generell_del:sensitive_telefonnumre

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
generell_del:sensitive_telefonnumre [2018/02/19 02:18]
127.0.0.1 ekstern redigering
generell_del:sensitive_telefonnumre [2019/08/26 11:56] (nåværende versjon)
ingrid_dale_bjordal [1.3.3 Telefonnummer til togleder, togekspeditør, driftsoperatør og elkraftsentral (kortnummer)]
Linje 5: Linje 5:
 1. Ansvarlig togleder for strekningen nås normalt ved å ringe kortnummer 1200. 1. Ansvarlig togleder for strekningen nås normalt ved å ringe kortnummer 1200.
    
-2. For grensestasjoner og for de fleste betjente stasjoner på strekning uten fjernstyring kan togekspeditør nås ved å ringe kortnummer 1800 når toget står på stasjonsområdet eller foran stasjonens innkjørhovedsignal/enkelt innkjørsignal.+2. For grensestasjoner og for de fleste betjente stasjoner på strekning med togmelding kan togekspeditør nås ved å ringe kortnummer 1800 når toget står på stasjonsområdet eller foran stasjonens innkjørhovedsignal/enkelt innkjørsignal.
  
 3. Driftsoperatør kan nås ved å ringe kortnummer 1850. 3. Driftsoperatør kan nås ved å ringe kortnummer 1850.
generell_del/sensitive_telefonnumre.txt · Sist endret: 2019/08/26 11:56 (ekstern redigering)