sirkulaerer:s_sirkulaerer_2016

S-sirkulærer 2016

Her vil du finne oversikt komplett oversikt over S- sirkulærer utgitt i 2016.

S- sirkulærer for 2017 finner du her

Filter:

S-sirk Område Overskrift Gyldig fra Merknader:
F.eks opphever
eller oppheves av m.m.
Endringer i
regelverk,
instruks m.m.
170-2016
Trafikk-
og
markeds-
divisjonen
Endringer i Trafikkregler for Jernbanenettet (TJN) 22.12.2016 TJN
169-2016
Trafikk-
og
markeds
divisjonen
Kunngjøringer - forkortelser for Bane NOR 22.12.2016 Nei
168-2016
Trafikk
Øst
Solørbanen
strekningen Kirkenær - Flisa
endring i kjørehastighet
opphevelse av s-sirkulære
21.12.2016 Opphever
167-2016
Nei
167-2016
Trafikk
Øst
Solørbanen
strekningen Kirkenær - Flisa
endring i kjørehastighet

27.12.2016 Oppheves av
168-2016
Nei
166-2016
Trafikk
sør/vest
Bergensbanen
Sidesporet gamle Vossebanen (Tunestveit - Midttun)
Nytt veisikringsanlegg(La)
Endringer i strekningsbeskrivelsen
22.12.216 SJN
165-2016
Trafikk-
og
markeds-
divisjonen
Overgang fra Jernbaneverket til Bane Nor SF 21.12.2016 TJN og SJN
164-2016 Ikke utgitt
163-2016
Trafikk Øst Gjøvikbanen
Roa stasjon
endringer i jernbaneinfrastrukturen
endringer i Strekningsbeskrivelsen (SJN)
Strekningsoversikt - Roa stasjon
2.8 Kontroll av oppkjørt sporveksel
opphevelse av S- sirkulære
20.12.2016 Opphever
005-2016
SJN
162-2016
Trafikk
Sør/Vest
Bergensbanen
strekningen Veme - Sokna
fjerning av planoverganger
20.12.2016 Nei
161-2016
Trafikk
Øst
Drammenbanen
Askerbanen
strekningen Sandvika - Asker - Drammen
redusert matekapasitet
13.12.2016 Nei
160-2016
Trafikk
Øst
Kongsvingerbanen
Lillestrøm stasjon
endring i Strekningsbeskrivelsen (SJN) Kongsvingerbanen
11.12.2016 SJN
159-2016
Trafikk
Øst
Østfoldbanen vestre linje
strekningen Sarpsborg - Skjeberg
nytt signalanlegg mot vei ved km 114,819 (Bjørnstad planovergang)
20.12.2016 Nei
158-2016
Trafikk-
og markeds-
divisjonen
ERTMS på Østfoldbanen Østre linje - bruk av isolasjonsmodus (IS-modus)
11.12.2016Oppheves av 019-2017 Nei
157-2016
Trafikk
Øst
Gjøvikbanen
strekningen Nittedal - Movatn
fjerning og oppsetting av orienteringssignal
12.12.2016 Nei
156-2016
Trafikk-
og markeds-
divsjonen
Endringer i Strekningsbeskrivelsen (SJN)
11.12.2016 Opphever
016-2016
033-2016
039-2016
042-2016
044-2016
081-2016
083-2016
088-2016
090-2016
092-2016
096-2016
102-2016
104-2016
116-2016
120-2016
126-2016
130-2016
145-2016
146-2016
149-2016
153-2016
155-2016
SJN
155-2016
Trafikk
Sør/vest
Bergensbanen
Fagernut stasjon
nødrom satt i drift
Endringer i strekningsbeskrivelsen
25.11.2016 Oppheves av
156-2016
SJN
154-2016
Trafikk
Øst
Drammenbanen
Holmen sidespor
oppsetting og flytting av signaler
endring i Strekningsbeskrivelsen (SJN) 3.13 Holmen sidespor
11.12.2016 SJN
153-2016
Trafikk
Øst
Gjøvikbanen
Gjøvik stasjon Endring i strekningsbeskrivelsen (SJN)
23.11.2016 Oppheves av
156-2016
SJN
152-2016
Trafikk
Øst
Sørlandsbanen
strekningen Darbu - Kreklingen
fjerning av orienteringssignal
02.12.2016
02.12.2016 Nei
151-2016
Trafikk
Nord
Nordlandsbanen
Hell stasjon
endring i sikringsanlegg
endring i Strekningsbeskrivelsen (SJN) Strekningsoversikt Meråkerbanen
Strekningsoversikt (Hell) - Steinkjær
2.14 Oversikt over linjesignal
opphevelse av S- sirkulære
28.11.2016 Opphever
041-2016
SJN
150-2016
Trafikk
Øst
Hovedbanen
Hauerseter stasjon
låst sporveksel
28.11.2016 Nei
149-2016
Trafikk
Nord
Dovrebanen Trondheim stasjon
oppgradering av togvarmeanlegg ved driftsbanegården (DBG) vestre tomt
Endring i strekningsbeskrivelsen for
Jernbaneverkets nett (SJN)
opphevelse av S-sirkulære
21.11.2016 Oppheves av
156-2016
og
opphever
129-2016
148-2016 Ikke utgitt
147-2017
Trafikk
Øst
Kongsvingerbanen
Haga stasjon
oppsetting av signaler
24.11.2016 Nei
146-2016
Trafikk
Øst
Kongsvingerbanen
Sørumsand stasjon
bytte av sporveksel
endring i strekningsbeskrivelsen (SJN)
17.11.2016 Oppheves av
156-2016
SJN
145-2016
Trafikk
Øst
Vestfoldbanen
strekningen Galleberg - Nykirke
beredskap for Holmestrandporten
Endring i strekningsbeskrivelsen (SJN
)
21.11.2016 Oppheves av
156-2016
SJN
144-2016
Trafikk
Øst
Vestfoldbanen
strekningen Galleberg - Nykirke
endringer i jernbaneinfrastrukturen
endringer i Strekningsbeskrivelsen (SJN) 1.4 Stedskoder
Strekningsbeskrivelse se S- sirkulæret for hvilke punkter som gjelder i Strekningsbeskrivelse
28.11.2016 SJN
143-2016
Trafikk
Øst
Hovedbanen
strekningen Bøn-Eidsvoll
Bøn planovergang
endring av veisikringsanlegg
oppsetting og fjerning av signaler
16.11.2016 Nei
142-2016
Trafikk
Øst
Sørlandsbanen
Gulskogen stasjon
flytting av signaler
21.11.2016 Nei
141-2016
Trafikk
Øst
Dovrebanen
Strandlykkja stasjon
ibruktakelse av hensettingsspor
15.11.2016 Nei
140-2016
Trafikk
Øst
Hovedbanen
strekningen Jessheim - Eidsvoll
ibruktagelse av FATC
flytting av forsignaler
flytting og endring av hastighetssignaler
endring i skilt
endring i Strekningsbeskrivelsen (SJN)2.16 Oversikt over strekninger med ATC og ETCS
28.11.2016 SJN
139-2016
Trafikk
Øst
Solørbanen
strekningen Kirkenær - Flisa
Arneberg planovergang
nytt veisikringsanlegg
oppsetting av signaler
18.11.2016 Nei
138-2016
Trafikk-
og
markeds-
divisjonen
Bruk av mekanisk ventilasjon i tunneler
opphevelse av S- sirkulære
31.10.2016 Opphever
132-2016
Nei
137-2016
Trafikk
Øst
Hovedbanen
Oslo S/Loenga
flytting av togekspeditør
03.11.2016 Nei
136-2016 Ikke utgitt
135-2016
Trafikk
Sør/Vest
Bergensbanen
strekningen Trengereid - Arna
Takvam plo. (1/2 Ba)
flytting av signaler
08.11.2016 Nei
134-2016
Trafikk
Nord
Ofotbanen
Narvik stasjon
flytting av dvergsignaler
endring i Strekningsbeskrivelsen (SJN)
Strekningsbeskrivelsen Ofotbanen
28.10.2016 SJN
133-2016
Trafikk
Øst
Østfoldbanen østre linje
strekningen Mysen - Rakkestad
flytting av orienteringssignaler
31.10.2016 Nei
132-2016
Trafikk-
og markeds
divisjonen
Bruk av mekanisk ventilasjon i tunneler 24.10.2016 Oppheves av
138-2016
Nei
131-2016 Ikke utgitt
130-2016
Trafikk
Øst
Kongsvingerbanen
Haga stasjon
Bytte av sporveksel
Endring i strekningsbeskrivelsen (SJN)
12.10.2016 Oppheves av
156-2016
SJN
129-2016
Trafikk
Nord
Dovrebanen
Trondheim stasjon
oppgradering av togvarmeanlegget ved
driftsbanegården vestre tomt
10.10.2016 Oppheves av
149-2016
Nei
128-2016
Trafikk
Sør/Vest
Bergensbanen
strekningen Trengereid - Arna
Takvam planovergang
oppsetting av signaler
26.10.2016 Nei
127-2016
Trafikk
Sør/Vest
Bergensbanen
Gol stasjon
fjerning av signaler
14.10.2016 Nei
126-2016
Trafikk
Øst
Kongsvingerbanen
Skarnes stasjon
planovergang satt ut av drift
fjerning av S-låser
endring i strekningsbeskrivelsen (SJN)
07.10.2016 Oppheves av
156-2016
SJN
125-2016
Trafikk
Øst
Rørosbanen
strekningen Os - Røros
Høsøien planovergang
oppsetting og flytting av signaler
endring i Strekningsbeskrivelsen (SJN)
Rørosbanen Os - Røros
14.10.2016 SJN
124-2016
Trafikk
Øst
Rørosbanen
strekningen Elvestad - Rudstad
beskrivelse av Storsand planovergang
12.10.2016 Nei
123-2016
Trafikk
Øst
Dovrebanen
Dombås stasjon
togvarmeanlegg
07.10.2016 Nei
122-2016 Ikke utgitt
121-2016
Trafikk
Øst
Rørosbanen
strekningen Elverum - Rustad
Storsand planovergang
oppsetting av signaler
27.09.2016 Nei
120-2016
Trafikk
Øst
Dovre banen
endring i strekningsbeskrivelsen (SJN)
25.09.2016 Oppheves
av
156-2016
SJN
119-2016
Trafikk
Sør/Vest
Bergensbanen
Urdal stasjon
endringer i jernbaneinfrastrukturen
oppsetting av signaler
13.10.2016 Nei
118-2016
Trafikk
Øst
Gjøvikbanen
Bjørgeseter stasjon
Bjørgeseter planovergang
fjerning og oppsetting av signaler
15.09.2016 Nei
117-2016
Trafikk
Nord
Dovrebanen
strekningen Nypan - Heimdal
ny sportrase km 537,941 - 538,680
16.09.2016 Nei
116-2016
Trafikk
og markeds-
divisjonen
Endringer i strekningsbeskrivelsen (SJN)
opphevelse av sirkulære
08.09.2016 Oppheves av
156-2016
og
opphever
056-2016
SJN
115-2016
Trafikk
Øst
Solørbanen
Brandval sag sidespor
Braskereidfoss stasjon
fjerning av sporveksler
låsing av sporveksler
opphevelse av S- sirkulære
14.09.2016 Opphever
112-2016
Nei
114-2016
Trafikk
Nord
Nordlandsbanen
Hell stasjon
ny sportrase
ny plattform
19.09.2016 Nei
113-2016
Trafikk
Øst
Vestfoldbanen
Sem stasjon
fjerning av skilt, S- lås og sporveksel
19.09.2016 Nei
112-2016
Trafikk
Øst
Solørbanen
Brandsval sag sidespor
Braskereidsfoss stasjon
fjerning av sporveksler
låsing av sporveksler
05.09.2016 Oppheves
av
115-2016
Nei
111-2016
Trafikk
Øst
Randsfjordbanen, vikersund Sag plo. flytting og oppsetting av signaler25.09.2016 Nei
110-2016
Trafikk
Sør/Vest
Bergensbanen, strekningen Ål-Hol Øino planovergang, flytting av signaler09.10.2016 Nei
109-2016
Trafikk
Øst
Sørlandsbanen
strekningen Gulskogen - Daler
beskrivelse av Kleggen planovergang (Ba)
07.09.2016 Nei
108-2016
Trafikk-
og
markeds-
divisjonen
Endring i trafikkregler for Jernbaneverkets nett (TJN) og trafikkregler for ERTMS på Østfoldbanen østre linje
kapittel 2 dokumentasjon, ruter og kommunikasjon Utfyllende bestemmelser om reserveløsning av FIDO
opphevelse av S- sirkulære
05.12.2016 Opphever
022-2016
TJN
107-2016
Trafikk
Sør/Vest
Bergensbanen
Finse stasjon
flytting og oppsetting av signaler
13.09.2016 Nei
106-2016
Trafikk
Øst
Østfoldbanen
Østre og Vestre linje
strekningen Ski - Rakkestad og Moss - Sarpsborg
fjerning av orienteringssignal for planoverganger
06.09.2016 Nei
105-2016
Trafikk
Øst
Hovedbanen
godstogsporet Loenga - Bryn
flytting og oppsetting av signaler
05.09.2016 Nei
104-2016
Trafikk
Øst
Vestfoldbanen
Strekningen Larvik-Eidanger
Endring i kjørehastighet
Endring i strekningsbeskrivelsen (SJN)
24.08.2016 Oppheves av
156-2016
SJN
103-2016 Ikke utgitt
102-2016
Trafikk
Øst
Sørlandsbanen
Hønefoss og Kongsberg stasjoner
Endring i strekningsbeskrivelsen (SJN)
19.08.2016 Oppheves av
156-2016
SJN
101-2016
Trafikk
Øst
Rørosbanen
strekningen Tynset - Tolga
nedleggelse av planovegang
flytting av planovergang
25.08.2016 Nei
100-2016
Trafikk
Øst
Raumabanen
Åndalsnes stasjon
fjerning av sporveksel og S-lås
24.08.2016 Nei
099-2016
Trafikk
Nord
Ofotbanen
Narvik stasjon
endring på signaler
endring i Strekningsbeskrivelsen (SJN)
Strekningsbeskrivelse Narvik- Bjørnfjell
26.08.2016 Ja
098-2016
Trafikk
Øst
Østfoldbanen
strekningen Moss- Rygge
Dilling planovergang Ba
endring av veisikringsanlegg
flytting, fjerning og oppsetting av signaler
28.08.2016 Nei
097-2016
Trafikk
Øst
Østfoldbanen
Ski stasjon
Fjerning av kontaktledning
22.08.2016 Nei
096-2016
Trafikk
Øst
Raumabanen
Strekningen Lesja - Bjorli
Lesjaverk sidespor
Fjerning av sporveksel
Endring i strekningsbeskrivelsen (SJN)
10.08.2016 Oppheves av
156-2016
SJN
095-2016
Trafikk
Øst
Dovrebanen
Dombås stasjon
fjerning av sporsperre, S- lås og sporveksel
20.08.2016 Nei
094-2016
Trafikk
Nord
Rørosbanen
strekningen Glåmos- Haltdalen
beredskap for Drøyli tunnel
17.08.2016 Nei
093-2016
Trafikk
Øst
Gardermobanen
Gardermoen stasjon
endring i Strekningsbeskrivelsen (SJN)
Særbestemmelser område Øst pkt. 3.5.5
29.08.2016 Ja
092-2016
Trafikk
Øst
Østfoldbanen
Strekningen Ljan - Holmlia
Bytte sporveksler
Endring i strekningsbeskrivelsen
28.07.2016 Oppheves av
156-2016
SJN
091-2016
Trafikk
Øst
Østfoldbanen
Vestre linje
strekningen Moss-Sarpsborg
oppsetting av orienteringssignaler
15.08.2016 Nei
090-2016
Trafikk
Sør/vest
Sørlandsbanen
Stavanger stasjon
Idriftsettelse av fjernstyring
Fjerning av signaler
Endring i strekningsbeskrivelsen |
21.07.2016 Oppheves av
156-2016
089-2016
Trafikk
Øst
Hovedbanen
Alnabru stasjon
endring i jernbaneinfrastrukturen
09.08.2016 Nei
088-2016
Trafikk
Øst
Randsfjordbanen
Strekningen Hokksund - Skotselv
Planovergang settes ut av drift
Endring av strekningsbeskrivelsen (SJN
)
14.07.2016 Oppheves av
156-2016
SJN
087-2016
Trafikk
Øst
Gjøvikbanen, Eina stasjon, spor strengt for trafikk, planovergangsskilt fjernet27.07.2016 Nei
086-2016
Trafikk
Sør/Vest
Sørlandsbanen
strekningen Klepp-Ganddal
flytting av signal
12.07.2016 Nei
085-2016
Trafikk
Sør/Vest
Sørlandsbanen
Stavanger stasjon
fjerning av repeter-balisegruppe
25.07.2016 Nei
084-2016
Trafikk
Øst
Drammenbanen
strekningen Stabekk-Sandvika
endringer i Jernbaneinfrastrukturen
18.07.2016Opphever 59-2016 Nei
083-2016
Trafikk
Sør/vest
Flåmsbanen
Berekvam stasjon
Oppheving av S-sirkulære
Endring i SJN
01.07.2016 Opphever 68-2016
og
oppheves
av
156-2016
SJN
082-2016
Trafikk
Sør/Vest
Sørlandsbanen
Stavanger stasjon
oppsetting og fjerning av signaler
18.07.2016 Nei
081-2016
Trafikk
Øst
Vestfoldbanen og Bratsbergbanen
Tønsberg, Sandefjord, Larvik og Porsgrunn stasjoner
Endring av strekningsbeskrivelse av Jernbaneverkets nett (SJN)
05.07.2016 Oppheves
av
156-2016
SJN
080-2016
Trafikk
Øst
Hovedbanen
Oslo S
endringer i sporarrangement og signalanlegg
endring i Strekningsbeskrivelsen (SJN)
08.08.2016Oppheves av 088-2017 SJN
079-2016
Trafikk
Øst
Hovedbanen
Bøn stasjon
fjerning av sporveksler og spor
28.06.2016 Nei
078-2016
Trafikk
Øst
Østfoldbanen
Loenga stasjon fjerning av sporveksel
oppsetting av sporsperre
endring i strekningsbeskrivelsen (SJN)
03.07.2016Oppheves av 076-2017 SJN
077-2016
Trafikk
Øst
Vestfoldbanen
Larvik stasjon
endring i jernbaneinfrastrukturen
28.06.2016 Nei
076-2016
Trafikk
Sør/Vest
Bergensbanen
Bergen stasjon
Nytt spor
endring i Strekningsbeskrivelsen (SJN)
pkt. 5.1.6.5
01.07.2016 SJN
075-2016
Trafikk
Sør/Vest
Bergensbanen
strekningen Nesbyen- Torpo
endring av hastighetsprofil
oppsetting og fjerning av signaler
24.06.2016 Nei
074-2016
Trafikk
Øst
Østfoldbanen østre linje
strekningen Ski- Rakkestad
oppsetting av orienteringssignal
27.06.2016 Nei
073-2016
Trafikk
Øst
Østfoldbanen østre linje
Moss stasjon
oppsetting av «toglengdeskilt»
fjerning av signal «togvei slutt»
21.06.2016 Nei
072-2016
Trafikk
Nord
Dovrebanen
strekningen Bergkåk- Garli
nytt signalanlegg mot vei ved km. 472.817 (Bulia PLO)
Dovrebanen pkt. 6.2.1
20.06.2016 Ja
071-2016
Trafikk
Nord
Dovrebanen
strekningen Kongsvoll- Drivstua
beredskap for Høgsnyta og Hestekrubben tunneler
14.06.2016 Nei
070-2016
Trafikk
Øst
Raumabanen
strekningen Bjorli- Verma
beredskap for Stavem tunnel
07.06.2016 Nei
069-2016 Ikke utgitt
068-2016
Trafikk
Sør/vest
Flåmsbanen
strekningen Myrdal - Flåm
Berekvam stasjon
Endring i SJN
08.06.2016 Oppheves
av
083-2016
SJN
067-2016
Trafikk-
og
markeds-
divisjonen
Endringer i Trafikkreglene for Jernbaneverkets nett (TJN) kap. 11 formularer 22.06.2016 TJN
066-2016
Trafikk
Øst
Gjøvikbanen
strekningen Roa- Gran
Haslerud planovergang
endring av veisikringsanlegg
flytting, fjerning og oppsetting av signaler
endring i Strekningsbeskrivelsen
Strekningsoversikt, strekningen Roa- Gran
12.06.2016 SJN
065-2016
Trafikk
Sør/Vest
Bergensbanen
strekningen Vaksdal- Trengereid
flytting av signaler
05.06.2016 Nei
064-2016
Trafikk
Nord
Nordlandsbanen, Mjønes plo., flytting av signal, opphevelse av S-sirkulære26.05.2016 Opphever
061-2016
Nei
063-2016
Trafikk
Nord
Nordlandsbanen
Mo I Rana stasjon
Etablering av nytt utkjørhovedsignal L(643) med tilhørende repetersignal
endring i Strekningsbeskrivelsen pkt 6.6.6
29.05.2016 Ja
062-2016
Trafikk
Nord
Nordlandsbanen
Mosjøen stasjon
sammenkobling av spor
oppsetting av repetersignaler
30.06.2016 Nei
061-2016
Trafikk
Nord
Nordlandsbanen
Mjønes stasjon
Flytting av skilt
18.05.2016 Oppheves av
064-2016
060-2016
Trafikk
Øst
Sørlandsbanen
Hjuksebø stasjon
fjerning av signal 52 «sporvekselsignal for kryssporveksel»
opphevelse av S- sirkulære
13.05.2016 Opphever
046-2016
Nei
059-2016
Trafikk
Øst
Drammenbanen strekning Stabekk-Sandvika
Endringer i jernbaneinfrastrukturen
12.05.2016 Oppheves av
084-2016
058-2016
Trafikk Øst Oslo toglederområde
Drammen toglederområde
Hamar toglederområde
funksjonstest av nødanrop
20.05.2016 nei
057-2016
Trafikk
Øst
Drammenbanen
Askerbanen
strekningen Sandvika- Asker- Drammen
redusert matekapasitet
20.05.2016 Oppheves
av
161-2016
Nei
056-2016
Trafikk
og markeds-
divisjonen
Rettelse til strekningsbeskrivelsen for jernbaneverkets nett (SJN) \\Del 2 strekningsoversikt \\Opphevelse av s-sirkulære 19.05.2016 Opphever 042-2016
og
oppheves
av
116-2016
SJN
055-2016 Ikke utgitt
054-2016
Trafikk
Øst
Rørosbanen, strekningen Hanestad- Alvdal, endring i kjørehastighet 25.05.2016 Nei
053-2016
Trafikk
Sør/Vest
Bergensbanen
strekningen Dale - Stanghelle
Hellestræ planovergang
flytting av signaler
05.06.2016 Nei
052-2016
Trafikk
Øst
Drammenbanen Asker stasjon endringer i jernbaneinfrastruktur rettelse til strekningsbeskrivelsen for jernbaneverkets nett</ 19.05.2016 Ja
051-2016
Trafikk
Øst
Rørosbanen, Røros stasjon, fjerning av skilt 13.05.2016 Nei
050-2016
Trafikk
Øst
Østfoldbanen, Østre linje, strekningen Rakkestad-Sarpsborg, oppsetting av orienteringssiganaler, opphevelse av S-sirkulære 10.05.2016 Opphever
037-2016
Nei
049-2016
Trafikk
Øst
Rørosbanen
strekningen Elverum - Røros
Solørbanen
strekningen Braskeidfoss - Elverum
Fjerning av planovergangsskilt
03.06.2016 Nei
048-2016
Trafikk
Øst
Gjøvikbanen, Vardingskollen Hp., utbedret plattform, oppsetting av toglengdeskilt, flytting av bremsestolpe, opphevelse av S-sirkulære 04.05.2016 Opphever 147-2015
og
opphever
045-2016
Nei
047-2016
Trafikk
Øst
Spikkestadbanen, streknngen Asker-Heggedal, Heggedal Plo, endring i jernbaneinfrastrukturen, rettelse i SJN
SJN pkt. 2.1.14
02.05.2016 SJN
046-2016
Trafikk
Øst
Sørlandsbanen Hjuksebø stasjon fjerning av signal 52 «sporvekselsignal for kryssveksel» 26.4.2016 Oppheves av
060-2016
Nei
045-2016
Trafikk
Øst
Gjøvikkbanen
Varringskollen holdeplass
utbedret plattform
oppsetting av toglengde skilt
fjerning av bremsestolpe
opphevelse av S-sirkulære
22.4.2016 Opphever
147-2015
og oppheves av
048-2016
Nei
044-2016
Trafikk
Øst
Østfold banen
vestre linje
Sarpsborg stasjon
unntak fra trafikkreglene (TJN)
endringer i strekningsbeskrivelsen
20.4.2016 Oppheves av
156-2016
SJN
043-2016
Trafikk-
og
markeds-
divisjonen
ERTMS på Østfoldbanen Østre linje - Bruk av isolasjonsmodus (IS-modus) 24.02.2016 Nei
042-2016
Trafikk
og markeds-
divisjonen
Rettelse til strekningbeskrivelsen
for Jernbaneverkets nett (SJN
Del 2 strekningsoversikt
22.04.2016 Oppheves av
056-2016
og
oppheves av
156-2016
SJN
041-2016
Trafikk
Nord
Nordlandsbanen
Hell stasjon
Endringer i Jernbaneinfrastrukturen
22.4.2016 Oppheves av
151-2016
040-2016
Trafikk
Sør/Vest
Bergensbanen, Stanghelle stasjon, nytt veisikringsanlegg (BA), endring i SJN
SJN pkt. 2.1.21
01.05.2016 SJN
039-2016
Trafikk
Nord
Meråkerbanen
strekningen Hell - Riksgrensen - Storlien
Endringer i strekningsbeskrivelsen for
Jernbaneverkets nett (SJN)
28.04.2016 Oppheves av
156-2016
SJN
038-2016
Trafikk
Øst
Solørbanen, strekningen Kongsvinger-Kirkenær, oppsetting av orienteringssignaler 29.04.2016 Nei
037-2016
Trafikk
Øst
Østfoldbanen
Østre linje
strekningen Rakkestad - Sarpsborg
oppsetting av orienteringssignaler
26.04.2016 Oppheves av
050-2016
Nei
036-2016
Trafikk
Øst
Randsfjordbanen, Hønefoss stasjon, Endring i kontaktledningsanelgget og oppsetting av signal 65A«Jordet seksjon 18.04.2016 Nei
035-2016
Trafikk
Øst
Bratsbergbanen, strekningen Eidanger-Porsgrunn, Porsgrunn stasjon, Bjørntvedt sidespor, endringer i Jernbaneinfrastrukturen 25.04.2016 Nei
034-2016
Trafikk
Øst
Hovedbanen, Alnabru stasjon, endringer i SJN
pkt. 3.3.3 Restriksjoner
25.04.2015 SJN
033-2016
Trafikk
og markeds-
divisjonen
Rettelser til strekningsbeskrivelsen
for Jernbaneverkets nett (SJN)
Del 2 strekningsoversikt
del 5 ruteområde vest
del 8 tunneloversikt og særskilte brannobjekter
opphevelse av S-sirkulærer
04.04.2016 Opphever
030-2016
og
oppheves av
156-2016
Ja
032-2016
Trafikk
Øst
Randsfjordbanen, Tyristrand stasjon, Flytting av forsignal for planovergang 21.03.2016 Nei
031-2016
Trafikk
Øst
Solørbanen, strekningen Flisa-Braskereidfoss, oppsetting av orienteringssignaler 18.03.2016 Nei
030-2016
Trafikk
og
markeds-
divisjonen
Rettelser til strekningsbeskrivelsen for Jernbaneverket nett (SJN)
Del 2 strekningsoversikt
del 5 ruteområde vest
del 8 tunneloversikt og særskilte brannobjekter
21.03.2016 Oppheves av
033-2016
SJN
029-2016 Ikke utgitt
028-2016
Trafikk
Sør/Vest
Sørlandsbanen,strekningen Varhaug - Nærbø, flytting av signaler 13.03.2016 Nei
027-2016
Trafikk
Øst
Tinnosbanen, Notodden stasjon, oppsetting av toglendeskilt 15.03.2016 Nei
026-2016
Trafikk
Øst
Sørlandsbanen, Strekningen Gulskogen-Daler, Nytt veisikringsanlegg - Kleggen Plo (Ba), endring i SJN 25.02.2016 SJN
025-2016
Trafikk
Sør/Vest
Bergensbanen, strekningen Bulken-Evanger, Nytt veisikringsanlegg, oppsetting av signaler, endring i SJN 20.02.2016 SJN
024-2016
Trafikk
Sør/Vest
Bergensbanen, strekningen Evanger-Bolstadøyri, Nytt veisikringsanlegg, oppsetting av signaler, endring i SJN 21.02.2016 SJN
023-2016
Trafikk
Øst
Østfoldbanen, Østre linje, strekningen Mysen - Rakkestad, midlertidig plattform for fører, oppsetting av skilt for klargjøring av tog. 17.02.2016 Nei
022-2016
Trafikk
og markeds-
divisjonen
Presisering av trafikkregler for Jernbaneverkets nett (TJN) kapittel 2 dokumentasjon, ruter og kommunikasjon 01.02.2016 Oppheves av
108-2016
TJN
021-2016 Ikke utgitt
020-2016 Ikke utgitt
019-2016
Trafikk Øst Høvik stasjon, endringer i Jernbaneinfrastrukturen ATC 01.02.2016 Nei
018-2016
Trafikk
Nord
Nordlandsbanen
strekningen Vikhammer- Midtsandan
nytt signalanlegg mot vei ved km 14,738
22.06.2016 Nei
017-2015
Trafikk
Øst
Raumabanen, Åndalsnes stasjon, Endring i jernbaneinfrastrukturen 22.01.2016 Nei
016-2016
Trafikk
Øst
Dovrebanen
endring i strekningsbeskrivelsen
15.01.2016 Oppheves av
156-2016
SJN
015-2016 Ikke utgitt
014-2016
Trafikk
Øst
Rørosbanen, strekningen Tynset - Tolga, nytt signalanlegg mot vei ved km. 363.777 20.01.2016 Nei
013-2016
Trafikk
Øst
Sørlandsbanen, strekningen Hjukesbø-Nordagutu, endringer i jernbaneinfrastrukturen 10.01.2016 Nei
012-2016 Ikke utgitt
011-2016 Ikke utgitt
010-2016 Ikke utgitt
009-2016 Ikke utgitt
008-2016 Ikke utgitt
007-2016 Ikke utgitt
006-2016
Trafikk
Øst
Dovrebanen, Tangen stasjon, spor 2, oppsetting av repetersignal, oppsetting og fjerning av signal 60C "ATC Nødbrems" 08.02.2016 Ja, endret kryssingsinstruks
005-2016
Trafikk
Øst
Gjøvikbanen, Roa stasjon, endringer i jernbaneinfrastrukturen 13.01.2016 Oppheves av
163-2016
Nei
004-2016 Ikke utgitt
003-2016
Trafikk
Sør/Vest
Flåmsbana, strekningen Berekvam-Flåm, endring i kontaktledningsanlegget 20.01.2016 Nei
002-2016
Trafikk
og
markeds-
divisjonen
Endringer i trafikkregler for Jernbaneverkets nett (TJN) Kapittel 2, dokumentasjon, ruter og kommunikasjon 18.01.2016 TJN
001-2016
Trafikk
Nord
Nordlandsbanen, Skogseng stasjon, endring i bruk av jernbaneinfrastrukturen 13.01.2016 Nei, men det bør informers et sted at sporveksel II ikke tåler fullastede malmtog.

sirkulaerer/s_sirkulaerer_2016.txt · Sist endret: 2018/02/19 02:18 (ekstern redigering)