generell_del:overgang_til_fra_sommer

1.6 Retningslinjer for trafikkstyring ved overgang til/fra sommertid

Nasjonal kalender kunngjør årlige datoer for når sommertid starter og slutter. Ved angitt dato i mars stilles klokka fram en time fra kl. 02:00 til kl. 03:00, og i oktober stilles klokka tilbake en time fra kl. 03:00 til kl. 02:00. Av de dobbelte timer fra kl. 02:00 til kl. 03:00, blir første time å nevne som 2A, 2A 1 minutt osv. til 2A 59 minutter og den andre timen som 2B på tilsvarende måte.

Ved overgangen gjelder følgende for togtrafikken:

Til sommertid

  • Tog som er underveis kl. 02:00 (etter normaltid), fortsetter som forsinket tog. Forsinkelsen skal søkes redusert i den utstrekning det er anledning til det.
  • Tog som etter ruten skal kjøre fra utgangsstasjonen i tiden mellom kl. 02:00 og kl. 03:00, skal kjøre fra utgangsstasjonen snarest mulig etter kl. 03:00 (sommertid).
  • Togleder og togekspeditør må ved behov underrette førere, hovedsikkerhetsvakter og ledere for el.sikkerhet.

Til normaltid

  • Tog som er underveis, skal når klokken blir 03:00 (etter sommertid) stoppe ved første stasjon og bli stående inntil rutemessig avgangstid etter normaltid er inne, hvoretter toget fortsetter i sin rute.
  • Tog som skal kjøre fra utgangsstasjon i tidsrommet fra kl. 02:00 til kl. 03:00 (etter sommertid), skal vente til klokken er stilt en time tilbake og kjøre i sin rute etter normaltid i B-timen.
  • Hvis et tog skal kjøre fra utgangsstasjonen før kl. 02:00 (sommertid), men er blitt forsinket slik at avgangen ikke kan finne sted før etter kl. 02:00, skal det kjøre forsinket i A-timen og fortsette når klokken blir 03:00 etter reglene i pkt. 1.1.
  • Togleder og togekspeditør må ved behov underrette førere, hovedsikkerhetsvakter og ledere for el.sikkerhet.

1.1 Bane NOR Kunde og trafikkdivisjon
1.2 Jernbanenettets inndeling
1.3 Togradio
1.4 Stedskoder
1.5 Betjeningsanvisninger
1.7 Beredskap

generell_del/overgang_til_fra_sommer.txt · Sist endret: 2019/08/12 07:11 av ingrid_dale_bjordal