sirkulaerer:prosedyre_for_innleggelse_av_sirkularer

Prosedyrer for innleggelse av sirkulærer i SJN

Original file

Punktvis forklaring på hvordan gå frem for å legge til tekst og S-sirkulærer eller TS- sirkulærer i pdf i SJN (WIKI)

Eksempel:

prosedyre_for_innleggelse_av_sirkularer_image_0.jpegprosedyre_for_innleggelse_av_sirkularer_image_1.jpeg

Tekst som legges i tabellen er:

|168-2016 \\ {{ :sirkulaerer:168-2016s.pdf | }} |Trafikk \\ Øst|<wrap> Solørbanen \\ strekningen Kirkenær - Flisa \\ endring i kjørehastighet \\ opphevelse av s-sirkulære \\ </wrap> |21.12.2016 | Opphever \\ 167-2016 |Nei |

 • S-sirk:
  • Her skriver du hvilket nummer sirkulæret har og legger ved pdf-fil av sirkulæret.
  • Eks: 168-2016 \\ {{ :sirkulaerer:168-2016s.pdf | }}
   Se i tabellen nedenfor hvordan pdf legges inn.
 • Trafikkområde:
  • Her skriver du trafikkområdet
  • Eks: Trafikk \\ Øst
 • Overskrift:
  • Her skriver du overskriften fra S-sirkulæret
  • EKS: |<wrap> Solørbanen \\ strekningen Kirkenær - Flisa \\ endring i kjørehastighet \\ opphevelse av s-sirkulære \\ </wrap>
  • Sirkulærer som er opphevet overstrykes i overskriftsteksten
  • Hvis det er endringer i regelverk legges til lenke slik:
   • Gå i SJN eller TJN der endringen er beskrevet
   • Klikk på globusen/ekstern lenke og lim inn som normalt.

Eksempelvis slik: http://orv.jbv.no/sjn/doku.php?id=saerbestemmelser_omrader:trafikk_ost:ost:3.10_ostfoldbanen#mysen_stasjon

 • Fjern nå alt tekst som står foran =

Eksempelvis slik: [[saerbestemmelser_omrader:trafikk_ost:ost:3.10_ostfoldbanen#mysen_stasjon|Østfoldbanen]]

 • Gyldig fra:
  • Her skriver du dato for gyldighet
  • f.eks 21.12.2016
  • Sirkulærer som er opphevet i dato feltet
 • Merknader:
  • Her benevnes hvilket sirkulære opphever og oppheves av.
  • Eks: Opphever
   167-2016
  • Her er det ingen merknader,
 • Endringer i regelverk, instruks m.m.:
  • Her skriver du om det er endringer i sirkulæret i SJN, TJN eller andre steder (også nevnt i sirkulæret).
  • Hvis det ikke er endringer setter du; Nei

Trykk deretter forhåndsvis før du lagrer for å se om informasjonen har blitt lagt inn riktig i tabellen.

Merk: Hvis et sirkulære oppheves skal dato og tekst i cellen for overskrifts gjennomstrekes.

|| | |angir kolonner i tabellen
|^ ^ \\ dette angir at dette er en overskrift i en tabell: Overskrift: tekst skrevet mellom disse to vil stå i overskriftscellen i tabellen
\\ gir tvungen linje skrift
\\ \\ gir dobbelt linjeskift
<wrap> foran og </wrap> bak tekst gir linjeskift Gir beste tilpassing av tekst i cellen
==== tekst ==== angir på hvilket nivå en overskrift skal være, jo flere tegn foran og bak tekst gir høyere nivå
5= nivå 1
4= nivå 2
3 =nivå 3
2 =nivå 4
1 =nivå 5
<del> tekst </del> Overstrekning av tekst
Hvordan produsere og legge inn en pdf filLagre filen lokalt i pdf-format
Rediger S-sirkulærer og velg følgende:
Legg til bilder og andre filer
Velg filer, og finn rett fil og trykk for å åpne
Last opp filen
Ferdig
Filen legger seg nå øverst i rekken og trykk deretter på filen
sirkulaerer/prosedyre_for_innleggelse_av_sirkularer.txt · Sist endret: 2018/02/19 02:18 (ekstern redigering)