sirkulaerer:s_sirkulaerer_2019

S-sirkulærer 2019

Her vil du finne oversikt komplett oversikt over S- sirkulærer utgitt i 2019.

Link til S-sirkulærer utgitt i 2018 vil du finne her
Saksbehandler for sirkulærene er ansvarlig for å holde denne siden oppdatert.

Prosedyre for innleggelse av S- sirkulære finner du her

Filter:

S-sirk Trafikkområde Overskrift Gyldig fra Merknad
F.eks
opphever/
oppheves
av m.m.
Endring i
regelverk
instruks
m.m.
111-2019
Kunde og trafikk Nedlegging av trafikkstyringssentraler
Endring av grenser for toglederområdene Oslo, Trondheim og Bergen
Endringer i operativt regelverk og Strekningsbeskrivelsen for jernbanenettet (SJN)
06.01.2020 Ja
109-2019
Trafikk Øst Sørlandsbanen
Hjuksebø stasjon
Midlertidig stenging av spor
01.01.2020 Nei
108-2019
Trafikk Øst Dovrebanen
Tretten stasjon
Midlertidig stenging av spor
01.01.2020 Nei
107-2019
Trafikk Øst Solørbanen
Brandval Sag sidespor
Braskereidfoss stasjon
Midlertidig stenging av spor

01.01.2020 Oppheves av S-sirk 038-2020 Nei
106-2019
Trafikk Øst Kongsvingerbanen
Blaker og Årnes stasjoner
Flytting og oppsetting av signal
01.01.2020 Nei
105-2019
Trafikk Øst Hovedbanen
Hauerseter stasjon
Endring i infrastrukturen
21.12.2019 Nei
104-2019
Trafikk Øst Kongsvingerbanen
Strekningen Lillestrøm - Åbogen
Endring i infrastruktur
Oppsetting og fjerning av signaler
12.12.2019 Nei
103-2019
Trafikk Øst Østfoldbanen vestre linje
Kolbotn, Ski, Moss, Fredrikstad og Sarpsborg stasjoner
Flytting, fjerning og oppsetting av signal
15.12.2019 Nei
102-2019
Trafikk Øst Bratsbergbanen
Strekningen Skien - Porsgrunn
Endring av kjørehastighet
Oppsetting av signal
10.12.2019 Nei
100-2019
Trafikk Øst Dovrebanen
Kvam stasjon
Endringer i infrastrukturen
Flytting og oppsetting av signaler
Endring av strekningsbeskrivelse for jernbanenettet (SJN)
Opphevelse av s-sirkulære
28.11.2019 Opphever 063-2019 SJN
099-2019
Trafikk Nord Dovrebanen
Berkåk stasjon
Oppseting av signal
Fjerning av signal
Endring av Strekningsbeskrivelse for jernbanenettet (SJN)
2.20 Oversikt over stasjoner med ATC kryssingsbarriere
04.12.2019 SJN
098-2019
Trafikk Sør/vest Bergensbanen
Bergen stasjon
Forlengelse av spor 8
06.12.2019 Nei
097-2019
Trafikk Sør/Vest Sørlandsbanen
Klepp stasjon
Flytting av forsignal A
08.12.2019 Nei
094-2019
Trafikk Øst Kongsvingerbanen
Kongsvinger stasjon
Endring i infrastrukturen
Endring i kontaktledningsanlegget
Flytting av signal
Endring av strekningsbeskrivelse for jernbanenettet (SJN)
2.9 Hensetting/parkering under spenningsførende kontaktledningsanlegg
20.11.2019 SJN
093-2019
Trafikk Øst Sørlandsbanen
Hokksund stasjon
Oppsetting av signal
15.11.2019 Nei
092-2019
Trafikk Øst Gjøvikbanen
Strekningen Åneby - Hakadal
Fjerning av signal
Opphevelse av S-sirkulære
20.11.2019 Opphever 047-2019 Nei
091-2019
Trafikk Sør/Vest Bergensbanen
Voss stasjon
endring i strekningsbeskrivelsen (SJN)
særbestemmelser for Voss stasjon
skifteområde Voss - Palmafoss
1.5.1 Voss stasjon
13.11.2019 SJN
090-2019
Trafikk Øst Kongsvingerbanen
Sørumsand stasjon
Endring i infrastruktur
Oppsetting og fjerning av signaler
Endring i strekningsbeskrivelse for jernbanenettet (SJN)
3.8.1 Sørumsand stasjon Strekningsbeskrivelse Kongsvingerbanen
2.8 Kontroll av oppkjørt sporveksel
2.20 Oversikt over stasjoner med ATC kryssingsbarriere
Opphevelse av s-sirkulære
19.11.2019 Opphever 066-2019 SJN
089-2019
Trafikk Øst Kongsvingerbanen
Disenå stasjon
Endring av infrastruktur
Endring av strekningsbeskrivelse for jernbanenettet (SJN)
2.8 Kontroll av oppkjørt sporveksel
19.11.2019 SJN
088-2019
Trafikk Øst Roa - Hønefosslinjen
Strekningen Roa - Hønefoss
Testkjøring av ERTMS
Opphevelse av s-sirkulære
28.11.2019 Opphever
081-2019
Nei
086-2019
Trafikk Øst Østfolbanen østre linje
strekningen Askim - Mysen
endring i kontaktledningsanlegget
fjerning av signal
06.11.2019 Nei
085-2019
Trafikk Øst Gjøvikbanen
Strekningen Movatn - Nittedal
Fjerning av signal
14.11.2019 Nei
084-2019
Trafikk Nord Nordlandsbanen
Oteråga stasjon
endringer i infrastrukturen
01.11.2019 Nei
083-2019
Trafikk Sør-Vest Bergensbanen
Bergen stasjon
Endringer i Særbestemmelser for Bergen stasjon(SJN)
20.11.2019 SJN
082-2019
Trafikk Øst Rørosbanen
Strekningen Koppang - Atna
Fjerning av orienteringssignal
14.11.2019 Nei
081-2019
Trafikk Øst Roa - Hønefosslinjen
Strekningen Roa - Hønefoss
Testkjøring av ERTMS \\
31.10.2019 Nei
080-2019
Trafikk Øst Raumabanen
Åndalsnes stasjon
Nytt togvarmeanlegg
Endring av Strekningsbeskrivelse for jernbanenettet (SJN)
SJN 2.15 Oversikt over stasjoner med elektrisk togoppvarming
24.10.2019 SJN
079-2019
Trafikk Øst Østfoldbanen
Strekningen Oppegård - Ski
Endring av kjørehastighet
21.10.2019 Nei
078-2019
Trafikk Nord Nordlandsbanen
Skonseng stasjon
opphevelse av S-sirkulære
10.10.2019 Opphever 113-2018 Nei
077-2019
Trafikk Sør/Vest Bergensbanen
Bergen stasjon
idriftsettelse av spor 85 og innkorting av godssporet Bergen/Minde
06.11.2019 Nei
076-2019
Trafikk Øst Kongsvingerbanen
Haga stasjon
Oppsetting av signal
Endring av Strekningsbeskrivelse for jernbanenettet (SJN)
2.20 Oversikt over stasjoner med ATC kryssingsbarriere
20.10.2019 SJN
075-2019
Trafikk Øst Gjøvikbanen
Strekningen Roa - Gran
Fjerning av signal
14.11.2019 Nei
074-2019
Trafikk Øst Dovrebanen
Brennhaug stasjon
Midlertidig endring av infrastrukturen
01.10.2019 Nei
073-2019
Trafikk Øst Dovrebanen
Ringebu stasjon
Midlertidig endring av infrastrukturen
01.10.2019 Nei
072-2019
Trafikk Øst Østfoldbanen
Moss stasjon
Oppsetting av signal
01.10.2019 Nei
070-2019
Trafikk Øst Dovrebanen
Kvam stasjon
Oppsetting av toglengdeskilt i spor 1
15.10.2019 Nei
069-2019
Trafikk Nord Nordlandsbanen
Leangen stasjon
endringer i infrastrukturen
endringer i STrekningsbeskrivelsen
03.10.2019 SJN
068-2019
Trafikk Øst Gjøvikbanen
Åneby stasjon
Fjerning og oppsetting av signal
30.09.2019 Nei
067-2019
Trafikk Øst Dovrebanen
Dovre stasjon
Oppsetting av signal
Endring av Strekningsbeskrivelse for jernbanenettet (SJN)
2.20 Oversikt over stasjoner med ATC kryssingsbarriere
22.09.2019 SJN
066-2019
Trafikk Øst Kongsvingerbanen
Sørumsand stasjon
Endring i infrastruktur
Endring i strekningsbeskrivelse for jernbanenettet (SJN)
3.8.1 Sørumsand stasjon
Opphevelse av s-sirkulære
17.10.2019 Opphever 114-2018 033-2019

Oppheves av 090-2019
SJN
065-2019
Trafikk Øst Solørbanen
Strekningen Kirkenær - Flisa
Endret kjørehastighet
17.09.2019 Nei
064-2019
Trafikk Nord Ofotbanen
Narvik stasjon
endringer i infrastrukturen
endringer i strekningsbeskrivelsen (SJN) Strekningsbeskrivelsen Ofotbanen
2.14 oversikt over linjesignal
7.8.5 Kjøring til og fra LKAB terminal Narvik
opphevelse av S-sirkulære
09.09.2019 Opphever 060-2019 SJN
063-2019
Trafikk Øst Dovrebanen
Kvam stasjon
Endringer i infrastrukturen
Flytting og oppsetting av signaler
Endring av strekningsbeskrivelsen (SJN)
Opphevelse av s-sirkulære
18.09.2019 Opphever 059-2019 SJN
062-2019
Kunde og trafikk Feil i togradiosystemet - nødanrop
Opphevelse av S-sirkulære
06.09.2019 Opphever 020-2019 Nei
061-2019
Trafikk Øst Kongsvingerbanen
Disenå stasjon
Flytting av signal
05.09.2019 Nei
060-2019
Trafikk Nord Ofotbanen
Narvik stasjon
endringer i infrastrukturen
endringer i strekningsbeskrivelsen Strekningsbeskrivelsen Ofotbanen
2.14 oversikt over linjesignal
7.8.5 Kjøring til og fra LKAB terminal Narvik
07.09.2019 Oppheves av 064-2019 SJN
059-2019
Trafikk Øst Dovrebanen
Kvam stasjon
endring av infrastrukturen
fjerning og oppsetting av signaler
opphevelse av sirkulære
28.08.2019 Opphever 050-2019 Nei
058-2019
Trafikk Nord Nordlandsbanen
Leangen stasjon
endringer av infrastrukturen
23. 08.2019 Nei
057-2019
Kunde og trafikk Endringer av tekst i Trafikkregler for jernbanenettet (TJN) om midlertidig innkjørsignal og utkjørsignal som ikke kan vise kjørsignal 29.08.2019 TJN
056-2019
Trafikk Nord Dovrebanen
Ler stasjon
endringer i infrastrukturen
opphevelse av S-sirkulære
16. 09.2019 Nei
055-2019
Trafikk Sør/Vest Bergensbanen
strekningen Nesbyen - Gol
endret kjørehastighet
20. 08.2019 Nei
054-2019
Trafikk Sør/Vest Bergensbanen
strekningen Sokna - Trolldalen
endring av kjørehastighet
20.08.2019 Nei
053-2019
Trafikk Nord Dovrebanen
Ler stasjon
endringer i infrastrukturen
16.08.2019 Nei
052-2019
Trafikk Nord Ofotbanen
Straumsnes stasjon
flytting av signaler
29.08.2019 Nei
051-2019
Trafikk Øst Østfoldbanen
Strekningen Moss - Dilling
Endring av kilometrering
Oppsetting av signaler
Endring i strekningsbeskrivelsen (SJN) Strekningsbeskrivelse, strekningsoversikt Østfoldbanen
09.08.2019 SJN
050-2019
Trafikk Øst Dovrebanen
Kvam stasjon
Endring av infrastrukturen
Fjerning, flytting og oppsetting av signaler
19.08.2019 Oppheves av 059-2019 Nei
049-2019
Trafikk Øst Østfoldbanen
Bekkelaget, Ljan og Vestby stasjoner
Endring i strekningsbeskrivelsen (SJN) Strekningsbeskrivelse, banetekniske begrensninger 2.8 Kontroll av oppkjørt sporveksel
03.08.2019 SJN
048-2019
Trafikk Sør/Vest Bergensbanen
strekningen Reimegrend-Voss
Reimegrend stasjon
fjerning av Reimegrend Rasvarslingsanlegg
endring i strekningsbeskrivelsen Bergensbanen
20.08.2019 SJN
047-2019
Trafikk Øst Gjøvikbanen
Strekningen Åneby - Hakadal
Fjerning og oppsetting av orienteringssignal
01.08.2019 Nei
046-2019
Trafikk Øst Østfoldbanen
Oslo sentralstasjon
Strekningen Oslo S - Bekkelaget
Endringer av infrastrukturen
Flytting, fjerning og oppsetting av signaler
Endring av strekningsbeskrivelsen (SJN) Strekningsbeskrivelse, strekningsoversikt Østfoldbanen
05.08.2019 SJN
045-2019
Trafikk Øst Østfoldbanen
Moss stasjon
Endringer i infrastrukturen
Flytting, fjerning og oppsetting av signaler
Endring av strekningsbeskrivelsen (SJN)
Endring av driftsform Særbestemmelser Østfoldbanen 3.10.3 Moss stasjon og Strekningsbeskrivelse, strekningsoversikt Østfoldbanen
03.08.2019 SJN
044-2019
Trafikk Øst Hovedbanen
Oslo S/Loenga
Flytting og oppsetting av signaler
12.07.2019 Nei
043-2019
Trafikk Øst Drammenbanen
Strekningen Oslo S - Skøyen
Endring i infrastrukturen
22.07.2019 Nei
042-2019
Trafikk Øst Randsfjordbanen
Hønefoss stasjon
Skifteområde VII
Endring i infrastrukturen
01.07.2019 Nei
041-2019
Trafikk Øst Sørlandsbanen
Skollenborg stasjon
Endringer i infrastruktur
25.06.2019 Nei
040-2019
Trafikk Øst Gjøvikbanen
Roa stasjon
Midlertidig endring i infrastrukturen
Opphevelse av S-sirkulære
24.06.2019 Opphever 003-2018 Nei
039-2019
Trafikk Nord Nordlandsbanen
strekningen Ranheim - Vikhammer
flytting av signaler for Grytbekkstrand planovergang
21.06.2019 Nei
038-2019
Kunde og
trafikk
Ikrafttredelse av trafikkregler for jernbanenettet (TJN), versjon 2019
TJN
Operativt regelverk
Opphevelse av Trafikkregler for ERTMS på Østfoldbanen Østre linje (TEØ)
16.06.2019 Ja
037 2019
Trafikk Nord Nordlandsbanen
Mo i Rana stasjon
endring i infrastruktur
16.06.2019 Nei
036-2019
Trafikk Sør/Vest Sørlandsbanen
Audnedal stasjon
Flytting av planovergang
Endret bruk av mellomplattform
Oppsetting av signaler
27.06.2019 ORV Kryssingsinstruks
035-2019
Trafikk Øst Gjøvikbanen
Hakadal stasjon
Oppsetting og flytting av signal
ATC
09.06.2019 Nei
034-2019
Trafikk Øst Rørosbanen
Rena stasjon
Oppsetting av toglengdeskilt
06.06.2019 Nei
033-2019
Trafikk Øst Kongsvingerbanen
Sørumsand stasjon
Endring i infrastrukturen
Endring i strekningsbeskrivelsen for jernbanenettet (SJN) Strekningsbeskrivelse, særbestemmelser trafikk øst 3.8 Kongsvinger og Solørbanen
18.07.2019 Oppheves av 066-2019 SJN
032-2019
Trafikk Øst Østfoldbanen østre linje
Endring i strekningsbeskrivelse for jernbanenettet (SJN) Særbestemmelser Østfoldbanen 3.10.11 Mysen stasjon og Særbestemmelser Østfoldbanen 3.10.13 Skifting (SH-modus) mellom spor på stasjoner ved bytte av førerrom
10.06.2019 SJN
031-2019
Trafikk Øst Solørbanen
Strekningen mellom Braskereidfoss og Elverum
Endringer i infrastrukturen
06.06.2019 Nei
029-2019
Trafikk Øst Dovrebanen
Otta stasjon
Endringer i strekningsbeskrivelsen (SJN) Strekningsbeskrivelse, banetekniske begrensninger 2.8 Kontroll av oppkjørt sporveksel
05.06.2019 SJN
028-2019
Trafikk Øst Roa - Hønefossbanen
Endring i infrastrukturen
04.06.2019 Nei
027-2019
Trafikk øst Endring av Strekningsbeskrivelsen for jernbanenettet (SJN)
2.22 Stasjoner utrustet med bevegelige kryss-spiss
20.05.2019 SJN
026-2019
Trafikk Sør/Vest Endring av Strekningsbeskrivelsen for jernbanenettet (SJN)
4.6 Jærbanen Stavanger stasjon
23.05.2019 SJN
024-2019
Trafikk Øst Gjøvikbanen
Grua stasjon
Endringer i infrastruktur
Endringer i strekningsbeskrivelsen for jernbanenettet (SJN) Strekningsbeskrivelse, banetekniske begrensninger 2.8 Kontroll av oppkjørt sporveksel
09.06.2019
023-2019
Trafikk Øst Gjøvikbanen
Sandermosen stasjon
Endringer i infrastruktur
Endringer i strekningsbeskrivelsen for jernbanenettet (SJN) Strekningsbeskrivelse, banetekniske begrensninger 2.8 Kontroll av oppkjørt sporveksel
26.05.2019 SJN
022-2019
Kunde og trafikk Endringer i Strekniningsbeskrivelsen for jernbanenettet (SJN), tilføyelse og fjerning av punkter i strekningsbeskrivelsen
2.22 Stasjoner utrustet med bevegelige kryss-spiss og 2.23 Vindutsatte strekninger
09.05.2019 SJN
020-2019
Kunde og trafikk Feil i togradiosystemet - nødanrop 04.04.2019 Oppheves av 062-2019 Nei
019-2019
Trafikk Øst Dovrebanen
Hamar stasjon
Oppsetting av nytt signalskilt
05.04.2019 Nei
018-2019
Trafikk Øst Oslo S/Lodalen
Endringer i infrastruktur
01.04.2019 Nei
017-2019
Trafikk Øst Dovrebanen
Brumunddal stasjon
Endring av strekningsbeskrivelse for jernbanenettet (SJN) Særbestemmelser Dovrebanen 3.6.3 Brumunddal stasjon
15.04.2019 SJN
016-2019
Trafikk
Nord
Ofotbanen
Endring i strekningsbeskrivelse (SJN)
Del 7 Særbestemmelser Ofotbanen
Del 2 Strekningsbeskrivelse
Del 7 Særbestemmelser Ofotbanen
2.9 Hensetting/parkering under spenningsforende kontaktledningsanlegg
2.15 Oversikt over stasjoner med elektrisk togoppvarming
27.03.2019 SJN
015-2019
Trafikk
Øst
Raumabanen
Strekningen mellom Lesja og Verma
Bjorli stasjon
Endret kjørehastighet
13.03.2019 Nei
014-2019
Trafikk
Øst
Hovedbanen
Eidsvoll stasjon
Endringer i infrastruktur
11.03.2019 Nei
013-2019
Trafikk Sør
Vest
Sørlandsbanen
Klepp stasjon
Etablering av kryssingsbarriere
Fjerning av signaler
Endring av av signaler
Endring av Strekninsbeskrivelsen
Opphevelse av S-Sirkulære
2.20 Oversikt over stasjoner med ATC kryssingsbarriere
16.03.2019 Opphever 010-2019 SJN
012-2019
Trafikk
Øst
Raumabanen
Strekningen mellom Verma og Marstein
Endret kjørehastighet
12.03.2019 Nei
011-2019
Kunde og trafikk Bevegelig kryss-spiss
Endring av trafikkregler for jernbanenettet og strekningsbeskrivelsen for jernbanenettet (SJN)
1.5.5.4 og 1.5.5.5 Omlegging av sentralstilte sporveksler og sporsperrer
25.03.2019 TJN/SJN
010-2019
Trafikk Sør
Vest
Sørlandsbanen
Klepp stasjon
Etablering av kryssingsbarriere
Oppsetting av signaler
Fjerning av signaler
Endring av Strekninsbeskrivelsen
2.20 Oversikt over stasjoner med ATC kryssingsbarriere
28.02.2019 Ja
009-2019
Trafikk
Øst
Østfoldbanen Østre linje
Mysen stasjon
Oppsetting av skilt for kjøring av dobbelt motorvognsett i FS-/OS - modus mellom togsporene
06.02.2019 Nei
008-2019
Trafikk
Øst
Rørosbanen
Strekningen Tynset - Os
Fjerning av orienteringssignal
06.02.2019 Nei
007-2019
Trafikk
Øst
Gjøvikbanen
Strekningen Jaren - Bleiken
Fjerning av orienteringssignal
30.01.2019 Nei
006-2019
Trafikk Sør/Vest Bergensbanen
Bergen stasjon
Godstogsporet Bergen-Minde
Endringer i kontaktledningsanlegget
Flytting av signaler.
02.02.2019 Nei
004-2019
Trafikk
Øst
Gardermobanen
Venjar - Eidsvoll
Endret kjørehastighet
31.01.2019 Nei
003-2019
Trafikk
Øst
Solørbanen
strekningen Flisa - Braskereidfoss
Fjerning av avstandsskilt
22.01.2019 Nei
002-2019
Trafikk
Øst
Rørosbanen
Strekningen Os - Røros
flytting av orienteringssignal
23.01.2019 Nei
001-2019
Trafikk
Øst
Gardermobanen
Romeriksporten
endringer i strekningsbeskrivelsen for jernbanenettet (SJN)
Særbestemmelser Gardermobanen 3.5.5 Kjøretøy
23.01.2019 SJN

sirkulaerer/s_sirkulaerer_2019.txt · Sist endret: 2020/06/19 10:29 av heidi_brokjob