generell_del:1.1_jernbanenettets_inndeling

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
generell_del:1.1_jernbanenettets_inndeling [2019/08/26 12:02]
ingrid_dale_bjordal [Tabell]
generell_del:1.1_jernbanenettets_inndeling [2020/08/10 10:11] (nåværende versjon)
torgeir_blesvik
Linje 5: Linje 5:
 Bane NOR kunde- og trafikkdivisjon er inndelt i tre trafikkområder (Trafikk Øst, Sør/Vest og Nord): Bane NOR kunde- og trafikkdivisjon er inndelt i tre trafikkområder (Trafikk Øst, Sør/Vest og Nord):
  
-  * Trafikk Øst består geografisk av Oslo, Hamar og Drammen toglederområder.  +  * Trafikk Øst består geografisk av Oslo og Drammen toglederområde
-  * Trafikk Sør/Vest består geografisk av Bergen, Kristiansand og Stavanger toglederområder+  * Trafikk Sør/Vest består geografisk av Toglederområde Sør-Vest
-  * Trafikk Nord består geografisk av Trondheim og Narvik toglederområder.+  * Trafikk Nord består geografisk av Toglederområde Nord
  
-Overikt over [[generell_del:1.1_jernbanenettets_inndeling#toglederomrader|toglederområder og telefonnummere]]+Oversikt over [[generell_del:1.1_jernbanenettets_inndeling#toglederomrader_og_telefonnumre|toglederområder og telefonnummere]]
  
  
Linje 147: Linje 147:
 ==== 1.3.3 Telefonnummer til togleder, togekspeditør, driftsoperatør og elkraftsentral (kortnummer)==== ==== 1.3.3 Telefonnummer til togleder, togekspeditør, driftsoperatør og elkraftsentral (kortnummer)====
  
- +[[generell_del:1.1_jernbanenettets_inndeling:telefonnummer_til_vaktleder_og_alarmtelefoner_i_trafikkstyringssentraler|Telefonnummer til vaktleder og alarmtelefoner i Trafikkstyringssentraler]]
-[[http://orv.jbv.no/orv/doku.php?id=nyttige_lenker|Telefonnummer til Vaktleder og alarmtelefon]] +
  
 1. Ansvarlig togleder for strekningen nås normalt ved å ringe kortnummer 1200. 1. Ansvarlig togleder for strekningen nås normalt ved å ringe kortnummer 1200.
Linje 186: Linje 184:
  
 ==== 1.3.4.1 Oslo toglederområde ==== ==== 1.3.4.1 Oslo toglederområde ====
-^                                                                                 ^ Sted         ^ Funksjonelt nr.  ^ Telefon nr.                                                      +^                                                                                 ^ Sted            ^ Funksjonelt nr.  ^ Telefon nr.                                   
-| Togleder (Oslo S) – Ski                                                         | Oslo         7 91310 01       | <decrypt>U2FsdGVkX1+C9IjMhoviot8hZ0iVMg8Y7D4yCkawCkw=</decrypt>  +| Togleder (Oslo S) – Oppegård                                                    | Oslo            791 30001        | <decrypt>U2FsdGVkX1/1hVCNnosBghxjUPvbasT3f0QUWn3M4N4=</decrypt>
-| Togleder (Ski) – Moss                                                           | Oslo         7 91320 01       | <decrypt>U2FsdGVkX1/X7HuYbyP9zhfDTT+pWP+SkC05R4Bzh6U=</decrypt> +| Togleder (Oppegård) – Ski                                                       | Oslo            | 791 31001        | <decrypt>U2FsdGVkX19N4qHV9GBgkDkVmzjMCr6/9zc5zVie3SY=</decrypt>
-| Togleder (Moss) – Kornsjø                                                       | Oslo         7 91330 01       | <decrypt>U2FsdGVkX19CTpc4b5L1jwTFkWOEPIKE5ErglZ+Tvrg=</decrypt> +| Togleder (Ski) – Moss                                                           | Oslo            791 32001        | <decrypt>U2FsdGVkX1/X7HuYbyP9zhfDTT+pWP+SkC05R4Bzh6U=</decrypt> 
-| Togleder (Ski) – (Sarpsborg) o/Østre linje                                      | Oslo         7 91340 01       | <decrypt>U2FsdGVkX18lCJK1A0K8/4PIMcZnqv5mzetHQOwnLig=</decrypt> +| Togleder (Moss) – Kornsjø                                                       | Oslo            791 33001        | <decrypt>U2FsdGVkX19CTpc4b5L1jwTFkWOEPIKE5ErglZ+Tvrg=</decrypt> 
-| Togleder (Oslo S) - Loenga                                                      | Oslo         7 91101 01       | <decrypt>U2FsdGVkX1+r2oDPLux5SNs0OT2Z/PiMyapsVZDBvpY=</decrypt>  +| Togleder (Ski) – (Sarpsborg) o/Østre linje                                      | Oslo            791 34001        | <decrypt>U2FsdGVkX18lCJK1A0K8/4PIMcZnqv5mzetHQOwnLig=</decrypt> 
-| Togleder Oslo S – (Grefsen)                                                     | Oslo         7 91100 01       | <decrypt>U2FsdGVkX1+0JAyftzFjvgQTlseZkskfYX23b/0V+GU=</decrypt> +| Togleder (Oslo S) - Loenga                                                      | Oslo            791 10101        | <decrypt>U2FsdGVkX1+r2oDPLux5SNs0OT2Z/PiMyapsVZDBvpY=</decrypt>
-| Togleder Skøyen og Skøyen-(Filipstad)                                           | Oslo         7 91210 01       | <decrypt>U2FsdGVkX197S8LMr4jbMNEe/529otNtHYsrdaQmu6Y=</decrypt> +| Togleder Oslo S – (Grefsen)                                                     | Oslo            791 10001        | <decrypt>U2FsdGVkX1+0JAyftzFjvgQTlseZkskfYX23b/0V+GU=</decrypt> 
-| Togleder (Skøyen) – (Asker) \\ (Drammenbanen og Askerbanen)                     | Oslo         7 91220 01       | <decrypt>U2FsdGVkX19b48eDijQowT3N62V2UBUSpJkFDkR+E9A=</decrypt> +| Togleder Skøyen og Skøyen-(Filipstad)                                           | Oslo            791 21001        | <decrypt>U2FsdGVkX197S8LMr4jbMNEe/529otNtHYsrdaQmu6Y=</decrypt> 
-| Togleder Asker - Spikkestad                                                     | Oslo         7 91230 01       | <decrypt>U2FsdGVkX18DLjHUdev1topmBO0FaMSq8ZF/qb+j1f0=</decrypt> +| Togleder (Skøyen) – (Asker) \\ (Drammenbanen og Askerbanen)                     | Oslo            791 22001        | <decrypt>U2FsdGVkX19b48eDijQowT3N62V2UBUSpJkFDkR+E9A=</decrypt> 
-| Togleder (Oslo S) - Hellerud – (Lillestrøm)                                     | Oslo         7 91140 01       | <decrypt>U2FsdGVkX1+wNGsNtzxUkYS+RuT0AwPlaFqchV0O2Vc=</decrypt> +| Togleder Asker - Spikkestad                                                     | Oslo            791 23001        | <decrypt>U2FsdGVkX18DLjHUdev1topmBO0FaMSq8ZF/qb+j1f0=</decrypt> 
-| Togleder Lillestrøm                                                             | Oslo         7 92110 01       | <decrypt>U2FsdGVkX1+dUS6HawcHj2HpWUeqh0qJ8WqW82EcWjc=</decrypt> +| Togleder (Oslo S) - Hellerud – (Lillestrøm)                                     | Oslo            791 14001        | <decrypt>U2FsdGVkX1+wNGsNtzxUkYS+RuT0AwPlaFqchV0O2Vc=</decrypt> 
-| Togleder (Oslo S) - Bryn – (Lillestrøm)                                         | Oslo         7 91150 01       | <decrypt>U2FsdGVkX187CxNgPORTHM/HNUIJ5J4ml/IWHZSmuhE=</decrypt> +| Togleder Lillestrøm                                                             | Oslo            792 11001        | <decrypt>U2FsdGVkX1+dUS6HawcHj2HpWUeqh0qJ8WqW82EcWjc=</decrypt> 
-| Togleder (Lillestrøm) – GMB – Eidsvoll, \\ Hovedbanen (Lillestrøm)- (Jessheim)  | Oslo         7 92120 01       | <decrypt>U2FsdGVkX1/i1oqaOFFnevicjg9hUUbORTBKxqi2y8Q=</decrypt> +| Togleder (Oslo S) - Bryn – (Lillestrøm)                                         | Oslo            791 15001        | <decrypt>U2FsdGVkX187CxNgPORTHM/HNUIJ5J4ml/IWHZSmuhE=</decrypt> 
-| Togleder Jessheim – (Eidsvoll)                                                  | Oslo         7 92121 01       | <decrypt>U2FsdGVkX19D5BassUTaYI9pPE0b8AQUYoT1UmsSDdw=</decrypt> +| Togleder (Lillestrøm) – GMB – Eidsvoll, \\ Hovedbanen (Lillestrøm)- (Jessheim)  | Oslo            792 12001        | <decrypt>U2FsdGVkX1/i1oqaOFFnevicjg9hUUbORTBKxqi2y8Q=</decrypt> 
-| Togleder (Alnabru) – (Grefsen) – (Hønefoss)                                     | Oslo         7 92310 01       | <decrypt>U2FsdGVkX1+2/Rk+LoXFm/qw02H+zcbs0gJoCV0PRJ8=</decrypt> +| Togleder Jessheim – (Eidsvoll)                                                  | Oslo            792 12101        | <decrypt>U2FsdGVkX19D5BassUTaYI9pPE0b8AQUYoT1UmsSDdw=</decrypt>  
-| Togleder Roa – Jaren                                                            | Oslo         7 92330 01       | <decrypt>U2FsdGVkX1/icLf3k55zhPI8FKEfyUA4phLXGLlh7/Y=</decrypt> +| Togleder (Eidsvoll) – Hamar                                                     | Oslo            | 793 11001        | <decrypt>U2FsdGVkX1/18VK30bV7M+nEoiYaq1qdQFWivL9qC2Q=</decrypt> 
-| Togleder (Jaren) - Gjøvik                                                       | Oslo         7 92340 01       | <decrypt>U2FsdGVkX18DRM1zFqgfe7N7ZdIm3CCN7sWWmrPQ7FA=</decrypt> +| Togleder (Hamar) - Lillehammer                                                  | Oslo            | 793 12001        | <decrypt>U2FsdGVkX18OQo+hC6qQ+VKVKsglDWWjYwU6jQ3aiFM=</decrypt> 
-| Togleder (Lillestrøm) – Årnes                                                   | Oslo         7 92210 01       | <decrypt>U2FsdGVkX1/eecDOueKXndccOs7KLvB/ls8m8oQmApU=</decrypt> +| Togleder (Lillehammer) – Hove                                                   | Oslo            | 793 13001        |                                               
-| Togleder (Årnes) – Charlottenberg gr.                                           | Oslo         7 92220 01       | <decrypt>U2FsdGVkX1+t2esYICdk3bzEhXydrZQL1dZkYKHAmcE=</decrypt> +| Togleder (Alnabru) – (Grefsen) – (Hønefoss)                                     | Oslo            792 31001        | <decrypt>U2FsdGVkX1+2/Rk+LoXFm/qw02H+zcbs0gJoCV0PRJ8=</decrypt> 
-| Togekspeditør                                                                   | Loenga       7 89220 20       | <decrypt>U2FsdGVkX19gAX6U9OWRttMmVq9eo17q3P8pgNFaRXE=</decrypt> +| Togleder Roa – Jaren                                                            | Oslo            792 33001        | <decrypt>U2FsdGVkX1/icLf3k55zhPI8FKEfyUA4phLXGLlh7/Y=</decrypt> 
-| Togekspeditør                                                                   | Ski          7 89221 20       | <decrypt>U2FsdGVkX1+jwCsPzIiXT3etN2RyANFrIUL0RGMWd2A=</decrypt> +| Togleder (Jaren) - Gjøvik                                                       | Oslo            792 34001        | <decrypt>U2FsdGVkX18DRM1zFqgfe7N7ZdIm3CCN7sWWmrPQ7FA=</decrypt> 
-| Togekspeditør                                                                   | Sarpsborg    | 7 89223 20       | <decrypt>U2FsdGVkX1/YkMIHzHWaYZf1c4OStDbj7IC320NYQC8=</decrypt> +| Togleder (Lillestrøm) – Årnes                                                   | Oslo            792 21001        | <decrypt>U2FsdGVkX1/eecDOueKXndccOs7KLvB/ls8m8oQmApU=</decrypt> 
-| Togekspeditør                                                                   | Halden       7 89224 20       | <decrypt>U2FsdGVkX19Y1hxobdN7KeadOq0RGmNW7uVq+KhyTxE=</decrypt> +| Togleder (Årnes) – Charlottenberg gr.                                           | Oslo            792 22001        | <decrypt>U2FsdGVkX1+t2esYICdk3bzEhXydrZQL1dZkYKHAmcE=</decrypt> 
-| Togekspeditør                                                                   | Filipstad    | 7 89202 20       | <decrypt>U2FsdGVkX18myDxIva4+SBy8bTj9FmHifu5rn8rfyPQ=</decrypt> +| Togleder (Kongsvinger) - (Elverum)                                              | Oslo            | 793 41001        | <decrypt>U2FsdGVkX1+t2esYICdk3bzEhXydrZQL1dZkYKHAmcE=</decrypt> 
-| Togekspeditør                                                                   | Grefsen      7 89231 20       | <decrypt>U2FsdGVkX19LYvX6JWYMI7zWFJPNC3EPcSHNggP6/EQ=</decrypt> +| Togekspeditør                                                                   | Loenga          789 22020        | <decrypt>U2FsdGVkX19gAX6U9OWRttMmVq9eo17q3P8pgNFaRXE=</decrypt> 
-| Togekspeditør                                                                   | Roa          7 89232 20       | <decrypt>U2FsdGVkX1+KGvvrwjU9JUSrlyRoTsTiFx9VxGd3tU4=</decrypt> +| Togekspeditør                                                                   | Ski             789 22120        | <decrypt>U2FsdGVkX1+jwCsPzIiXT3etN2RyANFrIUL0RGMWd2A=</decrypt> 
-| Togekspeditør                                                                   | Gran         7 89233 20       | <decrypt>U2FsdGVkX1/WZSKG/PrwoikAWX3o2Ae7Y1pITIQAzBE=</decrypt> +| Togekspeditør                                                                   | Sarpsborg       | 789 22320        | <decrypt>U2FsdGVkX1/YkMIHzHWaYZf1c4OStDbj7IC320NYQC8=</decrypt> 
-| Togekspeditør                                                                   | Jaren        | 7 89234 20       | <decrypt>U2FsdGVkX19UlGkzzzJLIOTxiExOqN7chFOPXv3lK70=</decrypt> +| Togekspeditør                                                                   | Halden          879 07172        | <decrypt>U2FsdGVkX19Y1hxobdN7KeadOq0RGmNW7uVq+KhyTxE=</decrypt> 
-| Togekspeditør                                                                   | Eina         7 89235 20       | <decrypt>U2FsdGVkX1+J3UkPxh1pPOmpFfmRJ9w0czntPpa9vjQ=</decrypt> +| Togekspeditør                                                                   | Filipstad       | 789 20220        | <decrypt>U2FsdGVkX18myDxIva4+SBy8bTj9FmHifu5rn8rfyPQ=</decrypt> 
-| Togekspeditør                                                                   | Gjøvik       7 89236 20       | <decrypt>U2FsdGVkX18Fy4AVHRY4WnLMb9kz+upqshEDeVwbo1Q=</decrypt> +| Togekspeditør                                                                   | Grefsen         789 23120        | <decrypt>U2FsdGVkX19LYvX6JWYMI7zWFJPNC3EPcSHNggP6/EQ=</decrypt> 
-| Driftskoordinator                                                               | Lodalen      7 89201 20       | <decrypt>U2FsdGVkX19vY9b0WfHnPaQCQlIxUm7NSCds+eKpvfA=</decrypt> +| Togekspeditør                                                                   | Roa             789 23220        | <decrypt>U2FsdGVkX1+KGvvrwjU9JUSrlyRoTsTiFx9VxGd3tU4=</decrypt> 
-| Fjellstallen                                                                    | Lodalen      7 05402 20       | <decrypt>U2FsdGVkX18BMFicUUsubG+PEfZi+J8JXahf5HXvgoU=</decrypt> +| Togekspeditør                                                                   | Gran            789 23320        | <decrypt>U2FsdGVkX1/WZSKG/PrwoikAWX3o2Ae7Y1pITIQAzBE=</decrypt> 
-| Togekspeditør                                                                   | Alnabru S    | 7 90090 20       | <decrypt>U2FsdGVkX1/k6K/x8CuO1cXgkI/ba7ukGyjD//ybrtM=</decrypt> +| Togekspeditør                                                                   | Jaren           | 789 23420        | <decrypt>U2FsdGVkX19UlGkzzzJLIOTxiExOqN7chFOPXv3lK70=</decrypt> 
-| Togekspeditør                                                                   | Kongsvinger  7 89206 20       | <decrypt>U2FsdGVkX18SLG+pDGdFK37Czhv/3byQSdjBZP7VTA8=</decrypt> +| Togekspeditør                                                                   | Eina            789 23520        | <decrypt>U2FsdGVkX1+J3UkPxh1pPOmpFfmRJ9w0czntPpa9vjQ=</decrypt> 
-| Elkraftsentralen                                                                | Oslo S       7 89251 03       | <decrypt>U2FsdGVkX19h8YB4ui3HL3BS5p2k5Po7z3Ir7GlS+N0=</decrypt> +| Togekspeditør                                                                   | Gjøvik          789 23620        | <decrypt>U2FsdGVkX18Fy4AVHRY4WnLMb9kz+upqshEDeVwbo1Q=</decrypt> 
-|                                                                                              7 89252 03       | <decrypt>U2FsdGVkX1/WLwbSmuaAPmoe9g3pKISA5wKqvOKvi9Q=</decrypt> +| Driftskoordinator                                                               | Lodalen         789 20120        | <decrypt>U2FsdGVkX19vY9b0WfHnPaQCQlIxUm7NSCds+eKpvfA=</decrypt> 
-|                                                                                              |                  | <decrypt>U2FsdGVkX1/k7+zrxoM+dXUXvubqMKx0roi9W6n2dvk=</decrypt> +| Fjellstallen                                                                    | Lodalen         705 40220        | <decrypt>U2FsdGVkX18BMFicUUsubG+PEfZi+J8JXahf5HXvgoU=</decrypt> 
-| Ordrekontroll                                                                   | Oslo S       |                  | <decrypt>U2FsdGVkX18OB4xCsf1963rCbmIc+4k/P5P8YjaMY/Q=</decrypt>  |+| Togekspeditør                                                                   | Alnabru S       | 790 09020        | <decrypt>U2FsdGVkX1/k6K/x8CuO1cXgkI/ba7ukGyjD//ybrtM=</decrypt> 
 +| Togekspeditør                                                                   | Kongsvinger     789 20620        | <decrypt>U2FsdGVkX18SLG+pDGdFK37Czhv/3byQSdjBZP7VTA8=</decrypt> 
 +| Togekspeditør                                                                   | Braskereidfoss  | 789 30220        | <decrypt>U2FsdGVkX18IPpBG7GexQxTVHyTZKfG613zOH4fxlM0=</decrypt> 
 +| Togekspeditør                                                                   | Flisa           | 789 30120        | <decrypt>U2FsdGVkX182b/DQVokODht6/ekdPRaA8RXgQi4VPJs=</decrypt> 
 +| Togekspeditør                                                                   | Kirkenær        | 735 31020        |                                               | 
 +| Togekspeditør                                                                   | Hamar           | 789 80320        | <decrypt>U2FsdGVkX1+TbYdUKTyxbyZps3Ib6P6/Y0DL6sduC2A=</decrypt> 
 +| Elkraftsentralen                                                                | Oslo S          789 25103        | <decrypt>U2FsdGVkX19h8YB4ui3HL3BS5p2k5Po7z3Ir7GlS+N0=</decrypt> 
 +|                                                                                                 789 25203        | <decrypt>U2FsdGVkX1/WLwbSmuaAPmoe9g3pKISA5wKqvOKvi9Q=</decrypt> 
 +|                                                                                                 |                  | <decrypt>U2FsdGVkX1/k7+zrxoM+dXUXvubqMKx0roi9W6n2dvk=</decrypt> 
 +| Ordrekontroll                                                                   | Oslo S          |                  | <decrypt>U2FsdGVkX18OB4xCsf1963rCbmIc+4k/P5P8YjaMY/Q=</decrypt>  |
  
 **For Østfoldbanen Østre linje** **For Østfoldbanen Østre linje**
Linje 244: Linje 251:
  
  
-==== 1.3.4.2 Hamar toglederområde ==== 
-^                                                                      ^ Sted                                           ^ Funksjonelt nr.  ^ Telefon nr.   ^ 
-| Togleder (Eidsvoll) – Hamar| Hamar  | 7 93110 01     | <decrypt>U2FsdGVkX1/18VK30bV7M+nEoiYaq1qdQFWivL9qC2Q=</decrypt>      | 
-| Togleder (Hamar) - Lillehammer                                       | Hamar                                          | 7 93120 01     | <decrypt>U2FsdGVkX195hm8w/dcCbhzsfyOMzTaA7uR0D/oR9dU=</decrypt>      | 
-| Togleder (Lillehammer) - Dombås                                      | Hamar                                          | 7 93140 01     | <decrypt>U2FsdGVkX1+Vcp/SKyi5DS0bZRSMwRO13cxy1+E1wJk=</decrypt>      | 
-| Togleder (Dombås) - Åndalsnes                                        | Hamar                                          | 7 93210 01     | <decrypt>U2FsdGVkX1/DaXu46Oz9N6cCyhq9RD/L5t9WkN+Bx1Q=</decrypt>      | 
-| Togleder (Hamar) – (Røros)                                           | Hamar                                          | 7 93310 01     | <decrypt>U2FsdGVkX18R9z91j+SiWgxAcbHxHBgWXYkHIpnsrBM=</decrypt>      | 
-| Togleder (Kongsvinger) - Elverum                                     | Hamar                                          | 7 93410 01     | <decrypt>U2FsdGVkX1/jEHLYjYhIPgXoju71rbVJJrA2HOeJ990=</decrypt>      | 
-| Togekspeditør                                                        | Hamar                                          | 7 89803 20     | <decrypt>U2FsdGVkX1+TbYdUKTyxbyZps3Ib6P6/Y0DL6sduC2A=</decrypt>      | 
-| Togekspeditør                                                        | Elverum                                        | 7 89303 20     | <decrypt>U2FsdGVkX184m8Cki+iTv0ToNvqwDCcCPRPp409AjjI=</decrypt>      | 
-| Togekspeditør                                                        | Braskereidfoss                                 | 7 89302 20     | <decrypt>U2FsdGVkX18IPpBG7GexQxTVHyTZKfG613zOH4fxlM0=</decrypt>      | 
-| Togekspeditør                                                        | Flisa                                          | 7 89301 20     | <decrypt>U2FsdGVkX182b/DQVokODht6/ekdPRaA8RXgQi4VPJs=</decrypt>      | 
-| Togekspeditør                                                        | Kirkenær                                       | 7 35310 20                    | 
-| Togekspeditør                                                        | Dombås                                         | 7 89804 20     | <decrypt>U2FsdGVkX1/qbnb6cav9p+t1QxK4xNRZeK1EgJKy/jA=</decrypt>      | 
-| Togekspeditør                                                        | Bjorli                                         | 7 89806 20     | <decrypt>U2FsdGVkX1/kh8NZfg9y+oq2SCKYGYeni6rskPiF604=</decrypt>       | 
-| Togekspeditør                                                        | Lesja                                          | 7 33300 20                    | 
-| Togekspeditør                                                        | Verma                                          | 7 33302 20                    | 
-| Togekspeditør                                                        | Marstein                                       | 7 33303 20                    | 
-| Togekspeditør                                                        | Åndalsnes                                      | 7 89807 20     | <decrypt>U2FsdGVkX1/PtuSv38ZLOb8o5veT0X38764yf99LcGk=</decrypt>      | 
-| Elkraftsentralen                                                     | Fron/Trondheim                                 | 7 89851 03     | <decrypt>U2FsdGVkX18cFr2evIZjeWlZjV8bLzHfKlXNpTDO+6w=</decrypt>      | 
  
-__Alarmtelefon: int73017 eks62 51 30 17__+==== 1.3.4.2 Toglederområde Nord ==== 
 +^                                    ^ Sted         ^ Funksjonelt nr.  ^ Telefon nr.                                                      ^ 
 +| Togleder (Hamar) – (Røros)         | Trondheim    | 793 31001       | <decrypt>U2FsdGVkX18R9z91j+SiWgxAcbHxHBgWXYkHIpnsrBM=</decrypt> 
 +| Togleder Røros - (Støren)          | Trondheim    | 798 21001        | <decrypt>U2FsdGVkX18R9z91j+SiWgxAcbHxHBgWXYkHIpnsrBM=</decrypt>   | 
 +| Togleder (Hove) - (Hunder)         | Trondheim    | 793 13001       | <decrypt>U2FsdGVkX1+Vcp/SKyi5DS0bZRSMwRO13cxy1+E1wJk=</decrypt> 
 +| Togleder Hunder – Ringebu          | Trondheim    | 793 14001       | <decrypt>U2FsdGVkX1+Vcp/SKyi5DS0bZRSMwRO13cxy1+E1wJk=</decrypt> 
 +| Togleder (Ringebu) - Otta          | Trondheim    | 793 15001       | <decrypt>U2FsdGVkX1+Vcp/SKyi5DS0bZRSMwRO13cxy1+E1wJk=</decrypt> 
 +| Togleder (Otta) - Dombås           | Trondheim    | 793 16001       | <decrypt>U2FsdGVkX1+Vcp/SKyi5DS0bZRSMwRO13cxy1+E1wJk=</decrypt> 
 +| Togleder (Dombås) - Åndalsnes      | Trondheim    | 793 21001       | <decrypt>U2FsdGVkX1/DaXu46Oz9N6cCyhq9RD/L5t9WkN+Bx1Q=</decrypt> 
 +| Togleder (Dombås) - Oppdal         | Trondheim    | 798 11001       | <decrypt>U2FsdGVkX19zK8ok5q09aUyNYHgW/GrmpsmG07VkCkk=</decrypt> 
 +| Togleder (Oppdal) – (Støren)       | Trondheim    | 798 12001       | <decrypt>U2FsdGVkX19zK8ok5q09aUyNYHgW/GrmpsmG07VkCkk=</decrypt> 
 +| Togleder Støren – (Trondheim)      | Trondheim    | 798 13001       | <decrypt>U2FsdGVkX19zK8ok5q09aUyNYHgW/GrmpsmG07VkCkk=</decrypt> 
 +| Togleder Trondheim                 | Trondheim    | 798 41001        | <decrypt>U2FsdGVkX19+3O1ov/TtJLLuG+p9v7eOsKNF7WwSrKY=</decrypt> 
 +| Togleder (Hell) – Riksgrensen      | Trondheim    | 798 31001        | <decrypt>U2FsdGVkX18X1PsFswKNV/xqw2hvreHJNNyUubz/1vY=</decrypt> 
 +| Togleder (Trondheim) – Stjørdal    | Trondheim    | 798 43001        | <decrypt>U2FsdGVkX1+T+yKpcCoE/PwfmcGry+M4STs2MZ/et1k=</decrypt> 
 +| Togleder (Stjørdal) - Steinkjer    | Trondheim    | 798 43001        | <decrypt>U2FsdGVkX1+T+yKpcCoE/PwfmcGry+M4STs2MZ/et1k=</decrypt> 
 +| Togleder (Steinkjer) – Grong       | Trondheim    | 798 44001        | <decrypt>U2FsdGVkX18qRB74CgyqCrlnJK4VKkzz4wwlZpcI83w=</decrypt> 
 +| Togleder (Grong) - (Eiterstraum)   | Trondheim    | 798 45001        | <decrypt>U2FsdGVkX18qRB74CgyqCrlnJK4VKkzz4wwlZpcI83w=</decrypt> 
 +| Togleder Eiterstraum – (Mosjøen)   | Trondheim    | 798 51001        | <decrypt>U2FsdGVkX18+qdFwkJ4Dwm+trrRk5jEnLN82KwuH5Ho=</decrypt> 
 +| Togleder Mosjøen – (Mo i Rana)     | Trondheim    | 798 52001        | <decrypt>U2FsdGVkX1/9ffm88Ql7eaxsqZ7hOIng6Odytxu/K6g=</decrypt> 
 +| Togleder Mo i Rana – (Dunderland)  | Trondheim    | 798 53001        | <decrypt>U2FsdGVkX18aGccVyZ8d+Lts4EcczGF84oyBM+lEOYo=</decrypt> 
 +| Togleder Dunderland – (Rognan)     | Trondheim    | 798 54001        | <decrypt>U2FsdGVkX1+tAgDkbyrvCtxSLOmZY1T/If6s7666GWE=</decrypt> 
 +| Togleder Rognan - Bodø             | Trondheim    | 798 55001        | <decrypt>U2FsdGVkX1+emTuSoWN1ByRqbPEaQnXfNSvl2QAATW8=</decrypt> 
 +| Togleder (Narvik) - Riksgrensen    | Trondheim    | 799 11001         | <decrypt>U2FsdGVkX18xWDsva2t1AWI+iBjboVWj7R3KDqCe8Yo=</decrypt> 
 +| Togekspeditør                      | Elverum      | 789 30320  | <decrypt>U2FsdGVkX184m8Cki+iTv0ToNvqwDCcCPRPp409AjjI=</decrypt> 
 +| Togekspeditør                      | Røros        | 789 30420        | <decrypt>U2FsdGVkX1/qY4+2wajXYE2Q9KqY2jyk4DFr71ahw1E=</decrypt> 
 +| Togekspeditør                      | Glåmos       | 742 06720        |                                                              | 
 +| Togekspeditør                      | Haltdalen    | 789 30520        | <decrypt>U2FsdGVkX1/h6W3c7SdJmja3Nk2wQ4OxwPs9m5TOIUQ=</decrypt> 
 +| Togekspeditør                      | Singsås      | 789 30620        | <decrypt>U2FsdGVkX19W2M1IgWbGDldEeAP/AIKWq3p0HnDYlUw=</decrypt> 
 +| Togekspeditør                      | Dombås       | 789 80420       | <decrypt>U2FsdGVkX1/qbnb6cav9p+t1QxK4xNRZeK1EgJKy/jA=</decrypt> 
 +| Togekspeditør                      | Bjorli       | 789 80620       | <decrypt>U2FsdGVkX1/kh8NZfg9y+oq2SCKYGYeni6rskPiF604=</decrypt> 
 +| Togekspeditør                      | Lesja        | 733 30020                                                                        | 
 +| Togekspeditør                      | Verma        | 733 30220                                                                        | 
 +| Togekspeditør                      | Marstein     | 733 30320                                                                        | 
 +| Togekspeditør                      | Åndalsnes    | 789 80720       | <decrypt>U2FsdGVkX1/PtuSv38ZLOb8o5veT0X38764yf99LcGk=</decrypt> 
 +| Togekspeditør                      | Støren       | 789 80520        | <decrypt>U2FsdGVkX18Tcv6EsIGpCgCzLART1YXqQaklz49nquU=</decrypt> 
 +| Togekspeditør                      | Trondheim    | 789 80120        | <decrypt>U2FsdGVkX1/fzs58t39uOuTea8PcSO/EU/W8vYWpdz0=</decrypt> 
 +| Driftsoperatør                     | Trondheim    | 789 80220        | <decrypt>U2FsdGVkX1+q3vMji0O68re7chSFV9GStSGilhfWVNc=</decrypt> 
 +| Togekspeditør                      | Hell         | 789 10120        | <decrypt>U2FsdGVkX1+sDTKgEw8ok0Bo424ABAbBjGXizZtnBGc=</decrypt> 
 +| Togekspeditør                      | Gudå         | 745 20120        |                                                                  | 
 +| Togekspeditør                      | Kopperå      | 789 10220        | <decrypt>U2FsdGVkX19gqfdWY5dRoZXnY3VBLtLNpa3yTrVCX6w=</decrypt> 
 +| Togekspeditør                      | Eiterstraum  | 789 10320        | <decrypt>U2FsdGVkX1/o93I8O4SWkDB25ZZS5BC0yqOd0hIRntY=</decrypt> 
 +| Togekspeditør                      | Mosjøen      | 789 10420        | <decrypt>U2FsdGVkX1/Hkl4ClBB/RY6heVj0OeVlc5AWrz6OBrg=</decrypt> 
 +| Togekspeditør                      | Drevvatn     | 789 10520        | <decrypt>U2FsdGVkX18LD5y4zqnQUQACNziX6ntRNyrzJpt2WcE=</decrypt> 
 +| Togekspeditør                      | Bjerka       | 789 10620        | <decrypt>U2FsdGVkX18QvBQGKUaxTpTpoC6XMeb3K92aGdfLTQU=</decrypt> 
 +| Togekspeditør                      | Mo i Rana    | 789 10720        | <decrypt>U2FsdGVkX1/sFKanDdzMDOa230b3+WVJP4xcK7ZREIM=</decrypt> 
 +| Togekspeditør                      | Skonseng     | 789 10820        | <decrypt>U2FsdGVkX1/iPc9SemtLa4fVhc2MZOmZcKwK9syptGc=</decrypt> 
 +| Togekspeditør                      | Ørtfjell     | 789 10920        | <decrypt>U2FsdGVkX1+H+i+GwbNiTIAGfWoTHXo+Q1BLOAF8rYk=</decrypt> 
 +| Togekspeditør                      | Dunderland   | 789 11020        | <decrypt>U2FsdGVkX19GucJrwu2b+PumML2Ho6yK0Lrksm5boTE=</decrypt> 
 +| Togekspeditør                      | Bolna        | 789 11120        | <decrypt>U2FsdGVkX1/3+qZWL1+ZZFvDYawducBbMC8zv2tokGk=</decrypt> 
 +| Togekspeditør                      | Lønsdal      | 789 11220        | <decrypt>U2FsdGVkX1/RcznzasXw40Ap9DJoxLkbU57P410AsjA=</decrypt> 
 +| Togekspeditør                      | Rognan       | 789 11320        | <decrypt>U2FsdGVkX19dJ0dGvVEZb2vPOx+MjUUSj5Mbq7ncoCQ=</decrypt> 
 +| Togekspeditør                      | Fauske       | 789 11420        | <decrypt>U2FsdGVkX18QbJ9w4qG3SQpX+7+AdT59uZPohocJIvw=</decrypt> 
 +| Togekspeditør                      | Oteråga      | 789 11520        | <decrypt>U2FsdGVkX1+UisXC1Bu9+RobQLSAn9Da+hPoawvMkM8=</decrypt> 
 +| Togekspeditør                      | Bodø         | 789 11620        | <decrypt>U2FsdGVkX1+V6XBz1HtVEYSXl+3mPlew/7YKVv490mY=</decrypt> 
 +| Togekspeditør                      | Narvik       | 789 11720         | <decrypt>U2FsdGVkX18a3+2TYw4zjCbOmfCNPIMAXANCXwFDX8M=</decrypt> 
 +| Elkraftsentralen                   | Trondheim    | 789 85103         | <decrypt>U2FsdGVkX1+PlRQYg6dEWI5IS6eIXdEKyjxFI32iLc8=</decrypt>  |
  
  
 +__Alarmtelefon: int. 72070 eks. 72 57 20 70__
  
  
-==== 1.3.4.3 Trondheim toglederområde ==== 
-^ ^Sted ^Funksjonelt nr. ^Telefon nr. ^ 
-|Togleder (Trondheim) – (Dombås) |Trondheim |798 11201 |<decrypt>U2FsdGVkX19zK8ok5q09aUyNYHgW/GrmpsmG07VkCkk=</decrypt>| 
-|Togleder (Støren) – Røros |Trondheim |798 21001 |<decrypt>U2FsdGVkX1/4XaQm5ZfuU3qnb+qBcF4J8VUa5hIdads=</decrypt>| 
-|Togleder Trondheim |Trondheim |798 41001 |<decrypt>U2FsdGVkX19+3O1ov/TtJLLuG+p9v7eOsKNF7WwSrKY=</decrypt>| 
-|Togleder (Trondheim) – Steinkjer |Trondheim |798 42001 |<decrypt>U2FsdGVkX1+T+yKpcCoE/PwfmcGry+M4STs2MZ/et1k=</decrypt>| 
-|Togleder (Steinkjer) – (Eiterstraum) |Trondheim |798 43001 |<decrypt>U2FsdGVkX18qRB74CgyqCrlnJK4VKkzz4wwlZpcI83w=</decrypt>| 
-|Togleder (Hell) – Riksgrensen |Trondheim |798 31001 |<decrypt>U2FsdGVkX18X1PsFswKNV/xqw2hvreHJNNyUubz/1vY=</decrypt>| 
-|Togleder Eiterstraum – (Mosjøen) |Trondheim |798 51001 |<decrypt>U2FsdGVkX18+qdFwkJ4Dwm+trrRk5jEnLN82KwuH5Ho=</decrypt>| 
-|Togleder Mosjøen – (Mo i Rana) |Trondheim |798 52001 |<decrypt>U2FsdGVkX1/9ffm88Ql7eaxsqZ7hOIng6Odytxu/K6g=</decrypt>| 
-|Togleder Mo i Rana – (Dunderland) |Trondheim |798 53001 |<decrypt>U2FsdGVkX18aGccVyZ8d+Lts4EcczGF84oyBM+lEOYo=</decrypt>| 
-|Togleder Dunderland – (Rognan) |Trondheim |798 54001 |<decrypt>U2FsdGVkX1+tAgDkbyrvCtxSLOmZY1T/If6s7666GWE=</decrypt>| 
-|Togleder Rognan - Bodø |Trondheim |798 55001 |<decrypt>U2FsdGVkX1+emTuSoWN1ByRqbPEaQnXfNSvl2QAATW8=</decrypt>| 
-|Togekspeditør |Bodø |789 11620 |<decrypt>U2FsdGVkX1+V6XBz1HtVEYSXl+3mPlew/7YKVv490mY=</decrypt>| 
-|Togekspeditør |Oteråga |789 11520 |<decrypt>U2FsdGVkX1+UisXC1Bu9+RobQLSAn9Da+hPoawvMkM8=</decrypt>| 
-|Togekspeditør |Fauske |789 11420 |<decrypt>U2FsdGVkX18QbJ9w4qG3SQpX+7+AdT59uZPohocJIvw=</decrypt>| 
-|Togekspeditør |Rognan |789 11320 |<decrypt>U2FsdGVkX19dJ0dGvVEZb2vPOx+MjUUSj5Mbq7ncoCQ=</decrypt>| 
-|Togekspeditør |Lønsdal |789 11220 |<decrypt>U2FsdGVkX1/RcznzasXw40Ap9DJoxLkbU57P410AsjA=</decrypt>| 
-|Togekspeditør |Bolna |789 11120 |<decrypt>U2FsdGVkX1/3+qZWL1+ZZFvDYawducBbMC8zv2tokGk=</decrypt>| 
-|Togekspeditør |Dunderland |789 11020 |<decrypt>U2FsdGVkX19GucJrwu2b+PumML2Ho6yK0Lrksm5boTE=</decrypt>| 
-|Togekspeditør |Ørtfjell |789 10920 |<decrypt>U2FsdGVkX1+H+i+GwbNiTIAGfWoTHXo+Q1BLOAF8rYk=</decrypt>| 
-|Togekspeditør |Skonseng |789 10820 |<decrypt>U2FsdGVkX1/iPc9SemtLa4fVhc2MZOmZcKwK9syptGc=</decrypt>| 
-|Togekspeditør |Mo i Rana |789 10720 |<decrypt>U2FsdGVkX1/sFKanDdzMDOa230b3+WVJP4xcK7ZREIM=</decrypt>| 
-|Togekspeditør |Bjerka |789 10620 |<decrypt>U2FsdGVkX18QvBQGKUaxTpTpoC6XMeb3K92aGdfLTQU=</decrypt>| 
-|Togekspeditør |Drevvatn |789 10520 |<decrypt>U2FsdGVkX18LD5y4zqnQUQACNziX6ntRNyrzJpt2WcE=</decrypt>| 
-|Togekspeditør |Mosjøen |789 10420 |<decrypt>U2FsdGVkX1/Hkl4ClBB/RY6heVj0OeVlc5AWrz6OBrg=</decrypt>| 
-|Togekspeditør |Eiterstraum |789 10320 |<decrypt>U2FsdGVkX1/o93I8O4SWkDB25ZZS5BC0yqOd0hIRntY=</decrypt>| 
-|Togekspeditør |Kopperå |789 10220 |<decrypt>U2FsdGVkX19gqfdWY5dRoZXnY3VBLtLNpa3yTrVCX6w=</decrypt>| 
-|Togekspeditør |Gudå |745 20120|  
-|Togekspeditør |Hell |789 10120 |<decrypt>U2FsdGVkX1+sDTKgEw8ok0Bo424ABAbBjGXizZtnBGc=</decrypt>| 
-|Togekspeditør |Trondheim  |789 80120 |<decrypt>U2FsdGVkX1/fzs58t39uOuTea8PcSO/EU/W8vYWpdz0=</decrypt>| 
-|Driftsoperatør |Trondheim |789 80220 |<decrypt>U2FsdGVkX1+q3vMji0O68re7chSFV9GStSGilhfWVNc=</decrypt>| 
-|Togekspeditør |Støren |789 80520 |<decrypt>U2FsdGVkX18Tcv6EsIGpCgCzLART1YXqQaklz49nquU=</decrypt>| 
-|Togekspeditør |Singsås |789 30620 |<decrypt>U2FsdGVkX19W2M1IgWbGDldEeAP/AIKWq3p0HnDYlUw=</decrypt>| 
-|Togekspeditør |Haltdalen |789 30520 |<decrypt>U2FsdGVkX1/h6W3c7SdJmja3Nk2wQ4OxwPs9m5TOIUQ=</decrypt>| 
-|Togekspeditør |Glåmos |742 06720|  
-|Togekspeditør |Røros |789 30420 |<decrypt>U2FsdGVkX1/qY4+2wajXYE2Q9KqY2jyk4DFr71ahw1E=</decrypt>| 
-|Elkraftsentralen |Trondheim |78985103 |<decrypt>U2FsdGVkX1+PlRQYg6dEWI5IS6eIXdEKyjxFI32iLc8=</decrypt>| 
  
  
-__Alarmtelefon: int. 72070 eks. 72 57 20 70__+==== 1.3.4.3 Toglederområde Sør-Vest ==== 
 + 
 +Vaktleder:55 96 60 31  
 + 
 +^                                       ^ Sted          ^ Funksjonelt nr.  ^ Telefon nr.                                   ^ 
 +| Togleder Bergen - Voss                | Bergen        | 797 11001        | <decrypt>U2FsdGVkX18CanJYttTwRaMiRuLRLyD0aU6RFuhsEZM=</decrypt> 
 +| Togleder (Voss) - Myrdal              | Bergen        | 797 12001        | <decrypt>U2FsdGVkX18eRn0JQNiaQgmvPJW28UeKQ2kw8NaLhvY=</decrypt> 
 +| Togleder (Myrdal) – Flåm              | Bergen        | 797 21001        | <decrypt>U2FsdGVkX1+ZFFXUEhd828ZCgNU5CYGZ8FtRCl+4PYY=</decrypt> 
 +| Togleder (Myrdal) – (Ål)              | Bergen        | 797 13001        | <decrypt>U2FsdGVkX19qYaXZ7TMM9Iyc82DLvKYL0EKs+ghVV3E=</decrypt> 
 +| Togleder Ål-(Hønefoss)                | Bergen        | 797 14001        | <decrypt>U2FsdGVkX19qYaXZ7TMM9Iyc82DLvKYL0EKs+ghVV3E=</decrypt> 
 +| Togleder Neslandsvatn – Kristiansand  | Bergen        | 795 11201        | <decrypt>U2FsdGVkX19UgmcIdCpUbeVjeoRbE5DFWqHCmvEVeJ8=</decrypt> 
 +| Togleder (Kristiansand) - Sira        | Bergen        | 795 23001        | <decrypt>U2FsdGVkX1+Nh0s+437Lt74qdE0eVHhiRxTAJrO0aws=</decrypt> 
 +| Togleder (Nelaug) - Arendal           | Bergen        | 795 34001        | <decrypt>U2FsdGVkX1+DZEb8rdHVYwNfSx9oLhoqz2H0h4UmRsY=</decrypt> 
 +| Togleder (Sira) - Bryne               | Bergen        | 796 14501        | <decrypt>U2FsdGVkX19y4fL4+gMex+LSU1GBYmZFUUHq5dy4yko=</decrypt> 
 +| Togleder (Bryne) - Stavanger          | Bergen        | 796 16001        | <decrypt>U2FsdGVkX1+RdNnuEEEsPk1ujBLquPAa+C5Q69U93l0=</decrypt> 
 +| Togekspeditør                         | Bergen        | 789 70120        | <decrypt>U2FsdGVkX1/Bry8jsnbrs+NamXNv76TbSMk46j/IRSs=</decrypt> 
 +| Togekspeditør                         | Arna          | 789 70620        | <decrypt>U2FsdGVkX1/xFaLKOKDZeSdO4HlDgXVguijJeonARDU=</decrypt> 
 +| Togekspeditør                         | Voss          | 789 70520        | <decrypt>U2FsdGVkX194lxn91ZFSDFQo5L0o6poXSj9aS5C33JQ=</decrypt> 
 +| Togekspeditør                         | Myrdal        | 789 70420        | <decrypt>U2FsdGVkX19X6AO5yVehtP9jvt1mdeEXklMbsAEP0OA=</decrypt> 
 +| Togekspeditør                         | Ål            | 789 70320        | <decrypt>U2FsdGVkX1+onpKQyoClRlDsJncjq3FJiUWAkb/uGi8=</decrypt> 
 +| Togekspeditør                         | Berekvam      | 789 70720        | <decrypt>U2FsdGVkX18fNgoZ/UAVmaiFs9X+lZdA3fwsHBQ25yE=</decrypt> 
 +| Togekspeditør                         | Flåm          | 789 70820        | <decrypt>U2FsdGVkX185IW4mqVe5a5Ww25KZIiYxsZ17iz0dc0o=</decrypt> 
 +| Togekspeditør                         | Kristiansand  | 789 50320        | <decrypt>U2FsdGVkX19cAbt4k/J8Vij1Q10/AissA0zNQRGYEkg=</decrypt> 
 +| Togekspeditør                         | Nelaug        | 789 50220        | <decrypt>U2FsdGVkX1/OaSGAItTqCDgDSgwIxu2ll1LoARnrNzE=</decrypt> 
 +| Elkraftsentral Sørlandsbanen          | Bergen        | 789 55103        | <decrypt>U2FsdGVkX1862e0Dc6ROFv+sCUz6Nx+WyoqAS0Q3+VQ=</decrypt> 
 +| Elkraftsentralen Bergen               | Bergen        | 789 75103         | <decrypt>U2FsdGVkX19lJL+dQzFYnMN0YHr00RjR01W9FCa0NK8=</decrypt> 
 + 
 +__Alarmtelefon: int. 66030 eks. 55 96 60 30__ 
 + 
 + 
  
  
Linje 341: Linje 377:
  
 __Alarmtelefon: int. 75718 eks. 32 27 57 18__ __Alarmtelefon: int. 75718 eks. 32 27 57 18__
- 
- 
- 
- 
-==== 1.3.4.5 Bergen toglederområde ==== 
-^                           ^ Sted      ^ Funksjonelt nr.  ^ Telefon nr.                                                      ^ 
-| Togleder Bergen - Voss    | Bergen    | 797 11001        | <decrypt>U2FsdGVkX18CanJYttTwRaMiRuLRLyD0aU6RFuhsEZM=</decrypt>  | 
-| Togleder (Voss) - Myrdal  | Bergen    | 797 12001        | <decrypt>U2FsdGVkX18eRn0JQNiaQgmvPJW28UeKQ2kw8NaLhvY=</decrypt>  | 
-| Togleder (Myrdal) – Flåm  | Bergen    | 797 21001        | <decrypt>U2FsdGVkX1+ZFFXUEhd828ZCgNU5CYGZ8FtRCl+4PYY=</decrypt>  | 
-| Togleder (Myrdal) – (Ål)  | Bergen    | 797 13001        | <decrypt>U2FsdGVkX19qYaXZ7TMM9Iyc82DLvKYL0EKs+ghVV3E=</decrypt>  | 
-| Togleder Ål-(Hønefoss)    | Bergen    | 797 14001        | <decrypt>U2FsdGVkX19qYaXZ7TMM9Iyc82DLvKYL0EKs+ghVV3E=</decrypt>  | 
-| Togekspeditør             | Bergen    | 789 70120        | <decrypt>U2FsdGVkX1/Bry8jsnbrs+NamXNv76TbSMk46j/IRSs=</decrypt>  | 
-| Togekspeditør             | Arna      | 789 70620        | <decrypt>U2FsdGVkX1/xFaLKOKDZeSdO4HlDgXVguijJeonARDU=</decrypt>  | 
-| Togekspeditør             | Voss      | 789 70520        | <decrypt>U2FsdGVkX194lxn91ZFSDFQo5L0o6poXSj9aS5C33JQ=</decrypt>  | 
-| Togekspeditør             | Myrdal    | 789 70420        | <decrypt>U2FsdGVkX19X6AO5yVehtP9jvt1mdeEXklMbsAEP0OA=</decrypt>  | 
-| Togekspeditør             | Ål        | 789 70320        | <decrypt>U2FsdGVkX1+onpKQyoClRlDsJncjq3FJiUWAkb/uGi8=</decrypt>  | 
-| Togekspeditør             | Berekvam  | 789 70720        | <decrypt>U2FsdGVkX18fNgoZ/UAVmaiFs9X+lZdA3fwsHBQ25yE=</decrypt>  | 
-| Togekspeditør             | Flåm      | 789 70820        | <decrypt>U2FsdGVkX185IW4mqVe5a5Ww25KZIiYxsZ17iz0dc0o=</decrypt>  | 
-| Elkraftsentralen          | Bergen    | 789 75103        | <decrypt>U2FsdGVkX19lJL+dQzFYnMN0YHr00RjR01W9FCa0NK8=</decrypt>  | 
- 
-__Alarmtelefon: int. 66030 eks. 55 96 60 30__ 
- 
- 
- 
- 
-==== 1.3.4.6 Kristiansand toglederområde ==== 
-^ ^Sted ^Funksjonelt nr. ^Telefon nr.   ^ 
-|Togleder Neslandsvatn – Kristiansand   |Kristiansand  |795 11201  |<decrypt>U2FsdGVkX19UgmcIdCpUbeVjeoRbE5DFWqHCmvEVeJ8=</decrypt>  | 
-|Togleder (Kristiansand) - Sira|Kristiansand|795 23001|<decrypt>U2FsdGVkX1+Nh0s+437Lt74qdE0eVHhiRxTAJrO0aws=</decrypt>| 
-|Togleder (Nelaug) - Arendal|Kristiansand|795 34001|<decrypt>U2FsdGVkX1+DZEb8rdHVYwNfSx9oLhoqz2H0h4UmRsY=</decrypt>| 
-|Togekspeditør |Kristiansand |789 50320 |<decrypt>U2FsdGVkX19cAbt4k/J8Vij1Q10/AissA0zNQRGYEkg=</decrypt>| 
-|Togekspeditør |Nelaug |789 50220 |<decrypt>U2FsdGVkX1/OaSGAItTqCDgDSgwIxu2ll1LoARnrNzE=</decrypt>| 
-|Elkraftsentralen |Kristiansand 1 |789 55103 |<decrypt>U2FsdGVkX1862e0Dc6ROFv+sCUz6Nx+WyoqAS0Q3+VQ=</decrypt>| 
-|Elkraftsentralen|Kristiansand 2|789 55103|<decrypt>U2FsdGVkX1/WfgNiLn81uOz8Z6QrDPi1DGVKt3tipTw=</decrypt>| 
- 
-__Alarmtelefon: int. 77658 eks. 38 07 76 58__ 
- 
- 
-==== 1.3.4.7 Stavanger toglederområde ==== 
-^                                   ^ Sted           ^ Funksjonelt nr.      ^ Telefon nr.  ^ 
-| Togleder (Sira) - Bryne          | Stavanger  | 7 96145 01         | <decrypt>U2FsdGVkX19y4fL4+gMex+LSU1GBYmZFUUHq5dy4yko=</decrypt>  | 
-| Togleder (Bryne) - Stavanger      | Stavanger     | 7 96160 01          | <decrypt>U2FsdGVkX1+RdNnuEEEsPk1ujBLquPAa+C5Q69U93l0=</decrypt>    | 
- 
-__Alarmtelefon: int. 69545 eks. 51 56 95 45__ 
- 
- 
- 
-==== 1.3.4.8 Narvik toglederområde ==== 
-^ ^Sted ^Funksjonelt nr. ^Telefon nr. ^ 
-|Togleder (Narvik) - Riksgrensen  |Narvik  |79911001  |<decrypt>U2FsdGVkX18xWDsva2t1AWI+iBjboVWj7R3KDqCe8Yo=</decrypt>  
-|Togekspeditør |Narvik |78911720 |<decrypt>U2FsdGVkX18a3+2TYw4zjCbOmfCNPIMAXANCXwFDX8M=</decrypt>| 
-|Elkraftsentral |Fron/Trondheim |789 85103 |<decrypt>U2FsdGVkX1+eqEAWtJ0mZxw6onhzuwNOAcEYOj0xPrE=</decrypt>| 
- 
-__Alarmtelefon: int. 63232 eks. 76 92 32 32__ 
- 
- 
- 
- 
- 
  
  
Linje 510: Linje 487:
 |             | Follvell Bp         | FOL        | |             | Follvell Bp         | FOL        |
 |             | Forus               | FUS        | |             | Forus               | FUS        |
 +|             | Foss Bp             | FOS        |
 |             | Fredrikstad         | FRE        | |             | Fredrikstad         | FRE        |
 |             | Frogner             | FRO        | |             | Frogner             | FRO        |
Linje 640: Linje 618:
 |             | Langeland           | LAL        | |             | Langeland           | LAL        |
 |             | Langemyr            | LMY        | |             | Langemyr            | LMY        |
-|             | Langhus             LAN        |+|             | Langhus Bp          LAH        |
 |             | Langset             | LAS        | |             | Langset             | LAS        |
 |             | Langodden Bp        | LDN        | |             | Langodden Bp        | LDN        |
Linje 682: Linje 660:
 |             | Meheia              | MEH        | |             | Meheia              | MEH        |
 |             | Melhus              | MEL        | |             | Melhus              | MEL        |
 +|             | Melhus skysstasjon  | MSK        |
 |             | Mellingen Bp        | MLI        | |             | Mellingen Bp        | MLI        |
 |             | Melvoll Bp.         | MVB        | |             | Melvoll Bp.         | MVB        |
Linje 702: Linje 681:
 |             | Mysen               | MYS        | |             | Mysen               | MYS        |
 |             | Mære                | MÆ         | |             | Mære                | MÆ         |
 +|             | Møllerenga Bp       | MØL        |
 | N.          |                                | | N.          |                                |
 |             | Nakksjø             | NAK        | |             | Nakksjø             | NAK        |
Linje 759: Linje 739:
 |             | Rotneim Bp          | RNM        | |             | Rotneim Bp          | RNM        |
 |             | Roven               | RVN        | |             | Roven               | RVN        |
-|             | Roås Bp             | RS         | 
 |             | Rudshøgda           | RUD        | |             | Rudshøgda           | RUD        |
 |             | Rudstad             | RAD        | |             | Rudstad             | RAD        |
generell_del/1.1_jernbanenettets_inndeling.1566820943.txt.gz · Sist endret: 2019/08/26 12:02 av ingrid_dale_bjordal