generell_del:betjeningsanvisninger_start

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
generell_del:betjeningsanvisninger_start [2019/08/12 07:08]
ingrid_dale_bjordal
generell_del:betjeningsanvisninger_start [2019/08/12 07:14]
ingrid_dale_bjordal
Linje 30: Linje 30:
     * [[generell_del:1.5_betjeningsanvisninger#ledig|1.5.10 Ledig]]     * [[generell_del:1.5_betjeningsanvisninger#ledig|1.5.10 Ledig]]
        
------- 
  
-[[generell_del:1.1_jernbanenettets_inndeling#jernbaneverket_trafikk_og_marked|1.1 Bane NOR Kunde og trafikkdivisjon]]+ 
 +------------ 
 +[[generell_del:1.1_jernbanenettets_inndeling#jernbaneverket_trafikk_og_marked|1.1 Bane NOR Kunde og trafikkdivisjon]]\\
 [[generell_del:1.1_jernbanenettets_inndeling#jernbanenettets_inndeling|1.2 Jernbanenettets inndeling]] \\ [[generell_del:1.1_jernbanenettets_inndeling#jernbanenettets_inndeling|1.2 Jernbanenettets inndeling]] \\
 [[generell_del:1.1_jernbanenettets_inndeling#togradio|1.3 Togradio]]\\ [[generell_del:1.1_jernbanenettets_inndeling#togradio|1.3 Togradio]]\\
Linje 38: Linje 39:
 [[generell_del:overgang_til_fra_sommer|1.6 Overgang til/fra sommertid]]\\ [[generell_del:overgang_til_fra_sommer|1.6 Overgang til/fra sommertid]]\\
 [[generell_del:1.7_beredskap|1.7 Beredskap]] [[generell_del:1.7_beredskap|1.7 Beredskap]]
 +
 +
 +
  
  
generell_del/betjeningsanvisninger_start.txt · Sist endret: 2019/08/12 07:14 av ingrid_dale_bjordal