Nord
del 6
20.02.2020 SJN
012-2020
Trafikk Øst Bratsbergbanen
Skien stasjon
Endring av infrastruktur
19.02.2020
011-2020
Trafikk Sør-Vest Bergensbanen
Strekningen Flå-Bergheim
Fjerning av planovergang
13.02.2020 Nei
010-2020
Trafikk Øst Østfoldbanen
Strekningen Langhus - Ski
Innlegging av sporveksler
05.02.2020
009-2020
Trafikk øst Hovedbanen
Oslo S
Endring i Strekningsbeskrivelse for Jernbanenettet (SJN) strekningsbeskrivelse Hovedbanen
20.02.2020 SJN
008-2020
Trafikk Øst Hovedbanen
Alnabru stasjon
Endring av strekningsbeskrivelse for jernbanenettet (SJN)
SJN 3.3 Alnabru
27.01.2020 SJN
007-2020
Trafikk Øst Alnabanen
Alnabru - Grefsen
Endring av driftsform
Endring av infrastruktur
Oppsetting/flytting og fjerning av signal
Endring av strekningsbeskrivelse for jernbanenettet (SJN)
SJN 2.2.1 Avvikende største tillatte kjørehastighet på bestemte strekninger
SJN 2.16 Oversikt over strekninger med ATC og ETCS
19.01.2020 SJN
006-2020
Trafikk Øst Hovedbanen
Oslo S, Lodalen og Oslo S/Loenga
Endring av strekningsbeskrivelse for jernbanenettet (SJN)
Disponering for arbeid mellom Loenga og Lodalen
Instruks for sperring av spor 46
Instruks for bruk av kontrollåsnøkler
27.01.2020 SJN
005-2020
Trafikk Øst Gjøvikbanen
Eina stasjon
Fjerning og oppsetting av signal
30.01.2020
004-2020
Trafikk Nord Dovrebanen
Strekningen Fåberg - Øyer
Endret kjørehastighet
14.01.2020
003-2020
Trafikk Øst Vestfoldbanen
Strekningen Sandefjord - Lauve
Fjerning av signal
17.01.2020
001-2020
Trafikk Øst Hovedbanen
Hauerseter stasjon
Endring i infrastruktur
Endring av strekningsbeskrivelse for jernbanenettet (SJN)
SJN 3.4.6 Hauerseter stasjon
13.01.2020 SJN
sirkulaerer/s_sirkulaerer_2020.txt · Sist endret: 2020/09/21 10:12 av heidi_brokjob