generell_del:1.1_jernbanenettets_inndeling

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
generell_del:1.1_jernbanenettets_inndeling [2020/07/20 08:35]
heidi_brokjob
generell_del:1.1_jernbanenettets_inndeling [2020/08/10 10:11] (nåværende versjon)
torgeir_blesvik
Linje 184: Linje 184:
  
 ==== 1.3.4.1 Oslo toglederområde ==== ==== 1.3.4.1 Oslo toglederområde ====
-^                                                                                 ^ Sted            ^ Funksjonelt nr.  ^ Telefon nr.                                                      +^                                                                                 ^ Sted            ^ Funksjonelt nr.  ^ Telefon nr.                                   
-| Togleder (Oslo S) – Ski                                                         | Oslo            | 791 31001       | <decrypt>U2FsdGVkX1+C9IjMhoviot8hZ0iVMg8Y7D4yCkawCkw=</decrypt>  +| Togleder (Oslo S) – Oppegård                                                    | Oslo            | 791 30001        | <decrypt>U2FsdGVkX1/1hVCNnosBghxjUPvbasT3f0QUWn3M4N4=</decrypt>
-| Togleder (Ski) – Moss                                                           | Oslo            | 791 32001       | <decrypt>U2FsdGVkX1/X7HuYbyP9zhfDTT+pWP+SkC05R4Bzh6U=</decrypt>  |  +| Togleder (Oppegård) – Ski                                                       | Oslo            | 791 31001        | <decrypt>U2FsdGVkX19N4qHV9GBgkDkVmzjMCr6/9zc5zVie3SY=</decrypt>
-| Togleder (Moss) – Kornsjø                                                       | Oslo            | 791 33001       | <decrypt>U2FsdGVkX19CTpc4b5L1jwTFkWOEPIKE5ErglZ+Tvrg=</decrypt> +| Togleder (Ski) – Moss                                                           | Oslo            | 791 32001        | <decrypt>U2FsdGVkX1/X7HuYbyP9zhfDTT+pWP+SkC05R4Bzh6U=</decrypt> 
-| Togleder (Ski) – (Sarpsborg) o/Østre linje                                      | Oslo            | 791 34001       | <decrypt>U2FsdGVkX18lCJK1A0K8/4PIMcZnqv5mzetHQOwnLig=</decrypt> +| Togleder (Moss) – Kornsjø                                                       | Oslo            | 791 33001        | <decrypt>U2FsdGVkX19CTpc4b5L1jwTFkWOEPIKE5ErglZ+Tvrg=</decrypt> 
-| Togleder (Oslo S) - Loenga                                                      | Oslo            | 791 10101       | <decrypt>U2FsdGVkX1+r2oDPLux5SNs0OT2Z/PiMyapsVZDBvpY=</decrypt>  +| Togleder (Ski) – (Sarpsborg) o/Østre linje                                      | Oslo            | 791 34001        | <decrypt>U2FsdGVkX18lCJK1A0K8/4PIMcZnqv5mzetHQOwnLig=</decrypt> 
-| Togleder Oslo S – (Grefsen)                                                     | Oslo            | 791 10001       | <decrypt>U2FsdGVkX1+0JAyftzFjvgQTlseZkskfYX23b/0V+GU=</decrypt> +| Togleder (Oslo S) - Loenga                                                      | Oslo            | 791 10101        | <decrypt>U2FsdGVkX1+r2oDPLux5SNs0OT2Z/PiMyapsVZDBvpY=</decrypt>
-| Togleder Skøyen og Skøyen-(Filipstad)                                           | Oslo            | 791 21001       | <decrypt>U2FsdGVkX197S8LMr4jbMNEe/529otNtHYsrdaQmu6Y=</decrypt> +| Togleder Oslo S – (Grefsen)                                                     | Oslo            | 791 10001        | <decrypt>U2FsdGVkX1+0JAyftzFjvgQTlseZkskfYX23b/0V+GU=</decrypt> 
-| Togleder (Skøyen) – (Asker) \\ (Drammenbanen og Askerbanen)                     | Oslo            | 791 22001       | <decrypt>U2FsdGVkX19b48eDijQowT3N62V2UBUSpJkFDkR+E9A=</decrypt> +| Togleder Skøyen og Skøyen-(Filipstad)                                           | Oslo            | 791 21001        | <decrypt>U2FsdGVkX197S8LMr4jbMNEe/529otNtHYsrdaQmu6Y=</decrypt> 
-| Togleder Asker - Spikkestad                                                     | Oslo            | 791 23001       | <decrypt>U2FsdGVkX18DLjHUdev1topmBO0FaMSq8ZF/qb+j1f0=</decrypt> +| Togleder (Skøyen) – (Asker) \\ (Drammenbanen og Askerbanen)                     | Oslo            | 791 22001        | <decrypt>U2FsdGVkX19b48eDijQowT3N62V2UBUSpJkFDkR+E9A=</decrypt> 
-| Togleder (Oslo S) - Hellerud – (Lillestrøm)                                     | Oslo            | 791 14001       | <decrypt>U2FsdGVkX1+wNGsNtzxUkYS+RuT0AwPlaFqchV0O2Vc=</decrypt> +| Togleder Asker - Spikkestad                                                     | Oslo            | 791 23001        | <decrypt>U2FsdGVkX18DLjHUdev1topmBO0FaMSq8ZF/qb+j1f0=</decrypt> 
-| Togleder Lillestrøm                                                             | Oslo            | 792 11001       | <decrypt>U2FsdGVkX1+dUS6HawcHj2HpWUeqh0qJ8WqW82EcWjc=</decrypt> +| Togleder (Oslo S) - Hellerud – (Lillestrøm)                                     | Oslo            | 791 14001        | <decrypt>U2FsdGVkX1+wNGsNtzxUkYS+RuT0AwPlaFqchV0O2Vc=</decrypt> 
-| Togleder (Oslo S) - Bryn – (Lillestrøm)                                         | Oslo            | 791 15001       | <decrypt>U2FsdGVkX187CxNgPORTHM/HNUIJ5J4ml/IWHZSmuhE=</decrypt> +| Togleder Lillestrøm                                                             | Oslo            | 792 11001        | <decrypt>U2FsdGVkX1+dUS6HawcHj2HpWUeqh0qJ8WqW82EcWjc=</decrypt> 
-| Togleder (Lillestrøm) – GMB – Eidsvoll, \\ Hovedbanen (Lillestrøm)- (Jessheim)  | Oslo            | 792 12001       | <decrypt>U2FsdGVkX1/i1oqaOFFnevicjg9hUUbORTBKxqi2y8Q=</decrypt> +| Togleder (Oslo S) - Bryn – (Lillestrøm)                                         | Oslo            | 791 15001        | <decrypt>U2FsdGVkX187CxNgPORTHM/HNUIJ5J4ml/IWHZSmuhE=</decrypt> 
-| Togleder Jessheim – (Eidsvoll)                                                  | Oslo            | 792 12101       | <decrypt>U2FsdGVkX19D5BassUTaYI9pPE0b8AQUYoT1UmsSDdw=</decrypt> +| Togleder (Lillestrøm) – GMB – Eidsvoll, \\ Hovedbanen (Lillestrøm)- (Jessheim)  | Oslo            | 792 12001        | <decrypt>U2FsdGVkX1/i1oqaOFFnevicjg9hUUbORTBKxqi2y8Q=</decrypt> 
-| Togleder (Eidsvoll) – Hamar                                                     | Oslo            | 793 11001       | <decrypt>U2FsdGVkX1/18VK30bV7M+nEoiYaq1qdQFWivL9qC2Q=</decrypt> +| Togleder Jessheim – (Eidsvoll)                                                  | Oslo            | 792 12101        | <decrypt>U2FsdGVkX19D5BassUTaYI9pPE0b8AQUYoT1UmsSDdw=</decrypt> 
-| Togleder (Hamar) - Lillehammer                                                  | Oslo            | 793 12001       | <decrypt>U2FsdGVkX18OQo+hC6qQ+VKVKsglDWWjYwU6jQ3aiFM=</decrypt>                                                                +| Togleder (Eidsvoll) – Hamar                                                     | Oslo            | 793 11001        | <decrypt>U2FsdGVkX1/18VK30bV7M+nEoiYaq1qdQFWivL9qC2Q=</decrypt> 
-| Togleder (Lillehammer) – Hove                                                   | Oslo            | 793 13001                                                                        +| Togleder (Hamar) - Lillehammer                                                  | Oslo            | 793 12001        | <decrypt>U2FsdGVkX18OQo+hC6qQ+VKVKsglDWWjYwU6jQ3aiFM=</decrypt>  
-| Togleder (Alnabru) – (Grefsen) – (Hønefoss)                                     | Oslo            | 792 31001       | <decrypt>U2FsdGVkX1+2/Rk+LoXFm/qw02H+zcbs0gJoCV0PRJ8=</decrypt> +| Togleder (Lillehammer) – Hove                                                   | Oslo            | 793 13001                                                      
-| Togleder Roa – Jaren                                                            | Oslo            | 792 33001       | <decrypt>U2FsdGVkX1/icLf3k55zhPI8FKEfyUA4phLXGLlh7/Y=</decrypt> +| Togleder (Alnabru) – (Grefsen) – (Hønefoss)                                     | Oslo            | 792 31001        | <decrypt>U2FsdGVkX1+2/Rk+LoXFm/qw02H+zcbs0gJoCV0PRJ8=</decrypt> 
-| Togleder (Jaren) - Gjøvik                                                       | Oslo            | 792 34001       | <decrypt>U2FsdGVkX18DRM1zFqgfe7N7ZdIm3CCN7sWWmrPQ7FA=</decrypt> +| Togleder Roa – Jaren                                                            | Oslo            | 792 33001        | <decrypt>U2FsdGVkX1/icLf3k55zhPI8FKEfyUA4phLXGLlh7/Y=</decrypt> 
-| Togleder (Lillestrøm) – Årnes                                                   | Oslo            | 792 21001       | <decrypt>U2FsdGVkX1/eecDOueKXndccOs7KLvB/ls8m8oQmApU=</decrypt> +| Togleder (Jaren) - Gjøvik                                                       | Oslo            | 792 34001        | <decrypt>U2FsdGVkX18DRM1zFqgfe7N7ZdIm3CCN7sWWmrPQ7FA=</decrypt> 
-| Togleder (Årnes) – Charlottenberg gr.                                           | Oslo            | 792 22001       | <decrypt>U2FsdGVkX1+t2esYICdk3bzEhXydrZQL1dZkYKHAmcE=</decrypt> +| Togleder (Lillestrøm) – Årnes                                                   | Oslo            | 792 21001        | <decrypt>U2FsdGVkX1/eecDOueKXndccOs7KLvB/ls8m8oQmApU=</decrypt> 
-| Togleder (Kongsvinger) - (Elverum)                                              | Oslo            | 793 41001       | <decrypt>U2FsdGVkX1+t2esYICdk3bzEhXydrZQL1dZkYKHAmcE=</decrypt>+| Togleder (Årnes) – Charlottenberg gr.                                           | Oslo            | 792 22001        | <decrypt>U2FsdGVkX1+t2esYICdk3bzEhXydrZQL1dZkYKHAmcE=</decrypt> 
-| Togekspeditør                                                                   | Loenga          | 789 22020       | <decrypt>U2FsdGVkX19gAX6U9OWRttMmVq9eo17q3P8pgNFaRXE=</decrypt> +| Togleder (Kongsvinger) - (Elverum)                                              | Oslo            | 793 41001        | <decrypt>U2FsdGVkX1+t2esYICdk3bzEhXydrZQL1dZkYKHAmcE=</decrypt>  
-| Togekspeditør                                                                   | Ski             | 789 22120       | <decrypt>U2FsdGVkX1+jwCsPzIiXT3etN2RyANFrIUL0RGMWd2A=</decrypt> +| Togekspeditør                                                                   | Loenga          | 789 22020        | <decrypt>U2FsdGVkX19gAX6U9OWRttMmVq9eo17q3P8pgNFaRXE=</decrypt> 
-| Togekspeditør                                                                   | Sarpsborg       | 789 22320       | <decrypt>U2FsdGVkX1/YkMIHzHWaYZf1c4OStDbj7IC320NYQC8=</decrypt> +| Togekspeditør                                                                   | Ski             | 789 22120        | <decrypt>U2FsdGVkX1+jwCsPzIiXT3etN2RyANFrIUL0RGMWd2A=</decrypt> 
-| Togekspeditør                                                                   | Halden          | 879 07172       | <decrypt>U2FsdGVkX19Y1hxobdN7KeadOq0RGmNW7uVq+KhyTxE=</decrypt> +| Togekspeditør                                                                   | Sarpsborg       | 789 22320        | <decrypt>U2FsdGVkX1/YkMIHzHWaYZf1c4OStDbj7IC320NYQC8=</decrypt> 
-| Togekspeditør                                                                   | Filipstad       | 789 20220       | <decrypt>U2FsdGVkX18myDxIva4+SBy8bTj9FmHifu5rn8rfyPQ=</decrypt> +| Togekspeditør                                                                   | Halden          | 879 07172        | <decrypt>U2FsdGVkX19Y1hxobdN7KeadOq0RGmNW7uVq+KhyTxE=</decrypt> 
-| Togekspeditør                                                                   | Grefsen         | 789 23120       | <decrypt>U2FsdGVkX19LYvX6JWYMI7zWFJPNC3EPcSHNggP6/EQ=</decrypt> +| Togekspeditør                                                                   | Filipstad       | 789 20220        | <decrypt>U2FsdGVkX18myDxIva4+SBy8bTj9FmHifu5rn8rfyPQ=</decrypt> 
-| Togekspeditør                                                                   | Roa             | 789 23220       | <decrypt>U2FsdGVkX1+KGvvrwjU9JUSrlyRoTsTiFx9VxGd3tU4=</decrypt> +| Togekspeditør                                                                   | Grefsen         | 789 23120        | <decrypt>U2FsdGVkX19LYvX6JWYMI7zWFJPNC3EPcSHNggP6/EQ=</decrypt> 
-| Togekspeditør                                                                   | Gran            | 789 23320       | <decrypt>U2FsdGVkX1/WZSKG/PrwoikAWX3o2Ae7Y1pITIQAzBE=</decrypt> +| Togekspeditør                                                                   | Roa             | 789 23220        | <decrypt>U2FsdGVkX1+KGvvrwjU9JUSrlyRoTsTiFx9VxGd3tU4=</decrypt> 
-| Togekspeditør                                                                   | Jaren           | 789 23420       | <decrypt>U2FsdGVkX19UlGkzzzJLIOTxiExOqN7chFOPXv3lK70=</decrypt> +| Togekspeditør                                                                   | Gran            | 789 23320        | <decrypt>U2FsdGVkX1/WZSKG/PrwoikAWX3o2Ae7Y1pITIQAzBE=</decrypt> 
-| Togekspeditør                                                                   | Eina            | 789 23520       | <decrypt>U2FsdGVkX1+J3UkPxh1pPOmpFfmRJ9w0czntPpa9vjQ=</decrypt> +| Togekspeditør                                                                   | Jaren           | 789 23420        | <decrypt>U2FsdGVkX19UlGkzzzJLIOTxiExOqN7chFOPXv3lK70=</decrypt> 
-| Togekspeditør                                                                   | Gjøvik          | 789 23620       | <decrypt>U2FsdGVkX18Fy4AVHRY4WnLMb9kz+upqshEDeVwbo1Q=</decrypt> +| Togekspeditør                                                                   | Eina            | 789 23520        | <decrypt>U2FsdGVkX1+J3UkPxh1pPOmpFfmRJ9w0czntPpa9vjQ=</decrypt> 
-| Driftskoordinator                                                               | Lodalen         | 789 20120       | <decrypt>U2FsdGVkX19vY9b0WfHnPaQCQlIxUm7NSCds+eKpvfA=</decrypt> +| Togekspeditør                                                                   | Gjøvik          | 789 23620        | <decrypt>U2FsdGVkX18Fy4AVHRY4WnLMb9kz+upqshEDeVwbo1Q=</decrypt> 
-| Fjellstallen                                                                    | Lodalen         | 705 40220       | <decrypt>U2FsdGVkX18BMFicUUsubG+PEfZi+J8JXahf5HXvgoU=</decrypt> +| Driftskoordinator                                                               | Lodalen         | 789 20120        | <decrypt>U2FsdGVkX19vY9b0WfHnPaQCQlIxUm7NSCds+eKpvfA=</decrypt> 
-| Togekspeditør                                                                   | Alnabru S       | 790 09020       | <decrypt>U2FsdGVkX1/k6K/x8CuO1cXgkI/ba7ukGyjD//ybrtM=</decrypt> +| Fjellstallen                                                                    | Lodalen         | 705 40220        | <decrypt>U2FsdGVkX18BMFicUUsubG+PEfZi+J8JXahf5HXvgoU=</decrypt> 
-| Togekspeditør                                                                   | Kongsvinger     | 789 20620       | <decrypt>U2FsdGVkX18SLG+pDGdFK37Czhv/3byQSdjBZP7VTA8=</decrypt> +| Togekspeditør                                                                   | Alnabru S       | 790 09020        | <decrypt>U2FsdGVkX1/k6K/x8CuO1cXgkI/ba7ukGyjD//ybrtM=</decrypt> 
-| Togekspeditør                                                                   | Braskereidfoss  | 789 30220       | <decrypt>U2FsdGVkX18IPpBG7GexQxTVHyTZKfG613zOH4fxlM0=</decrypt> +| Togekspeditør                                                                   | Kongsvinger     | 789 20620        | <decrypt>U2FsdGVkX18SLG+pDGdFK37Czhv/3byQSdjBZP7VTA8=</decrypt> 
-| Togekspeditør                                                                   | Flisa           | 789 30120       | <decrypt>U2FsdGVkX182b/DQVokODht6/ekdPRaA8RXgQi4VPJs=</decrypt> +| Togekspeditør                                                                   | Braskereidfoss  | 789 30220        | <decrypt>U2FsdGVkX18IPpBG7GexQxTVHyTZKfG613zOH4fxlM0=</decrypt> 
-| Togekspeditør                                                                   | Kirkenær        | 735 31020                                                                        +| Togekspeditør                                                                   | Flisa           | 789 30120        | <decrypt>U2FsdGVkX182b/DQVokODht6/ekdPRaA8RXgQi4VPJs=</decrypt> 
-| Togekspeditør                                                                   | Hamar           | 789 80320       | <decrypt>U2FsdGVkX1+TbYdUKTyxbyZps3Ib6P6/Y0DL6sduC2A=</decrypt> +| Togekspeditør                                                                   | Kirkenær        | 735 31020                                                      
-| Elkraftsentralen                                                                | Oslo S          | 789 25103       | <decrypt>U2FsdGVkX19h8YB4ui3HL3BS5p2k5Po7z3Ir7GlS+N0=</decrypt> +| Togekspeditør                                                                   | Hamar           | 789 80320        | <decrypt>U2FsdGVkX1+TbYdUKTyxbyZps3Ib6P6/Y0DL6sduC2A=</decrypt> 
-|                                                                                                 | 789 25203       | <decrypt>U2FsdGVkX1/WLwbSmuaAPmoe9g3pKISA5wKqvOKvi9Q=</decrypt>  |+| Elkraftsentralen                                                                | Oslo S          | 789 25103        | <decrypt>U2FsdGVkX19h8YB4ui3HL3BS5p2k5Po7z3Ir7GlS+N0=</decrypt> 
 +|                                                                                                 | 789 25203        | <decrypt>U2FsdGVkX1/WLwbSmuaAPmoe9g3pKISA5wKqvOKvi9Q=</decrypt>  |
 |                                                                                                                  | <decrypt>U2FsdGVkX1/k7+zrxoM+dXUXvubqMKx0roi9W6n2dvk=</decrypt>  | |                                                                                                                  | <decrypt>U2FsdGVkX1/k7+zrxoM+dXUXvubqMKx0roi9W6n2dvk=</decrypt>  |
 | Ordrekontroll                                                                   | Oslo S          |                  | <decrypt>U2FsdGVkX18OB4xCsf1963rCbmIc+4k/P5P8YjaMY/Q=</decrypt>  | | Ordrekontroll                                                                   | Oslo S          |                  | <decrypt>U2FsdGVkX18OB4xCsf1963rCbmIc+4k/P5P8YjaMY/Q=</decrypt>  |
generell_del/1.1_jernbanenettets_inndeling.1595234158.txt.gz · Sist endret: 2020/07/20 08:35 av heidi_brokjob