generell_del:1.7_beredskap

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
generell_del:1.7_beredskap [2019/08/12 10:28]
ingrid_dale_bjordal
generell_del:1.7_beredskap [2020/03/04 10:02] (nåværende versjon)
ingrid_dale_bjordal [1.7.1 Beredskapsrutiner vedrørende spesielle/ugunstige værforhold]
Linje 8: Linje 8:
   * Gul beredskap: for banesjefen betyr dette økte visitasjoner. Togleder skal varsle berørte stasjoner og tog om innføring av gul beredskap med angivelse av årsak og be om tilbakemeldinger om den reelle situasjon ute ved sporet. Togleder kan benytte kunngjøring eller togradio til slik varsling. \\   * Gul beredskap: for banesjefen betyr dette økte visitasjoner. Togleder skal varsle berørte stasjoner og tog om innføring av gul beredskap med angivelse av årsak og be om tilbakemeldinger om den reelle situasjon ute ved sporet. Togleder kan benytte kunngjøring eller togradio til slik varsling. \\
    * Oransje beredskap: betyr at beredskapen skjerpes og at det stedvis kan bli hastighetsnedsettelse. Togleder skal varsle berørte stasjoner og tog om innføring av oransje beredskap med angivelse av årsak og be om tilbakemeldinger om den reelle situasjon ute ved sporet. Togleder kan benytte kunngjøring eller togradio til slik varsling. Ved "Oransje beredskap" og redusert hastighet skal fører stille inn takhastigheten i ATC til den kunngjorte, nedsatte maksimale hastighet over den aktuelle strekningen.\\    * Oransje beredskap: betyr at beredskapen skjerpes og at det stedvis kan bli hastighetsnedsettelse. Togleder skal varsle berørte stasjoner og tog om innføring av oransje beredskap med angivelse av årsak og be om tilbakemeldinger om den reelle situasjon ute ved sporet. Togleder kan benytte kunngjøring eller togradio til slik varsling. Ved "Oransje beredskap" og redusert hastighet skal fører stille inn takhastigheten i ATC til den kunngjorte, nedsatte maksimale hastighet over den aktuelle strekningen.\\
-  * Rød beredskap: betyr stedvis stopp av trafikk og eventuelt stenging av aktuell banestrekning eller innføring av stedvis sikthastighet. Togleder skal varsle berørte stasjoner og tog om innføring av rød beredskap med angivelse av årsak og be om tilbakemeldinger om den reelle situasjon ute ved sporet. Togleder skal benytte kunngjøring til slik varsling.+  * Rød beredskap: betyr stedvis stopp av trafikk og eventuelt stenging av aktuell banestrekning eller innføring av stedvis halv sikthastighet. Togleder skal varsle berørte stasjoner og tog om innføring av rød beredskap med angivelse av årsak og be om tilbakemeldinger om den reelle situasjon ute ved sporet. Togleder skal benytte kunngjøring til slik varsling.
  
 Togleder formidler beredskapsnivå til jernbaneforetakene iht. gjeldende rutine for registrering og varsling av feil ved infrastrukturen.  Togleder formidler beredskapsnivå til jernbaneforetakene iht. gjeldende rutine for registrering og varsling av feil ved infrastrukturen. 
generell_del/1.7_beredskap.1565605737.txt.gz · Sist endret: 2019/08/12 10:28 av ingrid_dale_bjordal