generell_del:1.5_betjeningsanvisninger

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
generell_del:1.5_betjeningsanvisninger [2019/08/16 06:56]
ingrid_dale_bjordal [1.5.7 Sikring, frigiving og låsing ved skifting på stasjoner og på sidespor på linjen]
generell_del:1.5_betjeningsanvisninger [2019/08/26 11:54] (nåværende versjon)
ingrid_dale_bjordal [1.5.7 Sikring, frigiving og låsing ved skifting på stasjoner og på sidespor på linjen]
Linje 254: Linje 254:
 === 1.5.7.3 A-lås === === 1.5.7.3 A-lås ===
  
-1. A-lås brukes for sidespor på strekninger med fjernstyring og på strekninger uten +1. A-lås brukes for sidespor på strekninger med fjernstyring og på strekninger med togmelding
-fjernstyring. +
 2. A-låsen er utformet som samlelås (som S-lås på stasjon). Samlelåsen har et 2. A-låsen er utformet som samlelås (som S-lås på stasjon). Samlelåsen har et
 nøkkelfelt med sperreinnretning for nøkkelen, trykknapp og indikeringslampe for elektrisk frigiving. nøkkelfelt med sperreinnretning for nøkkelen, trykknapp og indikeringslampe for elektrisk frigiving.
  
-3. Når det skal skiftes ved sidespor som er sikret med A-lås på strekning uten +3. Når det skal skiftes ved sidespor som er sikret med A-lås på strekning med togmelding må den stasjonen som sidesporet er underlagt være betjent.
-fjernstyring, må den stasjonen som sidesporet er underlagt være betjent.+
 Umiddelbart foran sporvekselen til vedkommende sidespor kan det i hovedsporet Umiddelbart foran sporvekselen til vedkommende sidespor kan det i hovedsporet
 være innlagt et kort sporavsnitt som må være belagt for at A-låsen skal kunne frigis for skifting på sidesporet. Ved gjennomgående sidespor ligger sporavsnitt foran være innlagt et kort sporavsnitt som må være belagt for at A-låsen skal kunne frigis for skifting på sidesporet. Ved gjennomgående sidespor ligger sporavsnitt foran
Linje 292: Linje 289:
 === 1.5.7.4 B-lås === === 1.5.7.4 B-lås ===
  
-1. B-lås brukes for sidespor på strekninger uten fjernstyring og på Rørosbanens fjernstyrte del.+1. B-lås brukes for sidespor på strekninger med togmelding og på Rørosbanens fjernstyrte del.
  
 2. Når det skal skiftes ved sidespor som er sikret ved B-lås, skal togekspeditør ved 2. Når det skal skiftes ved sidespor som er sikret ved B-lås, skal togekspeditør ved
Linje 305: Linje 302:
 === 1.5.7.5 D-lås === === 1.5.7.5 D-lås ===
  
-1. D-lås brukes bare for sidespor på strekninger uten fjernstyring.+1. D-lås brukes bare for sidespor på strekninger med togmeldinger.
  
 2. Når det skal skiftes ved sidespor som er sikret ved D-lås, skal togekspeditør ved 2. Når det skal skiftes ved sidespor som er sikret ved D-lås, skal togekspeditør ved
Linje 358: Linje 355:
 === 1.5.7.7 S-lås === === 1.5.7.7 S-lås ===
  
-1. S-lås brukes på stasjoner på strekninger med fjernstyring og på strekninger uten +1. S-lås brukes på stasjoner på strekninger med fjernstyring og på strekninger med togmelding.
-fjernstyring. +
 2. Når det skal skiftes på spor som er sikret med S-lås på strekning med togmelding 2. Når det skal skiftes på spor som er sikret med S-lås på strekning med togmelding
 skal fører/skifteleder låse opp lokket (med firkantnøkkel) hvor samlelåsen med skal fører/skifteleder låse opp lokket (med firkantnøkkel) hvor samlelåsen med
generell_del/1.5_betjeningsanvisninger.txt · Sist endret: 2019/08/26 11:54 av ingrid_dale_bjordal