sirkulaerer:s_sirkulaerer_2017

S-sirkulærer 2017

S-sirkulærer

Her vil du finne oversikt komplett oversikt over S- sirkulærer utgitt i 2017.

Link til S-sirkulærer utgitt i 2018 vil du finne her
Saksbehandler for sirkulærene er ansvarlig for å holde denne siden oppdatert.

Prosedyre for innleggelse av S- sirkulære finner du her

Filter:

S-sirk Trafikkområde Overskrift Gyldig fra Merknad
F.eks opphever/
oppheves av m.m.
Endring i regelverk
instruks m.m.
172-2017
Trafikk
Øst
Hovedbanen
Hauerseter stasjon
Endring i infrastruktur
29.12.2017 Oppheves av 020-2018 Nei
171-2017
Trafikk
Øst
Gjøvikbanen
Elektrisk banedrift
Ny omformer
27.12.2017 Nei
170-2017
Kunde og
trafikk
Endringer i Trafikkregler for jernbanenettet (TJN) og Trafikkregler for ERTMS på Østfoldbanen østre linje (TEØ) om sikringshendelser
TJN Kapittel 1 Definisjoner Utfyllende bestemmelser om generelle definisjoner
TEØ Kapittel 1 Definisjoner Utfyllende bestemmelser om generelle definisjoner
TJN Kapittel 6 Utfyllende bestemmelse om nødanrop
TEØ Kapittel 6 Utfyllende bestemmelse om nødanrop
TJN Kapittel 7 Utfyllende bestemmelser om sikringshendelse
TEØ Kapittel 7 Utfyllende bestemmelser om sikringshendelseog
Toglederinstruksen punkt 3. Beredskap
14.01.2018 Ja
169-2017
Trafikk
Øst
Østfoldbanen Vestre linje
Sarpsborg og Halden stasjoner
Oppsetting av signaler
02.01.2018 Nei
168-2017
Trafikk
Øst
Østfoldbanen
Loenga stasjon
Endring i infrastruktur
Opphevelse av s-sirkulære
28.12.2017 Opphever 076-2017 Nei
167-2017
Trafikk
Sør/Vest
Bergensbanen
Bergen stasjon
Endring i jernbaneinfrastrukturen
Innkorting av spor
05.01.2018 Nei
166-2017
Trafikk
Øst
Drammenbanen
Drammen stasjon
Sundland
Midlertidig stenging av spor
29.12.2017 Nei
165-2017
Trafikk
Øst
Dovrebanen
Hamar stasjon
Endring i Strekningsbeskrivelsen
3.6.2 Hamar stasjon
3.6.3 Ledig
29.12.2017 SJN
164-2017
Trafikk
Øst
Rørosbanen
Tynset stasjon
Oppsetting av toglengdeskilt
28.12.2017 Nei
163-2017
Trafikk
Øst
Drammenbanen
Stabekk stasjon
Feil i forsignal
22.12.2017 Nei
162-2017
Trafikk
Øst
Oslo Sentralstasjon
Lodalen
Endringer i infrastruktur
22.12.2017 Nei
161-2017
Trafikk
Øst
Hovedbanen
Grorud stasjon
Endringer i infrastruktur
22.12.2017 Nei
160-2017
Trafikk
Øst
Drammenbanen
Filipstad stasjon
Endring i infrastruktur
27.12.2017 Nei
159-2017
Trafikk
Sør/Vest
Bergensbanen
Strekningen Myrdal - Arna
Oppsetting av signaler
Opphevelse av s-sirkulære
23.12.2017 Opphever 155-2017 Nei
158-2017
Trafikk
Sør/Vest
Bergensbanen
Strekningen Ål - Finse
Oppsetting av signaler
18.12.2017 Nei
157-2017
Trafikk
Øst
Rørosbanen
Strekningen Tynset - Tolga
Nytt signalanlegg mot vei ved km 359,744 (Lille Telneset planovergang)
19.12.2017 Nei
156-2017
Trafikk
Øst
Rørosbanen
Strekningen Tynset - Tolga
Flytting av planovergang og etablering av nytt signalanlegg mot vei (Øverås planovergang)
18.12.2017 Nei
155-2017
Trafikk
Sør/Vest
Bergensbanen
Strekningen Myrdal - Arna
Oppsetting av signaler
12.12.2017 Oppheves av 159-2017 Nei
154-2017
Trafikk
Øst
Østfoldbanen Vestre linje
Moss stasjon
Hensettingsområde
Endring i infrastruktur
20.12.2017 Nei
153-2017
Trafikk
Øst
Dovrebanen
Otta stasjon
Oppsetting og flytting av signaler
10.12.2017 Nei
152-2017 Ikke utgitt
151-2017
Trafikk
Øst
Vestfoldbanen
Strekningen Oklungen - Eidanger
Oppsetting av orienteringssignal
04.12.2017 Nei
150-2017
Trafikk
Øst
Rørosbanen
Rena stasjon
Oppsetting av toglengdeskilt
07.12.2017 Nei
149-2017
Trafikk
Øst
Hovedbanen
Oslo S / Lodalen driftsbanegård
Endring i Strekningsbeskrivelsen (SJN)
2.9 Hensetting/parkering under spenningsførende kontaktledningsanlegg
27.11.2017 SJN
148-2017
Trafikk
Nord
Dovrebanen
Hovin stasjon
Oppsetting av signal
Fjerning av signal
30.11.2017 Nei
147-2017
Trafikk
Øst
Vestfoldbanen
Skoppum stasjon
Flytting av toglengdeskilt
28.11.2017 Nei
146-2017
Trafikk
Sør/Vest
Bergensbanen
Strekningen Trolldalen - Finse
Endring av hastighetsprofil
Flytting, oppsetting eller fjerning av signaler
28.11.2017 Nei
145-2017
Trafikk
Øst
Østfoldbanen Østre linje
Mysen stasjon
Endring i Strekningsbeskrivelsen (SJN)
3.10.11 Mysen stasjon
21.11.2017 SJN
144-2017
Trafikk
Øst
Østfoldbanen Vestre linje
Ingedal stasjon
Fjerning av orienteringssignal
10.11.2017 Nei
143-2017
Trafikk
Øst
Østfoldbanen Østre linje
Strekningen Tomter - Spydeberg
Fjerning av orienteringssignal
13.11.2017 Nei
142-2017
Trafikk
Øst
Gjøvikbanen
Jaren stasjon
Endring i Strekningsbeskrivelsen
2.9 Hensetting/parkering under spenningsførende kontaktledningsanlegg
08.11.2017 SJN
141-2017
Trafikk
Sør/Vest
Bergensbanen
Strekningen Evanger - Bolstadøyri
Fjerning av Kattagjelet rasvarslingsanlegg
Fjerning av signaler
Endring i Strekningsbeskrivelsen (SJN)
Strekningsbeskrivelse Bergensbanen
16.11.2017 SJN
140-2017
Trafikk
Øst
Rørosbanen
Strekningen Hamar - Røros
Endring i Strekningsbeskrivelsen
3.9.2 Rørosbanen, fjernstyring med halemagnet
06.11.2017 SJN
139-2017
Trafikk
Nord
Dovrebanen
Hjerkinn stasjon
Oppsetting av signaler
29.10.2017 Nei
138-2017
Trafikk
Øst
Sørlandsbanen
Hjuksebø stasjon
Fjerning av mellomplattform
26.10.2017 Nei
137-2017
Trafikk
Øst
Østfoldbanen Østre linje
Ise stasjon
Fjerning av orienteringssignal
30.10.2017 Nei
136-2017
Trafikk
Øst
Dovrebanen
Otta stasjon
Oppsetting og fjerning av signaler
Opphevelse av s-sirkulære
15.10.2017 Opphever 134-2017 Nei
135-2017
Trafikk
Øst
Kongsvingerbanen
Haga stasjon
Kryssing av tog med passasjerutveksling
11.10.2017 Nei
134-2017
Trafikk
Øst
Dovrebanen
Otta stasjon
Oppsetting og fjerning av signaler
15.10.2017 Oppheves av 136-2017 Nei
133-2017
Trafikk
Øst
Østfoldbanen Vestre linje
Lisleby stasjon
Lisleby planovergang
Nytt veisikringsanlegg
Oppsetting og flytting av signaler
19.10.2017 Nei
132-2017
Trafikk
Øst
Kongsvingerbanen
Kongsvinger stasjon
Midlertidig endring av signalanlegget
Opphevelse av s-sirkulære
08.10.2017 Opphever 122-2017 Nei
130-2017
Trafikk
Øst
Kongsvingerbanen
Fetsund stasjon
Oppsetting og fjerning av signaler
Oppsetting av repetersignal
08.10.2017 Nei
129-2017
Trafikk
Øst
Vestfoldbanen
Tønsberg stasjon
Fjerning av sporveksler og sporsperrer
Opphevelse av s-sirkulære
03.10.2017 Opphever 125-2017 Nei
128-2017
Trafikk
Nord
Dovrebanen
Heimdal stasjon
Endring i infrastruktur
Endring i Strekningsbeskrivelsen (SJN)
Opphevelse av s-sirkulære
Strekningsbeskrivelse Dovrebanen
2.8 Kontroll av oppkjørt sporveksel
29.09.2017 Opphever 112-2017 SJN
127-2017
Trafikk
Nord
Nordlandsbanen
Oteråga stasjon
Flytting av sporveksel 1 og 2
Endring i Strekningsbeskrivelsen (SJN)
Strekningsbeskrivelse Nordlandsbanen
02.10.2017 SJN
126-2017
Trafikk
Sør/Vest
Bergensbanen
Bergen stasjon
Endringer i jernbaneinfrastrukturen
03.10.2017 Nei
125-2017
Trafikk
Øst
Vestfoldbanen
Tønsberg stasjon
Fjerning av sporveksler og sporsperrer
03.10.2017 Oppheves av 129-2017 Nei
124-2017
Trafikk
Øst
Sørlandsbanen
Strekningen Daler - Kongsberg
Oppsetting av hastighetssignaler
Oppsetting av fall- og stigningsviser
27.09.2017 Nei
123-2017
Trafikk
Nord
Ofotbanen
Nedleggelse av Djupvik blokkpost
Opprettelse av Djupvik stasjon
Rettelse i Strekningsbeskrivelse for jernbanenettet
Opphevelse av s-sirkulære
1.4 Stedskoder
Strekningsbeskrivelse Narvik – Bjørnfjell
2.8 Kontroll av oppkjørt sporveksel
7.17 Tabell over sporveksler med bevegelig sporkryss
27.09.2017 Opphever 057-2017 SJN
122-2017
Trafikk
Øst
Kongsvingerbanen
Kongsvinger stasjon
Midlertidig endring i signalanlegget
Hastighet
Oppsetting av signaler
ATC
Unntak fra Strekningsbeskrivelsen (SJN)
Tarven grustak sidespor ul. Kongsvinger
Gropa grustak sidespor ul. Kongsvinger
08.10.2017 Oppheves av 132-2017 Nei
121-2017
Trafikk
Øst
Østfoldbanen
Strekningen Sarpsborg - Skjeberg
Navneendring på planovergang
Endring i strekningsbeskrivelsen (SJN)
Strekningsbeskrivelse Østfoldbanen
01.10.2017 SJN
120-2017
Trafikk
Sør/Vest
Sørlandsbanen
Nelaug stasjon
Endringer i infrastrukturen
Oppsetting av signal
20.09.2017 Nei
119-2017
Trafikk
Øst
Østfoldbanen
Moss stasjon
Stenging av planovergang
Opphevelse av s-sirkulære
01.09.2017 Opphever 118-2017 Nei
118-2017
Trafikk
Øst
Østfoldbanen
Moss stasjon
Stenging av planovergang
01.09.2017 Oppheves av 119-2017 Nei
117-2017
Trafikk
Sør/Vest
Bergensbanen
Bergen stasjon
Endring i kontaktledningsanlegget
Elektrifisering av spor 31
10.09.2017 Nei
116-2017
Trafikk
Øst
Hovedbanen
Strekningen Jessheim - Eidsvoll
Flytting av forsignal Dal stasjon
Flytting av hastighetssignaler
Fjerning av planovergangsskilt
24.09.2017 Nei
115-2017
Trafikk
Øst
Østfoldbanen Østre linje
Strekningen Mysen - Sarpsborg
Endring i Strekningsbeskrivelsen (SJN)
2.2.2 Nedsettelse av største tillatte kjørehastighet p.g.a. særlige lokale forhold
01.09.2017 SJN
114-2017
Trafikk
Øst
Dovrebanen
Brumunddal stasjon
Oppsetting og fjerning av signaler
02.09.2017 Nei
113-2017
Trafikk
Sør/Vest
Bergensbanen
Evanger stasjon
Endringer i infrastrukturen
Oppsetting av signaler
Flytting av signaler
04.09.2017 Nei
112-2017
Trafikk
Nord
Dovrebanen
Heimdal stasjon
Endringer i infrastruktur
Endringer i Strekningsbeskrivelsen for jernbanenettet (SJN)
Strekningsbeskrivelse Dovrebanen
2.8 Kontroll av oppkjørt sporveksel
04.09.2017 Oppheves av 128-2017SJN
111-2017
Kunde og trafikk Endringer i Trafikkregler for jernbanenettet (TJN) - og trafikkregler for ERTMS på Østfoldbanen Østre linje (TEØ)
TJN Kapittel 2 Dokumentasjon, ruter og kommunikasjon og
TJN Kapittel 8 Arbeid i spor
TEØ Kapittel 2 Dokumentasjon, ruter og kommunikasjon og
TEØ Kapittel 8 Arbeid i spor
24.09.2017 Ja
110-2017
Trafikk
Øst
Gjøvikbanen
Grefsen stasjon
Fjerning av sporveksler og s-lås
30.08.2017 Nei
109-2017
Trafikk
Øst
Drammenbanen
Strekningen Brakerøya - Drammen
Holmen sidespor
Flytting av sporveksel
Endring i Strekningsbeskrivelsen (SJN)
3.12.11 Holmen sidespor mellom Brakerøya og Drammen
27.08.2017 SJN
108-2017
Trafikk
Øst
Dovrebanen
Fåberg stasjon
Flytting av hovedsignal
03.09.2017 Nei
107-2017
Trafikk
Øst
Dovrebanen
Strekningen Fåvang - Ringebu
Nedleggelse av sidespor
Endring i strekningsbeskrivelsen (SJN)
Dovrebanen
27.08.2017 SJN
106-2017
Trafikk
Øst
Østfoldbanen
Ski stasjon
Beskrivelse av hensettingsområdet
22.08.2017 Nei
105-2017
Trafikk
Øst
Østfoldbanen Østre linje
Strekningen Spydeberg - Ise
Endring i kjørehastighet
22.08.2017 Nei
104-2017
Trafikk
Øst
Spikkestadbanen
Strekningen Heggedal - Spikkestad
Nedleggelse av planovergang
15.08.2017 Nei
103-2017
Trafikk
Øst
Kongsvingerbanen
Strekningen Årnes - Riksgrensen
Oppsetting av orienteringssignal
03.09.2017 Nei
102-2017
Trafikk
Øst
Kongsvingerbanen
Blaker stasjon
Bytte av sporveksel
Endring i strekningsbeskrivelsen (SJN)
2.8 Kontroll av oppkjørt sporveksel
28.08.2017 SJN
101-2017
Trafikk
Sør/Vest
Sørlandsbanen
Strekningen (Ganddal) - Stavanger
Opprettelse av Boganes stasjon, Lura blokkpost, Forus blokkpost, Hinna blokkpost og Vaulen blokkpost
Endring i jernbaneinfrastrukturen
Endringer i strekningsbeskrivelsen
1.4 Stedskoder
Strekningsbeskrivelse Sørlandsbanen
2.8 Kontroll av oppkjørt sporveksel
2.13 Stasjoner hvor man kan skifte uten tillatelse
2.16 Oversikt over strekninger med ATC og ETCS
2.17 Oversikt over strekninger utrustet med akseltellere
4.6 Jærbanen - Stavanger stasjon
12.08.2017 Opphever
089-2017
SJN
100-2017
Kunde og
trafikk
Endringer i Trafikkregler for jernbanenettet (TJN)
og Trafikkregler for ERTMS på Østfoldbanen Østre linje (TEØ)
TJN: Bestemmelser om kjøring av tog og skift på jernbaneinfrastrukturen (§ 2-2)
TEØ: Bestemmelser om kjøring av tog og skift på jernbaneinfrastrukturen (§ 2-2)
TJN: Rekvirering av kjøretøy i en nødsituasjon eller ved driftstans (§ 5-2)
TEØ: Rekvirering av kjøretøy i en nødsituasjon eller ved driftstans (§ 5-2)
15.08.2017 Ja
099-2017
Trafikk
Øst
Kongsvingerbanen
Magnor stasjon
Nytt veisikringsanlegg
Oppsetting og flytting av signaler
27.08.2017 Nei
098-2017
Trafikk
Øst
Dovrebanen
Hamar stasjon
Grensestoler mellom verkstedet (Mantena) og Hamar skifteområde
Endring i strekningsbeskrivelsen (SJN)
3.6.2 Hamar stasjon
25.08.2017 SJN
097-2017
Trafikk
Øst
Vestfoldbanen
Strekningen Stokke - Larvik
Oppsetting og fjerning av orienteringssignal
24.08.2017 Nei
096-2017
Trafikk
Øst
Hovedbanen
Frogner stasjon
Fjerning av mellomplattform
Endring i strekningsbeskrivelsen (SJN) Fjerning av pkt. 3.4.4 (ledig)
13.08.2017 SJN
095-2017
Trafikk
Øst
Dovrebanen
Hove stasjon
Fjerning av togsporsignal
13.08.2017 Nei
094-2017
Trafikk
Øst
Hovedbanen
Oslo Sentralstasjon
Oppsetting og flytting av signaler
Innlegging av sporveksler
Opphevelse av s-sirkulære
07.08.2017 Opphever
080-2017
Nei
093-2017
Trafikk
Øst
Kongsvingerbanen
Strekningen Disenå - Skarnes
Fjerning av orienteringssignal
01.08.2017 Nei
092-2017 Ikke utgitt
091-2017
Trafikk
Øst
Østfoldbanen
Nordstrand og Holmlia holdeplass
Fjerning og oppsetting av toglengdeskilt
07.08.2017 Nei
090-2017
Trafikk
Øst
Gjøvikbanen
Strekningen Tøyen - Gjøvik
Nye toglengdeskilt
31.07.2017 Nei
089-2017
Trafikk
Sør/Vest
Sørlandsbanen
Strekningen (Ganddal) - Stavanger
Opprettelse av Boganes stasjon, Lura blokkpost, Forus blokkpost, Hinna blokkpost og Vaulen blokkpost
Endring i jernbaneinfrastrukturen
Endringer i strekningsbeskrivelsen

1.4 Stedskoder
Strekningsbeskrivelse Sørlandsbanen
2.8 Kontroll av oppkjørt sporveksel
2.13 Stasjoner hvor man kan skifte uten tillatelse
2.16 Oversikt over strekninger med ATC og ETCS
2.17 Oversikt over strekninger utrustet med akseltellere
4.6 Jærbanen - Stavanger stasjon
12.08.2017 Oppheves av
101-2017
SJN
088-2017
Trafikk
Øst
Hovedbanen
Oslo S og Loenga
Endring i jernbaneinfrastrukturen
Opphevelse av s-sirkulære
07.08.2017 Opphever
080-2016
Nei
087-2017
Trafikk Sør/Vest Bergensbanen
Strekningen Arna-Voss
Endring av hastighetsprofil
Flytting, oppsetting eller fjerning av hastighetsignaler
28.08 kl.12.00 Nei
086-2017
085-2017
Trafikk Øst Østfoldbanen
Strekningen Langhus - Ski
Flytting av signaler
Innlegging av sporveksler
07.08.2017 Nei
084-2017
083-2017
Trafikk Sør/Vest Sørlandsbanen
Sira stasjon
Opphevelse av s-sirkulære
11.07.2017 Opphever
005-2017
Nei
082-2017
Trafikk Øst Østfoldbanen
Ski Stasjon
Endring i Jernbaneinfrastrukturen
07.08.2017 kl. 02:00 Nei
081-2017
Trafikk Øst Østfoldbanen
Vestre linje
Strekningen Sarpsborg - Halden
Fjerning og oppsetting av signaler
01.08.2017 Nei
080-2017
Trafikk
Øst
Hovedbanen
Oslo Sentralstasjon
Oppsetting og flytting av signaler
Innlegging av sporveksler
07.08.2017 Oppheves av
094-2017
Nei
079-2017
Trafikk
Øst
Spikkestadbanen
Heggedal stasjon
Flytting av sporveksler
Endring av plattform
Flytting og fjerning av signaler
Samtidig innkjøring
Endring i strekningsbeskrivelsen (SJN)
2.8 Kontroll av oppkjørt sporveksel
2.12 Samtidig innkjøring
16.08.2017 SJN
078-2017
Trafikk
Øst
Hovedbanen
Leirsund holdeplass
Fjerning av orienteringssignal
11.07.2017 Nei
077-2017
Trafikk
Sør/Vest
Sørlandsbanen
Strekningen (Klepp) - Ganddal
Opprettelse av Orstad stasjon
Endringer i jernbaneinfrastrukturen
Endringer i strekningsbeskrivelsen
(Egersund) - (Sandnes)
Kontroll av oppkjørt sporveksel
Oversikt over linjesignal
Oversikt over strekninger med ATC og ETCS
Oversikt over strekninger utrustet med akseltellere
16.07.2017 Opphever
067-2017
SJN
076-2017
Trafikk
Øst
Østfoldbanen
Loenga stasjon
Endringer i infrastrukturen
Nye sporveksler, sporsperrer, signaler
Endringer i strekningsbeskrivelsen (SJN)
Opphevelse av s-sirkulære
2.9 Hensetting/parkering under spenningsførende kontaktledningsanlegg
3.2.8.7 Loenga (Oslo S/Loenga)
24.07.2017 Oppheves av 168-2017
Opphever
078-2016
SJN
075-2017
Trafikk
Nord
Dovrebanen
Trondheim stasjon
Endring i strekningsbeskrivelse for jernbanenettet
Særbestemmelser område Nord
Togvarmeanlegg ved Driftsbanegården (DBG) Trondheim S Vestre tomt
30.06.2017 SJN
074-2017
Trafikk
Sør/Vest
Bergensbanen
Bergen stasjon
Opphevelse av s-sirkulære
22.06.2017 Opphever
071-2017
Nei
073-2017
Trafikk
Øst
Vestfoldbanen
Tønsberg stasjon
Fjerning og oppsetting av signaler i spor 3
27.06.2017 Nei
072-2017
Trafikk
Nord
Rørosbanen
Strekningen Glåmos - Haltdalen
Reitan planovergang 1/2 Ba
Flytting av forsignal
21.6.2017 Nei
071-2017
Trafikk
Sør/Vest
Bergensbanen
Bergen stasjon
Endring i kontaktledningsanlegget
Elektrifisering av spor 31
19.06.2017 Oppheves av
074-2017
Nei
070-2017
Trafikk
Sør/Vest
Sørlandsbanen
Sira stasjon
Oppsetting av signal 60C «ATC nødbrems»
Oppsetting av signaler
18.06.2017 Nei
069-2017
Trafikk
Nord
Nordlandsbanen
Strekningen Rognan - Fauske
Endring av Nygård Planovergang fra 1/2 Ba til Ba
Endringer i strekningsbeskrivelse for jernbanenettet Nordlandsbanen
12.6.2017 SJN
068-2017
Trafikk
Sør/Vest
Bergensbanen
Arna stasjon
Endringer i kontaktledningsanlegget
14.06.2017 Nei
067-2017
Trafikk
Sør/Vest
Sørlandsbanen
Strekningen Klepp-Stavanger
Nedleggelse av blokkpostene Orstad,Gausel og Vaulen
Nedleggelse av Orstad midlertidig sidespor
Opprettelse av midlertidig skifteområde på Klepp stasjon
Oppsetting av signaler
Endringer i strekningsbeskrivelsen
Instruks for skifting
Sørlandsbanen
18.09.2017 SJN
066-2017
Trafikk
Øst
Dovrebanen
Dombås stasjon
Dombås tunnel
Ibruktakelse av lys
06.06.2017 Nei
065-2017
Trafikk
Øst
Dovrebanen
Strekningen Fåvang - Ringebu
Ringebu pukkverk sidespor
Opphevelse av s-sirkulære 56-2017
30.05.2017 Opphever
056-2017
SJN
064-2017
Trafikk
Øst
Spikkestadbanen
Heggedal stasjon
Nedleggelse av planovergang
01.06.2017 Nei
063-2017
Trafikk
Sør/Vest
Sørlandsbanen
Strekningen Sandnes - Stavanger
Endringer i infrastrukturen
Innlegging av sporveksler
16.06.2017 Nei
062-2017
Trafikk
Nord
Dovrebanen
Heimdal stasjon
Oppsetting av toglengdeskilt (220M) i spor 1
02.06.2017 Nei
061-2017
Trafikk
Nord
Dovrebanen
Strekningen Støren - Hovin
Nytt veisikringsanlegg ved Sanden planovergang (Ba)
Endring i strekningsbeskrivelsen (SJN) Dovrebanen
08.06.2017 Ja
060-2017
Trafikk
Nord
Dovrebanen
Strekningen Berkåk - Garli
Oppsetting av orienteringssignal for planovergang
29.05.2017 Nei
059-2017
Trafikk
Nord
Dovrebanen
Heimdal stasjon
Hegggstadmoen godsterminal
Flytting av signal, innlegging av sporveksler, fjerning av sporsperrer
Endring i strekningsbeskrivelsen (SJN)
Trondheim godsterminal, Heggstadmoen
Dovrebanen
29.06.2017 SJN
058-2017
Trafikk
Sør/Vest
Bergensbanen
Strekningen Gulsvik-Flå
Flatsjø dødseksjon
Flytting av signaler
31.05.2017 Nei
057-2017
Trafikk
Nord
Ofotbanen
Djupvik Blokkpost
Fjerning av blokksignaler
30.5.2017 Oppheves av 123-2017 Nei
056-2017
Trafikk
Øst
Dovrebanen
Strekningen Fåvang - Ringebu
Ringebu pukkverk sidespor
Nedleggelse av sidespor
Endring i strekningsbeskrivelsen (SJN)

Dovrebanen
28.05.2017 Oppheves av
065-2017
SJN
055-2017
Trafikk
Sør/Vest
Sørlandsbanen
Strekningen Helleland-Egersund
Sleveland Plo
Nedleggelse av planovergang
Endring av strekningsbeskrivelsen (SJN) Kristiansand- Egersund
02.06.2017 kl.12.00 SJN
054-2017
Trafikk
Øst
Hovedbanen
Alnabru stasjon
Endring i strekningsbeskrivelsen (SJN)
Varslingsanlegg i sydenden Alnabru
15.06.2017 SJN
053-2017
Trafikk Sør/Vest Bergensbanen
Evanger stasjon
Oppsetting av signal 60C «ATC nødbrems» fjerning av signaler
21.05.2017 Nei
052-2017
Trafikk
Øst
Hovedbanen
Lillestrøm stasjon
Flytting av dvergsignal 1425
12.05.2017 Nei
051-2017
Trafikk
Øst
Hovedbanen
Oslo S / Loenga
Endring i Strekningsbeskrivelsen (SJN)
Oslo S / Loenga
01.06.2017 SJN
050-2017
Kunde og trafikk Endringer i Trafikkregler for jernbanenettet (TJN) og Trafikkregler for ERTMS på Østfoldbanen østre linje
TJN kapittel 2.6.11
TEØ kapittel 2.6.1
TEØ kapittel 2.6.11
TEØ kapittel 3.1.1
TEØ kapittel 7.13.1
09.05.2017 TJN og TEØ
049-2017
Trafikk
Nord
Ofotbanen
Rombak stasjon
Endring av sporlengde
05.05.2017 Nei
048-2017
Trafikk Sør/Vest Bergensbanen
Strekningen Bulken - Evanger
Saghaug øst Plo
Nedleggelse av planovergang
10.05.2015 Nei
047-2017
Trafikk
Øst
Rørosbanen
Strekningen Hanestad - Alvdal
Nedleggelse av planovergang
08.05.2017 Nei
046-2017
Ikke utgitt
045-2017
Trafikk
Øst
Vestfoldbanen
Nykirke stasjon
Endring i kjørehastighet
27.04.2017 Nei
044-2017
Trafikk
Øst
Hovedbanen
Alnabru stasjon
Endring i strekningsbeskrivelsen (SJN)
Alnabru stasjon
29.05.2017 SJN
043-2017
Trafikk Sør/Vest Bergensbanen
strekningen Bulken-Evanger
Saghaug Rasvarslingsanlegg
flytting av signaler
endring av strekningsbeskriveslen (SJN) Bergensbanen
25.04.2017 SJN
042-2017 Utgår, dekkes av S-sirkulære 043-2017
041-2017
Trafikk Sør/Vest Bergensbanen
strekningen Reimegrend-Urdland
Skiple rasvarslingsanlegg
flytting av signaler
endring i strekningsbeskrivelsen (SJN) Bergensbanen
27.04.2017 SJN
040-2017
Trafikk Sør/Vest Bergensbanen
Bergen stasjon
endringer i kontaktledningsanlegget
flytting av signaler
02.05.2017 Nei
039-2017
Trafikk Sør/Vest Bergensbanen
strekningen Bulken-Evanger
fjerning av rasvarslingsanlegg
fjerning av signaler
endring av strekningsbeskrivelsen (SJN) Bergensbanen
26.04.2017 SJN
038-2017
Trafikk
Øst
Vestfoldbanen
Tønsberg stasjon
Fjerning og flytting av dvergsignaler
Nytt veisikringsanlegg
Oppsetting og flytting av signaler
24.04.2017 Nei
037-2017
Trafikk
Nord
Nordlandsbanen
Oteråga stasjon
flytting av signal
05.04.2017 Nei
036-2017
Trafikk
Øst
Hovedbanen
Oslo S
Oppsetting og fjerning av signaler
16.04.2017 Nei
035-2017
Under arbeid
034-2017
Trafikk
Øst
Hovedbanen
Oslo Sentralstasjon
Oppsetting og fjerning av signaler
Innlegging av sporveksler
16.04.2017 Nei
033-2017
Trafikk Sør/Vest Sørlandsbanen
Strekningen Oggevatn-Grovane
opprettelse av vatnestrøm sidespor
Endring i strekningsbeskrivelse(SJN) Sørlandsbanen
10.04.2017 SJN
032-2017
Trafikk
Øst
Østfoldbanen Østre linje
Mysen stasjon
Endret funksjonalitet ved stoppskilt
20.03.2017 Nei
031-2017
Ikke utgitt
030-2017
Trafikk sør vest Bergenbanen
Arna stasjon
Ny plattform spor 5
oppsetting av signaler
Endringer i sikringsanlegget
Endringer i kl anlegget
19.03.2017 SJN
029-2017
Trafikk
Øst
Kongsvingerbanen
Strekningen Kongsvinger - Åbogen
Gjermshus planovergang
Endring i veisikringsanlegg
Oppsetting og fjerning av signaler
Endring i strekningsbeskrivelsen (SJN)
Gjermshus planovergang
25.03.2017 SJN
028-2017
Trafikk
Øst
Dovrebanen
Hamar stasjon
Endring i strekningsbeskrivelsen (SJN)
2.9 Hensetting/parkering under spenningsførende kontaktledningsanlegg
15.03.2017 SJN
027-2017
Trafikk
Øst
Dovrebanen
Kvam stasjon
Ibruktakelse av nytt spor
Oppsetting av signal
15.03.2017 Nei
026-2017
Trafikk
Nord
Dovrebanen
strekningen Ler - Søberg
flytting av innkoblingsfelt for Kvålslykkja planovergang for nordgående tog
09.03.2017 Nei
025-2017
Trafikk sør/vest Bergensbanen
Stanghelle stasjon
ATC «nødbrems»
15.03.2017 Nei
024-2017 Under arbeid
023-2017
Trafikk
Øst
Spikkestadbanen
Strekningen Asker - Heggedal
Fjerning og oppsetting av hastighetssignaler
12.03.2017 Nei
022-2017
Trafikk
Øst
Østfoldbanen Østre linje
Mysen stasjon
Innskrenking i skifteprofil
Endring i strekningsbeskrivelsen (SJN)
Mysen stasjon
01.03.2017 SJN
021-2017 Ikke utgitt
020-2017
Trafikk
Øst
Østfoldbanen Østre linje
Endring i infrastrukturen på Mysen stasjon
Endring i strekningsbeskrivelsen (SJN) for Kråkstad og Mysen stasjoner
Kråkstad stasjon
Mysen stasjon
27.02.2017 SJN
019-2017
Kunde og
trafikk
Trafikkregler for ERTMS
på Østfoldbanen østre linje (TEØ)
Endringer gyldig fra 26. februar 2017 - Opphevelse av S-sirkulære
26.02.2017 Opphever
158-2016
TEØ
018-2017
Trafikk
Øst
Endring av strekningsbeskrivelse for jernbanenettet (SJN)
Generelt
06.03.2017 SJN
017-2017
Trafikk
Øst
Rørosbanen
Strekningen Hamar - Røros
Endring i strekningsbeskrivelsen (SJN)
Rørosbanen
01.03.2017 SJN
016-2017
Trafikk
Sør/vest
Bergensbanen
Strekningen Sokna-Trolldalen
Fjerning av planoverganger
24.02.2017 Nei
015-2017
Trafikk
Øst
Hovedbanen
Drammenbanen
Vestfoldbanen
Sørlandsbanen
Endringer i strekningsbeskrivelsen (SJN)
Kontroll av oppkjort sporveksel
17.02.2017 SJN
014-2017
Trafikk
Øst
Østfoldbanen
Strekningen Ljan-Kolbotn
Holmlia stasjon
Fjerning og oppsetting av hastighetssignaler
15.02.2017 Nei
013-2017
Kunde og trafikk
divisjonen
Endring i strengingsbeskrivelsen for Jernbanenettet(SJN)
Generell del
Togradio
Telefonnummer til Vaktleder og alarmtelefon
13.02.2017 SJN
012-2017
Trafikk
Øst
Østfoldbanen
Kolbotn stasjon
Innlegging av balisegrupper
Flytting av toglengdeskilt
02.02.2017 Nei
011-2017 Ikke utgitt
010-2017
Trafikk
Øst
Kongsvingerbanen
Strekningen Roven - Galterud
Fjerning av plattformer
01.02.2017 Nei
009-2017
Trafikk
Nord
Dovrebanen
Heimdal stasjon
Skifteinstruks for Trondheim godsterminal
Heggstadmoen
Endring i strekningsbeskrivelsen for jernbanens nett (SJN)
Heimdal stasjon
29.01.2017 SJN
008-2017
Trafikk
Øst
Kongsvingerbanen
Årnes stasjon
Oppsetting av signal 66
«TOGVEI SLUTT»
20.01.2017 Nei
007-2017
Trafikk
Øst
Kongsvingerbanen
Magnor stasjon
Oppsetting av repetersignal
25.01.2017 Nei
006-2017
Trafikk
Øst
Drammenbanen
strekningen Skøyen-Filipstad
Oppsetting av nye signaler
04.01.2017 Nei
005-2017
Trafikk
Sør/vest
Sørlandsbanen
Sira stasjon
Oppsetting av signal 60c
«ATC NØDBREMS»
Oppsetting av toglengdeskilt
15.01.2017 Opphevet av
083-2017
Nei
004-2017
Trafikk
Øst
Bratsbergsbanen
strekningen Porsgrunn - Eidanger
Omlegging av trasé
Flytting av signal
02.01.207 Nei
003-2017
Trafikk
Øst
Bratsbergbanen
Porsgrunn stasjon
Midlertidig stenging av spor
02.01.2017 Nei
002-2017
Trafikk
Øst
Dovrebanen
Otta stasjon
Endringer i jernbaneinfrastrukturen
02.01.2017 Nei
001-2017
Trafikk
Øst
Østfoldbanen Vestre linje
Sarpsborg stasjon
Endring i strekningsbeskrivelsen (SJN)
Sarpsborg stasjon
02.01.2017 SJN

sirkulaerer/s_sirkulaerer_2017.txt · Sist endret: 2018/09/14 10:03 av heidi_brokjob